Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.

5 de Dec de 2017
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.
1 de 87

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Disease causation. lecture 2021 2022 class-1Disease causation. lecture 2021 2022 class-1
Disease causation. lecture 2021 2022 class-1Tauseef Jawaid
Life-course Approach: From evidence to policyLife-course Approach: From evidence to policy
Life-course Approach: From evidence to policyWHO Regional Office for Europe
Principles of Health IT Application in Healthcare (October 4, 2021)Principles of Health IT Application in Healthcare (October 4, 2021)
Principles of Health IT Application in Healthcare (October 4, 2021)Nawanan Theera-Ampornpunt
Environmental health pubh 2053 class 1, 2Environmental health pubh 2053 class 1, 2
Environmental health pubh 2053 class 1, 2dr natasha
Ecological studyEcological study
Ecological studyNik Ronaidi
Concept of prevention of diseaseConcept of prevention of disease
Concept of prevention of diseaseAlok091

Similar a Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.

Hellenic Innovation Forum, Ζέφη ΒοστιτσάνουHellenic Innovation Forum, Ζέφη Βοστιτσάνου
Hellenic Innovation Forum, Ζέφη ΒοστιτσάνουStarttech Ventures
Dr.med. Bampalis 2019 Primary Healthcare and Excess WeightDr.med. Bampalis 2019 Primary Healthcare and Excess Weight
Dr.med. Bampalis 2019 Primary Healthcare and Excess WeightVassilis Babalis
Παρουσίαση Δρ. Ε. Χατζηανδρέου Παρουσίαση Δρ. Ε. Χατζηανδρέου
Παρουσίαση Δρ. Ε. Χατζηανδρέου vtsiatsiamis
Τι συνιστά μια επιτυχημένη μεταρρύθμιση στην ΠΦΥ Τι συνιστά μια επιτυχημένη μεταρρύθμιση στην ΠΦΥ
Τι συνιστά μια επιτυχημένη μεταρρύθμιση στην ΠΦΥ Evangelos Fragkoulis
esdy2015esdy2015
esdy2015Evangelos Fragkoulis
2o OTC & Cosmetics Conference, Γιώργος Θ. Δόκιος2o OTC & Cosmetics Conference, Γιώργος Θ. Δόκιος
2o OTC & Cosmetics Conference, Γιώργος Θ. ΔόκιοςStarttech Ventures

Similar a Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.(20)

Τεταρτογενής Πρόληψη. Ένας ακόμη ρόλος για τον οικογενειακό ιατρό.

Notas del editor

 1. Το βέλος δείχνει ότι η τεταρτογενής πρόληψη επηρεάζει και τις άλλες μορφές πρόληψης. First do no harm.
 2. Το βέλος δείχνει ότι η τεταρτογενής πρόληψη επηρεάζει και τις άλλες μορφές πρόληψης. First do no harm.
 3. Meeting the demand of patient is the easiest way to shorten the encounter but brings possible human and financial costs induced by false positive results, by overdiagnosis or more generally by overmedicalization. The difficult choice is to explain the doubt of the mammogram and the danger of irradiation. It is also difficult to explain the uncertainty of the results of a scan by using the time consuming shared decisionmaking process (41)to persuade the patient not go to further examinations.
 4. NHS
 5. Πεταλεκτομή – αντικατάσταση σπονδυλίων δίσκων
 6. Meeting the demand of patient is the easiest way to shorten the encounter but brings possible human and financial costs induced by false positive results, by overdiagnosis or more generally by overmedicalization. The difficult choice is to explain the doubt of the mammogram and the danger of irradiation. It is also difficult to explain the uncertainty of the results of a scan by using the time consuming shared decisionmaking process (41)to persuade the patient not go to further examinations.
 7. Launer considers the consultation as a co-construction process, when different stories are meeting together, leading to a new common narrative (narrative-based primary care). For example the establishment of therapeutic priorities in the case of a patient with multiple chronic diseases, necessitates a process of common construction to grant different agendas.
 8. Patient anxiety is always there if there are some health issues of concern. A doctor’s reaction, facial expressions, body language or the way of talking may trigger more worries. This is especially true for cancer patients when they are faced with suggestions from oncologists as whether post-OP chemo, RT or a combination would be the best option to take? Does the oncologist mean that the cancer has spread?
 9. Sensitivity to a patient’s feeling, good communication and rapport, attentive listening, empathy, long-lasting and mutually trusting relationship with the patient and the family are all important in order to provide integrated care to patients. Patients’ autonomy and their right to refuse treatment, after having been fully informed of their choices, should be well-respected when we are offering our professional advice and treatment. The paternalistic style of medical practice has gone with the evolution of modern health concepts and the promulgation of patients’ right to choose.
 10. Listen and note. Do not start to analyse — to diagnose — too soon. -Do nothing — stop and think instead. Does this patient need a diagnostic label — will it really help them? What sort of care would be right for them — at this time and in this place? -thinking is listening to the answers that we give ourselves, and that are given to us - EBM guidelines all too easy to DO without pausing to think 3) having the courage sometimes to wait — to use time as both a diagnostic and a therapeutic tool 4) - This doing nothing while witnessing suffering precedes the action of revolting against it and in general practice that action is our responsibility for advocacy. - It is an offer of companionship, of solidarity and a promise not to run away. It is part of the art of doing nothing. 5) – Culture (reverse of Active harm is worse than passive harm.) -We seem trapped in an uncontrolled positive feedback loop with doctors convinced they are doing the best for their patients and grateful and satisfied patients feeling that somehow their lives have been saved. It is surely time to step back and reconsider the virtues of doing nothing before the harms multiply and health care become exponentially more expensive than it already is.
 11. Rados
 12. Mack et al
 13. The specialist-based single-disease model of treatment assumes that each index disease is the dominant illness within the complex system, and that the other comorbid illness are held constant while management is focussed on the single condition. This siloing results in complex, chaotic care that is confusing for the patient.
 14. In such situations, measurably better care may be meaningfully worse for the patient. In fact the evidence base for treatments in the context of multimorbidity is poor, as such patients are excluded from clinical trials. It is likely that multimorbidity attenuates the effect size of treatments, however the extent to which this occurs is unknown. There is therefore little information for doctors and patients on the expected benefits of these treatments in the context of multimorbidity against which to balance the harms.
 15. Older adults are now taking a mean of seven medications in most developed countries and those taking >5 medications are more likely to experience a medication related side effect that requires health care than those taking <2 (13% vs 6%). Adverse drug events are listed in the top five causes of death in many developed countries, and rates of hospital admission for this indication in people over 65 are estimated at 17%. This is an important, expensive, and iatrogenic source of morbidity in people with multiple chronic conditions. Each year more people die of adverse drug effects in Europe alone than die of colon cancer, or breast cancer, or prostate cancer.
 16. Older adults are now taking a mean of seven medications in most developed countries and those taking >5 medications are more likely to experience a medication related side effect that requires health care than those taking <2 (13% vs 6%). Adverse drug events are listed in the top five causes of death in many developed countries, and rates of hospital admission for this indication in people over 65 are estimated at 17%. This is an important, expensive, and iatrogenic source of morbidity in people with multiple chronic conditions. Each year more people die of adverse drug effects in Europe alone than die of colon cancer, or breast cancer, or prostate cancer.
 17. An analysis of prescription drug data among older people in Sweden found that those taking 5 to 7 medicines were 4 times more likely to experience a drug-drug interaction; those taking 8 to 10 medicines were 8 times more likely to experience an interaction; and those taking 14 to 16 medicines daily were 20 times more likely to experience these events[16].
 18. We extrapolated these results to groups of 1000 adults aged 65 and older. Rates of adverse drug events were based on our previous report: 50.1 adverse drug events per 1000 adults age 65 and older, of which 13.8 would be preventable. Based on these rates and the costs estimated from the currentstudy, 1000 older adults would have annual costs related to adverse drug events occurring in the ambulatory setting of $65,631 (95% confidence interval CI, $31,312–$99,949) with $27,365 (95% CI, $2,663–$52,067) of this resulting from preventable adverse drug events.
 19. May C, Montori VM, Mair FS. We need minimally disruptive medicine. BMJ. 2009;339:b2803. http://dx.doi.org/10.1136/bmj.b2803
 20. When the DSM was published there were 14 mental disorders and now there are 250 – it needs to scale back Αποσυντονιστική διαταραχή της ρύθμισης της διάθεσης
 21. Widmer In short, if quaternary prevention is not defined as a simple renunciation to unnecessary medicine but as the proper answer to patient’s demand, this will require time and P4 is not initially a method to save money by controlling the time.
 22. Widmer In short, if quaternary prevention is not defined as a simple renunciation to unnecessary medicine but as the proper answer to patient’s demand, this will require time and P4 is not initially a method to save money by controlling the time.
 23. It is impossible to become a reflective practitioner in a day. Besides specific training, the reflective practitioner needs time with the patient and also time to exchange with colleagues (supervision and continuing professional development). The political authorities must take this fact into account when organizing care and deciding the doctor’s payment mode.
 24. Widmer In short, if quaternary prevention is not defined as a simple renunciation to unnecessary medicine but as the proper answer to patient’s demand, this will require time and P4 is not initially a method to save money by controlling the time.
 25. Το βέλος δείχνει ότι η τεταρτογενής πρόληψη επηρεάζει και τις άλλες μορφές πρόληψης. First do no harm.