Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

probleme_de_mecanicaanimate (1).pptx

 1. • Mişcare – tratare dinamică PROBLEME DE MECANICĂ (animate)
 2. Un corp de masă m=20 kg aflat pe suport orizontal poate fi deplasat fie prin tracţiune F1 , fie prin împingere F2 sub unghi α =300 . Să se determine care este cea mai eficientă acţiune, pentru a se deplasa cu aceeaşi acceleraţie. Se cunosc: • coeficientul de frecare la alunecare μ = 0,2 • acceleraţia, a = 20 m/s2, • acceleraţia gravitaţională g=10 m/s2 . Aplicăm principiul II generalizat, pentru că avem un număr mai mare de forţe : R m a   Pentru cazul analizat, forţele sunt: Continuare f R F G N F     Prin urmare, relaţia generalizată în acest caz este: f F G N F m a      2
 3. REZOLVARE x y G 1 N 1 F  1 F x 1 F y a 1 Ff . I    x G 2 N 2 F  2 F x 2 F y 2 Ff a y . II      1 1 0 y o F y G N    1 1 f F N      2 2 x f F o m F x a      2 2 0 y o F y G N    2 2 f F N    Continuare G g m   G g m     1 1 x f F o m F x a    3
 4. REZOLVARE       1 1 1 1 1 1 . x y f f y F G ox m I F N m a oy F F g F                    1 1 1 1 1 1 . cos sin y y x x F m m I F F g F F F a                         1 cos sin g a m F            1 . cos sin g a m I F                2 2 2 2 2 2 . x y y f f F G g ox m II oy m N F F F F a                    2 2 1 2 1 2 . cos sin y y x x F m m II g F F F F a F                         2 cos sin g a m F            2 . cos sin m g a I F I          2 2 1 1 cos sin cos sin F F F F              Efort mai mare la împingere decât la tragerea corpului ! 4
 5. • Pe un plan înclinat de unghi , un corp lăsat liber coboară cu accelaraţia . • Acelaşi corp fiind aruncat de jos în sus de-a lungul planului înclinat urca cu . Determinaţi valoarea coeficientului de frecare dintre corp şi planul înclinat.   0 45  c a m / s2 1    u a , m / s2 1 5 Rezolvare Problema 3 5
 6. f F N G n G t G c a   COBORÂRE x y       f c m principi F a N ul G II       0 sin cos                            f c f n t t n G G ox m oy metoda G G analitică m F a F N G G G N g     1 sin cos        c a g Continuare 6
 7. u a N G n G t G   f F 0 v URCARE x y       f u m principi F a N ul G II         1 0 sin cos                                f u n f n t t G G ox m oy metoda G G F a an G a N N litică m G g G F     2 cos sin        u a g Continuare 7
 8. (1) (2) şi   u c i a D a g n ( cos sin )       g ( cos sin ) (sin cos ) (sin cos )                   u c a a cos sin cos sin                u u c c a a a a     cos sin          c u u c a a a a     sin cos         u c c u a a a a 0,5 2 1 ,5     1 0,5 1 0,2 2,5 5        Enunţ     1 sin cos        c a g     2 cos sin        u a g 8
 9. PROBLEMA TENSIUNE MECANICĂ – FRECARE –plan orizontal • În sistemul din figura de mai jos se cunosc masele m 0 , m 1 şi m 2 şi coeficientul de frecare dintre corpuri şi suprafaţa orizontală. Să se determine acceleraţia cu care se deplasează sistemul şi tensiunea din firul care leagă corpurile 1 şi 2. 2 N 1 N 2 Ff 2 G 1 T 1 T 1 m 2 m 1 Ff 1 G 2 T 2 T 0 G  o m  2 T 2 T a a           0 o 2 0 1 2 1 f 1 1 2 1 f 2 2 Corpul de masă m :(ox) G T m a Corpul de masă m :(ox) T T F m a Corpul de masă m :(ox) T F m a Împărţim sistemul pe subsisteme şi aplicăm metoda analitică. Pe axa mişcării vom avea proiecţiile: Rezolvare Problema 2 9
 10. REZOLVARE                 0 1 2 0 1 2 Din 1 :m g m g m g a (m m m )             f 2 2 f 2 2 Ştiind că F N şi pe oy N m g F m g                                                                      1 0 2 m m m 0 1 2 1 2 2 1 0 2 2 0 1 2 2 2 0 1 2 1 0 1 2 2 2 2 0 1 2 2 0 2 1 2 0 1 2 m (m m ) Din 3 şi 4 :T m g m g m m m g m m g (m m ) m m g(m m m ) T m m m g m m g m m m m g m m g m g m m m              0 2 1 0 1 2 m m T 1 g m m m 5           0 1 2 0 1 2 [m (m m )] a g m m m 4 Diagramă 10
 11. DATELE PROBLEMEI 0 1 2 : 30 ; 0,35 ( ) 0,65 ( ) A A Se dă v ct m kg coborâre m kg urcare      : . . . ? . ? T B Se cere a reprezentare forte b R scripete c d m    11
 12. A1 G T T T T x B G n G t G N f F v v y REZOLVARE   12
 13. CONFIGURARE FORŢE LA URCARE A2 G T T T T x B G n G t G N f F v v y REZOLVARE   13
 14. 1 1 c.la urcare: (1) t f A t A f B G T F A T m g G m g F                1 1 2 2 c.la coborâre: (2) t f A t f A B G F T A T m g G F m g                2 1 (2) (1): f A A f Din F m g m g F        DIAGRAMĂ coborâre DIAGRAMĂ urcare     2 1 2 1 2 (3) 2 A A f A A f m m g F m m g F         0 R=0 : 0 În ambele cazuri             B f A T G T F N G 14
 15. : ; cos cos (4) f B f B Dar F N N m g F m g                 2 1 1 2 1 (3),(4) (1): sin : sin 2 (5) 2 sin A A B A A A B Introducem în m m g m g m g g m m m                15
 16.   2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 (3),(5) (4) : cos : 2 2 sin 2 sin cos 0,65 0,35 1 0,3 0,17 0,65 0,35 1 1,7 3 A A A A A A A A A A A A Introducem în m m g m m g g m m m m tg m m m m                                   16 2 1 . (5): 0,65 0,35 1,0 1 2 sin 2 2 A A B B d Din m m m m kg         
 17. • Un corp de masă m=150 g, cuplat cu un resort elastic, este în repaus pe suprafaţă orizontală. Se trage pe verticală de capătul liber al resortului cu viteza v=2 cm/s. a) Cât este constanta elastică, dacă se desprinde după t1 =5 s ? b) Cu ce forţă apasă corpul pe suprafaţa de sprijin după t2 =3 s ? c) Se trage pe orizontală de resort cu aceeaşi viteză. Care este valoarea maximă a forţei de frecare dacă după t = 3 s corpul ia startul ? PROBLEMA FRECARE/ELASTICITATE F G F v 0 l f l a b c 17
 18. REZOLVARE 0 R=0 v=ct. F G G F G F                 m g k l m g k l v    dar l t a  v    m g k t 3 2 150 10 10 : 15 10 5 2         N Numeric k m 0 unde    f l l l  18
 19. REZOLVARE 0 N R=0 N v=ct F G G F          b F G F v 0 l 2 l N 2 N l m k g      2 2 l v t       2 N k v g t m       3 2 : 150 10 10 15 10 3 2          Numeric N N 0 6 , N  19
 20. REZOLVARE R=0 N+ 0 v=c f t F G F        c F G v N 2 15 3 0,9 : 2 10      f Numeric F N f F 0 f f F F ) F (ox F     N - - 0 N (oy) G G   3 F k l k v t                3 f k v t F     20
 21. În sistemul prezentat scripetele este ideal, corpurile 1 şi 2 au greutăţile G1 = 4N, respectiv G2 = 8N, iar firul de care sunt legate este inextensibil şi foarte uşor. Coeficientul de frecare la alunecare între oricare două suprafeţe este μ = 0,25. Calculează valoare forţei necesare pentru a deplasa corpul 2 cu vitează constantă. F 2 G 2 N 1 G 1 N T T T T v 2 f F 1 Ff Corpul de masă 1 este deplasat sub acţiunea tensiunii şi frânat prin interacţiune cu corpul suport conform forţei normale datorate propriei greutăţi 1 2 Corpul de masă 2 este deplasat sub acţiunea forţei de tracţiune şi frânat de tensiune, forţa de frecare datorată interacţiunii cu corpul superior şi respectiv cu planul, asupra căruia acţionează cu greutatea proprie dar şi cu greutatea corpului 1
 22. 1 G 1 N T 1 Ff   1 1 0 f f F T T ox     F 1 1 1 1 f f F G N F          1 1 1 1 0     N N G y G o      2 G 1 G 2 N F T 2 f F 1 Ff   1 1 2 2 0 F         f f f f F o F F F F T x T   2 1 2 1 2 2 0 o N N G G y G G         2 2 2 2 1 f f N G F F G              1 2 22  1 T G       2 1 1 G G T F G           1 2 3 G G F      5 F N  Explicaţiile sunt accesabile pe buline ! Întoarcere pe săgeţile din pagina enunţului !
Publicidad