Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de Modern Educator - Vali Aliyev(20)

Publicidad

Kimyəvi rabitə.pptx

  1. KimyaFobiya ilə Mübarizə
  2. KimyaFobiya ilə Mübarizə Kimyəvi rabitə İonlaşma enerjisi Elektrona hərislik Elektromənfilik Kimyəvi rabitə Kimyəvi rabitənin tipləri Kovalent rabitənin əmələ gəlmə mexanizmləri
  3. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. İonlaşma enerjisi 1 Neytral atomdan bir elektron qoparmaq üçün lazım olan enerjiyə ionlaşma enerjisi deyilir.
  4. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Elektrona hərislik 2 Neytral atoma bir elektron birləşərkən ayrılan enerjiyə elektrona hərislik deyilir.
  5. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Elektromənfilik 3 Mütləq elektromənfilik Nisbi elektromənfilik ℵ = 𝑱 + 𝑬𝒉 𝟐 𝑬𝑴 = ℵ𝒆𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 ℵ𝑳𝒊𝒕𝒊𝒖𝒎
  6. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Kimyəvi rabitə 4 Atomların molekul, kristal və s əmələ gətirməklə qarşılıqlı təsirinə kimyəvi rabitə deyilir.
  7. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Kimyəvi rabitənin tipləri 5 o Kovalent rabitə o İon rabitəsi o Metal rabitəsi o Hidrogen rabitəsi
  8. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Kovalent rabitənin əmələ gəlmə mexanizmləri 6
  9. 055 521 12 29 Videonu izlədikdən sonra...
Publicidad