Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Opiskelijoiden ja työnantajien palaute kotimaan harjoittelusta 2018

319 visualizaciones

Publicado el

Opiskelijoiden ja työnantajien palaute kotimaan harjoittelusta 2018

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Opiskelijoiden ja työnantajien palaute kotimaan harjoittelusta 2018

 1. 1. Opiskelijoiden ja työnantajien palaute kotimaan harjoittelusta 2018 Rekry ̶ Turun yliopiston työelämäpalvelut Fanny Kurppa 28.2.2019
 2. 2. 1. Selvityksen tavoitteet ja kohderyhmä 2. Yliopiston harjoittelutuki 3. Harjoittelupaikka ja sen hakeminen 4. Harjoittelun pituus ja maksettu korvaus 5. Työtehtävät ja harjoittelijan taidot 6. Harjoittelun onnistuminen 7. Yliopisto-opinnot ja työelämätaidot Yhteenveto palautteesta Rekryn palvelut Sisällys
 3. 3. 1. Selvityksen tavoitteet ja kohderyhmä
 4. 4. Opiskelijat • Kaikki, joille tiedekunta myönsi harjoittelutuen vuodelle 2018 sekä tiedekunnan harjoittelu- sitoumuksen täyttäneet • Koski kotimaan harjoitteluita • 383 vastaanottajaa • Vastauksia 107 kappaletta • Vastausprosentti 28 % Työnantajat • Turun yliopiston opiskelijoita harjoittelijaksi vuonna 2018 palkanneet työnantajat • 259 vastaanottajaa eri työnantajasektoreilta • Vastauksia 97 kappaletta • Vastausprosentti 37 % Kysely toteutettiin 21.11.-9.12.2018 Kyselyiden vastaajamäärissä on kysymyskohtaisia eroja ja määrät on ilmoitettu erikseen jokaisen sivun alareunassa
 5. 5. Opiskelijan tiedekunta Opintojen aloitusvuosi Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat 23% 12% 28% 2% 4% 9% 21% Humanistinen Kasvatustieteiden Luonnontieteiden ja tekniikan Lääketieteellinen Oikeustieteellinen Turun kauppakorkeakoulu Yhteiskuntatieteellinen 3% 11% 19% 23% 23% 18% 1% 2% 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Aiemmin
 6. 6. Työnantajasektori Organisaation koko (hlö) Kyselyyn vastanneet työnantajat 20% 28% 32% 10% 9% 1% Yksityinen Valtio Kuntasektori Yliopisto Järjestö, seurakunta, säätiö Muu 11% 28% 19% 42% Alle 10 11–49 50–249 250 tai enemmän
 7. 7. 2. Yliopiston harjoittelutuki
 8. 8. • Opiskelijan on mahdollista hakea harjoittelutukiseteliä tiedekunnalta eli työnantajalle voidaan myöntää rahoitusta harjoittelijan palkkaamiseen • Tuen suuruus koko harjoittelun ajalta on pääsääntöisesti 1300 euroa, tosin jotkin tiedekunnat maksavat valtiotyönantajalle 1800 euroa • Keskimääräinen harjoitteluaika on 3 kk eli käytännössä tukisetelillä on mahdollista rahoittaa yksi harjoittelukuukausi työnantajan rahoittaessa 2 kk • Rahoitustuen saamiseksi työnantajan on mm. maksettava harjoittelijalle vähintään Kelan työssäoloehdon täyttävää minimipalkkaa, joka oli vuonna 2018 1189 €/kk (vuonna 2019 1211€/kk) Harjoittelutukiseteli Turun yliopistossa
 9. 9. • 78% harjoittelutuen saaneista vastaajista hyödynsi heille myönnetyn tukisetelin • 8% harjoittelutuen saaneista vastaajista ei saanut harjoittelupaikkaa, jonka vuoksi tuki jäi käyttämättä • Muita syitä harjoittelutuen käyttämättä jättämiseen olivat: • Harjoittelutukea ei vaadittu 5% • Työnantajana oli Turun yliopisto 4% • Harjoittelu oli palkaton / työnantaja ei ollut valmis maksamaan ehtona ollutta palkkaa (1189 €/kk) 3% • Työpaikan saaminen 1% • Ei hakenut harjoittelupaikkaa 1% • Lähes 70% piti tukijärjestelmää toimivana, mutta tuen hakuaika harjoittelua edeltävänä vuonna koettiin liian aikaiseksi • Tukijärjestelmän koettiin myös laittavan harjoittelupaikan hakijat eriarvoiseen asemaan harjoittelupaikkoja haettaessa Harjoittelutuki ja opiskelijat
 10. 10. Opiskelijat kehittäisivät harjoittelutukijärjestelmää mm. • Myöntämällä tukea useammalle hakijalle • Siirtämällä tuen hakuajan samalle vuodelle harjoittelun suorittamisen kanssa • Mahdollistamalla tuen saamisen jo kandivaiheessa • Lisäämällä tiedotusta harjoittelutuesta ja sen hakuprosessista Harjoittelutuki ja opiskelijat
 11. 11. • 84% vastanneista työnantajista piti tukijärjestelmää toimivana • Tukijärjestelmän nähtiin madaltavan kynnystä palkata harjoittelija • Harjoittelutuen puuttuminen opiskelijalta tuotti välillä haasteita harjoittelijan palkkaamisessa Harjoittelutuki työnantajien näkökulmasta
 12. 12. 3. Harjoittelupaikka ja sen hakeminen
 13. 13. • Kyselyyn vastanneet opiskelijat löysivät harjoittelupaikan useimmin Rekryn nettisivuilta (aarresaari.net). Myös opiskelijan oma yhteydenotto työnantajaan oli yleinen tapa harjoittelupaikan löytämiseen • Poikkeuksena muihin tiedekuntiin, luonnontieteiden ja tekniikan sekä lääketieteen tiedekunnan opiskelijat löysivät harjoittelupaikan useimmin ottamalla itse yhteyttä työnantajaan kuin Rekryn nettisivuilta • 55% vastanneista koki harjoittelupaikan hankinnan vähintään jokseenkin helpoksi Miten opiskelijat löysivät harjoittelupaikkansa? 34% 5% 2%34% 9% 16% Rekryn nettisivuilta (Aarresaari.net) Työnantajan nettisivuilta Työnhakusivustolta (esim. Oikotie.fi) Otin itse yhteyttä työnantajaan Yliopiston sähköpostilistalta Joku muu Opiskelijoiden harjoittelupalaute 2018, N=97
 14. 14. • Vastanneista yksityisen sektorin työnantajista 90%, kuntasektorin työnantajista 77% sekä järjestöjen, seurakuntien tai säätiöiden työnantajista 56% sai tietoa harjoittelijan palkkaamisesta opiskelijan oman yhteydenoton kautta • Vastanneista valtion työnantajista 63%, yliopiston työnantajista 60% sekä 44% järjestöjen, seurakuntien tai säätiöiden työnantajista sai tietoa harjoittelijan palkkaamisesta Turun yliopiston eri kanavilta Miten työnantajat saivat tietoa harjoittelijan palkkaamisesta? 9% 11% 14% 54% 12% Turun yliopiston työelämäpalveluista (Rekry) Turun yliopiston tiedekunnasta tai oppiaineesta Aarresaari-nettisivulta Opiskelija otti itse yhteyttä Joku muu Työnantajien harjoittelupalaute 2018, N=97
 15. 15. • Opiskelijat suorittivat harjoitteluita laajasti eri työnantajasektoreilla • Noin kolmasosa vastanneista suoritti harjoittelun valtiolla Kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden harjoittelupaikat sektoreittain 15% 34% 19% 21% 10% 1% Yksityinen Valtio Kuntasektori Yliopisto Järjestö, seurakunta, säätiö Joku muu Opiskelijoiden harjoittelupalaute 2018, N=97
 16. 16. Ulkoministeriö Turun yliopisto Turun kaupunki Tilastokeskus Specia ry Superson ELY-keskukset Maahanmuuttovirasto Turun kesäyliopisto Lounais-Suomen mielenterveysseura Meyer Turku Oy Turun museokeskus A-lehdet Turun kristillinen opisto Laurea- ammattikorkeakoulu Agnico Eagle Finland Oy Kansallisarkisto Poliisiammattikorkeakoulu Comiq Oy Suomen Jazzliitto Miltton Sparks Oy Varsinais-Suomen liitto Helsingin käräjäoikeus Taiteen edistämiskeskus Länsi-Suomen syyttäjänvirasto Tampereen yliopisto Ilmatieteen laitos Aboa Vetus & Ars Nova Keliber Oy Sotamuseo Suurimpina työllistäjinä: • Valtionhallinto • Turun yliopisto • Turun kaupunki Opiskelijoiden harjoittelupaikkoja esim. Esimerkkejä opiskelijoiden harjoittelupaikoista, Opiskelijoiden harjoittelupalaute 2018, N=92
 17. 17. • Lähes puolet vastanneista suoritti harjoittelunsa Turussa tai Turun seudulla Opiskelijoiden harjoittelupaikan sijainti 45% 29% 18% 8% Ulkomaa Joku muu Helsinki / Muu pääkaupunkiseutu Turku / Turun seutu Opiskelijoiden harjoittelupalaute 2018, N=97
 18. 18. 4. Harjoittelun pituus ja maksettu korvaus
 19. 19. • 3 kk on yleisin tiedekuntien edellyttämä minimipituus rahallisesti tuetuille harjoitteluille • Harjoitteluiden pituus pysyi samana verrattuna vuoden 2017 kyselyn tuloksiin Kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden harjoittelun pituus 9% 73% 11% 5% 2% 2 kk 3 kk 4 kk 5 kk 6 kk tai enemmän Opiskelijoiden harjoittelupalaute 2018, N=97
 20. 20. • 82% vastaajista sai harjoittelusta vähintään 5 opintopistettä • 64% opiskelijoista arvioi valmistuvansa vuoden sisällä vastaamisesta • Harjoittelu sijoittui valtaosalle opiskelijoista viimeisille opiskeluvuosille Harjoittelu ja opinnot Opiskelijoiden harjoittelupalaute 2018, N=97 10% 0% 1% 3% 4% 30% 22% 30%7 op tai enemmän 6 op 5 op 4 op 3 op 2 op 1 op En saanut opintopisteitä
 21. 21. Harjoittelusta opiskelijoille kuukaudessa maksettu bruttopalkka • Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta harjoittelijoille maksettiin vähintään Kelan työssäoloehdon täyttämä minimipalkka (1189 €/kk) • Lähes 60%:lle harjoittelijoista maksettiin 1189-1300 €/kk • Palkattomia harjoitteluita suoritettiin niin yksityisellä, julkisella kuin järjestösektorillakin • Harjoittelijoiden palkat noudattivat pitkälti edellisvuoden mallia Opiskelijoiden harjoittelupalaute 2018, N=97 3% 1% 31% 26% 20% 11% 4% 4%Yli 2200 € 1901–2200 € 1601–1900 € 1301–1600 € 1190–1300 € 1189 € (Kelan työssäoloehdon minimipalkka) Alle 1189 € Palkaton harjoittelu
 22. 22. 5. Työtehtävät ja harjoittelijan taidot
 23. 23. •Markkinointi ja myynti 1 % •Konsultointi tai koulutus 5 % •Opetus tai kasvatus 5 % •Lainopillinen työ 6% •Asiakastyö / potilastyö 8 % •Joku muu 10 % •Viestintä- ja mediatyö 11 % •Tutkimus 27 % •Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät 27 % • Yleisimmät kategoriat olivat edellisvuoden tapaan suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät sekä tutkimus Harjoittelijan työnkuva Opiskelijoiden harjoittelupalaute 2018, N=97
 24. 24. Mitä opiskelijat oppivat harjoittelussa? Ehkäpä itsevarmuus sen suhteen, että minä pärjään haastavammissakin tehtävissä eikä tarvitse osata kaikkea heti Laajojen kokonaisuuksien haltuun ottaminen ja olennaisen tiedon löytäminen nopeasti Opin paljon itsestäni harjoittelussa, siitä mitä tykkään tehdä ja mitä en Käytännön kokemus työstä Itsenäinen ajattelu ja tiimityö Esimerkkejä opiskelijoiden tärkeimmistä oppimista taidoista, Opiskelijoiden harjoittelupalaute 2018, N=69 Omaan osaamiseeni luottaminen, viestintä ja asiantuntijatyön perustaidot
 25. 25. Tärkeimmät opiskelijoiden harjoittelussa oppimat taidot Markkinointi IT-taidot ja uudet ohjelmistot Ajanhallinta Laboratoriotaidot Riitatilanteiden selvittäminen Tutkimustaidot Valokuvaus ja videointi Etukäteen perehtyminen Kokonaisuuksien hahmottaminen ja haltuun ottaminen Kirjoittamistaidot Ongelmanratkaisutaidot Kommunikointi Viestintätaidot Organisointi Tiedonhankintataidot Itseluottamuksen kasvu Itsenäinen työote ja ajattelu Työskentely paineen alla Raportointi Tiedon tiivistäminen Verkostoituminen Priorisointi Esiintymistaito Ohjelmointi Tiimityötaidot Suunnittelu Kokemus toimistotyöstä Oman alan organisaation toimintakulttuurin oppiminen • Suuri osa vastaajista piti viestintä-, kommunikointi- ja organisointitaitojen kehittymistä tärkeimpinä harjoittelussa opittuina taitoina • Myös uusien ohjelmistojen oppimista pidettiin merkittävänä Esimerkkejä opiskelijoiden mainitsemista tärkeimmistä harjoittelussa opituista taidoista, Opiskelijoiden harjoittelupalaute 2018, N=69
 26. 26. Työnantajien kommentteja opiskelijoiden taidoista Harjoittelija oli motivoitunut, itseohjautuva, aktiivinen ja luotettava. Hänelle saattoi uskoa haastaviakin tehtäviä, joista hän suoriutui erinomaisesti Olemme erittäin tyytyväisiä harjoittelijan alakohtaiseen osaamiseen ja yleisiin työelämävalmiuksiin Harjoittelijat ovat olleet hyvin taitavia; tiedonhaku, kirjoittaminen, itsenäinen työote ovat kaikki toteutuneet Harjoittelijallamme on monia hyviä ominaisuuksia ja taitoja, joita hän voi kehittää edelleen edetessään työelämässä Meillä olleet harjoittelijat ovat olleet lähtökohtaisesti erinomaisen osaavia ja motivoituneita Esimerkkejä työnantajien vastauksista, Työnantajien harjoittelukysely 2018, N=90
 27. 27. • Harjoittelijan oma-aloitteisuus korostui selvästi työnantajien vastauksissa • Työnantajat arvostivat myös mm. harjoittelijan motivaatiota, aktiivisuutta sekä halua ja kykyä oppia uutta Mitä ominaisuuksia työnantajat arvostavat harjoittelijassa? Uteliaisuus Tilannetaju Kiinnostus alaan Sitoutuneisuus Rohkeus Innovaatiokyky Tarkkuus Positiivisuus Itsenäinen työote ja ajattelu Raportointitaidot Kirjalliset taidot Reippaus Yhteistyökyky Aktiivisuus Oma- aloitteisuus Motivaatio Ongelman- ratkaisutaidot Halu ja kyky oppia uutta Avoimuus Luotettavuus Tietotekniset taidot Joustavuus Viestintätaidot Teoreettinen osaaminen Kykyä soveltaa osaamistaan käytännössä Alaan liittyvät perustiedot Esimerkkejä työnantajien vastauksista, Työnantajien harjoittelukysely 2018, N=93
 28. 28. Työnantajien vastauksissa nousivat esille mm. • Parempi käytännön osaaminen esim. tietoteknisissä taidoissa ja ohjelmistojen hallinnassa sekä toimenpiteiden toteutuksessa • Käytännön osaamisen nähtiin kuitenkin kehittyvän vasta työtä tehdessä esimerkiksi harjoittelussa • Itsevarmuus ja päättäväisyys • Rohkeus ilmaista ajatuksiaan ja kysyä tarvittaessa apua Mihin opiskelijoiden taitoihin työnantajat toivoivat kehitystä? Esimerkkejä työnantajien kirjoittamista vastauksista, Työnantajien harjoittelukysely 2018, N=74
 29. 29. 6. Harjoittelun onnistuminen
 30. 30. Opiskelijoiden kommentteja harjoittelusta Harjoittelu antoi hyvää työkokemusta omalta alalta. Lisäksi sain sopivasti tukea työtehtävistäni suoriutumiseen ja minuun luotettiin työpaikalla Opiskelijoiden harjoittelupalaute 2018, N=75 Minulla oli loistavat työkaverit ja pääsin todella tasa- vertaiseksi osaksi työtiimiä. Toisaalta minulta ei kuitenkaan odotettu mahdottomia, vaan ymmärrettiin, että harjoittelijana olen vasta tutustumassa työelämään. Omalla aktiivisuudella sain kuitenkin tehdä koko ajan enemmän ja vastuullisempia tehtäviä Sai käytännöllistä näkökulmaa siihen, millaista oman alan työ voisi olla. Lisäksi tietotaito lisääntyi, mitä pystyn hyödyntämään tälläkin hetkellä. Myös ”ammatillinen itsetuntoni” kasvoi, kun tunsin olevani tutkimusryhmän hyödyllinen jäsen Nautin ensimmäisestä oman alan työpaikasta, ja oli mukavaa perehtyä syvemmin moniin opintojen ohessa sivuutettuihin laboratorio- ja tutkimusmenetelmiin
 31. 31. 95% vastanneista opiskelijoista koki harjoittelujakson onnistuneeksi 66% opiskelijoista työskenteli ensimmäistä kertaa oman alan tehtävissä (64% vuonna 2017) 92% vastanneista oli täysin tai osittain tyytyväinen saamaansa työhön perehdytykseen (85% vuonna 2017) 88% piti harjoittelun työtehtäviä mielekkäinä ja sopivan haastavina (91% vuonna 2017) Harjoittelun merkitys opiskelijalle Opiskelijoiden harjoittelupalaute 2018, N=95-97 92% vastanneista koki opintonsa vähintään jokseenkin hyödyllisiksi työtehtävien kannalta (92% vuonna 2017) 86% vastanneista koki harjoittelun lisänneen opiskelumotivaatiota (90% vuonna 2017) 85% opiskelijoista suosittelisi harjoittelupaikkaansa myös toisille opiskelijoille (89% vuonna 2017) 93% koki harjoittelun selkeyttäneen urasuunnitelmia (90% vuonna 2017)
 32. 32. Mitä harjoittelussa oli opiskelijoista erityisen hyvää? Ohjaus Sopiva määrä vastuuta Urasuunnitelmien selkeytyminen Kontaktit Tutustuminen alan käytännön työhön Kansainvälinen ilmapiiri Selkeästi määritellyt tehtävät Työyhteisö Monipuoliset työtehtävät Oman alan työkokemus Oppimiskokemukset Itsevarmuuden kasvu Tutustuminen uusiin ihmisiin Tietotaidon kasvu Projektinhallinnan oppiminen Mieleiset työtehtävät Asiakastyöskentely Harjoittelusta seurannut työpaikka Vastuulliset työtehtävät
 33. 33. • Osin tai täysin palkaton harjoittelu (3 mainintaa) • Epäselvyydet ohjauksessa (2 mainintaa) • Tehtävät eivät olleet tarpeeksi haasteellisia (2 mainintaa) Mikä harjoittelussa oli opiskelijoista huonoa? Opiskelijoiden harjoittelupalaute 2018, N=75 Harjoittelun huonoina puolina mainittiin mm. • Työtehtävien vähyys (6 mainintaa) • Ohjauksen vähäisyys (4 mainintaa) • Puutteellinen perehdytys (3 mainintaa) • Huono työilmapiiri / ongelmat henkilöstön kanssa (3 mainintaa) • Harjoittelun lyhyt kesto (3 mainintaa)
 34. 34. Työnantajien kommentteja harjoittelusta Harjoittelijamme oli innostunut oppimaan uutta, tarttui toimeen itse hyvin aktiivisesti ja antoi hyviä näkökulmia ja mielipiteitä rohkeasti prosesseistamme Työnantajien harjoittelukysely 2018, N=90 Palkattu harjoittelija oli positiivinen, tarttui kaikkiin tehtäviin itsenäisesti ja ripeästi. Oli huolellinen ja tuli kaikkien kanssa toimeen Opiskelija on ollut erittäin omatoiminen ja tullut yhteisön jäseneksi omana itsenään Harjoittelija oli motivoitunut ja kiinnostunut annetuista työtehtävistä sekä koko organisaation toiminnasta ja toimintakulttuurista
 35. 35. 97% työnantajista piti harjoittelujaksoa onnistuneena 28% työskentelyjaksoista johti työsuhteeseen harjoitteluorganisaatiossa 67% vastanneista aikoo palkata harjoittelijan myös vuonna 2019 • Harjoittelijoiden motivaatio, omatoimisuus, innostuneisuus ja osaaminen olivat tärkeimpiä syitä harjoittelujakson onnistumiseen Harjoittelun merkitys työnantajalle Työnantajien harjoittelukysely 2018, N=97 Yhteistyö toimi ja opiskelijaan pystyi luottamaan. Hyviä keskusteluhetkiä, jotka pistivät punnitsemaan myös omaa työtään
 36. 36. Tärkeimpiä syitä harjoittelijan palkkaamiseen olivat mm. • Tarve lisäresursseille • Tarjota mahdollisuus tutustua organisaatioon ja työelämään • Saada opiskelijalta tuoreita näkemyksiä organisaation toimintaan • Halu tarjota opiskelijalle tilaisuus kehittyä ja näyttää osaamistaan • Tutustuminen alan tulevaisuuden tekijöihin tulevia rekrytointeja ajatellen • Halu auttaa harjoittelijapaikan tarvitsevaa opiskelijaa • Molempia osapuolia hyödyttävä perinne Harjoittelun merkitys työnantajalle Työnantajien harjoittelukysely 2018, N=97
 37. 37. 7. Yliopisto-opinnot ja työelämätaidot
 38. 38. • Vastauksissa korostuivat toiveet työelämä-lähtöisemmästä ja käytännönläheisemmästä opetuksesta • Vastanneet opiskelijat toivoivat myös ohjelmistojen opetusta sekä harjoittelu-jaksojen määrän lisäämistä ja harjoittelun pakollisuutta Miten opiskelijat kehittäisivät yliopisto- opintojen soveltuvuutta työelämään? Tietoa alan työllistymismahdollisuuksista Työhön tutustumista Työelämämessuja Pakollinen harjoittelu Koulutusta tietojärjestelmistä Oikeita yrityscaseja Akateemista kirjoittamista ja sen konventoiden hallitsemista Yritystoimintaan liittyviä kursseja Enemmän harjoittelujaksoja Käytännön opetusta alan yleisimmistä työtehtävistä Ohjelmistojen opetusta Käytännön- läheisyyttä opintoihin Työelämä- lähtöisyyttä opintoihin Työelämäkursseja Työpaikkavierailuja Esiintymiseen ja vuorovaikutukseen liittyviä opintoja Lisää valtionhallinnan toimintaan liittyviä opintoja yhteiskuntatieteisiin Enemmän soveltavia tehtäviä Yhteistyötä yritysten ja julkisen sektorin kanssa Lisää kliinisiä opintoja Projektiluontoisia kursseja Alaan liittyviä perustietoja Esimerkkejä kehityskohteista, Opiskelijoiden harjoittelupalaute 2018, N=61
 39. 39. Työnantajien kommentteja opiskelijoiden työelämätaidoista: Opiskelijoiden työelämävalmiudet työnantajien näkökulmasta Työnantajien harjoittelukysely 2018, N=77 Ennemminkin kehitystarpeet ovat olleet yksilöllisiä kuin yleistettävissä olevia Harjoittelijoilla oli hyvät niin alakohtaiset kuin yleiset työelämätaidot Yleisesti ottaen työelämävalmiudet ovat hyvät etenkin harjoittelijoilla, joilla on aikaisempaa työkokemusta Vuosi vuodelta harjoittelijat vaikuttavat valmiimmilta työelämään Jonkin verran vaihtelua, mutta pääasiassa erittäin hyvät valmiudet
 40. 40. Yhteenveto palautteesta
 41. 41. • Selvä enemmistö opiskelijoista piti harjoittelujaksoa onnistuneena, kehittävänä ja urasuunnitelmia selkeyttävänä kokemuksena • Opiskelijoiden oma yhteydenotto työnantajaan oli avainasemassa harjoittelupaikan saamisessa, jonka lisäksi aarresaari.net –sivusto oli tärkeässä roolissa harjoittelupaikkojen löytämisessä • Opiskelijat suorittivat harjoitteluita laajasti eri työnantajasektoreilla, useimmiten kuitenkin julkisella sektorilla • Harjoittelupaikat sijaitsivat useimmiten Turun seudulla (45 %) • Harjoittelun pituus sekä harjoittelusta saatu opintopistemäärä ja palkka noudattivat edellisvuoden tuloksia Yhteenveto harjoittelusta - Opiskelijat
 42. 42. • Opiskelijat arvostivat etenkin harjoittelusta saatua oman alan työkokemusta, monipuolisia työtehtäviä, työyhteisöä sekä saamaansa itsevarmuutta omasta osaamisestaan • Tärkeimpiä harjoittelussa opittuja asioita olivat viestintä-, kommunikointi- ja organisointitaitojen kehittyminen sekä uusien ohjelmistojen käytön oppiminen • Harjoittelun huonoina puolina mainittiin esim. puutteellinen perehdytys, ohjauksen vähyys sekä epäinnostava työilmapiiri • Opintoihin toivottiin lisää työelämälähtöisyyttä, käytännönläheisyyttä, ohjelmistojen opetusta sekä harjoittelujaksojen määrän lisäämistä ja harjoittelun pakollisuutta Yhteenveto harjoittelusta - Opiskelijat
 43. 43. • Vastanneet työnantajat olivat lähes poikkeuksetta tyytyväisiä opiskelijan harjoittelujaksoon (97%) • Kyselyyn osallistuneet työnantajat arvostivat etenkin harjoittelijan oma-aloitteisuutta, motivaatiota sekä halua ja kykyä oppia uutta • Kehitystä toivottiin mm. opiskelijoiden IT-taitoihin, käytännön osaamiseen, itsevarmuuteen sekä rohkeuteen ilmaista ajatuksiaan • Yli neljäsosa vastanneista kertoi opiskelijan työsuhteen jatkuneen harjoittelun jälkeen Yhteenveto harjoittelusta - Työnantajat
 44. 44. • Harjoittelijat toivat kaivattuja lisäresursseja organisaatioon, mutta myös tuoreita näkemyksiä organisaation toimintaan ja mahdollisuuden tutustua alan tulevaisuuden tekijöihin tulevia rekrytointeja ajatellen • Lähes 70% vastanneista kertoi palkkaavansa harjoittelijan myös vuonna 2019 Yhteenveto harjoittelusta - Työnantajat Harjoittelija tuo myös työpaikalle uusia tuulia, uutta osaamista ja uusia ideoita. Harjoittelijan palkkaaminen on aina win-win –tilanne!
 45. 45. Rekryn palvelut
 46. 46. • Rekry seuraa kotimaan harjoittelua keräämällä vuosittain palautetta sekä opiskelijoilta että työnantajilta • Rekry tiedottaa ja neuvoo työnantajia harjoitteluasioissa sekä järjestää opiskelijoille työnhakuun valmentavia kursseja ja tilaisuuksia • Rekry tarjoaa opiskelijoille työhaastatteluharjoituksia • Rekry välittää työ- ja harjoittelupaikkoja  aarresaari.net Rekryn palvelut harjoitteluasioissa
 47. 47. Rekry on tukena työnhaussa. CV-klinikat, uraohjaus, työnhaun tietoiskut, harjoitteluasiat, tietoa valmistuneiden työllistymisestä ja paljon muuta! rekry@utu.fi facebook.com/RekryTurku
 48. 48. rekry@utu.fi facebook.com/RekryTurku

×