Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Verwerking van ontvangen digitale data. De opbouw van het LIAS-preintgestproces

797 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Verwerking van ontvangen digitale data. De opbouw van het LIAS-preintgestproces

 1. 1. Ordening en beschrijving van ontvangen digitale data Opbouw van het Lias pre-ingestproces Katrien Weyns
 2. 2. Inhoud • Uitgangspunten • Eenvormig materiaal • Kant-en-klare gehelen • Te bewerken eenheden • Knelpunten • Metadata registratie • Conclusie 2
 3. 3. Uitgangspunten • Vertrekpunt: Open Archival Information System Reference Model • Opname digitaal object tot ter beschikking stellen • Vooropgesteld: – Flexibel, met oog op partners uit verschillende omgevingen – Vanuit bestaande noden en werking 3
 4. 4. Uitgangspunten 4 Voorbereidingen voor opname in depot pre-ingest fase
 5. 5. Uitgangspunten • Nodig voor ingest: – Digitaal object – Metadata (preservatie en toegang) 5
 6. 6. Uitgangspunten 6  eenvoudige, uniforme en beschreven reeksen : bibliotheekcollecties, gedigitaliseerde stukken  gestructureerd, geselecteerd en gemetadateerd digital born archiefmateriaal : uit DMS en samenwerkingsplatformen  weinig gestructureerd, ongeselecteerd, niet-publiek, onbeschreven digital born archiefmateriaal : file servers  Ingesttool om ingest te automatiseren
 7. 7. 7  Eenvormig materiaal bv. bibliotheekcollecties, gedigitaliseerde stukken  Kant-en-klare gehelen bv. DMS, samenwerkingsplatformen  Te bewerken eenheden bv. file servers  Ingesttool om ingest te automatiseren
 8. 8. Eenvormig materiaal + Ingestovereenkomst : configuratie LIAS ingester 8
 9. 9. Eenvormig materiaal • Vooraf gemaakte afspraken: • Keuze generiek ingestmodel: formaat voor preservatie en raadpleging • Keuze generiek access rights model: toegangsmogelijkheden 9 Ingestmodellen archive view_main view thumbnail jpg-watermark_jp2_tn original file jpg met watermerk 75 dpi jpeg2000 75dpi jpg 75x100 Access rights modellen archive view_main view thumbnail kdc_ar_jpg-watermark_jp2_tn_1 kadocadmin public kadocadmin en kadocguest public Bv. voor affiches
 10. 10. Eenvormig materiaal • Automatische ingest : 1 AIP = 1 beschreven eenheid (bv. gedigitaliseerde affiches): – Controles (virus, bitrot, checksum…) – Creatie verschillende manifestaties per affiche : archiverings- en consulatieformaten – Ophalen metadata (preservatie en beschrijving) – Online beschikbaar gesteld • Op basis van naming conventions gelinkt bv. KCA014428 10
 11. 11. Eenvormig materiaal 11 • beschrijving (met uniek sigel) • reeks affiches bepaald formaat • gedigitaliseerd met sigel in bestandsnaam KCA014428
 12. 12. Eenvormig materiaal 12 Generieke configuratiefile Object met bestandsnaam KCA014428 Beschrijving KCA014428 # manifestaties metadata Sigel KCA014428 Archival Information Package
 13. 13. Eenvormig materiaal 13 – Online toegankelijk (rechtstreeks zoeken in digitaal depot) – Link naar object in OPAC
 14. 14. Eenvormig materiaal • Gelijkaardige procedure voor het ingesten van gedigitaliseerde archiefstukken – Gedigitaliseerde stukken centraal aangeboden – Generiek ingest- en access rights model – Unieke referentiecode van bestanddeel in bestandsnaam – Linken digitaal object en metadata via ref.code • Metadata uit scopeArchiv: titel, source, identifier in digitaal depot 14
 15. 15. Eenvormig materiaal 15
 16. 16. Eenvormig materiaal 16 Na login Complexe/ samengestelde objecten in XML samengevoegd
 17. 17. Eenvormig materiaal • Uniforme reeksen (formaten, bestandsnamen) • Uniforme ingest- en toegangsprocedure per aangeboden lot (ingestovereenkomst) • Beschrijvende metadata aanwezig in Aleph of scopeArchiv 17 Joseph Buyens
 18. 18. 18  Eenvormig materiaal bv bibliotheekcollecties, gedigitaliseerde stukken  Kant-en-klare gehelen bv. DMS, samenwerkingsplatformen  Te bewerken eenheden bv. file servers  Ingesttool om ingest te automatiseren
 19. 19. Kant-en-klare gehelen • OAIS: – pre-ingest = Preliminary Phase met als eindpunt draft Submission Agreement – Onderhandeling met archiefvormer en validatie • Afspraken: – Welke data  vooronderzoek en tests – Planning overdracht – Welke toegangen – … 19
 20. 20. Kant-en-klare gehelen • Alle metadata, orde, link object-metadata • Eén configuratiefile met ingestmodel en toegang voor set formaten A B 20 Object Metadata Manifestaties Metadata
 21. 21. Kant-en-klare gehelen • Alles 1 op 1 overgebracht 1 object = 1 beschrijving • Bepaalde structuur overgenomen bv. reeksen per jaar 21
 22. 22. Kant-en-klare gehelen 22
 23. 23. Kant-en-klare gehelen 23
 24. 24. 24  Eenvormig materiaal bv. bibliotheekcollecties, gedigitaliseerde stukken  Kant-en-klare gehelen bv. DMS, samenwerkingsplatformen  Te bewerken eenheden bv. file servers  Ingesttool om ingest te automatiseren
 25. 25. Te bewerken eenheden • OAIS: onderhandeling met archiefvormer en validatie • verwachtingen van archiefvormer en bestaande praktijk binnen Universiteitsarchief Leuven en KADOC-KU Leuven 25
 26. 26. Te bewerken eenheden • In de praktijk – objecten met (beschrijvende) metadata uit een CMS of DMS – bestanden in mappenstructuur afkomstig van bv. file server/pc of meegegeven op cd-rom bij papier 26
 27. 27. Te bewerken eenheden • Overeenkomst met archiefvormers: – Welke data (en eventueel metadata) – Minimale orde (geen losse bestanden zonder context) – Overdrachtwijze en timing – Te hanteren overdrachttools 27 Yves SmetsOmniaMaurice Brasseur
 28. 28. Te bewerken eenheden 28 - Ordening - Selectie - Herbestemming - Toevoegen metadata - Linken objecten aan metadata
 29. 29. Te bewerken eenheden • Pre-ingest Lias : bijwerken of opmaak van SIP die geautomati seerd geïngest wordt 29 Institution Archivist 1ste verwerking met Windows Explorer 2de verwerking met SharePoint • Ingest : automatische creatie AIP op basis van minimumset aan gegevens
 30. 30. Te bewerken eenheden • Ingestdata • Beschrijvende data • (selectie, ordeni ng, oplossen vreemde formaten) Invoer SharePoint • Controle • Ingest : aanmaken XML, migratie objecten en toevoegen DC data Ingest in depot • Aanmaak beschrijvings- eenheden • Invulling eenheden • Linken van XML en objecten Ingest in scopeArchiv Wijziging in scopeArchiv 30 • Controle • Aanvulling
 31. 31. Knelpunten Vragen en knelpunten: – Hoe linkt men (gebruiksvriendelijk) objecten uit het digitaal depot aan de juiste beschrijving? – Hoe worden de complexe objecten opgenomen? Als platte lijst? Gaat dan niet de oude orde verloren? – Hoe visualiseert men de oude orde voor lezers 31
 32. 32. Knelpunten: koppeling Honderd brieven manueel linken aan 1 beschrijving?  Automatisch! 32 Object preservatie metadata # manifestaties AIP
 33. 33. Knelpunten: koppeling 33 Eerste piste: mappen worden opgenomen als beschrijving (afdeling, onderafdeling, rubriek, subrubriek, bestanddeel) in scopeArchiv Titel Gebruiksvriendelijkheid
 34. 34. Knelpunten: koppeling 34
 35. 35. Knelpunten: koppeling • Verschil tussen – mappen die leiden tot een beschrijvingseenheid – mappen die onderdeel zijn van een beschrijvingseenheid • Tweede optie: Definieer vooraf welke map een beschrijvingseenheid wordt 35
 36. 36. Knelpunten: oude orde • Bestanden  AIP’s in e-depot • Mappen beschrijvingseenheid in beschrijvingssysteem • Waar gaan mappen naartoe als ze niet tot beschrijvingseenheid leiden?  Opname van deze structuur als XML- document in het e-depot 36
 37. 37. Knelpunten: oude orde 37
 38. 38. Metadata • Noodzakelijke informatie voor ingest – Ingestmodel  bepaling archiveringsformaat en representatie – Access rights  bepaling toegang • (aanzet) beschrijving – Keuze beschrijvingseenheid: i.f.v. koppeling object- beschrijving 38
 39. 39. Metadata • Ingestdata • Beschrijvende data • (selectie, ordening, oplossen vreemde formaten) Invoer SharePoint • Controle • Ingest : aanmaken XML, migratie objecten en toevoegen DC data Ingest in depot • Aanmaak beschrijvings- eenheden • Invulling eenheden • Linken van XML en objecten Ingest in scopeArchiv Wijziging in scopeArchiv 39 • Controle • Aanvulling
 40. 40. Metadata 40
 41. 41. Metadata 41 Ingestmodellen archive view_main view thumbnail toepassing jpg-watermark_jpg_tn original file jpg met watermerk 75 dpi jpg zonder watermerk 75 dpi jpg 75x100 KADOC KF% (foto's) pdf-a original file pdf-a icon KADOC Officedocumenten Accessrights modellen archive view_main view thumbnail kdc_ar_jpg- watermark_jpg_tn_1 kadocadmin public kadocadmin en kadocguest public kdc_ar_jpg- watermark_jpg_tn_2 kadocadmin kadocadmin en kadocguest kadocadmin en kadocguest kadocadmin en kadocguest kdc_ar_pdf-a_1 kadocadmin kadocadmin en kadocguest n/a n/a
 42. 42. Metadata • Objecten  digitaal depot • Alle metadata uit SP  scopeArchiv – Aanmaak beschrijvingseenheden – Invulling – Automatische telling en aanvulling omvang – Automatische creatie inventarisnummers – Automatisch linken naar de juiste objecten in het depot – Opmaak controlelijsten voor gelinkte objecten aan bestaande beschrijvingen 42
 43. 43. Metadata 43
 44. 44. Conclusie 44 Joseph Buyens Eenvoudige procedure beperkte pre-ingest Complexere procedure door nood aan tussenkomst en verschillende scenario’s Pre-ingest heeft grote impact
 45. 45. Conclusie 45 LIAS ingester

×