Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG, HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI, PHIẾU ĐÓNG GÓI SONG NGỮ ANH VIỆT!!!

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 12 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG, HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI, PHIẾU ĐÓNG GÓI SONG NGỮ ANH VIỆT!!! (20)

Anuncio

HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG, HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI, PHIẾU ĐÓNG GÓI SONG NGỮ ANH VIỆT!!!

  1. 1. SALES CONTRACT No: Date: The buyer: Add : Tel : Fax: Represented by : The seller: Add : Tel : Fax: Bank name: Bank address: Account No: Swift code: Represented by : It is mutually agreed between both sides to sign this contract with terms and specifications specified hereunder: ARTICLE 1: COMMODITY, QUANTITY, UNIT PRICE AND AMOUNT ITEM NUMBER DESCRIPTION OF GOODS QUANTITY (PCS) UNIT PRICE (USD/PC) AMOUNT (USD) TOTAL
  2. 2. (in words: U.S Dollar Twenty Three Thousand and Eight Hundred and Twenty Six Only) Above said prices to be understood for CIF Hai Phong(Incoterm 2010) ARTICLE 2: QUALITY & SPECIFICATION As per sample agreed by both parties ARTICLE 3: PACKING Wooden case, cartons and metal frame pallet packaging suitable for container shipment ARTICLE 4: INSURANCE To be covered by buyer/seller ARTICLE 5: SHIPMENT - DELIVERY Time of shipment: Partial shipment: Transhipment: Port of loading: Port of discharge: ARTICLE 6: PAY MENT T/T after ... days B/L date The seller must be send to the buyer the following documents: - commercial invoice : 03 originals - packing list : 03 originals
  3. 3. '- Beneficiary’s certificate certifying that one set of documents including 1/3 original B/L, 1 original Invoice, 1 original Packing list has been sent to the Buyer by FedEx or DHL within 7 days from B/L date plus FedEx or DHL receipt and these charges are paid by the Seller ARTICLE 7 : FORCE MAJEURE Strike, sabotage, which may be occures in Origin Country shall be considered as Force Majeure. ARTICLE 8 : PENALTY - If the Seller fails to deliver the cargo as above schedule a 0.5% per delayed day of the total contract value must be paid to the Buyer as penalty within 04weeks from signing of the contract -In case the Buyer or the Seller wants to cancel the contract, 50% contractual amount value must be charged as penalty to that party after signedy if the buyer transfer of money the seller not ship or full the part bellow contract, the seller must be pecuniary paenalty 150% of the total contract value addition pay the buyer expenses and According to the law in force and at court of justice of Viet Nam ARTICLE 9 : ARBITRATION - In the execution course of this contract, all disputes not reaching at amicable agreement shall be settled by the Economic Arbitration board of Hà Nội City under the rules of the International Chamber of Commerce whose awards shall be final and binding both parties - Arbitration fee and other related charges shall be borne by the losing party, unless otherwise agreed. ARTICLE 10 : GENERAL CONDITIONS - By signing this contract, previous correspondence and negotiations connected herewith shall be null and void. - This contract comes into effect from signing date, any amendment and additional clause to these conditions shall be valid only if made in written form and duty confirmed by both sides. - This contract is made in 6 Ennglish originals, each side keeps 3 original
  4. 4. HỢP ĐỒNG MUA BÁN Số hợp đồng: Ngày phát hành hợp đồng: Người mua : Địa chỉ : Số điện thoại : Fax: Đại diện bởi : Người bán : Địa chỉ : Số điện thoại : Fax: Tên ngân hàng: Địa chỉ ngân hàng: STK của người bán: Mã điện của người bán: Đại diện bởi: Hai bên thoả thuận kí hợp đồng với những điều kiện và qui cách được nêu ra dưới đây: ĐIỀU KHOẢN 1: LOẠI HÀNG HÓA, SỐ LƯỢNG HÀNG HÓA, GIÁ CỦA 1 ĐƠN VỊ HÀNG HÓA VÀ TỔNG GIÁ TRỊ CỦA HỢP ĐỒNG SỐ MỤC MÔ TẢ VỀ HÀNG HÓA SỐ LƯỢNG HÀNG HÓA GIÁ CỦA 1 ĐƠN VỊ HÀNG HÓA TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG TỔNG (viết bằng chữ:........................................................................................................ )
  5. 5. Giá được hiểu là giá CIF đến cảng Hải Phòng ( theo điều kiện thương mại quốc tế 2010) ĐIỀU KHOẢN 2 : CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA & THÔNG SỐ KỸ THUẬT Theo sự thống nhất của 2 bên ĐIỀU KHOẢN 3 : ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA Đóng gói sao cho phù hợp cho vận chuyển container nhất có thể đóng bằng gỗ, thùng giấy và đóng bằng khung kim loại. ĐIỀU KHOẢN 4 : BẢO HIỂM HÀNG HÓA Bảo hiểm sẽ được mua bởi người mua hàng hóa này/ người bán hàng hóa ĐIỀU KHOẢN 5: VẬN CHUYỂN VÀ GIAO HÀNG Thời gian giao hàng: Hàng có giao từng phần không: Hàng có chuyển tải không: Cảng bốc hàng : Cảng dỡ hàng : ĐIỀU KHOẢN 6: THANH TOÁN Được thanh toán bằng điện chuyển tiền sau ... ngày phát hành vận đơn đường biển Người bán sẽ phải gửi cho người mua những chứng từ dưới đây: - Hóa đơn thương mại: 3 bản gốc - Phiếu đóng gói : 3 bản gốc - Căn cứ vào giấy xác nhận khi nhận được tiền của người bán, người bán phải gửi cho người mua một tập hợp các tài liệu bao gồm 1/3 bản gốc B/L, 1 hóa đơn thương mại gốc, 1 danh sách đóng gói gốc đã được gửi đến cho người mua bằng dịch vụ chuyển phát nhanh FedEx hoặc DHL đến
  6. 6. người mua trong khoảng 7 ngày kể từ ngày phát hành B/L tất cả các chi phí phát sinh bên bán sẽ chịu trách nhiệm. ĐIỀU KHOẢN 7 : BẤT KHẢ KHÁNG Ðình công, phá hoại có thể xảy ra ở bất cứ nước xuất xứ hàng hoá sẽ được xem như trường hợp bất khả kháng. ĐIỀU KHOẢN 8 : XỬ PHẠT - Nếu người bán không giao hàng theo đúng lịch trình đã cam kết trong hợp đồng thì mỗi ngày giao hàng chậm trễ sẽ bị phạt 0.5% trong tổng giá trị hợp đồng và được trả trực tiếp cho người mua trong vòng 04 tuần kể từ ngày ký kết hợp đồng - Trong Trường hợp người mua hoặc người bán muốn hủy bỏ hợp đồng , bên nào đơn phương hủy bỏ hợp đồng thì sẽ bị phạt 50% giá trị của hợp đồng. Nếu người mua chuyển tiền mua hàng cho người bán mà người bán không giao hàng hoặc chỉ giao có 1 phần hàng trong hợp đồng , thì người sẽ chịu xử phạt 150 % tổng giá trị hợp đồng .Ngoài ra trả còn phải trả lại toàn bộ số tiền mà người mua chuyển cho người bán và chịu sự điều tiết theo pháp luật hiện hành và tại tòa công lý của Việt Nam ĐIỀU KHOẢN 9 : TRỌNG TÀI - Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, mọi tranh chấp không được thoả thuận hoà giải sẽ phải được giải quyết bằng một hội đồng Trọng tài kinh tế của Tp Hồ Nội theo những luật lệ của Phòng Thương mại quốc tế. Quyết định của Hội đồng trọng tài kinh tế sẽ phải là chung thẩm và ràng buộc cả hai bên - Lệ phí trọng tài và những chi phí liên hệ khác do bên thua kiện chịu, trừ khi có những thoả thuận khác ĐIỀU KHOẢN 10 : NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG - Bằng việc kí hợp đồng này, những văn bản giao dịch và những đàm phán trước đây theo đó sẽ không có giá trị và vô hiệu - Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày ký, mọi điều khoản sửa đổi bổ sung cho những điều kiện này sẽ chỉ có giá trị khi được thực hiện bằng văn bản và nghĩa vụ được 2 bên xác nhận - Hợp đồng này được lập thành 06 bản gốc bằng tiếng Anh, mỗi bên giữ 03 bản
  7. 7. COMMERICAL INVOICE NO: DATE: THE SELLER: THE BUYER: THANH THUY TEXTILE GARMENT COMPANY LIMITED UPER VILAGE, PHUNG XA, MY DUC DISTRICT, HA NOI TEL: 0433.747.162 PORT OF LOADING : QINGDAO PORT, CHINA PORT OF DISCHARGE : HAI PHONG PORT, VIETNAM ORIGIN : CHINA COMODITY : TERRY TOWEL RAPIER LOOM TRADE TERMS : CFR HAI PHONG PORT, VIETNAM CONTRACT: NO:WFXMZJ2015 DATE:15 March. 2015 ITEM NUMBER DESCRIPTION OF GOODS QUANTITY (SETS) UNIT PRICE (USD/SET) AMOUN T (USD) With 200 cm, speed 170 - 230 rpm, 16 pcs heald frame, electronic weft selection, other standard còniguration 6 7177 43062 TOTAL (in words: U.S Dollar Forty three thousand and sixty two Only)
  8. 8. HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI SỐ HÓA ĐƠN: NGÀY PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN: NGƯỜI BÁN: TÊN CÔNG TY ĐỊA CHỈ: TEL: FAX: NGƯỜI MUA: CÔNG TY TNHH DỆT MAY THANH THỦY Thôn Thượng, Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội TEL: 0433.747.162 CẢNG BỐC HÀNG : CẢNG QING DAO, TRUNG QUỐC CẢNG DỠ HÀNG : CẢNG HẢI PHÒNG, VIỆT NAM NƯỚC XUẤT XỨ : TRUNG QUỐC HÀNG HÓA : MÁY DỆT CỞI KIẾM ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI : CFR HẢI PHÒNG, VIỆT NAM CĂN CỨ THEO HỢP ĐỒNG: SỐ:WFXMZJ2015 NGÀY PHÁT HÀNH:15 March. 2015 SỐ MỤC MÔ TẢ HÀNG HÓA SỐ LƯỢNG GIÁ TRỊ CỦA 1 SẢN PHẨM TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG Khổ 200cm, tốc độ vòng quay 170 - 230/ phút, chạy bằng điện 6 7177 43062 TỔNG (viết bằng chữ:.Bốn mươi ba nghìn không trăm sáu mươi hai đô la mỹ)
  9. 9. PACKING LIST NO: DATE: THE SELLER: THE BUYER: THANH THUY TEXTILE GARMENT COMPANY LIMITED UPER VILAGE, PHUNG XA, MY DUC DISTRICT, HA NOI TEL: 0433.747.162 PORT OF LOADING : QING DAO PORT, CHINA PORT OF DISCHARGE : HAI PHONG PORT, VIET NAM ORIGIN : CHINA COMODITY : TERRY TOWEL RAPIER LOOM TRADE TERMS : CFR HAI PHONG PORT, VIET NAM CONTRACT NO: WFXMZJ2015 DATE:15 March. 2015 ITEM NUMBER DESCRIPTION OF GOODS QUANTITY WEIGHT (KGS) M3 SETS NET GROS S With 200 cm, speed 170 - 230 rpm, 16 pcs heald frame, electronic weft selection, other standard còniguration 6 15000 15000 TOTAL 6 15000 15000 TOTAL= 6 SETS IN COTAINER 40 FEET
  10. 10. PHIẾU ĐÓNG GÓI SỐ PHIẾU ĐÓNG GÓI: NGÀY PHÁT HÀNH: NGƯỜI BÁN: TÊN: ĐỊA CHỈ: TEL: FAX: NGƯỜI MUA CÔNG TY TNHH DỆT MAY THANH THỦY Thôn Thượng, Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội TEL: 0433.747.162 CẢNG BỐC HÀNG : CẢNG QING DAO, TRUNG QUỐC CẢNG DỠ HÀNG : CẢNG HẢI PHÒNG, VIỆT NAM NƯỚC XUẤT XỨ : TRUNG QUỐC LOẠI HÀNG HÓA : MÁY DỆT CỞI KIẾM ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI : CFR HẢI PHÒNG, VIỆT NAM CĂN CỨ THEO HỢP ĐỒNG SỐ: WFXMZJ2015 NGÀY PHÁT HÀNH:15 March. 2015 SỐ MỤC MÔ TẢ HÀNG HÓA SỐ LƯỢNG SỐ LƯỢNG THỂ TÍCH CHIẾC TỊNH CẢ BÌ Khổ 200cm, tốc độ vòng quay 170 - 230/ phút, chạy bằng điện 6 15000 15000 TOTAL 6 15000 TỔNG = 6 CHIẾC TRONG 1 CONTAINER 40

×