Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Miten parantaa sosiaali- ja terveydenhuolto-organisaatioiden potilasturvallisuutta?

444 visualizaciones

Publicado el

VTT on kehittänyt potilasturvallisuuden parantamiseksi asiakastarpeista lähtevän uuden johtamismallin, jossa jokaisella toimijalla on keskeinen rooli – myös potilaalla. Potilasturvallisuuden järjestelmälliseen parantamiseen on selkeä tarve niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Potilasturvallisuus ei parane vain sääntöjä lisäämällä. Tämä saattaa joskus monimutkaistaa terveydenhuollon ammattilaisten työtä ja jopa heikentää turvallisuutta. Tarvitaan uudenlaista, mukautuvaa turvallisuuden johtamista. Asiakastarpeista lähtevää johtamismallia hyödynnetään jo Vaasan keskussairaalassa.

Publicado en: Salud y medicina
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Miten parantaa sosiaali- ja terveydenhuolto-organisaatioiden potilasturvallisuutta?

 1. 1. Miten parantaa sosiaali- ja terveydenhuolto-organisaatioiden potilasturvallisuutta? 29.11.2012 Elina Pietikäinen
 2. 2. 229.11.2012 Potilasturvallisuudessa on ongelmia  Potilasturvallisuuden järjestelmällinen kehittäminen on tunnistettu välttä- mättömäksi Suomessa ja kansainvälisesti  satojen, jopa tuhansien suomalaisten on arvioitu menehtyvän hoitoon liittyvien virheiden vuoksi vuosittain  hoidon aikana sattuneista virheistä ja poikkeamista aiheutuu Suomessa vuosittain arviolta satojen miljoonien kustannukset
 3. 3. 329.11.2012 Potilasturvallisuus on palvelujärjestelmän toimintaan ja johtamiseen kytkeytyvä asia  Potilasturvallisuustyön alkuvaiheessa pääpaino on ollut yksittäisten työntekijöiden toiminnan ja sen välittömien edellytysten muokkaa- misessa  esim. lääkkeenjakoa kehittämällä, kirurgisen tarkistuslistan käyttöönotolla  Vähitellen potilasturvallisuutta on alettu tarkastella koko palvelujärjestelmään ja sen johtamiseen liittyvänä asiana  Sosiaali- ja terveydenhuollossa asiantuntemus turvallisuuden johtamisesta on kuitenkin vähäistä verrattuna ns. perinteisiin turvallisuuskriittisiin aloihin (esim. ydinvoimateollisuus, ilmailu)
 4. 4. 429.11.2012 Potilasturvallisuus laatu- ja kilpailuvaltiksi (Potilasturva) Tutkimus- ja kehitysprojekti 2010–2012 Tavoitteet 1) luoda asiakastarpeista lähtevä potilas- turvallisuuden johtamismalli 2) kehittää potilasturvallisuuden työkaluja 3) edistää potilasturvallisuuden johtamisen hyvien käytäntöjen leviämistä ja 4) edistää potilasturvallisuuden johtamiseen liittyvien liiketoimintaperusteisten palveluiden syntymistä. Toimijat VTT, Vaasan keskussairaala, Työterveyslaitos, NHG Audit Oy, Awanic Oy, Huperman Oy Kumppanit Espoon sosiaali- ja terveystoimi, Sotilaslääketieteen keskus, Mehiläinen, Kårkulla samkommun, THL Rahoittajat Tekes ja toimijat
 5. 5. 529.11.2012 Millaisia organisaatioita sosiaali- ja terveydenhuolto-organisaatiot ovat?  Organisaatioita, joilla on erilaisia perustehtäviä ja siten myös erilaiset vaarat korostuvat  esim. pitkäaikaishoidossa potilasturvallisuus vaarantuu vähittäin, kirurgiassa konkreettisesti ja välittömästi  Kulttuurien kohtaamispaikkoja  esim. vahvat ammattikulttuurit voivat aiheuttaa kommunikaatio-ongelmia ja edellyttävät erilaista johtamisotetta  Muutoksen keskellä eläviä organisaatioita  potilasturvallisuusvaaratkin muuttuvat  Monimutkaisia ja adaptiivisia  paikallisesti tilanteen mukaan ohjautuvia, vaikeasti ennakoitavia ja hallittavia
 6. 6. 629.11.2012 …tunnistetaan riskit yksi kerrallaan ja estetään niitä toteutumasta …rajataan ja yhtenäistetään toimintaa …lisätään ohjeita ja sääntöjä sitä mukaa, kun huomataan uusia vaaranpaikkoja. Perinteisesti turvallisuuskriittisillä aloilla turvallisuuden johtaminen on perustunut siihen, että… Monimutkaisessa adaptiivisessa järjestelmässä, jollaisia sosiaali- ja terveydenhuolto-organisaatiot ovat, tällainen turvallisuuden johtamismalli pelkästään ei riitä.
 7. 7. 729.11.2012 Miten monimutkaisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden turvallisuutta sitten voidaan johtaa? Tarvitaan 1) jaettua johtajuutta keskitetyn johtajuuden sijaan 2) tilanteen mukaan joustavaa johtajuutta,, jossa hyödynnetään osin ristiriitaisiakin johtamisperiaatteita 3) sekä turvallisuuden erityisasiantuntijoita ja -johtajia että turvallisuuden huomiointia normaalissa päivittäisessä johtamisessa
 8. 8. 829.11.2012 Ylin johto Esimiehet Turvallisuusasiantuntijat Potilaat/asiakkaat Potilaan/asiakkaan läheiset Toimintayksikön ammattilaiset Koulutusorganisaatiot Viranomaiset Media Tietojärjestelmätoimittajat Poliittiset päättäjät Tutkijat Potilas- järjestöt Organisaation potilasturvallisuuden kannalta keskeisiä henkilöitä ja tahoja Lääkevalmistajat
 9. 9. 929.11.2012 esimiehet ottavat potilasturvallisuusasioita esiin kehityskeskusteluissa johto nostaa puheissaan esiin potilas- turvallisuutta positiivisena arvona 1. Yhteisen turvallisuustahtotilan luominen 2. Toimijoiden välisen vuoro- vaikutuksen edistäminen 3. Toimijoiden itseorganisoitumis- kyvyn edistäminen 4. Toiminnan rajaaminen 5. Organisaation tavoitteellinen ohjaaminen Potilasturvallisuuden adaptiivisen johtamisen periaatteet huolehditaan, että potilas ja koko hoitotiimi ymmärtävät, miksi hoitoa toteutetaan niin kuin toteutetaan ja mitä vaaroja siihen liittyy potilasturvallisuuden kannalta hyvin menneistä asioista kiitetään ja palkitaan työntekijöitä
 10. 10. 1029.11.2012 tuetaan vapaamuotoista vuorovaikutusta henkilöstön kesken tiedonvaihtoa potilasturvallisuuteen liittyvistä asioista tuetaan tietoteknisillä työkaluilla ja myös potilaille annetaan mahdollisuus käyttää niitä henkilöstölle annetaan vuorovaikutus- koulutusta 1. Yhteisen turvallisuustahtotilan luominen 2. Toimijoiden välisen vuoro- vaikutuksen edistäminen 3. Toimijoiden itseorganisoitumis- kyvyn edistäminen 4. Toiminnan rajaaminen 5. Organisaation tavoitteellinen ohjaaminen Potilasturvallisuuden adaptiivisen johtamisen periaatteet
 11. 11. 1129.11.2012 henkilöstön koulutuksissa harjoitellaan yllättäviä tilanteita 1. Yhteisen turvallisuustahtotilan luominen 2. Toimijoiden välisen vuoro- vaikutuksen edistäminen 3. Toimijoiden itseorganisoitumis- kyvyn edistäminen 4. Toiminnan rajaaminen 5. Organisaation tavoitteellinen ohjaaminen Potilasturvallisuuden adaptiivisen johtamisen periaatteet viestitään poikkeustilanteista potilas- turvallisuusalerteilla ja sovitaan, miten niissä toimitaan huolehditaan, että potilas ja koko hoitotiimi ymmärtävät, miksi hoitoa toteutetaan niin kuin toteutetaan ja mitä vaaroja siihen liittyy
 12. 12. 1229.11.2012 asetaan minimivaatimuksia 1. Yhteisen turvallisuustahtotilan luominen 2. Toimijoiden välisen vuoro- vaikutuksen edistäminen 3. Toimijoiden itseorganisoitumis- kyvyn edistäminen 4. Toiminnan rajaaminen 5. Organisaation tavoitteellinen ohjaaminen Potilasturvallisuuden adaptiivisen johtamisen periaatteet toimintaa tuetaan yksinkertaisilla ohjeilla ja kuvataan hoitoprosesseja toimijoiden vastuut ja velvollisuudet määritellään selkeästi ja niistä viestitään aktiivisesti
 13. 13. 1329.11.2012 asetetaan organisaatiolle lyhyen ja pitkän ajan kehittymistavoitteita 1. Yhteisen turvallisuustahtotilan luominen 2. Toimijoiden välisen vuoro- vaikutuksen edistäminen 3. Toimijoiden itseorganisoitumis- kyvyn edistäminen 4. Toiminnan rajaaminen 5. Organisaation tavoitteellinen ohjaaminen Potilasturvallisuuden adaptiivisen johtamisen periaatteet potilaiden ja potilasjärjestöjen kokemuksia hyödynnetään kokonaiskuvan saamiseksi toiminnan turvallisuudesta turvallisuuskulttuuria arvioidaan ja kehitetään järjestelmällisesti
 14. 14. 1429.11.2012 Case Vaasan keskussairaala
 15. 15. 1529.11.2012 Potilasturvallisuuden johtamisen työkaluja  Potilasturvaportti-verkkopalvelu (Huperman)  HaiPro-vaaratapahtumien raportointimenettely ja tietotekninen työkalu, HaiPro-työkalun sisäiset sivut, QPro-kyselytyökalu, SPro-suunnitelmatyökalu (Awanic)  Käytännönläheinen toimintamalli potilasturvallisuusjärjestelmän kehittämiseksi (NHG Audit)  TUKU-turvallisuuskulttuurikysely ja turvallisuuskulttuurin arviointimenettely (VTT)
 16. 16. 1629.11.2012 Yhteenveto  Potilasturvallisuudessa on ongelmia, mutta näihin ongelmiin voidaan tarttua.  Potilasturvallisuuden kehittyminen edellyttää uudenlaista ajattelua ja tätä tukevia työvälineitä.  Oppia voidaan ottaa muilta turvallisuuskriittisiltä aloilta, jotka ovat siirtyneet systeemiseen tarkastelutapaan – työvälineitä ei kuitenkaan välttämättä voida suoraan siirtää.  Potilasturvallisuuden adaptiivinen johtaminen tarkoittaa sekä toiminnan rajaamista että toimijoiden tilannekohtaisen joustavuuden tukemista. Se tarkoittaa tavoitteellisuutta ja asioiden priorisointia mutta myös aikaa ja mahdollisuuksia keskustella, jakaa tietoa ja rakentaa luottamusta. Keskeistä on luoda yhteinen turvallisuustahtotila.  Vaasan keskussairaala on ollut edelläkävijä tässä.
 17. 17. 1729.11.2012 VTT - 70 vuotta teknologiaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän hyväksi

×