Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Toiminta-alueittain etenevä opetus

1.973 visualizaciones

Publicado el

Miten kuvaat toiminta-alueittain etenevän oppilaan vahvuuksia, toimintakykyä ja oppimistavoitteita? Tutustutaan toiminta-alueittain etenevän opetuksen palapelimalliin, joka antaa opettajalle vinkkejä yksilöllisen opetuksen suunnitteluun.

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Toiminta-alueittain etenevä opetus

 1. 1. 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli
 2. 2. Toiminta-alueittain järjestettävä opetus • Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden, muulla tavoin vammaisen tai vakavasti sairaan oppilaan opetus voidaan järjestää oppiainejaon sijasta toiminta-alueittain. • Opetuksen järjestämisestä oppiainejaon sijasta toiminta- alueittain päätetään erityisen tuen päätöksessä . • Opetus järjestetään toiminta-alueittain vain kun todetaan, ettei oppilas kykene opiskelemaan edes oppiaineiden yksilöllistettyjä oppimääriä. 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli
 3. 3. Erityisen tuen päätöksessä määrätään • pääsääntöinen opetusryhmä • mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut • muut 31 §:ssä tarkoitetut palvelut, kuten oppilaan tarvitsemat apuvälineet tai tukijaksot valtion erityiskouluissa • päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta • opiskelu toiminta-alueittain http://oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen_jarjestaminen/tietoa_tuen_jarjestamisest a/erityinen_tuki/paatos_erityisesta_tuesta 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli
 4. 4. Erityisen tuen päätös • Toiminta-alueittain opiskelevat oppilaat saavat opetusta saman vuosiviikkotuntimäärän kuin oppiaineittain opiskelevat. • Jos tästä tuntimäärästä poiketaan yksittäisen oppilaan kohdalla, päätetään siitä perusopetuslain 18 §:n nojalla erityisen tuen päätöksessä. 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli http://oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen_jarjestaminen/tietoa_tuen_jarjestamisesta/pidennetty_oppivelvollisuus/mita_ pidennetty_oppivelvoillisuus_tarkoittaa
 5. 5. Toiminta-alueittain järjestettävä opetus • Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tietoja ja taitoja, joiden avulla hän suoriutuu mahdollisimman itsenäisesti elämässään. • Opetuksen suunnittelun lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet. • Koulupäivän eri tilanteita hyödynnetään oppimisessa, ja oppimisympäristöä kehitetään toimivaksi ja oppilasta motivoivaksi. 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli
 6. 6. Toiminta-alueittain järjestettävä opetus • Toiminta-alueet voivat sisältää jonkin yksittäisen oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä, jos oppilaalla on vahvuuksia tässä oppiaineessa. • Opetuksen toteuttamisessa eri toiminta-alueiden sisältöjä voidaan yhdistää. 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli
 7. 7. Toiminta-alueittain järjestettävä opetus • Yksilölliset tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä oppilaan edistymisen arviointi kuvataan HOJKSissa kullekin toiminta-alueelle. • Tavoitteet asetetaan siten, että ne ovat saavutettavissa olevia ja oppilaalle mielekkäitä. • Toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa tuetaan oppilaan kokonaiskehitystä sekä edistetään ja ylläpidetään oppilaan toimintakykyä. 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli
 8. 8. 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli Oppilas Odotukset ja tavoitteet Historia Tämänhetkinen tilanne
 9. 9. VAHVUUDET Jokaisella oppilaalla on taitoja ja vahvuuksia, joiden tulee olla opetuksen suunnittelun lähtökohtana. Mikä motivoi oppilasta? Mikä tuottaa iloa? Huomaa onnistumiset! 12.9.2017 Tekijän nimi Esityksen nimi
 10. 10. 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli https://www.valteri.fi/koulu/valteri-ops/ https://www.valteri.fi/wp-content/uploads/2017/09/TOI-opetuksen-tukimateriaali- PALAPELIKUVIOLLA.pdf
 11. 11. 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli
 12. 12. 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli
 13. 13. 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli
 14. 14. 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli
 15. 15. 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli Tuutko pelaamaan mun kanssa?
 16. 16. 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli
 17. 17. 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli MT Istuma- asennon ylläpitäminen Silmän ja käden yhteistyö ST Avun vastaanottaminen Pöytätapojen noudattaminen KT Perusaistien käyttäminen Valinnan tekeminen Lukumäärä PT Fyysisten tarpeiden tunnistaminen Ruoka-aineiden tunnistaminen K&K Kommunikaatioaloitteet Arkipäivän sanojen ymmärtäminen ja nimeäminen
 18. 18. Avuksi taitojen kuvaamiseen Täysin avustettuna • autat oppijaa fyysisesti ohjaamalla suorittamaan tehtävän. Avustettuna • ohjaat oppijaa hetkellisesti esim. koskettamalla, että hän pystyy suorittamaan tehtävän loppuun. Viestin avulla • oppijaa ohjataan suuntautumaan oikeaan paikkaan esim. rummuttamalla pöytää. LÄHDE: Improving Participation and Activity for Students with Multiple Disabilities Including Visual Impairment (An activity-based approach to working with students with Multible Disabilities and Visual Impairments) 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli
 19. 19. Avuksi taitojen kuvaamiseen Visuaalinen / taktiilinen apu • Visuaalinen apu tarkoittaa, että oppijan näköpiiriin tuodaan asia, josta hänen tulisi kiinnostua ja tunnistaa  ohjautua näin tekemään haluttua asiaa. Puhuttu tuki • Puhuttu tuki tarkoittaa, että oppijaa ohjataan puheen avulla, ohjeita antamalla suorittamaan annettu tehtävä loppuun esim. ”olet löytänyt veitsen, missä on haarukka?” Itsenäinen suoritus • Oppija ei tarvitse apua. LÄHDE: Improving Participation and Activity for Students with Multiple Disabilities Including Visual Impairment (An activity-based approach to working with students with Multible Disabilities and Visual Impairments) 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli
 20. 20. 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli
 21. 21. https://puoti.valteri.fi/
 22. 22. 12.9.2017 Tekijän nimi Esityksen nimi DVD 38€ /kpl 48€ Nettikahvilaan osallistujille 17.9.2017 saakka TAI Käyttäjän opas 32€ Saat lisäksi Merkitse tilauksen lisätietoja – kohtaan: NETTIKAHVILA 5.9.2017
 23. 23. Koulutuskalenteri - Valteri "Kootaan yhdessä" - Toiminta-alueittain etenevä opetus ja oppilaan yksilöllisyys, 02.11.2017 Jyväskylä • Kuinka huomioit toiminta-alueittain etenevän oppilaan opetusryhmässäsi? • Miten kuvaat oppilaan vahvuuksia, toimintakykyä ja oppimistavoitteita pedagogisissa asiakirjoissa? • Koulutuksessa saat käytännön esimerkkejä, kuinka toiminta-alueittain etenevässä opetuksessa opitaan oppimiskokonaisuuksissa kouluarjessa. • Tutustutaan Valteri-OPS:n toiminta-alueittain etenevän opetuksen palapelimalliin. https://www.valteri.fi/palvelut/koulutus/koulutuskalenteri/ 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli
 24. 24. https://www.lyyti.fi/questions/ 00fc166f9a PALAUTE 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli
 25. 25. helja.happonen@valteri.fi paivi.lang@valteri.fi 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli

×