Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Taitavaksi katsojaksi

543 visualizaciones

Publicado el

Tehtäviä katsomisen harjoitteluun

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Taitavaksi katsojaksi

 1. 1. Nettikahvilan tavoite • esitellä materiaali Taitavaksi katsojaksi • tuoda esille lasten hahmottamiseen/toiminnalliseen näönkäyttöön liittyviä ongelmia • kertoa Tervaväylässä toteutetusta katsomisen taitojen kehittymistä tukevan ryhmän toiminnasta • motto: katsomisen taitoja voi opettaa ja selkeä materiaali voi tehdä katsomisesta mukavaa ja innostavaa 17.1.2017 Häyrynen, Eija & Kvist, Pia
 2. 2. Hahmottaminen • Koivuhan se siinä! • Kierrä keilat! 17.1.2017 Häyrynen, Eija & Kvist, Pia
 3. 3. Mitä varten näkö on? (Goodale 2010, 5) • Suhteellisen uusi taito evoluutiomatkalla - on mahdollistanut monimutkaiset kognitiiviset toiminnot, joiden avulla maailma saadaan ”aivoihin” • Näöllä kaksi eri toimialaa: - esineiden/asioiden ja niiden suhteiden havaitseminen: vision for perception; mikä - niihin liittyvä liikkeen kontrolli – on line: vision for action; missä Goodale, M. A. 2010. The functional organization of the central visual pathways. Teoksessa: Dutton, G. & Bax, M. (toim.) Visual impairment in children due to damage to the brain. Mac Keith Press. London. Isomäki, H. 2015. Ymmärrämmekö näkemämme? –visuaalisen hahmottamisen häiriöt. KUMMI 12. NMI. Jyväskylä. 17.1.2017 Häyrynen, Eija & Kvist, Pia
 4. 4. Sanastoa • Visuaaliset toiminnot, kuten näöntarkkuus, näkökenttä ja kontrastiherkkyys, ovat mitattavia asioita. • Toiminnallinen näkö kuvaa ihmisen tapaa käyttää näköänsä. Siihen kuuluvat visuaaliset taidot, joita käytetään jokapäiväisissä toiminnoissa. Tästä esimerkkinä on lukeminen. Sopivan tekstikoon valinnalla voidaan vähentää kuormittavuutta ja edesauttaa lukemisen sujuvuutta. Toiminnallista näköä arvioidaan usein tutuissa ympäristöissä ja arkisissa tilanteissa. • Hahmottamista voidaan kuvata kyvyksi nähdä, kuulla ja tulla tietoiseksi eri aistien kautta saatavan tiedon avulla. • Visuaalinen hahmottaminen on kykyä huomata ja tunnistaa asioita näkemällä. • Visuaalinen kognitio on osa visuaalista hahmottamista. Siihen kuuluu taito käsitellä nähtyä ja arvioida sen merkitystä. Se on myös taito yhdistää ja muokata mielikuvia ja käyttää niitä luovasti. (Dutton & Lueck 2015, 5-8.) Hyvärinen, L. 2008. Liikuntavammaan liittyvät näkemisen ja näönkäytön vaikeudet. Teoksessa Kiviranta, T. & Eronen, U. & Heikkinen, E., Miinalainen I. & Tervo, A. (toim.) 2008. Näkökulmia näköpulmiin. Liikuntavammaisten koululaisten toiminnallisen näönkäytön arviointi. Art-Print Oy. Dutton, G.N. & Lueck, A. H. 2015. Impairment of Vision Due to Damage to the Brain. Teoksessa Lueck, A. H. & Dutton, G. N. (toim.) Vision and the Brain. Understanding Cerebral Visual Impairment in Children. AFB Press. USA. 3-20. 17.1.2017 Häyrynen, Eija & Kvist, Pia
 5. 5. Määrittelyä (Hyvärinen 2008, 36) • Visuaalisen prosessoinnin häiriö ja toiminnanvajavuus/ visual processing disorder and disability • CVI, cortical/cerebral visual impairment, aivoperäinen näkövamma • WHO: Näkemisen nelikenttä – Kommunikaatio – Liikkuminen ja motoriikka – Tarkka lähityöskentely – Päivittäiset toiminnat 17.1.2017 Häyrynen, Eija & Kvist, Pia
 6. 6. Visuaalinen hahmottaminen (Paananen, Aro, Kultti-Lavikainen & Ahonen 2005, 70) • Visuaalinen tarkkaavaisuus: kyky huomata kokonaisuus ja olennaiset yksityiskohdat • Esineen ja hahmojen tunnistus: tunnistaa kuvan osia, vaikeus kokonaisuuden tunnistamisessa • Yksityiskohtien havainnointi: muoto, väri, suunta, kulma, kuvion erottaminen taustasta, vertailutehtävät • Avaruudellinen havainnointi paikka, etäisyys, suhteet, suunnat, mielessä rotatoiminen, kartan lukeminen, sijoittuminen pelikentällä • Visuomotoriikka ja visuokonstruktio silmän ja käden yhteistyö, rakentelu, työkalujen käyttö • Visuaalinen muisti, nähdyn mieleen painaminen ja palauttaminen • Kasvojen tunnistaminen 17.1.2017 Häyrynen, Eija & Kvist, Pia
 7. 7. Esimerkkejä hahmottamisen vaikeuksista (Tervo 2008, 25) • Tavaroiden löytäminen • Kuvien tunnistaminen ja tulkinta • Yksityiskohtien puutteellinen havaitseminen kuvissa tai ympäristössä • Piirtäminen • Karttojen ymmärtäminen • Kiinnostuksen puute piirrettyihin lastenohjelmiin ja/tai sarjakuviin • Reittien ja suuntien oppiminen • Laskusuunnan ja algoritmien muistaminen • Kohteiden etsiminen katseella • Näönvaraisen uteliaisuuden puuttuminen • Sosiaalinen havaitseminen 17.1.2017 Häyrynen, Eija & Kvist, Pia
 8. 8. Tutkittava (Hyvärinen 2008, 29-36) • Silmän motoriikka ja taittovirheet • Sensorinen visuaalinen informaatio • Visuaalisen tiedon prosessointi – Varhaiset visuaaliset prosessit (näköaivokuoren alueella) – Ventraalisen tietovirran prosessit (ohimolohkon alaosan tunnistamistoiminnat) – Dorsaalisen tietovirran prosessit (päälaenlohkon tilassa suunnistaminen, silmän ja käden koordinaatio) – Peilisolujärjestelmän prosessit 17.1.2017 Häyrynen, Eija & Kvist, Pia
 9. 9. Oppilaiden kanssa tehtyjä katsomisen harjoituksia • luokkaan tultaessa: suurennuslasin etsiminen (lintu, perhonen, mato) • tuntistruktuuri • kuvien nimeäminen, lukusuunnan harjoitteleminen (värit, muodot) • kuvan suuntien havaitseminen • rakentelut • kynän käyttö • yksityiskohtien löytäminen kuvasta 17.1.2017 Häyrynen, Eija & Kvist, Pia
 10. 10. 17.1.2017 Häyrynen, Eija & Kvist, Pia
 11. 11. 17.1.2017 Häyrynen, Eija & Kvist, Pia
 12. 12. 17.1.2017 Häyrynen, Eija & Kvist, Pia
 13. 13. Materiaaleja • Eronen, Ulla. 2011. CP-vammaisen lapsen näönkäyttö. CP-lehti 2011: 5, sivut 17–21. • HAHKU:http://koulutus.nmi.fi/wp-content/uploads/2016/03/HAHKU-koulutus-Hki-160322.pdf • http://eyecanlearn.com/ • Hyvärinen, Lea. 2011. CP ja lapsen näkö. CP-lehti 2011:4, sivut 28–33. • Hyvärinen, Lea. 2011. Näkötiedon käsittely keskushermostossa. CP-lehti 2011:4, sivut 22–27. • Jättömäki, Pia. 2011. Kokemuksia lapsen näkökyvystä ja näönkäytön haasteista. CP-lehti 2011:4, sivut 35–37. • Möller, Mona-Lisa. Hur kan jag hjälpa min elev att se bättre (http://www.naakkonaa.info/materiaalit/Visuell%20perception_24s_WEB.pdf) • NKL:n sivut: https://www.nkl.fi/fi/etusivu/kuntoutus/lapset/tietoa/toiminnallisen • http://www.nkl.fi/fi/etusivu/nakeminen/julkaisu • Puolakka, Ulla & Munck, Petriina. Varhaiseen aivovaurioon liittyvät näkemisen ja hahmottamisen vaikeudet. CP-lehti 2013: 5-6, sivut 34–39. • Wahlroos-Hänninen, Leena. Tikoteekki 2009: http://papunet.net/fileadmin/muut/Kommunikointikeinot/Toiminnallisen_naon_arviointi.pdf • http://www.ssc.education.ed.ac.uk/resources/vi&multi/cpvi/ssreport.pdf 17.1.2017 Häyrynen, Eija & Kvist, Pia
 14. 14. Lähteet • Goodale, M. A. 2010. The functional organization of the central visual pathways. Teoksessa: Dutton, G. & Bax, M. (toim.) Visual impairment in children due to damage to the brain. Mac Keith Press. London. • Dutton, G.N. 2015. Disorders of the Brain and How They Can Affect Vision. Teoksessa Lueck, A. H. & Dutton, G. N. (toim.) Vision and the Brain. Understanding Cerebral Visual Impairment in Children. AFB Press. USA. 39-82. • Dutton, G., Calvert, J., Ibrahim, H., Macdonald, E., McCulloch, D.L., Macinture-Beon, C. & Spowart, K.M. 2010 Impairment of cognitive vision: its detection and measurementi. Teoksessa: Dutton, G. & Bax, M. Visual impairment in children due to damage to the brain. Mac Keith Press. London. • Hyvärinen, L. 2008. Visuaaliset kognitiiviset toiminnot. Teoksessa: Kiviranta, T. & Eronen, U. & Heikkinen, E., Miinalainen I. & Tervo, A. (toim.) 2008. Näkökulmia näköpulmiin. Liikuntavammaisten koululaisten toiminnallisen näönkäytön arviointi. Art-Print Oy. 17.1.2017 Häyrynen, Eija & Kvist, Pia
 15. 15. • Hyvärinen, L. 2008. Liikuntavammaan liittyvät näkemisen ja näönkäytön vaikeudet. Teoksessa Kiviranta, T. & Eronen, U. & Heikkinen, E., Miinalainen I. & Tervo, A. (toim.) 2008. Näkökulmia näköpulmiin. Liikuntavammaisten koululaisten toiminnallisen näönkäytön arviointi. Art-Print Oy. • Hyvärinen, L. 2010.Classification of visual functioning and disability in children with visual processing disorders. Teoksessa: Dutton, G. & Bax, M. Visual impairment in children due to damage to the brain. Mac Keith Press. London. • Isomäki, H. 2015. Ymmärrämmekö näkemämme? –visuaalisen hahmottamisen häiriöt. KUMMI 12. NMI. Jyväskylä. • Kiviranta, T. & Eronen, U. & Heikkinen, E., Miinalainen I. & Tervo, A. (toim.) 2008. Näkökulmia näköpulmiin. Liikuntavammaisten koululaisten toiminnallisen näönkäytön arviointi. Art-Print Oy. • Tervo, A, 2008. Visuaaliset hahmotushäiriöt. Teoksessa: Kiviranta, T. & Eronen, U. & Heikkinen, E., Miinalainen I. & Tervo, A. (toim.) 2008. Näkökulmia näköpulmiin. Liikuntavammaisten koululaisten toiminnallisen näönkäytön arviointi. Art-Print Oy. • Paanen, M., Aro, T., Kultti-Lavikainen, N. & Ahonen, T. 2005. Oppimisvaikeuksien arviointi: psykologin, opettajien ja vanhempien yhteistyötä. NMI. Jyväskylä: Siirtopaino. 17.1.2017 Häyrynen, Eija & Kvist, Pia

×