Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

S4 Laluan PPDa.pptx

 1. LALUAN DAN SUDUT PPDa Sekolah Bebas Dadah
 2. Pengurusan dan Kepimpinan 04 ISU Berdasarkan Statistik Soal Selidik Terhadap 174 Pelajar SMK.............. 2020 Item Bil Keseluruhan Pelajar Bil Pelajar Dikesan % Pernah Merokok 174 66 37.9 Pernah Menghisap Vape 174 57 32.8 Pernah Menghisap Pod 174 47 27 Pernah Menghisap Shisha 174 33 19 Pernah Minum Air Ketum 174 9 5.2 Pernah Mengambil Pil Kuda 174 3 1.7 Pernah Mengambil Eramin 5 174 7 4 Cukup Menunaikan Sembahyang 174 92 52.9
 3. Pengurusan dan Kepimpinan 04 Berdasarkan Statistik Bilangan Pelajar Yang Menjalani Ujian Urin Mengikut Tahun Tahun Bil. Menjalani Ujian Urin Bil. Positif % 2013 30 1 3.33 2014 36 0 0 2015 36 2 5.55 2016 45 0 0 2017 16 5 31.25 2018 47 4 8.51 2019 22 0 0 2020 25 2 4.0
 4. Penilaian Kendiri Fail Pengurusan PPDa di Sekolah Tahun 2022 4
 5. Laluan dan Sudut Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) Laluan dan Sudut PPDa adalah merupakan pusat sehenti yang menyediakan maklumat lengkap PPDa kepada murid-murid, guru-guru, ibu bapa dan komuniti setempat. Maklumat dan bahan berkaitan PPDa dalam pelbagai medium boleh meningkatkan pengetahuan murid khususnya tentang bahaya penyalahgunaan dadah, substan/ bahan terlarang dan pelencongan sosial. Semua maklumat yang mempunyai hubung kait dengan masalah penggunaan dadah boleh dimuatkan bagi menambahkan nilai maklumat sedia ada. Laluan dan sudut PPDa adalah pusat sehenti seperti laluan dan papan berinformasi di bilik darjah atau sudut strategik di sekolah.
 6. RASIONAL a. Sekolah merupakan institusi terbaik bagi memberikan pendidikan pencegahan awalan kepada murid-murid. b. Pendekatan interaktif yang bersifat jangka panjang, memberi kesan dan kesedaran kepada murid-murid tentang bahaya penyalahgunaan dadah, substan/ bahan terlarang dan pelencongan sosial. c. Laluan dan sudut PPDa boleh menjadi tempat penyebaran maklumat terkini berkaitan penyalahgunaan dadah, substan/ bahan terlarang dan pelencongan sosial oleh pihak sekolah secara sistematik, interaktif dan efektif di samping dapat diakses dengan mudah oleh murid-murid, guru-guru dan masyarakat setempat.
 7. OBJEKTIF a. Menyediakan pusat sehenti untuk meningkatkan motivasi berkaitan PPDa. b. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran PPDa dalam kalangan murid secara lebih sistematik dan berkesan. c. Menyediakan ruang sebagai informasi Jawatankuasa PPDa kepada murid-murid mempamerkan kreativiti dalam penyebaran maklumat tentang bahaya penyalahgunaan dadah, substan/ bahan terlarang dan pelencongan sosial secara holistik.
 8. KUMPULAN SASAR • Murid sekolah rendah dan sekolah menengah. • Guru-guru dan kakitangan sekolah. • Ibu bapa. • Komuniti setempat. • Pekerja swasta sekolah. • Agensi, NGO/ swasta.
 9. KAEDAH PELAKSANAAN Pembentukan Jawatankuasa PPDa: 1. Jawatankuasa Induk. 2. Jawatankuasa Pelaksana. 3. Jawatankuasa PPDa (Pelajar). 4. Jawatankuasa Skim Lencana Antidadah (SLAD).
 10. Jawatankuasa PPDa
 11. KAEDAH PELAKSANAAN Mesyuarat Jawatankuasa.
 12. PERANCANGAN AKTIVITI PPDa Bil Program Kaedah Pelaksanaan 1 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa PPDa Mesyuarat berkala Penyeliaan dan pemantauan 2 Perkembangan Staf Ceramah/ bengkel/ seminar/ forum/ lawatan 3 Ujian Urin Murid Kerjasama dengan AADK 4 Minggu Antidadah Mengadakan aktiviti berkaitan dengan PPDa 19 Feb dan 26 Jun 5 Mesej Jauhi Dadah (Perhimpunan Sekolah) Poster/ sepanduk/ broser/ banner dan lain-lain yang sesuai 6 PPDa dalam KBSM P&P dalam mengikut buku PPDa KBSM masa PJK 7 Ceramah PPDa Perhimpunan / hari dadah sedunia/ majlis rasmi sekolah 8 Pameran PPDa Sambutan minggu PPDa 19 Feb dan 26 Jun/ Pusat program vaksin KKM 9 Skim Lencana Antidadah (SLAD) Berpandukan Buku Log SLAD 10 Perlantikan Ahli Baru dan Mesyuarat Agung SLAD Penyampaian Lencana Keahliah dan Buku Log
 13. CADANGAN AKTIVITI PPDa Bil Program Kaedah Pelaksanaan 11 Perkhemahan SLAD Mengadakan perkhemahan kepada ahli SLAD 12 Melukis Poster PPDa Karnival PPDa 13 Penulisan Sajak Antidadah Karnival PPDa 14 Deklamasi Sajak Antidadah Karnival PPDa 15 Dikir Barat Antidadah Karnival PPDa 16 Boria Antidadah Karnival PPDa 17 Nasyid Antidadah Karnival PPDa 18 Buku Skrap Antidadah Pertandingan peringkat sekolah dan PPD 19 Kemahiran Personal dan Interpersonal Bengkel/ Seminar/ Kaunseling Kelompok/ Kursus/ Forum/ Kolokium 20 Kaunseling PPDa Kaunseling Individu / Keunseling Kelompok / Kaunseling Keluarga
 14. CADANGAN AKTIVITI PPDa Bil Program Kaedah Pelaksanaan 21 Program Intervensi Pelajar (PIP) Mengikut kaedah yang telah ditetapkan Fasa I, Fasa II ,Fasa III 22 Seminar PPDa Seminar / Forum/ Bengkel Bil Program Kaedah Pelaksanaan 21 Program Intervensi Pelajar (PIP) Mengikut kaedah yang telah ditetapkan Fasa I, Fasa II ,Fasa III 22 Seminar PPDa Seminar / Forum/ Bengkel 23 Program Keibubapaan Ceramah/ LDK/ Seminar/ Forum/ Bengkel 24 Penyediaan Bilik atau Sudut atau Lorong PPDa Rujuk Pekeliling KPM 25 Lawatan Sambil Belajar Ikut keperluan dan kemampuan. 26 Ujian Pencapaian Skim Lencana Anti Dadah Soalan berdasarkan aktiviti Buku Log SLAD 27 Majlis Penyampaian Sijil SLAD/PPDa Dapatkan sijil dariapda PPD/ AADK
 15. Penyediaan Laluan dan Sudut PPDa 01 02 Fizikal dan Laluan Sumber Hala Tuju Pengurusan dan Kepimpinan 03 Kemenjadian Murid dan Impak 04 Hubungan Luar 05
 16. 1. FIZIKAL DAN LALUAN SUMBER ELEMEN LOKASI DAN KONSEP Bil Aspek Item dan Indikator 1 Lokasi. Lokasi laluan yang strategik. 2 Konsep. Laluan mempunyai konsep yang jelas. Tidak usang. Kreatif. Tersusun. Ada ruang untuk aktiviti. 3 Kebersihan dan Keselamatan. Pencahayaan dan pengudaraan. Keselamatan. Pergerakan pelawat yang selesa. Kebersihan laluan. Hiasan berinformasi.
 17. 1. FIZIKAL DAN LALUAN SUMBER ELEMEN LOKASI DAN KONSEP Bil Aspek Item dan Indikator 4. Hiasan Berinformasi. Hiasan berinformasi – dadah, arak, rokok, Inhalan, HIV/AIDS Kepelbagaian bahan - ada model, pameran dan interaktif. Isu semasa – keratan akhbar, maklumat dalam penerbitan. Akta, undang-undang/ peraturan/ piagam – dadah, arak, rokok, inhlan, HIV/AIDS
 18. Fizikal dan Laluan Sumber PPDa 01
 19. Fizikal dan Laluan Sumber PPDa 01
 20. Fizikal dan Laluan Sumber PPDa 01
 21. Fizikal dan Laluan Sumber PPDa 01
 22. Fizikal dan Laluan Sumber PPDa 01
 23. Fizikal dan Laluan Sumber PPDa 01
 24. Fizikal dan Laluan Sumber PPDa 01
 25. 2. HALA TUJU VISI DAN MISI Bil Aspek Item dan Indikator 1 Visi dan Misi PPDa. Visi dan misi dipamerkan di tempat yang strategik. - Di luar bilik PPDa - Di laluan utama sekolah - Bilik Darjah Warga sekolah mengetahui dan memahami. - Pentadbir - Guru - Staf - Murid - Pengawas PPDa Diperjelaskan kepada warga sekolah dan komuniti. - dalam mesyuarat - perhimpunan - mesyuarat PIBG dan komuniti.
 26. Hala Tuju 02
 27. 3. PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN STRUKTUR ORGANISASI Bil Aspek Item dan Indikator 1 Jawatankuasa PPDa. Jawatankuasa Induk, Jawatankuasa Pelaksana, Jawatankuasa PPDa (Pelajar) terdapat: - Di dalam fail - Dipamerkan di Laluan PPDa 2 Carta Organisasi. Carta Organisasi PPDa Induk, Carta Organisasi PPDa Pelaksana, Carta Organisasi PPDa Pelajar terdapat: - Di dalam fail - Dipamerkan di Laluan PPDa
 28. Pengurusan dan Kepimpinan 03
 29. 3. PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN PENGURUSAN FAIL DAN DOKUMENTASI Bil Aspek Item dan Indikator 1 Pengurusan Asas. i. Fail Induk Pengurusan PPDa diwujudkan. ii. Rancangan Tahunan/Takwim diwujudkan/ dipatuhi/ disemak/ melibatkan program guru dan murid. iii. Pekeliling Ikhtisas/ berkaitan disediakan. iv. Visi dan misi di dalam fail. v. Statistik sekolah/ daerah tahun semasa/ sumber maklumat dalam folder. vi. Bilangan Mesyuarat Jawatankuasa. vii. Aktiviti utama dilaksanakan. viii. Dokumen pelaksanaan aktiviti. ix. Dokumen pelaksanaan projek khas. 2 Rekod Penglibatan Dalam Kes. i. Mengenalpasti kes. ii. Prosedur bimbingan/ kaunseling PPDa. iii. Status kaunseling PPDa.
 30. 3. PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN PENGURUSAN LALUAN Bil Aspek Item dan Indikator 1 Penggunaan Laluan. i. Rekod penggunaan laluan disediakan. 2 ii. Penggunaan bahan sebagai elemen menambah kefahaman. iii. Rekod lawatan pihak luar.
 31. 4. KEMENJADIAN MURID DAN IMPAK KEMENJADIAN MURID Bil Aspek Item dan Indikator 1 Penglibatan murid. i. Peranan pengawas PPDa. ii. Pengawas sebagai ‘PRO’. iii. Penglibatan murid-murid lain. iv. Pengiktirafan kepada murid.
 32. 4. KEMENJADIAN MURID DAN IMPAK KESAN HALO Bil Aspek Item dan Indikator 1 Kesan Halo. i. Impak Laluan PPDa ke kawasan sekolah. ii. Impak Laluan PPDa ke sekolah lain. iii. Impak Laluan PPDa kepada masyarakat.
 33. Kemenjadian Murid 04
 34. Kemenjadian Murid 04
 35. 04 Kemenjadian Murid
 36. 04 Pengurusan Asas
 37. 04 Pengurusan Asas
 38. 5. HUBUNGAN LUAR SUMBANGAN AGENSI LUAR Bil Aspek Item dan Indikator 1 Sumbangan dan penglibatan agensi luar. i. Usaha mendapatkan sumbangan. ii. Bukti sumbangan bahan. iii. Bukti sumbangan peralatan. iv. Bukti sumbangan kewangan. v. Pengiktirafan agensi luar.
 39. Hubungan Luar 05
 40. Hubungan Luar 05
 41. Hubungan Luar 05
 42. Hubungan Luar 05
 43. Hubungan Luar 05
 44. Hubungan Luar 05
 45. Hubungan Luar 05
 46. Hubungan Luar 05
 47. 05 Hubungan Luar
 48. Hubungan Luar 05
 49. Hubungan Luar 05
 50. Hubungan Luar 05
 51. 05 Hubungan Luar
 52. Hubungan Luar 05
 53. Aktiviti Lain 06
 54. Aktiviti Lain 06
 55. MURAL Aktiviti Lain 06
 56. Aktiviti Lain 06
 57. Aktiviti Lain 06
 58. IMPAK
 59. IMPAK
 60. KEJAYAAN SEKOLAH - Pengiktirafan
 61. Murid • Membentuk murid yang dapat mengenal diri, pontensi diri dan bebas dadah. • Melahirkan lebih ramai murid yang berpengetahuan tentang pendidikan pencegahan dadah (PPDa). Sekolah • Menggunakan maklumat profil murid untuk membangunkan potensi, keupayaan murid dan memastikan murid bebas dadah. • Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) sepanjang masa. Komuniti (ibu bapa) • Memfokus sikap dan pergaulan anak supaya anak bebas dadah. • Mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada pada anak. • Membentuk sikap Komuniti Kita Tanggungjawab Kita dalam diri anak-anak. Guru • Mengenal diri dan potensi murid. • Memberi fokus dan maklum balas mengenai pendidikan pencegahan dadah (PPDa). IMPAK “SEKOLAH CONTOH PERANGI DADAH HABIS-HABISAN”
 62. Rumusan Sokongan barisan pentadbir dan seluruh warga SMK Sungai Petai dan kolaboratif dengan semua agensi, jabatan, NGO, pemimpin masyarakat, komuniti setempat, klien (orang kena pengawasan) dan keluarganya banyak membantu Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) dapat dimurnikan sepanjang masa. Diharapkan hubungan dan kerjasama ini berterusan bagi menzahirkan “Komuniti Kita Tanggungjawab Kita” dilaksanakan dengan sempurna. #CegahLebih Baik #DadahTerkawal2025
 63. SEKIAN, TERIMA KASIH.
 64. https://drive.google.com/drive/folders/15K0scNqzVWJFG2yqZMiGbjYijscp3jfF?usp=sharing BAHAN-BAHAN SU PPDa
Publicidad