Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Helppokäyttöinen lääkepakkaus: Raija-Liisa Heiniö

515 visualizaciones

Publicado el

Huono lääkepakkaus voi koitua potilaalle kohtalokkaaksi. Erityisesti vanhuksille, sairauden takia heikentyneille tai paljon lääkkeitä käyttäville on tärkeää, että pakkaukset on helppo avata ja annostella ja ohjeet on helppo lukea. VTT:n koordinoimassa Helppokäyttöinen lääkepakkaus -projektissa on tutkittu erilaisten pakkausten avausmekanismien käytettävyyttä ja kehitetty pakkausten nykyistä parempaa avattavuutta ja ohjeiden luettavuutta tukevia menetelmiä lääkepakkausten suunnittelua varten.

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Helppokäyttöinen lääkepakkaus: Raija-Liisa Heiniö

 1. 1. 16.4.2013, Tiedekeskus Heureka Erikoistutkija Raija-Liisa Heiniö VTT HELPPOKÄYTTÖINEN LÄÄKEPAKKAUS
 2. 2. 215.4.2013 HELP - Helppokäyttöinen lääkepakkaus Onko lääkepakkaukset suunniteltu potilaille?  VTT:n koordinoimassa Helppokäyttöinen lääkepakkaus -projektissa tutkittiin pakkausten avattavuuden ja ohjeiden luettavuuden helppoutta  Projektissa kehitettiin pakkausten nykyistä parempaa avattavuutta ja ohjeiden luettavuutta tukevia menetelmiä lääkepakkausten suunnittelua varten  Hyvät lääkepakkaukset lisäävät potilas- ja työturvallisuutta
 3. 3. 315.4.2013 HELP - Helppokäyttöinen lääkepakkaus HS 12.10.2009 • ”Paljon auttaisi, jos lääketehtaat toisivat markkinoille lääke- purkkeja, jotka vanhukset pystyvät omin avuin avaamaan” • ”… selkeitä annosteluohjeita, jotka vanhus pystyy näkemään ja ymmärtämään” Tutkimusidean synty
 4. 4. 415.4.2013 HELP - Helppokäyttöinen lääkepakkaus ”Moni lääke jää pakkausselosteen takia syömättä” www.laakarilehti.fi 16.2.2012 Anne Seppänen  ”Lääkkeiden pakkausselosteiden haitta- ja sivuvaikutusluettelot ovat pidentyneet huimasti ... Tarpeelliset lääkkeet jäävät syömättä, joskus kohtalokkain seurauksin. Potilaalla on kaksi informaatiolähdettä, jotka ovat ristiriidassa keskenään, lääkäri ja lääkkeen pakkausseloste. Olennainen asia hukkuu helposti pakkausselosteiden vähemmän tärkeään tietoon.”  ”Monesti potilas saa pakkausselosteesta lähes yhtä paljon tietoa kuin lääkäri valmisteyhteenvedosta, mutta maallikkokielellä… Taustalla ovat EU:n laajuiset myyntilupaprosessit, joissa haittavaikutuslistoilla on taipumus paisua.”  ”Pakkausselosteiden ongelmiin on jo havahduttu. Uuden myyntiluvan myöntä- misen yhteydessä on testattava myös pakkausselosteen luettavuus ja ymmärrettävyys kohdepotilasjoukolla.”
 5. 5. 515.4.2013 HELP - Helppokäyttöinen lääkepakkaus 5 AVATTAVUUS CEN/TS 15945 Packaging – Ease of opening – Criteria and test methods for evaluating consumer packaging, 2011 LUETTAVUUS Kansainvälisiä pakkausten avattavuus- ja luettavuusohjeita Avattavuusmenetelmä VTT- 5631- 09
 6. 6. 615.4.2013 HELP - Helppokäyttöinen lääkepakkaus FIMEAn Määräys 1/2010: Lääkevalmisteen myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste  Lääkevalmisteen nimi, vahvuus, lääkemuoto, vaikuttava(t) aine(et)  pakkauskoko  koostumus (vaikuttava(t) aine(et) määrällisesti ja tarvittaessa apuaineet)  antotapa ja tarvittaessa antoreitti  tarpeelliset varoitukset  viimeinen käyttöpäivämäärä (kuukausi/vuosi) LUETTAVUUS  säilytysohjeet, mikäli tarpeen  käyttämättömän lääkkeen tai pakkauksen hävitysohjeet (tarvittaessa)  myyntiluvan haltijan nimi ja osoite (tarvittaessa valtuutetun edustajan nimi)  myyntiluvan numero  eränumero  pohjoismainen tuotenumero (Vnr xx xx xx)  ilman lääkemääräystä myytävien lääkkeiden annostusohjeet Pakkaukseen tulee merkitä Maininta lääkkeen käyttötarkoituksesta?
 7. 7. 715.4.2013 HELP - Helppokäyttöinen lääkepakkaus Luettavuus ja ymmärrettävyys A) Luettava: teksti luettavissa B) Ymmärrettävä: tekstin sisältö ymmärrettävissä Edellytys ymmärrettävyydelle (B) on tekstin luettavuus (A) • Edellytetäänkö myyntipäällyksessä/ pakkausselosteessa mainintaa lääkkeen käyttötarkoituksesta? • Päätös lääkkeen luokituksesta resepti- tai itsehoitolääkkeeksi kansallinen päätös • FIMEA edellyttää, että lääkkeen käyttötarkoitus tulee merkitä itsehoitolääkkeen ulkopakkaukseen (Fimean määräys 1/2010), mutta ei reseptilääkkeeseen • EU-ohjeissa ei edellytetä, että itsehoito- lääkkeen ulkopakkaukseen merkitään käyttötarkoitus, vaan käyttötarkoitus merkitään pakkausselosteeseen Ovatko merkinnät potilasta varten? LUETTAVUUS
 8. 8. 815.4.2013 HELP - Helppokäyttöinen lääkepakkaus Projektin tavoitteena on selvittää  millainen lääkepakkaus on helppo avata?  millaisesta lääkevalmisteen pakkauksesta tai pakkausselosteesta on helppo lukea ohjeet? Tutkimuksessa selvitettiin  fysiologisten tekijöiden vaikutusta lääkepakkausten avaamiseen ikääntyneillä kuluttajilla ja hoitohenkilö- kunnalla  ikääntyneiden kuluttajien ja hoitohenkilökunnan kannalta kriittisimmät tekijät, jotka vaikuttavat lääkepakkausten helppoon käytettävyyteen  ideoitiin käyttäjäystävällisiä lääkepakkauksia HELP-projektin tavoitteet
 9. 9. 915.4.2013 HELP - Helppokäyttöinen lääkepakkaus Lääkepakkausten valinta Helppo avata -tutkimukseen  Lääkepakkaustyypit valittiin tutkimukseen ryhmittelemällä erilaisia lääkepakkauksia niiden avaustavan perusteella  Lääkepakkausten valintakriteerit olivat (seuraavassa järjestyksessä) 1. Pakkauksen avaamiseen tarvittava liike 2. Pakkaustyypin yleisyys 3. Pakkauksen raaka-aine 4. Pakkauksen sisältö (lääke)  Monet lääkepakkaukset ovat monipakkauksia sisältäen useita pakkaustyyppejä, joilla on eri avausmekanismi. Monipakkaukset tutkittiin kokonaisuuksinaan, kunnes niiden sisältö (lääke) oli käytettävissä AVATTAVUUS
 10. 10. 1015.4.2013 HELP - Helppokäyttöinen lääkepakkaus Tutkimuksen tavoite: Arvioida erilaisten lääkepakkausten avaamiseen liittyvää fysiologista ja subjektiivista kuormitta- vuutta ja pakkausten käytettävyyttä ikääntyvillä naisilla. Jyväskylän yliopisto ja Työterveyslaitos Tutkittavat: • Terveet 70–80 -vuotiaat naiset (n=15) • Reumaa sairastavat 40–65 -vuotiaat naiset (n=15) • Terveet 45–65 -vuotiaat sairaanhoitajat, jotka annostelevat lääkkeitä työssään (n=15) A B C D Tutkitut pakkaukset Sormunen E, Nevala N, Sipilä S. Critical factors for elderly users of pharmaceutical packaging. Sustainable Health Care: Continuous Improvements of Processes and Systems symposium, Stockholm 15-16.11. 2012. Helppo avata -tutkimusAVATTAVUUS
 11. 11. 1115.4.2013 HELP - Helppokäyttöinen lääkepakkaus • Mittaukset • Taustamuuttujat • Ikä, koulutus, terveys ja lääkitys, näkö, toimintakyky • Yläraajan toimintakyky • Nivelten liikkuvuus (sormet, ranne, kyynärvarren kierto, olkapää) • Maksimaalinen lihasvoima ja lihasten sähköinen aktiivisuus (EMG) • Kipu • Kuormittuminen (lääkepakkausten avaus) • Fysiologiset mittaukset (EMG, nivelten liikkeet) • Subjektiivinen kuormittuminen, kipu • Käytettävyys • Pakkauksen avattavuus ja avausaika Suhteellinen kuormittuminen: Kuinka suurta osaa maksimaali- sesta lihasvoimastaan tai ranteen nivelliikkuvuudestaan tutkittavat joutuivat käyttämään pakkauksia avatessaan. Helppo avata -tutkimusAVATTAVUUS
 12. 12. 1215.4.2013 HELP - Helppokäyttöinen lääkepakkaus Lihasten suhteellinen kuormittuminen Lihasten suhteellinen kuormittuminen ja nivelten liikelaajuudet olivat suuremmat pakkausten avaamisen aikana sekä keski- ikäisillä reumaa sairastavilla että terveillä iäkkäillä naisilla verrattuna hoitajiin. Helppo avata -tutkimus AVATTAVUUS
 13. 13. 1315.4.2013 HELP - Helppokäyttöinen lääkepakkaus VTT:n kehittämät testimenetelmät lääkepakkauksille 1 Helppo avata -testi 2 Helppo lukea -testi  Myyntipäällykset (pakkaukset)  Pakkausselosteet Harjaantunut aistinvarainen asiantuntijaraati (n = 2 x 10) arvioi avausmekanismiltaan/ luettavuudeltaan erilaisten pakkausten ja pakkausselosteiden avattavuuden/ luettavuuden helppoutta silmämääräisesti ja käsin koskien tai pelkästään silmämääräisesti. Koehenkilöt antoivat arvionsa eri ominaisuuksita päistään ankkuroidulla jana- asteikolla (0-10) käyttäen kuvailevaa profiilimenetelmää.
 14. 14. 1415.4.2013 HELP - Helppokäyttöinen lääkepakkaus Pakkausten Helppo avata -testi VTT- 5631-09 Avausmekanismi  Avausmekanismin näkyvyys  Avaustavan selkeys  Otteen saaminen avausmekanismista  Otteen pitävyys avausmekanismista  Voiman tarve pakkausta avattaessa  Avausmekanismin rikkoutumattomuus avattaessa Pakkaus  Otteen pitävyys pakkauksesta  Pakkauksen rikkoutumattomuus avattaessa  Tuotteen pysyminen pakkauksessa avaamisen jälkeen Kokonaisarvio  Pakkauksen avaamisen helppous AVATTAVUUS
 15. 15. 1515.4.2013 HELP - Helppokäyttöinen lääkepakkaus Pakkausten avattavuustestaus Suomen Reumaliitto myöntää Helppo avata -merkin VTT-5631-09-menetelmän perusteella. www.helppopakkausonetu.com/ helppo avata –merkki --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Scientific background for the basis of an international standard for easy-to-open packages. NICe-project EASYOPENPACK 2006-2008”. Nordic Innovation Centre. June 2008. Report No. NT614. http://www.nordicinnovation.net/nordtest.cfm AVATTAVUUS
 16. 16. 1615.4.2013 HELP - Helppokäyttöinen lääkepakkaus Kirjasin  Kirjasinkoon suuruus  Kirjasintyypin selkeys Tekstin asettelu  Asiakokonaisuuksien erottuminen toisistaan  Tekstin tiiviys  Oleellisten tietojen näkyvyys  Viimeisen käyttöpäivän näkyvyys Väritys  Taustavärin ja tekstin värin kontrastin suuruus HELP-projektissa kehitetty pakkausten Helppo lukea -testi LUETTAVUUSKieli  Erikielisten tekstien erottuminen toisistaan Kuvat, piirrokset, symbolit  Kuvien, piirrosten, symbolien selkeys Pakkaus  Pintamateriaalin heijastavuus Kokonaisarvio  Luettavuuden helppous
 17. 17. 1715.4.2013 HELP - Helppokäyttöinen lääkepakkaus Kirjasin  Kirjasinkoon suuruus  Kirjasintyypin selkeys Tekstin asettelu  Asiakokonaisuuksien erottuminen toisistaan  Palstan leveys  Tekstin tiiviys  Oleellisten tietojen näkyvyys Kontrasti  Tekstin erottuminen taustasta HELP-projektissa kehitetty pakkausselosteiden Helppo lukea -testi LUETTAVUUS Kieli  Erikielisten tekstien erottuminen toisistaan Kuvat, piirrokset, symbolit  Kuvien, piirrosten, symbolien selkeys Seloste  Selostepaperin muodon vaikutus luettavuuteen  Selostepaperin läpipainatus Kokonaisarvio  Luettavuuden helppous
 18. 18. 1815.4.2013 HELP - Helppokäyttöinen lääkepakkaus Luettavuuden tekniset mittaukset - Mitatut muuttujat 1. font x-height 2. font width 3. font line width 4. distance between letters 5. distance between words 6. distance between lines LUETTAVUUS
 19. 19. 1915.4.2013 HELP - Helppokäyttöinen lääkepakkaus • Haasteita pakkausten avattavuudelle aiheuttavat avausmekanismin ominaisuudet (mm. näkyvyys, selkeys, otteen saaminen ja pitäminen, voiman tarve ja rikkoutumattomuus) ja pakkaus (otteen pitävyys, rikkoutumattomuus ja tuotteen pysyminen pakkauksessa) • Pakkauksen luettavuuden tärkeimpiä haasteita ovat kirjasintyypin selkeys (kirjasimen leveys ja kirjasinviivan paksuus), tekstin tiiviys, sekä tekstinasettelu ja erikielisten tekstien erottuminen • Pakkausselosteen luettavuuden tärkeimpiä haasteita ovat kirjasin- tyypin koko ja selkeys (kirjasimen leveys ja kirjasinviivan paksuus), tekstin tiiviys (rivien ja kirjasinten välimatka), kontrasti, palstan leveys sekä tekstinasettelu ja erikielisten tekstien erottuminen HELP - Helppokäyttöinen lääkepakkaus
 20. 20. 2015.4.2013 HELP - Helppokäyttöinen lääkepakkaus Muotoiluesimerkit helposti avattavista lääkepakkauksista toteutettu oppilastöinä
 21. 21. 2115.4.2013 HELP - Helppokäyttöinen lääkepakkaus Muotoiluesimerkkejä helposti avattavista lääkepakkauksista toteutettu oppilastöinä
 22. 22. 2215.4.2013 HELP - Helppokäyttöinen lääkepakkaus • Yhteistyö merkittävän EU-tason luettavuus- vaikuttajan prof. Karel van der Waarden / Avansin yliopisto, Hollanti kanssa • Van der Waarde on keskittynyt lääkepakkausten ohjeiden ymmärrettävyyteen, kun taas HELP- projektissa VTT selvitti ohjeiden luettavuutta. • Avattavuusmenetelmä VTT- 5631- 09 mukana EU-ohjeistossa CEN/TS 15945 Packaging – Ease of opening – Criteria and test methods for evaluating consumer packaging HELP – Helppokäyttöinen lääkepakkaus Kansainvälinen vaikuttaminen
 23. 23. 2315.4.2013 HELP - Helppokäyttöinen lääkepakkaus  HELP-projektissa VTT kokosi listat kriittisistä tekijöistä ja kehitti testausmenetelmät sekä lääke- pakkausten avattavuudelle että ohjeiden luettavuudelle  Lisäksi Jyväskylän yliopisto ja Työterveyslaitos selvittivät käden fysiologisten tekijöiden vaikutusta avattavuuteen  Muotoiluinstituutti ideoi helppo- käyttöisiä lääkepakkauksia HELP – Helppokäyttöinen lääkepakkaus
 24. 24. 2415.4.2013 HELP - Helppokäyttöinen lääkepakkaus Johtopäätökset  Lääkepakkausten suunnittelun lähtökohdaksi tulisi ottaa käyttäjä!  Lääkkeitä tarvitsevat eniten ikääntyneet ja sairaat, joilla voimat, liikeradat ja näkökyky ovat usein heikentyneet.  Lääkepakkauksia ja pakkausselosteita kehittämällä voidaan lisätä lääkehoidon onnistumista ja potilasturvallisuutta sekä saada aikaan kustannussäästöjä.  On harmittavaa, jos elintarvikepakkausta ei saa auki, mutta lääkkeen kohdalla asia voi olla kohtalokas.  Vaaralliseksi tilanne voi muuttua myös, jos ammatikseen lääkkeitä käsittelevien ihmisten on puutteellisen pakkaustiedon tai pakkauksien samankaltaisuuden vuoksi vaikea erottaa lääkkeitä toisistaan. Näin kävi noin vuosi sitten, kun vastasyntyneille annettiin sokeriliuoksen sijaan syövyttävää ainetta.  Lääkepakkauksien kehittäminen käyttäjäystävällisemmiksi tulee hyödyttämään maailmanlaajuisesti niin potilaita kuin lääke- ja pakkaus- yrityksiäkin.
 25. 25. 2515.4.2013 HELP - Helppokäyttöinen lääkepakkaus HELP – Helppokäyttöinen lääkepakkaus 8/2010 – 4/2013  Projektia koordinoi VTT, ja se toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksen ja Työterveyslaitoksen kanssa.  Helppokäyttöisiä lääkepakkauksia projektissa ideoi Lahden ammatti- korkeakoulu, Muotoiluinstituutti.  Projektin päärahoittaja Tekes.  Mukana kolme yritystä: Santen Oy, Abbvie Oy ja Jaakkoo-Taara Oy.  Asiantuntijoina Lääketeollisuus ry, Suomen Reumaliitto ry ja Pakkaustutkimus – PTR ry.
 26. 26. 2615.4.2013 HELP - Helppokäyttöinen lääkepakkaus HELP – Helppokäyttöinen lääkepakkaus Tutkimusryhmä  Raija-Liisa Heiniö, Elina Rusko & Jali Heilmann, VTT  Sarianna Sipilä, Jyväskylän yliopisto  Nina Nevala & Erja Sormunen, Työterveyslaitos, Jyväskylän yliopisto  Noora Nylander, Lahden ammattikorkeakoulu, Muotoiluinstituutti
 27. 27. 2715.4.2013 HELP - Helppokäyttöinen lääkepakkaus Seniorit ovat heterogeeninen ryhmä ja tulevaisuudessa nykyistä terveempiä ja aktiivisempia. Lääkkeitä tarvitaan silti – käyttäjäystävällisissä pakkauksissa. Kiitos!

×