Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a (Be)spreekuur - 15 december 2022 - Schuldhulp aan ondernemers(20)

Más de VNG Realisatie(20)

Publicidad

(Be)spreekuur - 15 december 2022 - Schuldhulp aan ondernemers

 1. (be)spreekuur Schuldhulpverlening aan ondernemers inrichten – versterken – uitvoeren Mariëlle Fleuren, Jenny Wildenbos 15-12-2022
 2. Agenda • Programma Verbinden Schuldendomein • Project Ondernemers en Financiële zorgen • Hoe is het in jullie gemeente ingericht? • In gesprek over de basis op orde • Aandachtspunten regierol en wettelijke vereisten • Jullie verlanglijstje voor volgend jaar Interactief, stel je vragen tussendoor!
 3. Wetswijzigingen in het schuldendomein Ags Adviesrecht Gemeenten bij Schuldenbewindzaken (1-1-2021, opt-in) Wvbvv Vereenvoudiging Beslagvrije Voet (1-1-2021) Wskd Stroomlijningketen voor derdenbeslag (NTB) Wgs Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (1-1-2021) Wgs Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (1-1-2021)
 4. Vervolg… • Voortzetting brede armoede- en schuldenaanpak (Coalitieakkoord, 2021-2025); • Aanpak geldzorgen, armoede en schulden • Verbinden Schuldendomein 2.0
 5. • Routekaart • Toolkit Implementatie • Toolkit Training • Toolkit Communicatie • Format PvA & Kick-off implementatie • Aandachtspunten beleid • Leidraad uitbestede diensten • PPT + Samenvattingen (be)spreekuren • Fora (VNG-forum | VNG) www.vng.nl/schulden Schulden@vng.nl Meer weten?
 6. Project ondernemers en financiële zorgen • Uitdagingen voor ondernemers • Uitdagingen voor gemeenten • Aflopen project Geldzorgen en ondernemers • Behoefte aan vervolg, verbinding en verdieping -> onderdeel programma Verbinden Schuldendomein
 7. Tijdige en passende ondersteuning • Erger voorkomen • Druk op hulp- en dienstverlening beperken • Gezond ondernemersklimaat • Ontwikkelen en/of versterken relatie ondernemers en hun gemeenten • Maar ook: gezamenlijke opgave, bestaanszekerheid, menselijke maat.
 8. Project Ondernemers met Financiële zorgen • Ondersteuning met concrete producten (voor en met gemeenten) • Handreikingen, formats, Q&A’s, tekeningen, best practices • Bespreekuren, podcast, nieuwsbrieven, forum • Verbinden verschillende gemeentelijke domeinen • Inbrengen uitvoering(svraagstukken) op overlegtafels en werkgroepen • Verkenning • Ministerie(s), aanpak geldzorgen, aanjager • Ontwerpsessies, klantreizen en levensgebeurtenissen • Afstemmen en verbinden initiatieven gericht op ondernemers • Routekaart financiële zorgen • Zwaar weer, blik op de toekomst, campagne VNO-NCW en MKB-NL • Passend beeld van rol en diensten gemeenten en verbindingen in keten
 9. Hoe ondersteunen jullie ondernemers met financiële zorgen?
 10. De basis op orde… Wat is dat voor jou?
 11. Bereiken en benaderen
 12. Regierol Voorkomen en oplossen van (problematische) schulden bij inwoners • Ook inwoners die persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden uit hun bedrijf (natuurlijke personen) • Bbz is 1 van de opties waar ondernemers voor in aanmerking kunnen komen, maar niet voldoende. • Beleidsplan dat richting geeft aan integrale schuldhulpverlening (max 4 jaar). • Niet per se alles zelf uitvoeren, maar wel mandateren en monitoren. Gemeente blijft eindverantwoordelijk en juridisch aanspreekbaar (toegang, kwaliteit, besluiten, klachten) zie Handreiking grip op shv • Niet per se alles zelf doen, maar wel regisseren rondom de inwoner. Wie houdt het overzicht en is aanspreekpunt? Risico versnippering en routeren.
 13. Aandachtspunten wettelijke kader • Zelfde rechtszekerheid als andere inwoners • 1e gesprek binnen 4 weken na hulpvraag of vroegsignaal • Binnen 8 weken na hulpvraag beschikking en pva op hoofdlijnen. • Enige afwijzingsgrond: verblijfsstatus en evt. fraude en/of recidive • Vroegsignalering: vroegsignalen opvolgen en proactief passende ondersteuning aanbieden. • Ontzorgen: gegevens die schuldhulpverlener logischerwijs zelf kan opvragen hoeft de inwoner niet te verstrekken. Suwinet en portaal belastingdienst. Wordt gewerkt aan gegevensset voor ondernemers. • Bespreekuur gegevensuitwisseling shv ondernemers 19 december!
 14. Zie ook Wgs werkproces
 15. Jullie verlanglijstje voor 2023? #durftevragen • Waar moeten wij volgens jou in januari als eerste mee aan de slag? • Wat verdient volgend jaar echt meer aandacht? • Hoe kunnen we julllie ondersteunen? • Wat helpt jullie verder?
 16. schulden@vng.nl 030 - 373 82 32 www.vng.nl/schulden Vragen? Wensen volgende (be)spreekuren? Mail ze naar schulden@vng.nl Heb jij je al aangemeld als contactpersoon voor jouw gemeente? Aanmeldformulier
Publicidad