Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de Modern Educator - Vali Aliyev(20)

Publicidad

Katalizatorlar və katalitik reaksiyalar.pptx

  1. KimyaFobiya ilə Mübarizə
  2. KimyaFobiya ilə Mübarizə Katalizator və katalitik reaksiyalar • Katalizator nədir? • Homogen və heterogen kataliz • Katalizin növləri • Aralıq birləşmələr nəzəriyyəsi • Promotor və katalitik zəhər • Aktivləşmə nəzəriyyəsi • Enerji səddi • Katalizatorun təsir mexanizmi • Katalizatorun aktiv mərkəzləri
  3. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Katalizator nədir? 1 Kimyəvi reaksiyada iştirak edib onun sürətini dəyişdirən, özü sərf olunmayan maddələrə katalizatorlar deyilir. Katalizator iştirakı ilə baş verən reaksiyalara katalitik reaksiyalar deyilir.
  4. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Homogen və heterogen kataliz 2 Reagent və katalizator eyni aqreqat halında olarsa proses homogen kataliz, fərqli aqreqat halında olarsa proses heterogen kataliz adlanır. Əksər sənaye proseslərində heterogen kataliz tətbiq olunur.
  5. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Vacib terminlərlə tanışlıq 3 İnhibitorlar Avtokatalitik reaksiyalar Promotor Katalitik zəhər Katalizatorun selektivliyi
  6. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Aralıq birləşmələr nəzəriyyəsi 4
  7. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Aktivləşmə nəzəriyyəsi 6
  8. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Enerji səddi 7
  9. 055 521 12 29 Videonu izlədikdən sonra...
Publicidad