Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Varmakkalai

1.982 visualizaciones

Publicado el

varma kalai about indian martial arts to save an people

Publicado en: Salud y medicina
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Varmakkalai

 1. 1. FREE E BOOKS - www.thamizham.net - TM2371 / March 2011
 2. 2. 3>frm<sh £-(nj<5ijTT&i§i}uj ujrresT £6uG)rsrfi) iS)tpiptT§i xt-esresrg, rgl&svuTleu eurrippgi ai/545 £)gig>it&iefr prsi&eh ^q$6fT(G$rT9sr «9//rf)o7)«8r uui(cs)3> t£l&& giei>eSiiuu>rr&> jt-(r$eurr&i&ih ujeherr t£>(/i><5£/as (tpas)ipujrr<^ib. @)ibi£>Qff£gieu @)uj<si) epeuG)<surr(i^ £g)i_£ ffiepitb ashen ^lLuQojuu r£lZev&,<en>&>(o&>rbLj, uevGeurpi eu^nonurrew £-(r$ajrr0iaiuuiLL-£nr(9>ib. ^uirp9S)&,uS)<si) ffieni—&>&,&,a^uf-UJ ejsssrassTfprp lj evLJGfsr®&.err, Q&uf-G)&,rriq-meh, ULLes)i—&><sh, $)Zev&>err, L^^a^eh, iSl(ejf&&>6h, &,rriu&,<zh, utpisioieh, aflgigfi&ieh, iS)&)ebr&>eh, Geurr&eh <3g>&!luieurp6toip&, Q&>nr<s&fr$i <s8)&,eoiii&,<sh, an&prujrEi&err Gurresrtpeuip e&tpu uevGeurpi Gr&{ruj&><$fT>&,(§ ejtpfpeurrn^ giiurrrfl&tgib eprir ejiULiiptp LD(t$&§neu (tpemrpGuJ &)$>$, in(r^^§yeuib. "&trevib ffreirgp/ii) #(j?icl/«J).s <*i_/5£iJW 01(5/55/ unT$$es>rr&.eh er^jp^?" erehipi &l&>$$iuir GT(if>f£l(6S)iT. |£)/fi£<£ £ipr£l2eo B-($euiT(§ih £>ili_.$£)«i>£rt"«w £)$$ir&.«h 10(79/5$/, Q&p&rrr uetvunu&dr, e^aymuiEi^eh ^SHiueupspt^^ (tp&,Qtu$gisuib £(/$ay«><$ aSliL®- QprrLLQu urrtT$(2$ $)£&9S)&iuafl&,(9>ib (ipanpsnuj «_(7$a//r<5F.£)«jr/T". <£/#/<$/rsw su/tlck £g)/5£ euitiA&eiZeoj&reir &)$$,tT&>lar i£>ppajtr&,etfli—i£)(ijfp§i (tppplgiib uorjpiuLLi—euit 9,etriT9,, &&tr$pem &&.§! G)uppatir&,<arrr& £&&>(9)£lp$i. (Jiu/rawjP&u, (QtreafiZso, 8>eu$2jeo ^ffiiu (Lpshenpiq ib fyqi)iiiQZessi$$i& Q&tuebuiLL-euitaiar &)$$fr&,eh. J§)/5£ (ipeirgyii) (gfttssapji, fiZevuTlevprTeir ^os/r&err/rei) euitiLiBi&afleb ashen S-uSlifrSliao QL-.t—$9s>$&> «enr(5)tJ)if.«« (tpisf-ppgi. &§i ereueurrrpi Q&utevu(S>£lp$i erehues)^ £&j!Tiunb$i ,£/{rf)/5$/ er(if>$$ $2evuuL-i—<ssrrir. "&jpl«r>aj &]pleurrev &jpltb$i -a/gp/L/offoffl <£//5$ ^pleSldeo i£>«ra5V«<*ii> Q&irewr®" ^ajir&efr cr(i£$ui rpTev&errg,rr<siT euiriD&.&,Zeo <*77gj£)/r/»<K«r/r«' ,£/«f>iD/J£«w. 'Qu/rcwrgp/r £)$ £)/d©/ Q&rrev', *{§)cu/ri_ t^iLs^^jw , 'atifw £eror(i>£)' sreiru (Lp&ffiujiDr&sT euiTU)ai0i£eo rfffTev&sntrtgib. QeuaflrBTilL-TiT (g)/5$ $fTev&>Zar$ £i£$/ /5/ril(S)«@ eT(5)£$/£ Q&ehfpi ^i*i(8> &i(9fU(Q&it, ^(giSlGlpetyiT Gurehp &)£la:es>& FREE E BOOKS - www.thamizham.net - TM2371 / March 2011
 3. 3. (ipevp&Zen evenrir£4Besrrir. ^(esjev rsib ^iriLu^Qeorr QatarZentupitiL£)u5)eh 9,npesnwn9, $l$9,es)&>ut wqifgigjate, eSZeveen atenrj-rriLeb ^(^eeuuiListr. Gr^rruf-Utrresr Qatehtenut- jrriLS) tgfiebevrre, ^l(i^eS)^iriBta^if 9i£>eh)9,rr<isr&i§leb wlLQGid ^9,9,ta> ut^i9,it9,9,uul-(§i atenrTeeuuLL® atppgjj. {§)$/ uppi ulehesrif aflatnlit9,ten 9n.i^GaiiTib. iDQTfPgiaj&i 9,tevuS)ev i£&. £_us/r/5£ aiis^aiwrre, atrficeetev aflenmt&lluipnev •&!& utpiEtanrev^^leb &p&hs>en, ^fes)W99&9,eh, ulnueeeh, 9,est01^9,^9,01 Gunehp Gu>lL($i&, (9,ui-airr&)9(en,9,(9,g,9,fTeh uuiehuL-® ati>9,9j. &l$9,iT9eh atrripi)9, in&UA&rru/ti (&,<as)9>3,£sfTUjib 9,r®9,tenujLb C$19. &frr0iT9.eiT aiispejem®. ^nessnnlaa9,af)w attrine, 9,Zeo iLQi)£§iaiit&><§a)4>(3> &y& wifluires)9, Q^^uullj/. ^^9{ip9,^es)ij atipmi&.u ull ^atifeeh ^nemwtesitS)eb erist^ (5a/65w(5)tD/r(g)g^ti) Q<F«Dcy«J/ru). %&rf&h&>ai ^fatiT9,en9j (gQibupfglesTiT ^SUGutmfleh S-i—evrsevib Gu^iatej mQUpgjatrfleh *i_«oi£- iu/r« S)(5/5^$/- at&weetev erehugj Qine&luiuonesr £)cu (^(gltiij/s/*^*^ (i^esr u>il(5)ii> analog,! 9,auunppuuCi—§i. ffQhes)9 Q9iuuatiT9,(en)Lb9n.i— $)£l&95>& Qu^uatir etenuGunev GwLL($!&(&)u)-atrr{?l&>entT&,Ga] 9(i^9,uuLLi—esrrr. pinei^g, Qf&tf)jp$aie5>rr erppQatirq^ LC6JTesre$i&c8fib nsnesi9,(^ip^es)9, iS)p^9,9,rr9 ati/evrrrpi g)et>26U. uqau Guipie.tgi (jptsiuih ulehuib 9,QuLf irxgpgje.en (tpevQptb atifwe,eta) (tpa)(tpib £«« SL.essiafu utpeeiiietaru ulesruppe Qeiiiaipeh (ipev(ipih ^Gnn9,Slutwitest ($£p/&flf>£- ««fr i5)puu$p(9fib aieniraie,p(9)ih a-^^lrrain^ih Qeiitpesrir 5)9,9, wqTfpgjaiireeh. airru)&,&,£evuSlehrfil& £)&&, jgu//fGeu$ il(^^§/oj (tpey>p&,ar (ip(tpes>u) Qu(n?$/. aiific>&,&,£eo srehugi flpprf&ofrrrev £)g>$-*QiifirGeup (tpentpuuuj. wesflp &-i—eS)eb ashen 2_uS)irrglZev qi1l-.$ss)£&, &essf)$§i &-@ei//r&a;uuili- (p@ w@£$/eu ^n^^prmn^ib. Qjeetev 96 9,§>§iai9, GeniLurrQeehlehuiq- S-i—ev ^GrriT9,Qui^es)9,u urrejerree £-9,afffip$j. wed)9, O-i—ibiSleb ashen st-uflirrgltev e^ili—iiieeh 9^,^9,(9>w urremteoflev eresstQesstiii G9,019,94$, $i_a5)« Q9,tr($i$§iib r$aflaflLL®w, pnibLieeh, erQywueeh, 9,LcessTl9en ^ffiutatpemp <£/(*#<»£), Synesi p$$ e}Ci-ih pe&L-Quph Q9utat9,eh (tpevw Gpndteen (9>emuu($i$9,uu(j)Qehpe5f. a_i_«D 9wtglZeouu®$9tuuLL(Si pnwu. pneniEt 9,err Q9wes)wuiiT9, Q&tuebui— mateeuuQffishpest. ut^9>9>uulLl- UT9>mi9,afleh i£§i ue&ltev U)(jT>!B9j9,2enu L^&peb, 9,i-af9,ei, fy$9,i—W Q«/r(5)££«u uprp/uGunfypeb ^ffiutenatiyw anewirenuuQ&lehpen. ^f&eneu ^ffjSleuTeb ^f&tbgi FREE E BOOKS - www.thamizham.net - TM2371 / March 2011
 4. 4. FREE E BOOKS - www.thamizham.net - TM2371 / March 2011
 5. 5. FREE E BOOKS - www.thamizham.net - TM2371 / March 2011
 6. 6. FREE E BOOKS - www.thamizham.net - TM2371 / March 2011
 7. 7. FREE E BOOKS - www.thamizham.net - TM2371 / March 2011
 8. 8. FREE E BOOKS - www.thamizham.net - TM2371 / March 2011
 9. 9. FREE E BOOKS - www.thamizham.net - TM2371 / March 2011
 10. 10. FREE E BOOKS - www.thamizham.net - TM2371 / March 2011
 11. 11. FREE E BOOKS - www.thamizham.net - TM2371 / March 2011
 12. 12. FREE E BOOKS - www.thamizham.net - TM2371 / March 2011
 13. 13. FREE E BOOKS - www.thamizham.net - TM2371 / March 2011
 14. 14. FREE E BOOKS - www.thamizham.net - TM2371 / March 2011
 15. 15. FREE E BOOKS - www.thamizham.net - TM2371 / March 2011
 16. 16. FREE E BOOKS - www.thamizham.net - TM2371 / March 2011

×