Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Tema 5
Tema 5
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 23 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Tema 5- Xeografía.

 1. 1. Tema 5: A Unión Europea. VERENA VIEITES FERNANDES
 2. 2. 1.O proceso de creación da Unión Europea 1.1- A IDEA DO MERCADO COMÚN EUROPEO     Mercado común Europeo Tratado de Roma A Europa dos seis (CEE) - Obxetivos da CEE: *Unidade Política e económica. *Libre circulación. *Liberdade de competencia. *Leis comúns. Economías de escalas.
 3. 3. A Unión Europea    1992 tratado da Unión Europea: tratado de Maastricht; unión monetaria. Eleccións ao parlamento europeo, políticas de solidariedade, política exterior e de defensa común. Uso dunha moeda única: o euro;2002
 4. 4. Unidade de Europa    Deféndense uns valores fundamentais comúns. Un Estado que esté basado na soberanía. Respeto dos dereitos humanos. A UE ten unha gran potencia económica, ten certas debilidades (funcionamento común). Sentimento de ser Europa.
 5. 5. 2. A Unión Europea. 2.1- Obxetivos da UE • • • • • Impulso do progreso económico social. Información da identidade Europea no ámbito internacional. A implantación dunha cidadanía europea. O desenvolvemento dun espezo de liberdade, seguridade e xustiza. O mantemento e o desenvolvemento do sentido comunitario.
 6. 6. A Unión Europea e a heteroxeneidade • • • • Conxunto heteroxéneo de Estados. Maniféstase tanto nos seus niveis de desenvolvemento como na diversidade cultural. Búscase a necesidade de reducir as disparidades rexionais. Conflicto entre identidade nacional e identidade europea.
 7. 7. Unha política rexional e solidaria  Fondos estructurais e fondos de cohesión. Préstamos para rexións pobres. Fondos para infraestructuras de transporte ou enerxía. Fondos para obras públicas para solucionar problemas do medio natural. Fondos para o desenvolvemento de políticas comúns. Creación de postos de traballo. Préstamos para a subvencións para os sectores agrícolas e pesqueiros.
 8. 8. A ampliación da Unión Europea Aumento dos desequilibrios entre estados. Grado de desenvolvemento moi distinto. Fondos comunitarios.
 9. 9. As institucións da Unión Europea O consello Europeo (composicións e funcións). O consello da Unión Europea (composicións e funcións). O parlamento Europeo (composicións e funcións). A comisión Europea (Garante o cumprimento das normativas Europeas). O tribunal de xustiza (Garante o respecto, a interpretación e o cumprimento das leis comunitarias). O defensor do pobo europeo (consultados polos cidadáns e cidadás). Outras institucións: 1. Banco central Europeo. 2. Tribunal de contas. 3. Comité das rexións. 4. Banco Europeo de investimentos. 5. Comité económico e social.
 10. 10. A política agraria e pesqueira da Unión Europea  Unha política agraria común. • • • • • • • Autoabastecemento. Modernización. Fomento da agricultura intensiva. Concentración das explotacións. Créditos. Asegurar prezos interesantes. Limitacións das importacións de alimentos de fora da UE.
 11. 11. Obxetivos da PAC • Medidas: Reducir a superficie dedicada ao cultivo. 2. Converter unha parte das terras de cultivo en zonas forestais ou espazos de lecer. 3. Reducir os prezos de garantía. **A PAC tamén traballa para aplicar prácticas agrícolas sustentables. 1.
 12. 12. O sector pesqueiro comunitario • • • Gran dimensión marítima. O principal obxetivo da UE é garantir o desenvolvemento económico. A Política Pesqueira Común (PPC) encárgase de establecer as zonas exclusivas de pesca, o volume e máis o tamaño das capturas.
 13. 13. As principais zonas industriais da UE • • • • • Principal zona de desenvolvemento industrial: O Sueste do Reino Unido, o Val do Rín en Alemaña, Norte de Italia e centro de Francia. Industrias tradicionais (téxtil, metalúrxica, química, do automóbil, etc). Industrias de alta tecnoloxía. Outras zonas: Efectos de reconversión industrial. Algúns países da Europa do Leste posuían grandes zonas de industrias pesadas.
 14. 14. A produción industrial • • • Desestucturación (repartición do proceso productivo en diversas fases e lugares). Deslocalización (traslado das fábricas a cidades e países con condicións productivas, laborais ou xurídicas máis propicias). Falta de recursos enerxéticos (como o petróleo e as materias primas).
 15. 15. O servizo, o comercio e as comunicacións. • • • Sector servizos: Un 70% da poboación activa traballa neste. Desenvolvemento tecnolóxico: Causa do crecemento do Sector servizos. Novas actividades relacionadas con actividades sociais.
 16. 16. O comercio • Potencia Comercial. Transportes • Mellora a rede de transporte e que sexa homoxenea. *Realízase: -Por estradas e autovías. -Por rede ferroviaria. -Por transporte marítimo de mercadorías. -Por transporte aéreo.
 17. 17. España na Unión Europea -- O réxime ditatorial de Franco retrasou a entrada de Españana Unión Europea. - Abríronse as negociacións para a adhesión e caracterizáronse polas adaptacións da economía Española.
 18. 18. A CEE e a UE tras a corporación española • A entrada de España foi no 1986. España conta cun comisario e 54 deputados.
 19. 19. Balance da corporación de España á Unión Europea • O desenvolvemento económico e social débese a integración Europea.
 20. 20. A utilización de fondos europeos -- A construcción de tramos de autovía (AVE). - Melloras nas infraestructuras dos transportes. - Programas educativos. - A Tarxeta Sanitaria Europea. - Restauración dos edificios.
 21. 21. Galicia na Unión Europea • Rexión de converxencia. Fondos Europeos en Galicia: *Fondo Europeo de Pesca (Do 100% o 50% foron para Galicia). *Fondo Social Europeo. *Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.
 22. 22. A eurorrexión Galicia- Norte de Portugal. • • O eixe atlántico. Comunidade de traballo GaliciaNorte de Portugal.
 23. 23. A participación de Galicia na UE • • Comité das rexións. Consello da Unión Europea.

×