Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

26 - 41 Focus 4 pripreme.doc

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Focus 4. план часа бр. 26
Разред: 3 Датум: Трајање часа: 45 мин Тип часа: Обрада
Наставна
тема:
2 It takes all
sorts
Наста...
Focus 4. план часа бр. 27.
Разред: 3 Датум: Трајање часа: 45 мин Тип часа: Обрада
Наставна
тема:
2 It takes all
sorts
Наст...
Домаћи/даљи рад: Радна свеска стр. 23.
Самоевалуација и коментари:
Focus 4. план часа бр. 28.
Разред: 3 Датум: Трајање час...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 16 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (20)

Anuncio

26 - 41 Focus 4 pripreme.doc

 1. 1. Focus 4. план часа бр. 26 Разред: 3 Датум: Трајање часа: 45 мин Тип часа: Обрада Наставна тема: 2 It takes all sorts Наставна јединица: 26. 2.1 Vocabulary – Family. Celebration. Religious ceremonies. Verb-noun collocations. Common phrases (part 1). Корелација с другим предметима: Циљеви часа (input): Обрада вокабулара : personality adjectives, phrasal verbs, collocations, education. Исходи часа (output): Уи могу да описују ученике и студенте, да говоре о њиховим особинама и образовању. Наставне методе: Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања) Наставни материјал: Уџбенички комплет Focus 4 (уџбеник, радна свеска, аудио материјал, приручник за наставнике, тестови); аутори Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw; издавач Акроноло – Pearson Ток часа Време Етапа Циљ Процедура Тип интер- акције 5 мин 1 Провера домаћег задатка. Н проверава да ли су Уи урадили домаћи задатак. Н-Уи 5 мин 2 Увод у лекцију. Н користи цитат са почетка лекције (Everybody knows how to raise children, except the people who have them.) као инспирацију за дискусију, која Н служи као увод у лекцију али и даје му увид у вокабулар којим Уи владају. Н-Уи 10 мин 3 Обнављање вокабулара који Уи већ знају. Задаци 1, 2, стр.26. Уи прецртавају реч која не припада датој групи. Уи у паровима граде нове речи које се односе на чланове породице и затим описују неке чланове своје породице. Н-Уи 5 мин 4 Увођење новог вокабулара. Задатак 3. Уи гледају слике и читају наслов, затим одговарају на питање. Н-Уи 20 мин 5 Вежбање новог вокабулара кроз читање. Задатак 4. У читају текст и попуњавају табелу у задатку. У-У Додатне активности: Додатни материјал: Материјал за фотокопирање 8- 9, стр. 194,218,219 (приручник за наставнике). Домаћи/даљи рад: Радна свеска стр. 22. Самоевалуација и коментари:
 2. 2. Focus 4. план часа бр. 27. Разред: 3 Датум: Трајање часа: 45 мин Тип часа: Обрада Наставна тема: 2 It takes all sorts Наставна јединица: 27. 2.1 Vocabulary – Family. Celebration. Religious ceremonies. Verb-noun collocations. Common phrases (part 2). Корелација с другим предметима: Циљеви часа (input): Обрада вокабулара : Family. Celebration. Religious ceremonies. Исходи часа (output): Уи могу да описују породице и породичне догађаје. Наставне методе: Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања). Наставни материјал: Уџбенички комплет Focus 4 (уџбеник, радна свеска, аудио материјал, приручник за наставнике, тестови); аутори Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw; издавач Акроноло – Pearson Ток часа Време Етапа Циљ Процедура Тип интер- акције 5 мин 1 Провера домаћег задатка. Н проверава да ли су Уи урадили домаћи задатак. Н – Уи 10 мин 2 Вежбање новог вокабулара. Задатак 5. Уџбеник стр. 27. Уи у паровима дискутују о питањима везаним за своју земљу. У-У 5 мин 3 Вежбање новог вокабулара слушање снимка. Задатак 6. Уи попуњавају реченице у одељку Word Store 2A стр. 5 речима и изразима исписаним црвеним фонтом у чланку. Затим слушају снимак, проверавају и понављају. На крају додају превод. Н-Уи 5 мин 4 Вежбање новог вокабулара. Задатак 7. Уи попуњавају реченице. Затим у паровима дискутују. У-У 5 мин 5 Вежбање новог вокабулара кроз слушање снимка. Задатак 8. Уи попуњавају Word Store на крају књиге. Вежба 2B стр. 5. Затим слушају снимак и проверавају и додају превод. Н-Уи 5 мин 6 Вежбање новог вокабулара. Задатак 9. Уи у паровима спајају делове реченица. Н пита ученике које се реченице односе на земљу у којој живе. Н – Уи У -У 5 мин 7 Вежбање новог вокабулара кроз слушање снимка. Задатак 10. Word Store 2C. стр. 5. Уи попуњавају вежбу. Затим слушају снимак и пишу реченице као примере. Н-Уи 5 мин 8 Вежбање вокабулара Задатак 11. Уи попуњавају Word Store 2C стр. 5 засенченим фразама из текста. Додатне активности: Задатак 12. Додатни материјал: Материјал за фотокопирање 8- 9, стр. 194,218,219 (приручник за наставнике).
 3. 3. Домаћи/даљи рад: Радна свеска стр. 23. Самоевалуација и коментари: Focus 4. план часа бр. 28. Разред: 3 Датум: Трајање часа: 45 мин Тип часа: Обрада Наставна тема: 2 It takes all sorts Наставна јединица: 28. 2.2 Grammar – Past Perfect Simple and continuous part 1 Корелација с другим предметима: Циљеви часа (input): Обрада времена Past Perfect Simple и Past Perfect Continuous која се користе за изражавање прошлих радњи које су се десиле пре неке друге прошле радње. Исходи часа (output): Уи могу да користе времена Past Perfect Simple и Past Perfect Continuous која се користе за изражавање прошлих радњи које су се десиле пре неке друге прошле радње. Наставне методе: Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања). Наставни материјал: Уџбенички комплет Focus 4 (уџбеник, радна свеска, аудио материјал, приручник за наставнике, тестови); аутори Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw; издавач Акроноло – Pearson Ток часа Време Етапа Циљ Процедура Тип интер- акције 5 мин 1 Провера домаћег задатка. Н проверава да ли су Уи урадили домаћи задатак. Н – Уи 8 мин 2 Увод у лекцију кроз читање текста. Уи читају текст на стр. 14. Затим одговарају на питање из задатка 1. Н подстиче давање одговора и прати одговоре ученика. Н – Уи 12 мин 3 Обрада граматике- времена Past Perfect Simple и Past Perfect Continuous Задаци 2 и 3. Н објашњава употребу времена Past Perfect Simple и Past Perfect Continuous за изражавање давно прошлих радњи. Уи раде задатак 2. Затим раде задатак 3, дискутују и дају објашњења. Н - Уи 5 мин 4 Вежбање нове граматике. Задатак 4. Уи заокружују тачну опцију. Н - Уи 5 мин 5 Вежбање нове граматике Задатак 5. Уи попуњавају реченице правим обликом глагола у загради. Н - Уи 10 мин 6 Вежбање нове граматике. Задатак 7. Уи читају кратак текст и попуњавају га правилним обликом глагола са листе. Затим одговарају на питање? Н - Уи Додатне активности: Додатни материјал: Материјал за фотокопирање 9 стр. 194,219 (приручник за наставнике). Домаћи/даљи рад: Уи треба да напишу 10 реченица које се односе на давно прошле радње. Вокабулар који користе траба да буде из прве две наставне теме и да се односи како на образовање тако и на породицу. Самоевалуација и коментари:
 4. 4. Focus 4. план часа бр. 29. Разред: 3 Датум: Трајање часа: 45 мин Тип часа: Вежбање Наставна тема: 2 It takes all sorts Наставна јединица: 29. 2.2 Grammar – Past Perfect Simple and continuous part 2 Корелација с другим предметима: Циљеви часа (input): Обрада времена Past Perfect Simple и Past Perfect Continuous која се користе за изражавање прошлих радњи које су се десиле пре неке друге прошле радње. Исходи часа (output): Уи могу да користе времена Past Perfect Simple и Past Perfect Continuous која се користе за изражавање прошлих радњи које су се десиле пре неке друге прошле радње. Наставне методе: Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања). Наставни материјал: Уџбенички комплет Focus 4 (уџбеник, радна свеска, аудио материјал, приручник за наставнике, тестови); аутори Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw; издавач Акроноло – Pearson Ток часа Време Етапа Циљ Процедура Тип интер- акције 5 мин 1 Провера домаћег задатка. Н проверава да ли су Уи урадили домаћи задатак. Н-Уи 5 мин 2 Увод у лекцију. Н укратко понавља како се изражава давно прошло време. Н-Уи 5 мин 3 Вежбање граматике. Задатак 6. Уџбеник стр. 28. Уи заокружују реченице из задатка 5 које се лично односе на њих. Затим пишу још три реченице користећи научена времена. Н-Уи 5 мин 4 Вежбање граматике. Задатак 8. Уи користе дате речи и изразе како би саставили питања о тексту. Затим одговарају на питања. Н – Уи 10 мин 5 Обрада и вежбање граматике. Уи са Н читају граматичка правила и раде вежбе у одељку Grammar Focus стр. 131. Н-Уи 15 мин 6 Вежбање граматике. Уи раде задатке 2, 3, 4 у радној свесци стр. 24. Н-Уи Додатне активности: Додатни материјал: Материјал за фотокопирање 9 стр. 194,219 (приручник за наставнике). Домаћи/даљи рад: Радна свеска стр. 24. Самоевалуација и коментари:
 5. 5. Focus 4. план часа бр. 30. Разред: 3 Датум: Трајање часа: 45 мин Тип часа: Вежбање Наставна тема: 2 It takes all sorts Наставна јединица: 30. 2.3 Listening – Sentence completion Корелација с другим предметима: Циљеви часа (input): Разумевање детаља разговора. Исходи часа (output): Уи могу да разумеју детаље разговора. Наставне методе: Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања). Наставни материјал: Уџбенички комплет Focus 4 (уџбеник, радна свеска, аудио материјал, приручник за наставнике, тестови); аутори Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw; издавач Акроноло – Pearson Ток часа Време Етапа Циљ Процедура Тип интер- акције 5 мин 1 Провера домаћег задатка. Н проверава да ли су Уи урадили домаћи задатак. Н – Уи 5 мин 2 Увод у лекцију. Задатак 1. Уџбеник стр. 29. Уи у паровима спајају занимање са дефиницијама у илустрацији. Затим дискутују. У-У 8 мин 3 Вежбање слушања. Задатак 2. Уи слушају снимак и одговарају на питања. Н-Уи 7 мин 4 Вежбање слушања. Задатак 3. Уи слушају снимак опет и попуњавају реченице. Н- Уи 5 мин 5 Вежбање вокабулара. Задатак 4. Уи попуњавају изразе. Н - Уи 5 мин 6 Вежбање вокабулара. Задатак 5. Уи попуњавају реченице изразима из задатка 4. Н- Уи 10 мин 7 Вежбање писања. Задатак 6. Уи пишу кратку љубавну причу на основу пређеног градива лекције и користећи изразе из претходна два задатка. Н-Уи Додатне активности: Додатни материјал: Домаћи/даљи рад: Задаци 8, 9. Радна свеска стр. 25. Самоевалуација и коментари:
 6. 6. Focus 4. план часа бр. 31. Разред: 3 Датум: Трајање часа: 45 мин Тип часа: Вежбање Наставна тема: 2 It takes all sorts Наставна јединица: 31. 2.4. Reading – Multiple choice part 1 Корелација с другим предметима: Књижевност. Језик. Циљеви часа (input): Разумевање детаља у неком тексту. Исходи часа (output): Уи могу да пронађу одређене детаље у тексту. Наставне методе: Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања). Наставни материјал: Уџбенички комплет Focus 4 (уџбеник, радна свеска, аудио материјал, приручник за наставнике, тестови); аутори Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw; издавач Акроноло – Pearson Ток часа Време Етапа Циљ Процедура Тип интер- акције 7 мин 1 Увод у лекцију. Задаци 1 и 2. Уџбеник стр. 30. Уи штриклирају врсту штива које их занима. Кратка дискусија. Затим Уи одговарају на питања. Н-Уи У-У 30 мин 2 Вежбање читања. Задатак 3. Уи читају текст и раде задатак. Н-Уи У-У 8мин 3 Вежбање конверзације. Задатак 4. Уи дискутују о тексту. У-У-У Додатне активности: Додатни материјал: Домаћи/даљи рад: Задатак 5. Уџбеник стр. 31. Самоевалуација и коментари:
 7. 7. Focus 4. план часа бр. 32. Разред: 3 Датум: Трајање часа: 45 мин Тип часа: Вежбање Наставна тема: 2 It takes all sorts Наставна јединица: 32. 2.4. Reading – Multiple choice part 2 Корелација с другим предметима: Историја. Циљеви часа (input): Разумевање детаља у неком тексту. Исходи часа (output): Уи могу да пронађу одређене детаље у тексту. Наставне методе: Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања). Наставни материјал: Уџбенички комплет Focus 4 (уџбеник, радна свеска, аудио материјал, приручник за наставнике, тестови); аутори Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw; издавач Акроноло – Pearson Ток часа Време Етапа Циљ Процедура Тип интер- акције 5 мин 1 Провера домаћег задатка. Н проверава да ли су Уи урадили домаћи задатак. Н -Уи 25 мин 2 Вежбање вештине читања. Задатак 6. Уи читају текст на стр. 31 и одговарају на питања. Н-Уи 15 мин 3 Вежбање вештине читања. Задатак 7. Уи читају оба текста поново и одређују тачност исказа. Н-Уи Додатне активности: Додатни материјал: Домаћи/даљи рад: Задаци 8, 9, 10. Радна свеска стр. 26-27. Самоевалуација и коментари:
 8. 8. Focus 4. план часа бр. 33. Разред: 3 Датум: Трајање часа: 45 мин Тип часа: Обрада Наставна тема: 2 It takes all sorts Наставна јединица: 33. 2.5. Grammar – Relative clauses part 1 Корелација с другим предметима: Циљеви часа (input): Учење односних реченица. Исходи часа (output): Ученици могу да препознају и користе односне реченице. Наставне методе: Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања). Наставни материјал: Уџбенички комплет Focus 4 (уџбеник, радна свеска, аудио материјал, приручник за наставнике, тестови); аутори Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw; издавач Акроноло – Pearson Ток часа Време Етапа Циљ Процедура Тип интер- акције 5 мин 1 Провера домаћег задатка. Н проверава да ли су Уи урадили домаћи задатак. Н -Уи 5 мин 2 Увод у лекцију. Задатак 1. Уи у паровима дискутују о питању у задатку. У-У 8 мин Увод у лекцију. Задатак 2. Уи читају текст 1 и одговарају на питање. Н-Уи 7 мин 3 Обрада граматике – односне реченице. Задатак 3. Н објашњава функцију односних реченица и од чега се састоје. Уи раде задатак. Н-Уи 10 мин 4 Вежбање граматике. Задатак 4. Уи читају текст 2 и заокружују тачне опције у тексту. Н-Уи 5 мин 5 Вежбање граматике. Задатак 5. Уи раде задатак и повезују информације из оба текста. Н –Уи 5 мин 6 Вежбање граматике. Задатак 6. Уи трансформишу реченице. Н-Уи Додатне активности: Додатни материјал: Материјал за фотокопирање 11 стр. 194,221 (приручник за наставнике). Домаћи/даљи рад: Самоевалуација и коментари:
 9. 9. Focus 4. план часа бр. 34. Разред: 3 Датум: Трајање часа: 45 мин Тип часа: Вежбање Наставна тема: 2 It takes all sorts Наставна јединица: 34. 2.5. Grammar – Relative clauses part 2 Корелација с другим предметима: Циљеви часа (input): Учење односних реченица. Исходи часа (output): Ученици могу да препознају и користе односне реченице. Наставне методе: Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања). Наставни материјал: Уџбенички комплет Focus 4 (уџбеник, радна свеска, аудио материјал, приручник за наставнике, тестови); аутори Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw; издавач Акроноло – Pearson Ток часа Време Етапа Циљ Процедура Тип интер- акције 5 мин 1 Вежба граматике. Задатак 7. Уџбеник стр. 28. Н-Уи 10мин 2 Обрада граматике и вежбање. Уи са Н читају граматичка правила и раде вежбе у одељку Grammar Focus стр. 131. Н-Уи 30 мин 3 Вежбање граматике. Задаци 1-6. Радна свеска стр. 28. Додатне активности: Додатни материјал: Материјал за фотокопирање 11 стр. 194,221 (приручник за наставнике). Домаћи/даљи рад: Самоевалуација и коментари:
 10. 10. Focus 4. план часа бр. 35. Разред: 3 Датум: Трајање часа: 45 мин Тип часа: Вежбање Наставна тема: 2 It takes all sorts Наставна јединица: 35. 2.6. Speaking – Telling a personal anecdote Корелација с другим предметима: Циљеви часа (input): Причање личних анегдота. Исходи часа (output): Уи мода да испричају анегдоту о неком догађају. Наставне методе: Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања). Наставни материјал: Уџбенички комплет Focus 4 (уџбеник, радна свеска, аудио материјал, приручник за наставнике, тестови); аутори Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw; издавач Акроноло – Pearson Ток часа Време Етапа Циљ Процедура Тип интер- акције 5 мин. 1 Увод у лекцију и обрада вокабулара. Задатак 1. Уџбеник стр. 33. Уи гледају чланак са интернет сајта и дискутују о питањима у задатку. Н-Уи 10 мин. 2 Вежбање конверзације. Задаци 2,3 и 4. У паровима Уи одговарају на питања, ређају етапе анегдоте хронолошки и слушају снимак на основу ког препричавају анегдоту у паровима. Н-Уи У-У 10 мин. 3 Вежбање конверзације. Корисне речи, изрази и стартегије. Задатак 5. Уи са наставником обрађују одељак Speaking focus и Н објашљава корисне ствари за вођење разговора на енглеском језику. Уи попуњавају реченице. Н-Уи 10 мин 4 Вежбање конверзације. Читање и слушање примера анегдоте. Задатак 6. Уи читају анегдоту и заокружују исправне опције. Затим слушају снимак и проверавају. Н-Уи 10 мин 5 Вежбање конверзације. Задатак 7. Уи у паровима прате инструкције и разговарају на енглеском језику. У-У Додатне активности: Додатни материјал: Домаћи/даљи рад: Радна свеска стр. 29. Самоевалуација и коментари:
 11. 11. Focus 4. план часа бр. 36. Разред: 2 Датум: Трајање часа: 45 мин Тип часа: Вежбање Наставна тема: 2 It takes all sorts Наставна јединица: 36. 2.7. Writing – An article part 1 Корелација с другим предметима: Циљеви часа (input): Писање занимљивог чланка. Исходи часа (output): Уи могу да напишу занимљиви чланак. Наставне методе: Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања). Наставни материјал: Уџбенички комплет Focus 3 (уџбеник, радна свеска, аудио материјал, приручник за наставнике, тестови); аутори Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw; издавач Акроноло – Pearson Ток часа Време Етапа Циљ Процедура Тип интер- акције 30 мин 1 Вежбање вокабулара и читање текста. Задаци 1, 2, 3. Уџбеник стр. 34. Уи се спремају за писање чланка кроз читање текста, одговарање на питања и дискусију. Н-Уи У-У 15 мин 2 Стратегије писања и корисна граматика. Задатаци 4, 5 и 6. Уџбеник стр. 35. Н објашњава како се пише извештај и осврвће се на одељак Writing focus. Уи раде задатке. Н - Уи Додатне активности: Додатни материјал: Домаћи/даљи рад: Радна свеска стр. 30-31. Самоевалуација и коментари:
 12. 12. Focus 4. план часа бр. 37. Разред: 3 Датум: Трајање часа: 45 мин Тип часа: Вежбање Наставна тема: 2 It takes all sorts Наставна јединица: 37. 2.7. Writing – An article part 2 Корелација с другим предметима: Циљеви часа (input): Писање занимљивог чланка. Исходи часа (output): Уи могу да напишу занимљиви чланак. Наставне методе: Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања). Наставни материјал: Уџбенички комплет Focus 4 (уџбеник, радна свеска, аудио материјал, приручник за наставнике, тестови); аутори Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw; издавач Акроноло – Pearson Ток часа Време Етапа Циљ Процедура Тип интер- акције 10 мин 1 Припрема писања чланка. Задаци 7 и 8. Уџбеник стр. 35. Уи се кроз дискусију и одоварање на питања спремају за писање чланка. Н-Уи У-У 35 мин 2 Писање чланка. Задатак 9. Уи пишу чланак ослањајући се на информације из текстова користећи речи, изразе и стратегије из одељака Writing focus и Language focus. Н-Уи Додатне активности: Додатни материјал: Домаћи/даљи рад: Радна свеска стр. 30-31. Самоевалуација и коментари:
 13. 13. Focus 4. план часа бр. 38. Разред: 3 Датум: Трајање часа: 45 мин Тип часа: Утврђивање Наставна тема: 2 It takes all sorts Наставна јединица: 38. 2.8. Language in focus - Collocations Корелација с другим предметима: Циљеви часа (input): Учење колокација. Исходи часа (output): Уи могу да препознају и употребе неке од најкоришћенијих колокација. Наставне методе: Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања). Наставни материјал: Уџбенички комплет Focus 4 (уџбеник, радна свеска, аудио материјал, приручник за наставнике, тестови); аутори Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw; издавач Акроноло – Pearson Ток часа Време Етапа Циљ Процедура Тип интер- акције 5 мин 1 Провера домаћег задатка. Н проверава да ли су Уи урадили домаћи задатак. Н – Уи 10 мин 2 Обрада колокација. Задатак 1. Уџбеник стр. 26. Н објашњава шта су то колокације, како и зашто се користе. Уи раде задатак. Н-Уи 5 мин 3 Вежбање вокабулара. Задатак 2. Уи преводе колокације из задатка 1. Н-Уи 5 мин 4 Вежбање вокабулара. Задатак 3. Уи попуњавају реченице. Основна дата реч треба да се трансформише. Н-Уи 5 мин 5 Вежбање вокабулара. Задатак 4. Уи заокружују тачан одговор. Н-Уи 5 мин 6 Вежбање вокабулара. Задатак 5. Уи попуњавају реченице и одговарају на питања. Н-Уи 5 мин 7 Вежбање вокабулара. Задатак 1. Радна свеска стр. 31. Уи прецртавају део реченице који је нетачан. Н-Уи 5 мин 8 Вежбање вокабулара. Задатак 3. Уи попуњавају реченице речима са листе. Н-Уи Додатне активности: Додатни материјал: Домаћи/даљи рад: Самоевалуација и коментари:
 14. 14. Focus 4. план часа бр. 39. Разред: 3 Датум: Трајање часа: 45 мин Тип часа: Утврђивање Наставна тема: 2 It takes all sorts Наставна јединица: 39. Focus review 2 Корелација с другим предметима: Циљеви часа (input): Понављање градива у претходне наставне теме. Исходи часа (output): Ученици су обновили и утврдили пређено градиво и стечено знање могу да примене. Наставне методе: Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања). Наставни материјал: Уџбенички комплет Focus 4 (уџбеник, радна свеска, аудио материјал, приручник за наставнике, тестови); аутори Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw; издавач Акроноло – Pearson Ток часа Време Етапа Циљ Процедура Тип интер- акције 5 мин 1 Понављање лексике. Задатак 1. Уи заокружују праву реч. Н – Уи И 5 мин 2 Понављање лексике. Задатак 2. Уи попуњавају реченице. Н – Уи И 5 мин 3 Понављање граматике. Задатак 3. Уи попуњавају реченице. Н – Уи И 5 мин 4 Понављање граматике. Задатак 4. Уи попуњавају реченице глаголом у загради. Н – Уи И 5 мин 5 Утврђивање функције језика. Задатак 5. Попуњавају реченице правим обликом речи у загради. Н – Уи 5 мин 6 Утврђивање функције језика. Задатак 6. Уи трансформушу реч и попуњавају реченице. Н – Уи 10 мин 7 Развијање вештине читања. Задатак 7. Уи читају текст и уклапају реченице које недостају. Н – Уи 5 мин 8 Развијање вештине слушања. Задатак 8. Уи Уи слушају снимак и бирају реченице које описују о чему четири говорника причају. Н-Уи Додатне активности: Додатни материјал: Домаћи/даљи рад: Радна свеска, стр. 18. Самоевалуација и коментари:
 15. 15. Focus 4. план часа бр. 40. Разред: 3 Датум: Трајање часа: 45 мин Тип часа: Провера Наставна тема: 2 It takes all sorts Наставна јединица: 40. Review test 1 (Unit 1,2) – Grammar Vocabulary and use of English Корелација с другим предметима: Циљеви часа (input): Оцењивање ученика; евалуација колико су ученици усвојили претходно пређено градива. Исходи часа (output): Наставник и ученици имају увид у постигнуту компетенцију и на основу њега могу да планирају даље учење. Наставне методе: Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања). Наставни материјал: Уџбенички комплет Focus 4 (уџбеник, радна свеска, аудио материјал, приручник за наставнике, тестови); аутори Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw; издавач Акроноло – Pearson Ток часа Време Етапа Циљ Процедура Тип интер- акције 1 Уи знају шта се од њих тражи у тесту. Н даје упутства везана за тест. Н - Уи 2 Оцењивање – евалуација ученика Н дели тест. Уи раде тест. Индивид. 3 Уи се упознају са правилима оцењивања. Н сакупља тестове и обавештава ученике о правилима оцењивања теста и датуму када ће добити резултате. Н – Уи Додатне активности: Додатни материјал: Домаћи/даљи рад: Самоевалуација и коментари:
 16. 16. Focus 4. план часа бр. 41. Разред: 3 Датум: Трајање часа: 45 мин Тип часа: Провера Наставна тема: 2 It takes all sorts Наставна јединица: 41. Test results and correction Корелација с другим предметима: Циљеви часа (input): Провера знања у виду исправљања грешака које су Уи направили током израде теста. Исходи часа (output): Уи су увидели које су грешке направили и урадили су исправак теста. Наставне методе: Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања). Наставни материјал: Уџбенички комплет Focus 4 (уџбеник, радна свеска, аудио материјал, приручник за наставнике, тестови); аутори Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw; издавач Акроноло – Pearson Ток часа Време Етапа Циљ Процедура Тип интер- акције 10 мин 1 Резултати теста. Наставник ученицима саопштава резултате теста. Н – Уи 35 мин 2 Исправак теста. Н истиче које су грешке Уи правили на тесту. Уи раде исправак овог теста на најбољи могући начин – на табли или индивидуално или у паровима/групама. Н – Уи У – У У – У – У Додатне активности: Додатни материјал: Домаћи/даљи рад: Самоевалуација и коментари:

×