Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de VNG Realisatie(20)

Publicidad

(Be)spreekuur - 9 november 2022 -BVV r23-01

 1. (Be)spreekuur Verbinden schuldendomein Wet vereenvoudiging beslagvrije voet Release 23-01 Ahmed Ajjaji, Govert Claus 9 november 2022
 2. (Be)spreekuur WvBVV R23-01 • Releases WvBVV • Inhoud R23-01 • Gevolgen voor gemeente • Planning • Vragen / Opmerkingen
 3. Releases WvBVV • Iedere 6 maanden • Normwaarden • Wetswijzigingen • Verbeteringen rekenmodule • Nu actueel: • R22-07 (productie) • R23-01 (bouw) • R23-07 (ontwerp)
 4. Inhoud R23-01 • Normwaarden • Wetswijziging • Woonkosten • Verbeteringen • Pondspondsgewijze verdeling • Beslagvolgorde – IKV-codes die niet benoemd zijn • Woonkosten met wel/niet relevant aanduiding • Afloscapaciteit bepalen onafhankelijk van beslagobject bij in inrichting • VB in mei bij uitkeringen die als nettoloon in Polis worden opgevoerd • Verduidelijking vereenvoudigd derdenbeslag in Stappenplan • Jaartal start van het beslag is een verplicht veld • Verbeteringen in specificaties uit Significant rapport
 5. Woonkosten • Altijd op basis van informatie van de inwoner! • Scenario's • Hoge woonkosten (tijdelijk) • Ontbreken huurtoeslag (structureel) • Beide scenario's kunnen tegelijkertijd voorkomen
 6. Woonkosten - hoge woonkosten • Woonkosten > 110% van maximale huur voor huurtoeslag • De maximale huur voor huurtoeslag is in 2022: € 763,47 • BVV wordt tijdelijk verhoogd met woonkosten boven 110% (2022: € 839,82) • De tijdelijke termijn van 6 + 6 wordt ook gewijzigd • Nu geldt de ophoging voor een vastgesteld periode van 6 maanden • + Eventueel 6 maanden verlenging als daarna vordering volledig is voldaan • Per 1-1-2023 wordt bij ministeriele regeling de termijn bepaald
 7. Woonkosten - ontbreken huurtoeslag • Ontbreken huurtoeslag, terwijl daar wel recht op is • Inkomen onder norminkomen (2022: € 30.273,- / € 39.531,-) • Woonboot, geen eigen voordeur, koophuis, etc. • BVV wordt verhoogd via formule (100% tot normhuur huurtoeslag + 65% tot aftoppingsgrens + 40% tot maximale huur voor huurtoeslag) – normhuur inkomen • Voorbeeld Alleenstaande met een eigendomswoning met woonkosten € 582,- en belastbaar inkomen € 21.400,-. De in aanmerking te nemen woonkosten bedragen dan: 100% van de woonkosten tot € 432,51 = € 432,51 65% van de woonkosten tussen € 432,51 en € 582,00 = € 149,49 x 65% = € 97,17 De normhuur bedraagt: (0,000000637464 x 21.4002 + 0,002341779776 x 21.400) = € 342,05 Maandelijkse ophoging wordt: (€432,51 + € 97,17) - € 342,05 = € 187,62
 8. Pondspondsgewijze verdeling • Brede samenloop (meerdere beslagen op meerdere inkomens) • "wie het eerst komt, het eerst maalt” of pondspondsgewijs verdelen • Verdelen beslagvrije voet naar verhouding van de inkomens: • GEEN berekening in rekenmodule • Moet handmatig! • WEL melding op het “Overzicht van uw BVV” 𝐵𝑉𝑉 1 = 𝐵𝑉𝑉 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 ∗ 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛 1 (𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛 1 + 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛 2) Komt dit ooit voor? Op een ander inkomen van u ligt ook beslag. U krijgt voor elk inkomen een apart overzicht van uw beslagvrije voet. U houdt een minimumbedrag over om van te leven. Dit bedrag wordt verdeeld over uw inkomens. Kijk voor meer informatie op www.uwbeslagvrijevoet.nl/anderbeslag.
 9. Gevolgen R23-01 Interface gemeenteportaal • Woonkosten invoeren • Pondspondsgewijze verdeling aanvinken Overzicht van uw BVV • Uitleg Woonkosten • Pondspondsgewijze verdeling
 10. Planning • Inwerkingtreding wet: 1-1-2023 • Normwaarden: 1-1-2023 • Gemeenteportaal: 1-1-2023 (NB: best case scenario…) • A2A koppelingen (vanuit het eigen systeem) • Via SNG: 1-1-2023 • Via BKWI/IB: ??? (fallback via Gemeenteportaal) • Home | Uw beslagvrije voet: 1-1-2023
 11. Vragen / opmerkingen • Meer informatie: vng.nl/schulden • Vragen: schulden@vng.nl • Overzicht / aanmelden (be)spreekuren • https://vng.nl/agenda?onderwerp%5B0%5D=421625 • Presentaties (be)spreekuren • https://www.slideshare.net/VNGRealisatie/clipboards/programma-verbinden- schuldendomein-be-spreekuren

Notas del editor

 1. Introductie: Het programma Verbinden Schuldendomein heeft een digitaal (be)spreekuur om digitaal met elkaar te sparren over de implementatie van de nieuwe wetgeving en impact hiervan op het schuldendomein. VNGR ondersteunt gemeenten bij de implementatie met een online toolkit. Deze bespreekuren maken onderdeel uit van deze toolkit. Kennis delen (andere manier van informatie vergaren dan lezen) Mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen Mogelijkheid om vragen en antwoorden te krijgen Input voor implementatieteam naar behoefte aan ondersteuning en aanscherping van bestaande ondersteuning Na elk bespreekuur wordt een korte samenvatting opgenomen en gepubliceerd via vngrealisatie.nl/verbinden-schuldendomein Inventarisatie: Welke vragen wil je beantwoord zien in dit bespreekuur? Welke cases of situaties wil je met je collega’s bespreken?
Publicidad