Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de Modern Educator - Vali Aliyev(20)

Publicidad

Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx

 1. KimyaFobiya ilə Mübarizə
 2. KimyaFobiya ilə Mübarizə Reaksiya sürətinə təsir edən amillər • Kimyəvi reaksiya sürətinə təsir edən amillər • Reagent təbiətinin reaksiya sürətinə təsiri • Temperaturun reaksiya sürətinı təsiri • Reaksiya sürəti və onun başa çatma müddəti • Reagent qatılığının sürətə təsiri • Qazlar üçün təzyiqin sürətə təsiri • Sürətin toxunma səthindən asılılığı • Sürətin reagent həcmindən asılılığı
 3. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Kimyəvi reaksiya sürətinə təsir edən amillər 1
 4. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Reagent təbiətinin reaksiya sürətinə təsiri 2 A+B=2C Zaman Qatılıq
 5. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Temperaturun reaksiya sürətinı təsiri 3 Temperatur hər 10 dərəcə artdıqda əksər reaksiyaların sürəti 2-4 dəfə artır. Vant-Hoff qaydası çox sürətli və çox yavaş gedən reaksiyalar üçün özünü doğrultmur! Y. H. Vant-Hoff Y. H. Vant-Hoff 1884 Vant-Hoff qaydası Çoxmərhələli reaksiyaların sürəti ən aşağı sürətlə baş verən mərhələnin sürəti əsasında hesablanır.
 6. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Reaksiya sürəti və onun başa çatma müddəti 4 Reaksiyanın başaçatma müddəti onun sürətindən birbaşa asılıdır! 𝑣𝑡2 = 𝑣𝑡1 ∙ 𝛾 𝑡2−𝑡1 10 𝑣𝑡2 𝑣𝑡1 = 𝛾 𝑡2−𝑡1 10 𝑣𝑡2 𝑣𝑡1 = ∆𝜏1 ∆𝜏2 ∆𝜏1 ∆𝜏2 = 𝛾 𝑡2−𝑡1 10 Reaksiya 60 dərəcə selsidə 3 dəqiqəyə başa çatırsa Həmin reaksiya 80 dərəcə selsidə neçə də saniyəyə Başa çatar? (Reaksiyanın temperatur əmsalı 3-dür)
 7. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Reagent qatılığının sürətə təsiri 5 Quldberq və Vagge 1867 Kütlənin təsiri qanunu Kimyəvi reaksiyanın kinetik tənliyi. k=A∙ 𝑒− 𝐸𝑎 𝑅𝑇 Arenius tənliyi
 8. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Qazlar üçün təzyiqin sürətə təsiri 6 𝑃𝑉 = 𝜗𝑅𝑇 𝑃 = 𝜗𝑅𝑇 𝑉 C= 𝜗 𝑉 𝑃 = 𝐶𝑅𝑇
 9. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Sürətin toxunma səthindən asılılığı 7 Toxunma səthi artdıqca heterogen reaksiyaların İntensivliyi artır.
 10. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Sürətin reagent həcmindən asılılığı 8 Qazlar üçün təzyiq həmcdən asılı olduğu üçün həcmin azalması qazlarda təzyiqin artmasına bu isə öz növbəsində reaksiya sürətinin artmasına səbəb olur. Bu yalnız qazlar üçün doğrudur!
 11. 055 521 12 29 Videonu izlədikdən sonra...
Publicidad