Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

11.03. Alexander Spasov - Weapons of Mass Destruction

Презентацията на Александър на тема "Оръжия за масово унищожение"

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

11.03. Alexander Spasov - Weapons of Mass Destruction

 1. 1. Оръжия за масовоОръжия за масово унищожениеунищожение ПрезентацияПрезентация отот Александър СпасовАлександър Спасов
 2. 2. Видове оръжия за масово унищожениеВидове оръжия за масово унищожение  Ядрени:Ядрени: - Атомна бомбаАтомна бомба - Водородна бомбаВодородна бомба - Неутронова бомбаНеутронова бомба - Кобалтова бомбаКобалтова бомба
 3. 3. Биологични оръжияБиологични оръжия - АнтраксАнтракс - БотулизъмБотулизъм - ЧумаЧума - Едра шаркаЕдра шарка - ТуларемияТуларемия - Хеморагичната треска/Ебола/Хеморагичната треска/Ебола/
 4. 4. Химически оръжияХимически оръжия - VXVX - СаринСарин - Иприт/Иприт/ горчичен газгорчичен газ - ФосгенФосген - ХлоринХлорин
 5. 5. Мащаб и историяМащаб и история Кой може да сложи граници наКой може да сложи граници на сила, способна да унищожисила, способна да унищожи няколко пъти целия свят?няколко пъти целия свят? От 1934 година /Лео Силард/ до наши дниОт 1934 година /Лео Силард/ до наши дни не е изминал и век, а потенциалът нане е изминал и век, а потенциалът на оръжията за масово унищожениеоръжията за масово унищожение е колосален.е колосален. „„Не знам какви оръжия ще сеНе знам какви оръжия ще се използват в използват в ТретатаТретата световна войнасветовна война, но, но ЧетвъртатаЧетвъртата ще се води сще се води с тояги и камъни.”тояги и камъни.” А.АйнщайнА.Айнщайн
 6. 6. УнищожениеУнищожение 06.08.1945 – Хирошима;06.08.1945 – Хирошима; 09.08.1945 – Нагасаки;09.08.1945 – Нагасаки; Единствените два случаяЕдинствените два случая във военната история,във военната история, при които се използвапри които се използва ядрено оръжие по времеядрено оръжие по време на война, отнематна война, отнемат живота на най-малкоживота на най-малко 129129 000 души000 души..
 7. 7. Невидима заплахаНевидима заплаха Набъбващият конфликт междуНабъбващият конфликт между ИзраелИзраел ии ИранИран повдига критичния въпрос: От еднаповдига критичния въпрос: От една евентуална ядрена атака би последвало?евентуална ядрена атака би последвало? А) Ответен удар и война в Близкия Изток;А) Ответен удар и война в Близкия Изток; Б) Предпоставка заБ) Предпоставка за Трета световна войнаТрета световна война;; В) Всеобщо осъзнаване и ликвидиране наВ) Всеобщо осъзнаване и ликвидиране на световния запас от ядрени глави;световния запас от ядрени глави; Г) Друго.. /посочете/;Г) Друго.. /посочете/; (В чест на един така приятен изпит!)(В чест на един така приятен изпит!)
 8. 8. Спящите дракониСпящите дракони САЩ, Русия, Великобритания, Китай и ФранцияСАЩ, Русия, Великобритания, Китай и Франция –– страните-притежатели на термоядрено оръжие.страните-притежатели на термоядрено оръжие. Индия, Пакистан, ИзраелИндия, Пакистан, Израел – притежатели на атомна– притежатели на атомна бомба.бомба. Канада, Германия, ЯпонияКанада, Германия, Япония – развити ядрени– развити ядрени програми.програми.
 9. 9. Спрете терора, за да не спре светътСпрете терора, за да не спре светът - Женевска конвенция - 1925Женевска конвенция - 1925 - ООН – 1946ООН – 1946 - NPT – 1970NPT – 1970 - Конвенция за химическитеКонвенция за химическите оръжия – 1993оръжия – 1993 - ““10+10 over 10” - 200210+10 over 10” - 2002 Insert random picture of an ideal world here.
 10. 10. Забравени бомби или атомнаЗабравени бомби или атомна забравазабрава?? ПрогнозиПрогнозитете за бъдещето вза бъдещето в епоха на мощни оръжия заепоха на мощни оръжия за масово поразяване самасово поразяване са ясни за всички ни.ясни за всички ни. 1.Успешно премахване на1.Успешно премахване на всички запаси, били тевсички запаси, били те ядрени, химически илиядрени, химически или биологични.биологични. 2.Затриване на човешката2.Затриване на човешката раса.раса.

×