Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Reiselivskonferansen Akershus 2010 BjøRn Krag Ingul(20)

Publicidad

Reiselivskonferansen Akershus 2010 BjøRn Krag Ingul

 1. Arrangementsturisme Seniorrådgiver Bjørn Krag Ingul
 2. Våre tjenester Profilering Kompetanse Rådgivning Nettverk Finansiering
 3. Finansiering Finansiering 2009: NOK 366 mill - hvorav ca NOK 140 mill i lån Alt håndteres av DK Finansiering Lån Tilskudd Garantier Skattefunn
 4. Kompetanse Kompetanse
 5. Rådgivning Rådgivning
 6. Nettverk Nettverk
 7. Hvem er med?
 8.  
 9. Copenhagens Eventures strategiske arbeidsmodell MTV Music Awards 2006 IOC Congress 2009 VM Svømning 2012 VM Håndbold 2015 EM fodbold 2016 VM Atletik 2019 World Symposium 2008 EM Triathlon 2007 World Cup Banecykling EM/VM Springridning 2009 VM Cykling (bane) 2008 Gymnastrada VM Triatlon 2011 EM Kunstskøjteløb 2012 EM Basketball PGA Tour Golf EM Volleyball World Masters Games 2013 VM Taekwondo 2009 ATP finale Tennis OL Test-events VM Sejlads Europa Cup finale ‘ OL sport’ VM Europa Top 12 Bordtennis 2006 UEFA Cup Fodbold 2009 VM Cykling (vej) 2010 VM Bordtennis 2010 2005 2020 VM Roning World Outgames 2009 Europa Top 12 Bordtennis 2006 VM Bordtennis 2010 VM Sejlads VUNDNE EVENTS KONKRET BUD MULIGE BUD
 10.  
 11. Hvilke arrangementer skal det satses på?
 12. Hvordan jobber Innovasjon Norge i dag?

Notas del editor

 1. Så hvordan kan vi sammen nå ambisjonene i regjeringens reiselivsstrategi?
 2. Vi skal realisere ambisjonene våre gjennom fem tjenestetyper; Finansiering, rådgivning, nettverk, kompetanse og profilering. Dette er heller ikke tilfeldig. Det er dette settet av tjenester som dekker de fleste behovene gjennom en innovasjonsprosess. Det er dette man trenger på veien fra idéavklaring, gjennom utvikling, til markedsintroduksjon og for å få vekst. Alle vet at vi jobber med finansiering, men våre øvrige tjenester er ikke like godt kjent. Vårt unike konkurransefortrinn er at vi kan tilby alle fem tjenestetyper gjennom vårt globale nettverk.
 3. Vi skal realisere ambisjonene våre gjennom fem tjenestetyper; Finansiering, rådgivning, nettverk, kompetanse og profilering. Dette er heller ikke tilfeldig. Det er dette settet av tjenester som dekker de fleste behovene gjennom en innovasjonsprosess. Det er dette man trenger på veien fra idéavklaring, gjennom utvikling, til markedsintroduksjon og for å få vekst. Alle vet at vi jobber med finansiering, men våre øvrige tjenester er ikke like godt kjent. Vårt unike konkurransefortrinn er at vi kan tilby alle fem tjenestetyper gjennom vårt globale nettverk.
 4. Vi skal realisere ambisjonene våre gjennom fem tjenestetyper; Finansiering, rådgivning, nettverk, kompetanse og profilering. Dette er heller ikke tilfeldig. Det er dette settet av tjenester som dekker de fleste behovene gjennom en innovasjonsprosess. Det er dette man trenger på veien fra idéavklaring, gjennom utvikling, til markedsintroduksjon og for å få vekst. Alle vet at vi jobber med finansiering, men våre øvrige tjenester er ikke like godt kjent. Vårt unike konkurransefortrinn er at vi kan tilby alle fem tjenestetyper gjennom vårt globale nettverk.
 5. Vi skal realisere ambisjonene våre gjennom fem tjenestetyper; Finansiering, rådgivning, nettverk, kompetanse og profilering. Dette er heller ikke tilfeldig. Det er dette settet av tjenester som dekker de fleste behovene gjennom en innovasjonsprosess. Det er dette man trenger på veien fra idéavklaring, gjennom utvikling, til markedsintroduksjon og for å få vekst. Alle vet at vi jobber med finansiering, men våre øvrige tjenester er ikke like godt kjent. Vårt unike konkurransefortrinn er at vi kan tilby alle fem tjenestetyper gjennom vårt globale nettverk.
 6. Vi skal realisere ambisjonene våre gjennom fem tjenestetyper; Finansiering, rådgivning, nettverk, kompetanse og profilering. Dette er heller ikke tilfeldig. Det er dette settet av tjenester som dekker de fleste behovene gjennom en innovasjonsprosess. Det er dette man trenger på veien fra idéavklaring, gjennom utvikling, til markedsintroduksjon og for å få vekst. Alle vet at vi jobber med finansiering, men våre øvrige tjenester er ikke like godt kjent. Vårt unike konkurransefortrinn er at vi kan tilby alle fem tjenestetyper gjennom vårt globale nettverk.
 7. Regjeringen har gjennom reiselivsstrategien gitt Innovasjon Norge i oppdrag å lede et prosjekt som skal fremme forslag til hvordan storbyene kan bidra til å styrke norsk reiseliv. Begrunnelsen for prosjektet er at storbyene både representerer viktige innfallsporter til Norge og har mange av de mest populære attraksjonene i landet. Vi har allerede ett tett samarbeid med storbyene og de respektive visit-organisasjonene, spesielt på ferie- og fritidsmarkedet, og etter hvert på MICE-markedet
 8. Derfor har vi valgt ut Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Kristiansand. Innovasjon Norge har bedt Forum for Reiseliv om å ta ansvaret for sekretariatet.
 9. Så hvorfor skal vi satse på arrangementer? Det er flere grunner til dette!
 10. Finanskrise – ustabilt marked – men langsiktig strategi Interesse for arrangementer: Aniara for GO A/S i 2007: Andeler av nordmenn som kunne tenke seg følgende på sin neste kortferie: 35 % teater/musikal/film eller lignende 27 % festival 23 % konsert/jazzklubb 17 % sportsarrangement Andeler av svenskene som kunne tenke seg følgende på sin neste kortferie: 42 % teater/musikal/film eller lignende 24 % festival 27 % konsert/jazzklubb 26 % sportsarrangement Stor konkurranse – MÅ satse skikkelig!
 11. Det viktigste er selvfølgelig at de skaper vekst, både direkte og indirekte økonomisk og ikke minst arbeidsplasser. Nordic Innovation Center gjorde for et par år siden en analyse av 19 større arrangementer i Norden - alt fra oppsettelsen av Mamma Mia i Stockholm, til world cup i friidrett via U2-konserter og større festivaler. Tallene er ganske klare:
 12. Tall hentet fra In search of the Experience Economy (Nordic Innovation Center NICE 2006), der 19 nordiske arrangement ble undersøkt. Omsetningen pr. arrangement er beregnet ut fra gjennomsnittlig forbruk pr. dag pr. besøkende (som kun er i byen pga. arrangementet) vektet sammen med antall besøkende og andelen besøkende som kun er der pga. arrangementet Rapporten har ikke kartlagt kostnadene pr. arrangement. Rullerende arrangement som er undersøkt: VM i friidrett (Helsinki), EM i sjakk (Göteborg), VM i dressur (Malmö), Fotballkamp DK og UK (København), America’s Cup (Malmö), MAMA MIA! (Stockholm), EM i svømming (Stockholm), Monster Jam (Stockholm), Speedway Grand Prix (København), U2 konsert (København og Göteborg), VM friidrett (Helsinki), Kongresser som er undersøkt: ICUD, IFLA og EAA
 13. Tall hentet fra In search of the Experience Economy (Nordic Innovation Center NICE 2006), der 19 nordiske arrangement ble undersøkt. Omsetningen pr. arrangement er beregnet ut fra gjennomsnittlig forbruk pr. dag pr. besøkende (som kun er i byen pga. arrangementet) vektet sammen med antall besøkende og andelen besøkende som kun er der pga. arrangementet Rapporten har ikke kartlagt kostnadene pr. arrangement. Rullerende arrangement som er undersøkt: VM i friidrett (Helsinki), EM i sjakk (Göteborg), VM i dressur (Malmö), Fotballkamp DK og UK (København), America’s Cup (Malmö), MAMA MIA! (Stockholm), EM i svømming (Stockholm), Monster Jam (Stockholm), Speedway Grand Prix (København), U2 konsert (København og Göteborg), VM friidrett (Helsinki), Kongresser som er undersøkt: ICUD, IFLA og EAA
 14. Tall hentet fra In search of the Experience Economy (NICE 2006)
 15. Arrangement av varierende størrelse, lengde, målgruppe osv. Arrangementene gir sesongforlengelse!
 16. Overordnet organisering: Research og initiering (markedsføring overfor forbundene) gjøres mest effektivt på overordnet nivå Arbeidsprosessen til arrangementsturisme er den samme som man allerede har pr. i dag ift. kongressatsingen – samme metodikk, samme treffpunkt arenaer, samme databaser. Kommunal commitment: Jf. Copenhagen Eventures – hovedandelen av finansieringen kommer fra kommunen – gir langsiktig og forpliktende finansiering Garantier
 17. Et annet satsingsområde er internasjonale events. Flere har sett dette potensialet, og i Regjeringens reiselivsstrategi, Verdifulle opplevelser peker også på det potensialet som internasjonale arrangmenter har i Norge. I nevnte strategi fikk Innovasjon Norge i oppdrag å lede et prosjekt som skal fremme forslag til hvordan storbyene kan bidra til å styrke norsk reiseliv. Begrunnelsen for prosjektet er at storbyene både representerer viktige innfallsporter til Norge og har mange av de mest populære attraksjonene i landet. Vi har allerede ett tett samarbeid med storbyene og de respektive visit-organisasjonene, spesielt på ferie- og fritidsmarkedet, og etter hvert på MICE-markedet. Forretningsideen er å etablere et fast samarbeid mellom de store byene for å bearbeide markedet for å få store internasjonale events til Norge - og da snakker vi om både sportslige og kulturelle- og i nært samarbeid med sports- og kulturlivet.
 18. Utvikling av brosjyrer til bruk på messer, samarbeidsproduksjon mellom visitoslo og oslo20011 Invitere internasjonal presse til pressetreff der vi vil informere og være tilgjengelig med info. Presentere Taste of Norway som ramme rundt pressetreffet. Vi planlegger med 80-100 akkrediterte presse / mediefolk for World Cup 2010. Dette vil være en blanding av norske og utenlandske journalister. Presseparty for VM 2011 Vi har et planleggingstall på ca 700 akkrediterte innen kategorien skrivende presse og fotografer. Det forventes deltakelse av utøvere fra ca 60 nasjoner og pressefolkene vil komme fra de samme nasjoner, men ikke alle nasjoner vil sende presse. Forum Nordicum En organisasjon for skrivende presse som dekker nordiske grener. Det er journalister fra Nord- og Mellom-Europa som er medlemmer. Møte i Oslo 7.-10. oktober 2010, hvor de vil avholde sine møter og ha befaring i arenaene og presentasjon av Oslo 2011s planer. De regner med at det kommer rundt 50 pressefolk på denne turen+ representanter fra FIS, Skiskyterforbundet etc. World Broadcaster Meeting Arrangeres 14. og 15.4. 2010 av NRK i samarbeid med Oslo 2011. Her møtes representanter fra de ulike rettighetshavende R/TV-selskaper for å se på arenaene, tilbud og arbeidsmuligheter, innkvarteringstilbud og logistikken for deres dekning av ski-VM. Ca 60 deltakere fra ulike europeiske tv-selskap og Japan pleier å dekke.
Publicidad