Workshop I Stimuleringsplan Loopbaanorientatie En Begeleiding

VO-raad
VO-raadVO-raad
Stimuleringsplan

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB)

       VO-raad
     Annemiek Staarman
Aanleiding
• Uitval, switchen, veel politieke aandacht
       Kosten: 5,7 miljard

• LOB komt niet goed tot zijn recht
 – Loopbaan niet centraal
 – Gebrekkig wettelijk kader
 – Geen kwaliteitsnormen/kader
 – Decaan probleemeigenaar
Wat wil de VO-raad?
•  Scholen uitdagen er meer aan te doen
•  Stimuleren dat LOB integraal wordt opgepakt
•  Belang concretiseren
•  Handvatten bieden


  Veranderingsproces op gang brengen
Deel 1: Theoretisch kader

•  Van → naar
•  Theorie op vmbo gericht
•  Dus transformatie voor havo/vwo nodig
•  Keuzegedrag jongeren
Van                  Naar
Loopbaancompetenties geen      Loopbaancompetenties zijn leerdoelen,
expliciete leerdoelen        opgenomen in curriculum

Loopbaanactiviteiten bij uitval   Loopbaanleerlijn in eerste lijn met team
en door de tweede lijn        van docenten en mentoren/ leertraject-
                   begeleiders
Loopbaanoriëntatie los van      Structurele loopbaanleerlijn,
onderwijs              geïntegreerd in curriculum

Vrijblijvende loopbaanactiviteiten  Onderwijs in dienst van loopbaan-
                   ontwikkeling
Vaststaand programma         Invloed van de deelnemer op basis van
                   loopbaanvraag /
                   maatwerk op basis van loopbaanvraag
Deel 1: Theoretisch kader
• Van → naar
• Theorie op vmbo gericht
• Transformatie havo/vwo nodig
• Keuzegedrag jongeren
VMBO
• Terminologie: werkexploratie,
 loopbaansturing, loopbaancompetenties,
 arbeidsidentiteit, echte ervaring met het
 beroepenveld, praktijkervaring, loopbaanleren

• Uitdaging vmbo: vervolgopleiding

• Uitdaging havo/vwo: arbeidsidentiteit
Deel 1: Theoretisch kader

• Van → naar
• Theorie op vmbo gericht
• Transformatie havo/vwo nodig
• Keuzegedrag jongeren
Havo / Vwo
Vmbo                Havo/Vwo
Toekomst arbeid en         Toekomst arbeid en competenties
competenties
Loopbaanleren urgenter bij     Docenten weten urgentie motivatie te
motivatie-problemen        beteugelen. Men gaat over tot
                  studieboek
Kwalificatiedossiers/ SHL     Relatieve competentiechaos
Dichter bij de praktijk: visueel  Dichter bij cognitie: abstract
Teamgerichte aanpak        Meer individueel
Leerlinggericht          Leerstofgericht
Meer relaties met bedrijven    Weinig relaties met bedrijven
Beroepsgericht           Vervolgopleidingsgericht
VSV                Foute studiekeuze: potje/dekseltje
                  denken
Deel 1: Theoretisch kader

• Van → naar
• Theorie op vmbo gericht
• Transformatie havo/vwo nodig
• Keuzegedrag jongeren
Keuzegedrag jongeren
•  Westenberg e.a: ze zijn te jong
•  Praktijk te weinig op het gedrag gericht
•  Wie verantwoordelijk: vo of ho?
•  Switchen problematiseren of juist niet
•  Aanpassingen in vo en/of ho
•  Intensieve begeleiding
Knelpunten
• Delen kennis
 – Meer kennis de school in
 – Visie ontwikkeling nodig
 – Professionalisering nodig
 – Uitwisselen good practices


• Doorlopende leerlijn
Succesfactoren
•  Maak werk van effectieve LOB
•  Formuleer visie en beleid
•  Beschrijf taken en rollen
•  Organiseer deskundigheidsbevordering
•  Prioriteer LOB
•  Maak zichtbaar wat er al gebeurt
•  Doe het samen met omgeving
Deel 2: Oplossingsrichtingen

1.  Voorlichting
2.  Ontsluiten kennis
3.  Borging kwaliteit
4.  Professionalisering
5.  Externe samenwerking

        In samenhang!
1. voorlichting
Doel
• Draagvlak
• Informeren
Hoe
• Reguliere bijeenkomsten leden
• Uit laten nodigen bij partners
• Open bijeenkomsten organiseren
2. Ontsluiten kennis LOB
Doel
• Doorontwikkelen visie en theorievorming
• Theorie en praktijk bij elkaar brengen
• “Kwartjes laten vallen”
Hoe
• Kenniscentrum / Digitaal platform: good
 practices, onderzoek, uitwisseling, aanbod
 trainingen, nieuws
• Fysiek: Netwerkbijeenkomsten, conferenties,
 themabijeenkomsten
3. Borging kwaliteit
Doel
• Ondersteuning activiteiten en beleidscyclus
• Verantwoording, profilering
• Monitoring

Hoe
• Ontwikkelen standaard en scan
• Vensters voor Verantwoording
4. Professionalisering
Doel
• De loopbaan van leerlingen centraal
• Kwaliteit LOB omhoog
• Schoolbreed integrale LOB
Hoe
• Functiedifferentiatie
• Laten ontwikkelen landelijk aanbod trainingen,
 cursussen, nascholing:
  Visie en beleidsplan LOB ontwikkelen
  Trainingen loopbaanleren
5. Externe samenwerking
Doel
• Doorlopende LOB lijnen, ketenbenadering
• Versterking samenwerking
• Kennis loopbaanleren ook naar
 vervolgonderwijs
Hoe
• Netwerken, netwerken, netwerken
Wat hebben we bereikt na 3 jaar?
• LOB is afgestemd op de situatie van de
 school en de eigen sector en de school
 maakt bewuste keuzes over de invulling
 van de activiteiten

• Er is bewustwording op gang gekomen
 waardoor alle scholen in meer of mindere
 mate en met accentverschillen:
Vervolg: Wat hebben we bereikt?
•  Bezig zijn visieontwikkeling en integraal
   LOB-beleid
•  Gebruik maken van deskundigheids-
   bevordering over de volle breedte in
   school
•  Samenwerken met hun omgeving bij de
   invulling van LOB-activiteiten
Wat blijft er na drie jaar?

•  Een landelijk LOB portal
•  Landelijk aanbod cursussen en trainingen
•  Een landelijke standaard LOB
•  Contacten, netwerken, samenwerkings-
  verbanden in de keten
1 de 22

Recomendados

Een goede start op het HBO: het LOB-cv por
Een goede start op het HBO: het LOB-cvEen goede start op het HBO: het LOB-cv
Een goede start op het HBO: het LOB-cvholink2018
1.6K vistas18 diapositivas
Career Services op maat por
Career Services op maatCareer Services op maat
Career Services op maatholink2018
1.1K vistas15 diapositivas
Hogeschool Van Amsterdam - Voorschrijdend Inzicht Sturen Op Studiesucces por
Hogeschool Van Amsterdam - Voorschrijdend Inzicht Sturen Op StudiesuccesHogeschool Van Amsterdam - Voorschrijdend Inzicht Sturen Op Studiesucces
Hogeschool Van Amsterdam - Voorschrijdend Inzicht Sturen Op StudiesuccesHogeschool INHolland
944 vistas46 diapositivas
Regionale samenwerking van havo-scholen en hbo-instellingen rondom LOB por
Regionale samenwerking van havo-scholen en hbo-instellingen rondom LOBRegionale samenwerking van havo-scholen en hbo-instellingen rondom LOB
Regionale samenwerking van havo-scholen en hbo-instellingen rondom LOBLOBConferentie
1.2K vistas20 diapositivas
OWD2010 - 4 - De Student meer Centraal: een verbeteraanpak in het onderwijsaa... por
OWD2010 - 4 - De Student meer Centraal: een verbeteraanpak in het onderwijsaa...OWD2010 - 4 - De Student meer Centraal: een verbeteraanpak in het onderwijsaa...
OWD2010 - 4 - De Student meer Centraal: een verbeteraanpak in het onderwijsaa...SURF Events
688 vistas35 diapositivas
Presentatie 3 ronde 1 + 2 por
Presentatie 3 ronde 1 + 2Presentatie 3 ronde 1 + 2
Presentatie 3 ronde 1 + 2Artishock events & marketing
491 vistas17 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Onderwijstijd: neem de ruimte! por
Onderwijstijd: neem de ruimte!Onderwijstijd: neem de ruimte!
Onderwijstijd: neem de ruimte!servicepuntihks
600 vistas18 diapositivas
Studeren over instellingen heen: Hoe organiseer je mobiliteit - HO-link 2017 por
Studeren over instellingen heen: Hoe organiseer je mobiliteit - HO-link 2017Studeren over instellingen heen: Hoe organiseer je mobiliteit - HO-link 2017
Studeren over instellingen heen: Hoe organiseer je mobiliteit - HO-link 2017HOlink
625 vistas21 diapositivas
Studiekeuzeconferentie 2016: Uitval en switch tijdens het eerste studiejaar: ... por
Studiekeuzeconferentie 2016: Uitval en switch tijdens het eerste studiejaar: ...Studiekeuzeconferentie 2016: Uitval en switch tijdens het eerste studiejaar: ...
Studiekeuzeconferentie 2016: Uitval en switch tijdens het eerste studiejaar: ...Studiekeuzeconferentie
716 vistas24 diapositivas
Moocs op de campus por
Moocs op de campusMoocs op de campus
Moocs op de campusSURF Events
507 vistas26 diapositivas
10 bedenkingen por
10 bedenkingen10 bedenkingen
10 bedenkingenRudi Clause
946 vistas27 diapositivas
Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl... por
Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...
Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...servicepuntihks
401 vistas28 diapositivas

La actualidad más candente(19)

Studeren over instellingen heen: Hoe organiseer je mobiliteit - HO-link 2017 por HOlink
Studeren over instellingen heen: Hoe organiseer je mobiliteit - HO-link 2017Studeren over instellingen heen: Hoe organiseer je mobiliteit - HO-link 2017
Studeren over instellingen heen: Hoe organiseer je mobiliteit - HO-link 2017
HOlink625 vistas
Studiekeuzeconferentie 2016: Uitval en switch tijdens het eerste studiejaar: ... por Studiekeuzeconferentie
Studiekeuzeconferentie 2016: Uitval en switch tijdens het eerste studiejaar: ...Studiekeuzeconferentie 2016: Uitval en switch tijdens het eerste studiejaar: ...
Studiekeuzeconferentie 2016: Uitval en switch tijdens het eerste studiejaar: ...
Moocs op de campus por SURF Events
Moocs op de campusMoocs op de campus
Moocs op de campus
SURF Events507 vistas
Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl... por servicepuntihks
Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...
Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...
servicepuntihks401 vistas
Blended learning Over minder onderwijzen en meer blended leren por Luc Vandeput
Blended learning Over minder onderwijzen en meer blended lerenBlended learning Over minder onderwijzen en meer blended leren
Blended learning Over minder onderwijzen en meer blended leren
Luc Vandeput541 vistas
OWD2011 - 7 - College geven? Het kan ook anders! Didactisch inzetten van kenn... por SURF Events
OWD2011 - 7 - College geven? Het kan ook anders! Didactisch inzetten van kenn...OWD2011 - 7 - College geven? Het kan ook anders! Didactisch inzetten van kenn...
OWD2011 - 7 - College geven? Het kan ook anders! Didactisch inzetten van kenn...
SURF Events1.9K vistas
Soepel op reis door flexibel oderwijs: Hoe individuele keuzes leiden tot een ... por holink2018
Soepel op reis door flexibel oderwijs: Hoe individuele keuzes leiden tot een ...Soepel op reis door flexibel oderwijs: Hoe individuele keuzes leiden tot een ...
Soepel op reis door flexibel oderwijs: Hoe individuele keuzes leiden tot een ...
holink20181.2K vistas
Praktijkroutes Friesland College (door Wim van Tol) por ihks2
Praktijkroutes Friesland College (door Wim van Tol)Praktijkroutes Friesland College (door Wim van Tol)
Praktijkroutes Friesland College (door Wim van Tol)
ihks2945 vistas
Presentatie SAZ Enschedese Onderwijsconferentie 2015 por Lionel Kole
Presentatie SAZ Enschedese Onderwijsconferentie 2015Presentatie SAZ Enschedese Onderwijsconferentie 2015
Presentatie SAZ Enschedese Onderwijsconferentie 2015
Lionel Kole254 vistas
Open badges en microcredentialing-1 - HO-link2017 por HOlink
Open badges en microcredentialing-1 - HO-link2017Open badges en microcredentialing-1 - HO-link2017
Open badges en microcredentialing-1 - HO-link2017
HOlink729 vistas
Social software als ontwikkel- en begeleidingsinstrument bij internationale H... por Wil Kwinten
Social software als ontwikkel- en begeleidingsinstrument bij internationale H...Social software als ontwikkel- en begeleidingsinstrument bij internationale H...
Social software als ontwikkel- en begeleidingsinstrument bij internationale H...
Wil Kwinten251 vistas
Bijeenkomst Netwerk Ambassadeurs IHKS (8 december 2014) por servicepuntihks
Bijeenkomst Netwerk Ambassadeurs IHKS (8 december 2014)Bijeenkomst Netwerk Ambassadeurs IHKS (8 december 2014)
Bijeenkomst Netwerk Ambassadeurs IHKS (8 december 2014)
servicepuntihks1.9K vistas

Destacado

Presentatie Jeroen Bos Inspiratiesessie Duurzame Inzetbaarheid 3 juni 2010 por
Presentatie Jeroen Bos Inspiratiesessie Duurzame Inzetbaarheid 3 juni 2010Presentatie Jeroen Bos Inspiratiesessie Duurzame Inzetbaarheid 3 juni 2010
Presentatie Jeroen Bos Inspiratiesessie Duurzame Inzetbaarheid 3 juni 2010Zorginnovatieplatform
559 vistas12 diapositivas
Zorg | 141002 | Medisch Specialistische Zorg van de Toekomst | Presentatie | ... por
Zorg | 141002 | Medisch Specialistische Zorg van de Toekomst | Presentatie | ...Zorg | 141002 | Medisch Specialistische Zorg van de Toekomst | Presentatie | ...
Zorg | 141002 | Medisch Specialistische Zorg van de Toekomst | Presentatie | ...Flevum
1K vistas50 diapositivas
Een keten is zo sterk als haar zwakste schakel por
Een keten is zo sterk als haar zwakste schakelEen keten is zo sterk als haar zwakste schakel
Een keten is zo sterk als haar zwakste schakelHenk Bakker
629 vistas14 diapositivas
Workshop N LISA De rol van de schoolleider por
Workshop N LISA De rol van de schoolleiderWorkshop N LISA De rol van de schoolleider
Workshop N LISA De rol van de schoolleiderVO-raad
687 vistas21 diapositivas
100112 Suc Manh Cua Su Lo So por
100112 Suc Manh Cua Su Lo So100112 Suc Manh Cua Su Lo So
100112 Suc Manh Cua Su Lo Soguestda17f4f
206 vistas15 diapositivas
VO-congres 2009 Workshop B Nieuwe Richtlijnen Jaarverslag por
VO-congres 2009 Workshop B Nieuwe Richtlijnen JaarverslagVO-congres 2009 Workshop B Nieuwe Richtlijnen Jaarverslag
VO-congres 2009 Workshop B Nieuwe Richtlijnen JaarverslagVO-raad
469 vistas37 diapositivas

Destacado(11)

Presentatie Jeroen Bos Inspiratiesessie Duurzame Inzetbaarheid 3 juni 2010 por Zorginnovatieplatform
Presentatie Jeroen Bos Inspiratiesessie Duurzame Inzetbaarheid 3 juni 2010Presentatie Jeroen Bos Inspiratiesessie Duurzame Inzetbaarheid 3 juni 2010
Presentatie Jeroen Bos Inspiratiesessie Duurzame Inzetbaarheid 3 juni 2010
Zorg | 141002 | Medisch Specialistische Zorg van de Toekomst | Presentatie | ... por Flevum
Zorg | 141002 | Medisch Specialistische Zorg van de Toekomst | Presentatie | ...Zorg | 141002 | Medisch Specialistische Zorg van de Toekomst | Presentatie | ...
Zorg | 141002 | Medisch Specialistische Zorg van de Toekomst | Presentatie | ...
Flevum1K vistas
Een keten is zo sterk als haar zwakste schakel por Henk Bakker
Een keten is zo sterk als haar zwakste schakelEen keten is zo sterk als haar zwakste schakel
Een keten is zo sterk als haar zwakste schakel
Henk Bakker629 vistas
Workshop N LISA De rol van de schoolleider por VO-raad
Workshop N LISA De rol van de schoolleiderWorkshop N LISA De rol van de schoolleider
Workshop N LISA De rol van de schoolleider
VO-raad687 vistas
100112 Suc Manh Cua Su Lo So por guestda17f4f
100112 Suc Manh Cua Su Lo So100112 Suc Manh Cua Su Lo So
100112 Suc Manh Cua Su Lo So
guestda17f4f206 vistas
VO-congres 2009 Workshop B Nieuwe Richtlijnen Jaarverslag por VO-raad
VO-congres 2009 Workshop B Nieuwe Richtlijnen JaarverslagVO-congres 2009 Workshop B Nieuwe Richtlijnen Jaarverslag
VO-congres 2009 Workshop B Nieuwe Richtlijnen Jaarverslag
VO-raad469 vistas
VO-conges 2009 Workshop M Aantoonbaar Beter Onderwijs por VO-raad
VO-conges 2009 Workshop M Aantoonbaar Beter OnderwijsVO-conges 2009 Workshop M Aantoonbaar Beter Onderwijs
VO-conges 2009 Workshop M Aantoonbaar Beter Onderwijs
VO-raad339 vistas
Workshop D Huisvesting Doordecentralisatie Of Niet por VO-raad
Workshop D Huisvesting Doordecentralisatie Of NietWorkshop D Huisvesting Doordecentralisatie Of Niet
Workshop D Huisvesting Doordecentralisatie Of Niet
VO-raad404 vistas
Using quality criteria for practice-based research in a study of career guida... por LPC
Using quality criteria for practice-based research in a study of career guida...Using quality criteria for practice-based research in a study of career guida...
Using quality criteria for practice-based research in a study of career guida...
LPC740 vistas
LOB en loopbaanleren : Leerlingen voorbereiden op de toekomst por LPC
LOB en loopbaanleren : Leerlingen voorbereiden op de toekomstLOB en loopbaanleren : Leerlingen voorbereiden op de toekomst
LOB en loopbaanleren : Leerlingen voorbereiden op de toekomst
LPC1.7K vistas

Similar a Workshop I Stimuleringsplan Loopbaanorientatie En Begeleiding

MuLLLti - LNO2 21 mei 2013 por
MuLLLti - LNO2 21 mei 2013MuLLLti - LNO2 21 mei 2013
MuLLLti - LNO2 21 mei 2013Yves Blieck
293 vistas38 diapositivas
Hogeschoolbrede onderwijsprincipes voor actief studeren por
Hogeschoolbrede onderwijsprincipes voor actief studerenHogeschoolbrede onderwijsprincipes voor actief studeren
Hogeschoolbrede onderwijsprincipes voor actief studerenholink2018
1.5K vistas20 diapositivas
Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam) por
Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam)Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam)
Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam)ExpoSchoolaanZet
550 vistas34 diapositivas
Lean model cell: fast & radical change por
Lean model cell: fast & radical changeLean model cell: fast & radical change
Lean model cell: fast & radical changevwiegel
1.3K vistas27 diapositivas
Het Consortium beroepsonderwijs, het Leids Onderwijsmodel of Flex ID? por
Het Consortium beroepsonderwijs, het Leids Onderwijsmodel of Flex ID?Het Consortium beroepsonderwijs, het Leids Onderwijsmodel of Flex ID?
Het Consortium beroepsonderwijs, het Leids Onderwijsmodel of Flex ID?Herman Post
871 vistas28 diapositivas

Similar a Workshop I Stimuleringsplan Loopbaanorientatie En Begeleiding(20)

MuLLLti - LNO2 21 mei 2013 por Yves Blieck
MuLLLti - LNO2 21 mei 2013MuLLLti - LNO2 21 mei 2013
MuLLLti - LNO2 21 mei 2013
Yves Blieck293 vistas
Hogeschoolbrede onderwijsprincipes voor actief studeren por holink2018
Hogeschoolbrede onderwijsprincipes voor actief studerenHogeschoolbrede onderwijsprincipes voor actief studeren
Hogeschoolbrede onderwijsprincipes voor actief studeren
holink20181.5K vistas
Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam) por ExpoSchoolaanZet
Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam)Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam)
Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam)
ExpoSchoolaanZet550 vistas
Lean model cell: fast & radical change por vwiegel
Lean model cell: fast & radical changeLean model cell: fast & radical change
Lean model cell: fast & radical change
vwiegel1.3K vistas
Het Consortium beroepsonderwijs, het Leids Onderwijsmodel of Flex ID? por Herman Post
Het Consortium beroepsonderwijs, het Leids Onderwijsmodel of Flex ID?Het Consortium beroepsonderwijs, het Leids Onderwijsmodel of Flex ID?
Het Consortium beroepsonderwijs, het Leids Onderwijsmodel of Flex ID?
Herman Post871 vistas
Het teamperspectief, informatie voor teams in het MBO- Marius van Zandwijk en... por SURF Events
Het teamperspectief, informatie voor teams in het MBO- Marius van Zandwijk en...Het teamperspectief, informatie voor teams in het MBO- Marius van Zandwijk en...
Het teamperspectief, informatie voor teams in het MBO- Marius van Zandwijk en...
SURF Events2.2K vistas
Studentenfeedback op lesniveau por Herman Post
Studentenfeedback op lesniveauStudentenfeedback op lesniveau
Studentenfeedback op lesniveau
Herman Post537 vistas
Studiekeuzeconferentie 2018: Loopbaandossier, plusdocument en doorstroomdossi... por Studiekeuzeconferentie
Studiekeuzeconferentie 2018: Loopbaandossier, plusdocument en doorstroomdossi...Studiekeuzeconferentie 2018: Loopbaandossier, plusdocument en doorstroomdossi...
Studiekeuzeconferentie 2018: Loopbaandossier, plusdocument en doorstroomdossi...
Presentatie IiP | actieve zelfstandige leerling por Liemers College
Presentatie IiP | actieve zelfstandige leerlingPresentatie IiP | actieve zelfstandige leerling
Presentatie IiP | actieve zelfstandige leerling
Liemers College1.1K vistas
Implementatie van de BKE/SKE in het hbo: over kansen en valkuilen por Cito
Implementatie van de BKE/SKE in het hbo: over kansen en valkuilenImplementatie van de BKE/SKE in het hbo: over kansen en valkuilen
Implementatie van de BKE/SKE in het hbo: over kansen en valkuilen
Cito1.8K vistas
Kees Grolleman, Motiveren van havo leerlingen (Amsterdam) por ExpoSchoolaanZet
Kees Grolleman, Motiveren van havo leerlingen (Amsterdam)Kees Grolleman, Motiveren van havo leerlingen (Amsterdam)
Kees Grolleman, Motiveren van havo leerlingen (Amsterdam)
ExpoSchoolaanZet673 vistas
Onderwijsgroep noord por Kennisnet
Onderwijsgroep noordOnderwijsgroep noord
Onderwijsgroep noord
Kennisnet579 vistas
Hot! Gedifferentieerd en plaatsonafhankelijk onderwijs in de praktijk por SURF Events
Hot! Gedifferentieerd en plaatsonafhankelijk onderwijs in de praktijkHot! Gedifferentieerd en plaatsonafhankelijk onderwijs in de praktijk
Hot! Gedifferentieerd en plaatsonafhankelijk onderwijs in de praktijk
SURF Events451 vistas
Lesdag 2 pop en pap ontwikkeling por MarcelVoets4
Lesdag 2  pop en pap ontwikkelingLesdag 2  pop en pap ontwikkeling
Lesdag 2 pop en pap ontwikkeling
MarcelVoets4283 vistas
Lesdag 2 pop en pap ontwikkeling por De Rooi Pannen
Lesdag 2  pop en pap ontwikkelingLesdag 2  pop en pap ontwikkeling
Lesdag 2 pop en pap ontwikkeling
De Rooi Pannen127 vistas
Presentatie (in)richten van de organisatie por Ton Kallenberg
Presentatie (in)richten van de organisatiePresentatie (in)richten van de organisatie
Presentatie (in)richten van de organisatie
Ton Kallenberg939 vistas
Onderwijs vraagt leiderschap por Willem Poppe
Onderwijs vraagt leiderschap Onderwijs vraagt leiderschap
Onderwijs vraagt leiderschap
Willem Poppe1.4K vistas

Más de VO-raad

VO-congres 2009 Workshop B Nieuwe richtlijnen jaarverslag por
VO-congres 2009 Workshop B Nieuwe richtlijnen jaarverslagVO-congres 2009 Workshop B Nieuwe richtlijnen jaarverslag
VO-congres 2009 Workshop B Nieuwe richtlijnen jaarverslagVO-raad
264 vistas37 diapositivas
Workshop F Functiemix Voor De Leerkracht por
Workshop F Functiemix Voor De LeerkrachtWorkshop F Functiemix Voor De Leerkracht
Workshop F Functiemix Voor De LeerkrachtVO-raad
539 vistas11 diapositivas
Workshop K Schoolverbetering 1 por
Workshop K Schoolverbetering 1Workshop K Schoolverbetering 1
Workshop K Schoolverbetering 1VO-raad
281 vistas7 diapositivas
Workshop G IDEE por
Workshop G IDEEWorkshop G IDEE
Workshop G IDEEVO-raad
300 vistas19 diapositivas
Workshop H Maatschappelijke Stage por
Workshop H Maatschappelijke StageWorkshop H Maatschappelijke Stage
Workshop H Maatschappelijke StageVO-raad
926 vistas29 diapositivas
VO-congres 2009 Workshop K Schoolverbetering 2 por
VO-congres 2009 Workshop K Schoolverbetering 2VO-congres 2009 Workshop K Schoolverbetering 2
VO-congres 2009 Workshop K Schoolverbetering 2VO-raad
741 vistas20 diapositivas

Más de VO-raad(8)

VO-congres 2009 Workshop B Nieuwe richtlijnen jaarverslag por VO-raad
VO-congres 2009 Workshop B Nieuwe richtlijnen jaarverslagVO-congres 2009 Workshop B Nieuwe richtlijnen jaarverslag
VO-congres 2009 Workshop B Nieuwe richtlijnen jaarverslag
VO-raad264 vistas
Workshop F Functiemix Voor De Leerkracht por VO-raad
Workshop F Functiemix Voor De LeerkrachtWorkshop F Functiemix Voor De Leerkracht
Workshop F Functiemix Voor De Leerkracht
VO-raad539 vistas
Workshop K Schoolverbetering 1 por VO-raad
Workshop K Schoolverbetering 1Workshop K Schoolverbetering 1
Workshop K Schoolverbetering 1
VO-raad281 vistas
Workshop G IDEE por VO-raad
Workshop G IDEEWorkshop G IDEE
Workshop G IDEE
VO-raad300 vistas
Workshop H Maatschappelijke Stage por VO-raad
Workshop H Maatschappelijke StageWorkshop H Maatschappelijke Stage
Workshop H Maatschappelijke Stage
VO-raad926 vistas
VO-congres 2009 Workshop K Schoolverbetering 2 por VO-raad
VO-congres 2009 Workshop K Schoolverbetering 2VO-congres 2009 Workshop K Schoolverbetering 2
VO-congres 2009 Workshop K Schoolverbetering 2
VO-raad741 vistas
Workshop F Functiemix Voor De Leerkracht 2 por VO-raad
Workshop F Functiemix Voor De Leerkracht 2Workshop F Functiemix Voor De Leerkracht 2
Workshop F Functiemix Voor De Leerkracht 2
VO-raad451 vistas
VO-congres 2009 Workshop L Hoe Bevordert U De Vitaliteit Van Uw Personeel? por VO-raad
VO-congres 2009 Workshop L Hoe Bevordert U De Vitaliteit Van Uw Personeel?VO-congres 2009 Workshop L Hoe Bevordert U De Vitaliteit Van Uw Personeel?
VO-congres 2009 Workshop L Hoe Bevordert U De Vitaliteit Van Uw Personeel?
VO-raad426 vistas

Workshop I Stimuleringsplan Loopbaanorientatie En Begeleiding

 • 1. Stimuleringsplan Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) VO-raad Annemiek Staarman
 • 2. Aanleiding • Uitval, switchen, veel politieke aandacht Kosten: 5,7 miljard • LOB komt niet goed tot zijn recht – Loopbaan niet centraal – Gebrekkig wettelijk kader – Geen kwaliteitsnormen/kader – Decaan probleemeigenaar
 • 3. Wat wil de VO-raad? • Scholen uitdagen er meer aan te doen • Stimuleren dat LOB integraal wordt opgepakt • Belang concretiseren • Handvatten bieden Veranderingsproces op gang brengen
 • 4. Deel 1: Theoretisch kader • Van → naar • Theorie op vmbo gericht • Dus transformatie voor havo/vwo nodig • Keuzegedrag jongeren
 • 5. Van Naar Loopbaancompetenties geen Loopbaancompetenties zijn leerdoelen, expliciete leerdoelen opgenomen in curriculum Loopbaanactiviteiten bij uitval Loopbaanleerlijn in eerste lijn met team en door de tweede lijn van docenten en mentoren/ leertraject- begeleiders Loopbaanoriëntatie los van Structurele loopbaanleerlijn, onderwijs geïntegreerd in curriculum Vrijblijvende loopbaanactiviteiten Onderwijs in dienst van loopbaan- ontwikkeling Vaststaand programma Invloed van de deelnemer op basis van loopbaanvraag / maatwerk op basis van loopbaanvraag
 • 6. Deel 1: Theoretisch kader • Van → naar • Theorie op vmbo gericht • Transformatie havo/vwo nodig • Keuzegedrag jongeren
 • 7. VMBO • Terminologie: werkexploratie, loopbaansturing, loopbaancompetenties, arbeidsidentiteit, echte ervaring met het beroepenveld, praktijkervaring, loopbaanleren • Uitdaging vmbo: vervolgopleiding • Uitdaging havo/vwo: arbeidsidentiteit
 • 8. Deel 1: Theoretisch kader • Van → naar • Theorie op vmbo gericht • Transformatie havo/vwo nodig • Keuzegedrag jongeren
 • 9. Havo / Vwo Vmbo Havo/Vwo Toekomst arbeid en Toekomst arbeid en competenties competenties Loopbaanleren urgenter bij Docenten weten urgentie motivatie te motivatie-problemen beteugelen. Men gaat over tot studieboek Kwalificatiedossiers/ SHL Relatieve competentiechaos Dichter bij de praktijk: visueel Dichter bij cognitie: abstract Teamgerichte aanpak Meer individueel Leerlinggericht Leerstofgericht Meer relaties met bedrijven Weinig relaties met bedrijven Beroepsgericht Vervolgopleidingsgericht VSV Foute studiekeuze: potje/dekseltje denken
 • 10. Deel 1: Theoretisch kader • Van → naar • Theorie op vmbo gericht • Transformatie havo/vwo nodig • Keuzegedrag jongeren
 • 11. Keuzegedrag jongeren • Westenberg e.a: ze zijn te jong • Praktijk te weinig op het gedrag gericht • Wie verantwoordelijk: vo of ho? • Switchen problematiseren of juist niet • Aanpassingen in vo en/of ho • Intensieve begeleiding
 • 12. Knelpunten • Delen kennis – Meer kennis de school in – Visie ontwikkeling nodig – Professionalisering nodig – Uitwisselen good practices • Doorlopende leerlijn
 • 13. Succesfactoren • Maak werk van effectieve LOB • Formuleer visie en beleid • Beschrijf taken en rollen • Organiseer deskundigheidsbevordering • Prioriteer LOB • Maak zichtbaar wat er al gebeurt • Doe het samen met omgeving
 • 14. Deel 2: Oplossingsrichtingen 1. Voorlichting 2. Ontsluiten kennis 3. Borging kwaliteit 4. Professionalisering 5. Externe samenwerking In samenhang!
 • 15. 1. voorlichting Doel • Draagvlak • Informeren Hoe • Reguliere bijeenkomsten leden • Uit laten nodigen bij partners • Open bijeenkomsten organiseren
 • 16. 2. Ontsluiten kennis LOB Doel • Doorontwikkelen visie en theorievorming • Theorie en praktijk bij elkaar brengen • “Kwartjes laten vallen” Hoe • Kenniscentrum / Digitaal platform: good practices, onderzoek, uitwisseling, aanbod trainingen, nieuws • Fysiek: Netwerkbijeenkomsten, conferenties, themabijeenkomsten
 • 17. 3. Borging kwaliteit Doel • Ondersteuning activiteiten en beleidscyclus • Verantwoording, profilering • Monitoring Hoe • Ontwikkelen standaard en scan • Vensters voor Verantwoording
 • 18. 4. Professionalisering Doel • De loopbaan van leerlingen centraal • Kwaliteit LOB omhoog • Schoolbreed integrale LOB Hoe • Functiedifferentiatie • Laten ontwikkelen landelijk aanbod trainingen, cursussen, nascholing: Visie en beleidsplan LOB ontwikkelen Trainingen loopbaanleren
 • 19. 5. Externe samenwerking Doel • Doorlopende LOB lijnen, ketenbenadering • Versterking samenwerking • Kennis loopbaanleren ook naar vervolgonderwijs Hoe • Netwerken, netwerken, netwerken
 • 20. Wat hebben we bereikt na 3 jaar? • LOB is afgestemd op de situatie van de school en de eigen sector en de school maakt bewuste keuzes over de invulling van de activiteiten • Er is bewustwording op gang gekomen waardoor alle scholen in meer of mindere mate en met accentverschillen:
 • 21. Vervolg: Wat hebben we bereikt? • Bezig zijn visieontwikkeling en integraal LOB-beleid • Gebruik maken van deskundigheids- bevordering over de volle breedte in school • Samenwerken met hun omgeving bij de invulling van LOB-activiteiten
 • 22. Wat blijft er na drie jaar? • Een landelijk LOB portal • Landelijk aanbod cursussen en trainingen • Een landelijke standaard LOB • Contacten, netwerken, samenwerkings- verbanden in de keten