Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Varhaiskasvatussuunnitelma miten kirjoitan lapsesta

93 visualizaciones

Publicado el

Miten lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) toimii kehityksen ja oppimisen tuen välineenä? Lapsilähtöisessä kirjoittamisessa huomioidaan lapsen vahvuudet ja toiminnalle asetetaan realistisia, saavutettavia tavoitteita, joihin sitoudutaan. Miten saada lapsen ja huoltajan osallisuus näkyviin lapsen vasun teksteissä?

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Varhaiskasvatussuunnitelma miten kirjoitan lapsesta

 1. 1. Minna Vuolukka 11.2.2020 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma – miten kirjoitan lapsesta? Nettikahvila 11.2.2020
 2. 2. www.otf2017.fiMinna Vuolukka 11.2.2020 • oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_ko ulutuksen_jarjestamiseen/varhaiskasva tuksen_jarjestaminen/lapsen_vasu • mallilomake 2020 sekä prosessikuvaus Ohjeita ja säädöksiä lapsen vasun laatimisen tueksi
 3. 3. www.otf2017.fiMinna Vuolukka 11.2.2020 • yhteistyön merkitys korostuu erityisesti silloin, kun lapsella on tuen tarvetta • huoltajaan ollaan yhteydessä heti, kun lapsella ilmenee kehityksen tai oppimisen haasteita tai henkilöstöllä herää huoli lapsen hyvinvoinnista Vanhempien osallisuus
 4. 4. www.otf2017.fiMinna Vuolukka 11.2.2020 1. Perustiedot. • lapsen tietojen lisäksi huoltajan tai muun laillisen edustajan tiedot • tarvittaessa tarkentavia lisätietoja yhteydenpitoon liittyen 2. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen. • vasun laatimisesta päiväkodissa vastaa varhaiskasvatuksen opettaja • kirjataan myös muut vasun laatimiseen osallistuneet henkilöt • lapsen ja huoltajan osallisuus ja mielipiteet sekä yhteistyö Vasuun kirjataan
 5. 5. www.otf2017.fiMinna Vuolukka 11.2.2020 3. Lapsen mahdollisen aiemman vasun tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen arviointi. • Miten tavoitteet ovat toteutuneet, tarkennetaanko ja muutetaanko jotain tavoitteita, otetaanko uusia? 4. Tavoitteet pedagogiselle toiminnalle. • lapsen vahvuudet ja tarpeet • toiminnan tavoitteet ja menetelmät Vasuun kirjataan
 6. 6. www.otf2017.fiMinna Vuolukka 11.2.2020 • kerrotaan, mitä lapsi osaa • nostetaan esiin vahvuuksia • vältetään kielteisiä ilmauksia • kuvataan kunkin osa-alueen vahvin taito Vahvuudet ja oppimisvalmiudet
 7. 7. www.otf2017.fiMinna Vuolukka 11.2.2020 • Esimerkiksi: • Miten lapsi on osana ryhmää? • Miten hän ilmaisee itseään? • Miten lapsi on vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa? • Tarvitseeko lapsi rohkaisua toiminnassaan? • Kykeneekö lapsi kuuntelemaan ja ottamaan ohjeita vastaan? • Miten lapsi hyväksyy yhteiset säännöt? • Millaiset pedagogiset toimet ovat lapselle avuksi ja tueksi? Mitä ja miten havainnoidaan?
 8. 8. www.otf2017.fiMinna Vuolukka 11.2.2020 • Tarkoituksena on, että lapsen • hienomotoriset taidot kehittyvät -> muotoiltava käytännön toimenpiteiksi • sosiaaliset taidot kehittyvät -> iso tavoite, vaatii pilkkomista ja konkretiaa Konkreettiset tavoitteet
 9. 9. www.otf2017.fiMinna Vuolukka • ei kirjoiteta henkilökohtaisista ominaisuuksista • pyritään kuvaamaan toimintaa • Erityisesti lapsen tuen tarpeista kirjoitettaessa vältetään ongelmallisen identiteetin muodostamista tai diagnoosilla selittämistä. (Vehkakoski, 2006) • Mieti: Välittyykö tekstistäsi ajatus haasteiden pysyvyydestä, vai ajatus tilanteen muuttumisesta ja esteiden poistumisesta. Tekstin sävy
 10. 10. www.otf2017.fiMinna Vuolukka • Tärkeitä asioita: sensitiivisyys, lapsilähtöisyys, myönteiset oppimiskokemukset ja yhteisöllisyys. (Vasun perusteet, 2018) • Positiivisella palautteella on myönteisiä vaikutuksia yksilön hyvinvointiin. • Pedagogisia ratkaisuja tulisi tehdä lasten tarpeiden mukaisesti, ei ongelmakeskeisesti. (Heiskanen, 2018) • Pedagogiikan merkitys: miten tehdään, on merkityksellisempää, kuin mitä tehdään. Miten tehdään
 11. 11. www.otf2017.fiMinna Vuolukka 11.2.2020 • on tärkeää kirjata, miten lasta on tuettu, mistä on ollut apua ja mistä lapsi hyötyisi jatkossakin -> jatkumo, keskeisen tiedon siirtyminen Asiakirjoihin keskeinen tieto ja toimenpiteet
 12. 12. www.otf2017.fiMinna Vuolukka, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Asiakirja on pedagogisen suunnittelun väline Kuvat: Pixabay ”Lapsen vasu on pedagoginen suunnitelma siitä, miten lapsi huomioidaan yksilönä varhaiskasvatuksen toiminnassa.” www.oph.fi
 13. 13. www.otf2017.fiMinna Vuolukka 11.2.2020 • Valterin toimipisteistä voit tiedustella koulutusta mm. pedagogiseen kirjoittamiseen. https://www.valteri.fi/palvelut/koulutus/ • Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen soveltuvia materiaaleja Valteri-puodista. https://www.valteri.fi/puoti/ Koulutusta ja materiaaleja varhaiskasvatukseen
 14. 14. www.otf2017.fi Ohjaava opettaja Minna Vuolukka minna.vuolukka@valteri.fi

×