Curentul electric în vid

Colegiul de Industrie Usoara
Colegiul de Industrie UsoaraColegiul de Industrie Usoara
Curentul electricCurentul electric în vidîn vid
Colegiul de Industrie Uşoară BălţiColegiul de Industrie Uşoară Bălţi
Profesor: Florean Mihai
Lipsa unei substanţe în spaţiul dat seLipsa unei substanţe în spaţiul dat se
numeştenumeşte vid.vid.
De exemplu, evacuînd gazul dintr-unDe exemplu, evacuînd gazul dintr-un
vas închis micşorăm progresivvas închis micşorăm progresiv
concentraţia moleculelor din el. Starea, înconcentraţia moleculelor din el. Starea, în
care moleculelecare moleculele
Emisia electronică.Emisia electronică.
Unii electroni liberi din metal, care au vitezeUnii electroni liberi din metal, care au viteze
termice suficient determice suficient de mari, îl părăsesc,mari, îl părăsesc,
rămînînd în preajma lui.rămînînd în preajma lui. ÎÎn aşa mod, sen aşa mod, se
realizează ieşirea electronilorrealizează ieşirea electronilor
din metal şi formarea în jurul lui a unui nordin metal şi formarea în jurul lui a unui nor
electronic.electronic.
Fenomenul de extragere a electronilor dinFenomenul de extragere a electronilor din
substanţă, sub acţiunea unor factorisubstanţă, sub acţiunea unor factori
exteriori, se numeşteexteriori, se numeşte emisie electronică.emisie electronică.
Pentru a mări emisia electronică se procedează:Pentru a mări emisia electronică se procedează:
•• prin încălzirea metalului - extragere numită emisieprin încălzirea metalului - extragere numită emisie
termoelectronică;termoelectronică;
•• prin iluminarea suprafeţei metalului cu ajutorul radiaţiilor -prin iluminarea suprafeţei metalului cu ajutorul radiaţiilor -
extragere numită emisieextragere numită emisie fotoelectronică (se va studia înfotoelectronică (se va studia în
cl. a XII-a);cl. a XII-a);
•• prin aplicarea unui cîmp electric foarte puternic extragereprin aplicarea unui cîmp electric foarte puternic extragere
numită emisie auto-electronică;numită emisie auto-electronică;
•• prin bombardarea suprafeţei metalului cu particule rapideprin bombardarea suprafeţei metalului cu particule rapide
- extragere numită emisie- extragere numită emisie secundară.secundară.
Lucru de extracţieLucru de extracţie
Lucrul mecanic, efectuat pentru extragereaLucrul mecanic, efectuat pentru extragerea
electronului din interiorul substanţei, seelectronului din interiorul substanţei, se
numeşte lucru de extracţie (sau lucru de ieşire).numeşte lucru de extracţie (sau lucru de ieşire).
In tabelul de mai jos este dat lucrul de extracţie alIn tabelul de mai jos este dat lucrul de extracţie al
electronilor din unele substanţe, exprimat înelectronilor din unele substanţe, exprimat în
electronvolţi (eV).electronvolţi (eV).
Substanţa Wolfram Argint Cupru Litiu Cesiu Oxid de
bariu
Lucrul de
extracţie, eV 4,5 4,3 4,1 2,4 1,8 1,0
Tubul electronic cu doi electrozi-Tubul electronic cu doi electrozi-
DiodaDioda
Fenomenul de trecere a curentului electricFenomenul de trecere a curentului electric
in vid sta la baza functionarii tubului cu doi,in vid sta la baza functionarii tubului cu doi,
treitrei sau mai multi electrozi.sau mai multi electrozi.
Anod
Catod
Dioda
Filament
Dioda cu filament
Caracteristica volt-amperică aCaracteristica volt-amperică a
diodeidiodei
U (V)
I (A)
Dioda conduce curentul electric intr-un singur sens
TriodaTrioda
Anod
Catod
Grila de comandă
Tubul catodicTubul catodic
ReţineţiReţineţi
Dioda conduce curentul electric unilateral, de la anodDioda conduce curentul electric unilateral, de la anod
spre catod, comportîndu-se ca ospre catod, comportîndu-se ca o supapă electronicăsupapă electronică
(ventil).(ventil).
Trioda derivă dintr-o diodă prevăzută cu grilă. întreTrioda derivă dintr-o diodă prevăzută cu grilă. între
principiile de funcţionare ale triodeiprincipiile de funcţionare ale triodei şi tranzistoruluişi tranzistorului
există o analogie.există o analogie.
Tubul osciloscop (cinescop) este prevăzut cuTubul osciloscop (cinescop) este prevăzut cu
dispozitive care emit un fascicul de electroni, îidispozitive care emit un fascicul de electroni, îi
reglează intensitatea, îl focalizează şi îl deviază cureglează intensitatea, îl focalizează şi îl deviază cu
ajutorul cîmpurilor electriceajutorul cîmpurilor electrice
Întrebări şi problemeÎntrebări şi probleme
1. Care sînt purtătorii de sarcină electrică în vid?1. Care sînt purtătorii de sarcină electrică în vid?
2. în ce medii purtătorii de sarcină electrică2. în ce medii purtătorii de sarcină electrică
sînt aceiaşi ca şi în vid?sînt aceiaşi ca şi în vid?
3. Ce se înţelege prin lucrul de extracţie?3. Ce se înţelege prin lucrul de extracţie?
4. Ce reprezintă o diodă cu vid?4. Ce reprezintă o diodă cu vid?
5. Prin ce se deosebeşte o diodă de o triodă?5. Prin ce se deosebeşte o diodă de o triodă?
6. Care sînt elementele principale şi destinaţia6. Care sînt elementele principale şi destinaţia
tubului cinescopului?tubului cinescopului?
77. Lucrul de extracţie a. Lucrul de extracţie a electronului din wolfram esteelectronului din wolfram este dede
4,52 eV. Ce viteză minimă4,52 eV. Ce viteză minimă trebuie să posedetrebuie să posede
electroniielectronii liberi pentru a părăsi acestliberi pentru a părăsi acest metal?metal?
Întrebări şi problemeÎntrebări şi probleme
8. Folosind tabelul cu lucrul de extracţie,
specificaţi materialul catodului, dacă se ştie că la
emisie termoelectronică electronii au o energie
cinetică minimă de 2,88 * 10 19
J.
Curentul electric în vid
1 – Corp ce conduce curentul electric;1 – Corp ce conduce curentul electric;
2 – Semiconductorul ce nu conţine impurităţi;2 – Semiconductorul ce nu conţine impurităţi;
3 – Tub electronic cu trei electrozi;3 – Tub electronic cu trei electrozi;
4 – Fenomenul trecerii curentului electric prin gaz;4 – Fenomenul trecerii curentului electric prin gaz;
5 – Fenomenul de extragere a electronilor din substanţă sub acţiunea unor factori exteriori;5 – Fenomenul de extragere a electronilor din substanţă sub acţiunea unor factori exteriori;
6 – Conductibilitatea semiconductorilor, în care numărul electronilor este diferit de numărul6 – Conductibilitatea semiconductorilor, în care numărul electronilor este diferit de numărul
golurilor;golurilor;
7 – Elementele de circuit, a căror rezistenţă electrică variază sub acţiunea luminii;7 – Elementele de circuit, a căror rezistenţă electrică variază sub acţiunea luminii;
8 – Procesul de trecere a curentului electric prin electroliţi, însoţit de o eliberare de substanţe8 – Procesul de trecere a curentului electric prin electroliţi, însoţit de o eliberare de substanţe
la electrozi;la electrozi;
9 – Cea mai mică particulă ce nu poate fi divizată;9 – Cea mai mică particulă ce nu poate fi divizată;
10 – Substanţe, ale căror soluţii sau topituri conduc curentul electric;10 – Substanţe, ale căror soluţii sau topituri conduc curentul electric;
11 – Fenomen ce se manifestă prin rezistivitate nulă a metalelor sau altor substanţe la11 – Fenomen ce se manifestă prin rezistivitate nulă a metalelor sau altor substanţe la
temperaturi joase;temperaturi joase;
12 – Substanţă fluorescentă ce se aplică pe partea interioară a tuburilor (lămpilor);12 – Substanţă fluorescentă ce se aplică pe partea interioară a tuburilor (lămpilor);
13 – O clasă de materiale a căror rezistivitate se află între cea a conductoarelor şi a13 – O clasă de materiale a căror rezistivitate se află între cea a conductoarelor şi a
dielectricilor;dielectricilor;
14 – Electrod ce are rolul de a furniza electroni într-un tub electronic;14 – Electrod ce are rolul de a furniza electroni într-un tub electronic;
1 de 14

Recomendados

Curentul electric in gaze por
Curentul electric in gazeCurentul electric in gaze
Curentul electric in gazeColegiul de Industrie Usoara
11.1K vistas12 diapositivas
Curentul electric in diferite medii por
Curentul electric in diferite mediiCurentul electric in diferite medii
Curentul electric in diferite mediiColegiul de Industrie Usoara
8K vistas43 diapositivas
8 b -- inductia electromagnetica por
8 b -- inductia electromagnetica 8 b -- inductia electromagnetica
8 b -- inductia electromagnetica proiectfizica
17K vistas40 diapositivas
Inducția electromagnetică por
Inducția electromagneticăInducția electromagnetică
Inducția electromagneticăLau Laura
22.2K vistas17 diapositivas
Semiconductori por
SemiconductoriSemiconductori
SemiconductoriSilver Mirai
3K vistas31 diapositivas
Referat curentul electric por
Referat curentul electricReferat curentul electric
Referat curentul electricAdina Dobos
23.3K vistas9 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Curentul electric por
Curentul electricCurentul electric
Curentul electricadinaloredana
2K vistas22 diapositivas
Materiale electoizolante por
Materiale electoizolanteMateriale electoizolante
Materiale electoizolanteDeliaIacob1
530 vistas19 diapositivas
Autoinductia por
AutoinductiaAutoinductia
AutoinductiaColegiul de Industrie Usoara
12.1K vistas6 diapositivas
Legatura ionica si covalenta..... por
Legatura ionica si covalenta.....Legatura ionica si covalenta.....
Legatura ionica si covalenta.....Negotei Elena
49.6K vistas16 diapositivas
12. danciu ioana xe-efectul magnetic al curentului electric por
12. danciu ioana xe-efectul magnetic al curentului electric12. danciu ioana xe-efectul magnetic al curentului electric
12. danciu ioana xe-efectul magnetic al curentului electricHumeniuc Ramona
5.7K vistas10 diapositivas
Legaturi chimice por
Legaturi chimiceLegaturi chimice
Legaturi chimiceelisanca
27.3K vistas15 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Materiale electoizolante por DeliaIacob1
Materiale electoizolanteMateriale electoizolante
Materiale electoizolante
DeliaIacob1530 vistas
Legatura ionica si covalenta..... por Negotei Elena
Legatura ionica si covalenta.....Legatura ionica si covalenta.....
Legatura ionica si covalenta.....
Negotei Elena49.6K vistas
12. danciu ioana xe-efectul magnetic al curentului electric por Humeniuc Ramona
12. danciu ioana xe-efectul magnetic al curentului electric12. danciu ioana xe-efectul magnetic al curentului electric
12. danciu ioana xe-efectul magnetic al curentului electric
Humeniuc Ramona5.7K vistas
Legaturi chimice por elisanca
Legaturi chimiceLegaturi chimice
Legaturi chimice
elisanca27.3K vistas
Efectele curentului electric por Ionut Ionut
Efectele curentului electricEfectele curentului electric
Efectele curentului electric
Ionut Ionut16.4K vistas
Generatoare electrice por Stefi Kovacs
Generatoare electriceGeneratoare electrice
Generatoare electrice
Stefi Kovacs1.9K vistas
Modele atomice por Lau Laura
Modele atomiceModele atomice
Modele atomice
Lau Laura6.7K vistas
Campul magnetic por micimihaela
Campul magneticCampul magnetic
Campul magnetic
micimihaela41.3K vistas
Circuitul oscilant por ssuser6ea37d
Circuitul oscilantCircuitul oscilant
Circuitul oscilant
ssuser6ea37d1.5K vistas
Structura invelisului electronic por romancalupulesku
Structura invelisului electronicStructura invelisului electronic
Structura invelisului electronic
romancalupulesku13.9K vistas

Similar a Curentul electric în vid

Studiu comparativ Electroliza - Element galvanic por
Studiu comparativ Electroliza - Element galvanicStudiu comparativ Electroliza - Element galvanic
Studiu comparativ Electroliza - Element galvanicLucian
501 vistas24 diapositivas
Curentul electric în vid por
Curentul electric în vidCurentul electric în vid
Curentul electric în vidNicuVacarciuc
11 vistas10 diapositivas
Iordanca ionut por
Iordanca ionutIordanca ionut
Iordanca ionutIonut Iordanca
1.3K vistas18 diapositivas
Detectori de radiatii nucleare2 por
Detectori de radiatii nucleare2Detectori de radiatii nucleare2
Detectori de radiatii nucleare2BybanuJunior Augustin
2.3K vistas9 diapositivas
Circuitulelectric la plan de lectie por
Circuitulelectric la plan de lectieCircuitulelectric la plan de lectie
Circuitulelectric la plan de lectiefloripanait
1.8K vistas23 diapositivas
Legatura ionica por
Legatura ionicaLegatura ionica
Legatura ionicaAdrian Malaescu
24.2K vistas14 diapositivas

Similar a Curentul electric în vid(20)

Studiu comparativ Electroliza - Element galvanic por Lucian
Studiu comparativ Electroliza - Element galvanicStudiu comparativ Electroliza - Element galvanic
Studiu comparativ Electroliza - Element galvanic
Lucian 501 vistas
Circuitulelectric la plan de lectie por floripanait
Circuitulelectric la plan de lectieCircuitulelectric la plan de lectie
Circuitulelectric la plan de lectie
floripanait1.8K vistas
11. mihalca andrei xe-efectele-curentului-electric por Humeniuc Ramona
11. mihalca andrei xe-efectele-curentului-electric11. mihalca andrei xe-efectele-curentului-electric
11. mihalca andrei xe-efectele-curentului-electric
Humeniuc Ramona628 vistas
15. gale aroxana xe-efectele curentului electric por Humeniuc Ramona
15. gale aroxana xe-efectele curentului electric15. gale aroxana xe-efectele curentului electric
15. gale aroxana xe-efectele curentului electric
Humeniuc Ramona1.4K vistas
Modelul atomic por alexcurbet
Modelul atomicModelul atomic
Modelul atomic
alexcurbet6.9K vistas
Legatura ionica si covalenta..... por Elena Negotei
Legatura ionica si covalenta.....Legatura ionica si covalenta.....
Legatura ionica si covalenta.....
Elena Negotei5.7K vistas
Legatura ionica clasa 7a por Ciprian Homm
Legatura ionica clasa 7aLegatura ionica clasa 7a
Legatura ionica clasa 7a
Ciprian Homm2.1K vistas
Adrian Rusu - Modelarea componentelor microelectronice active por Robin Cruise Jr.
Adrian Rusu - Modelarea componentelor microelectronice activeAdrian Rusu - Modelarea componentelor microelectronice active
Adrian Rusu - Modelarea componentelor microelectronice active
Robin Cruise Jr.60 vistas
Campul electrostatic. por Elena Negotei
Campul electrostatic.Campul electrostatic.
Campul electrostatic.
Elena Negotei10.6K vistas

Más de Colegiul de Industrie Usoara

Analiza chestionarelor absolventilor grupelor M por
Analiza chestionarelor absolventilor grupelor MAnaliza chestionarelor absolventilor grupelor M
Analiza chestionarelor absolventilor grupelor MColegiul de Industrie Usoara
368 vistas8 diapositivas
Analiza chestionarelor absolventilor grupelor F por
Analiza chestionarelor absolventilor grupelor FAnaliza chestionarelor absolventilor grupelor F
Analiza chestionarelor absolventilor grupelor FColegiul de Industrie Usoara
164 vistas8 diapositivas
Analiza chestionarelor absolventi MT por
Analiza chestionarelor absolventi MTAnaliza chestionarelor absolventi MT
Analiza chestionarelor absolventi MTColegiul de Industrie Usoara
114 vistas8 diapositivas
Darea de seama a catedrei Stiinte reale 2017 2018 por
Darea de seama a catedrei Stiinte reale 2017 2018Darea de seama a catedrei Stiinte reale 2017 2018
Darea de seama a catedrei Stiinte reale 2017 2018Colegiul de Industrie Usoara
790 vistas14 diapositivas
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17 por
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17Colegiul de Industrie Usoara
699 vistas45 diapositivas
Raport de autoevaluare. Carauș V. 04.07.2017 por
Raport de autoevaluare. Carauș V. 04.07.2017Raport de autoevaluare. Carauș V. 04.07.2017
Raport de autoevaluare. Carauș V. 04.07.2017Colegiul de Industrie Usoara
1.2K vistas24 diapositivas

Más de Colegiul de Industrie Usoara(20)

Curentul electric în vid

 • 1. Curentul electricCurentul electric în vidîn vid Colegiul de Industrie Uşoară BălţiColegiul de Industrie Uşoară Bălţi Profesor: Florean Mihai
 • 2. Lipsa unei substanţe în spaţiul dat seLipsa unei substanţe în spaţiul dat se numeştenumeşte vid.vid. De exemplu, evacuînd gazul dintr-unDe exemplu, evacuînd gazul dintr-un vas închis micşorăm progresivvas închis micşorăm progresiv concentraţia moleculelor din el. Starea, înconcentraţia moleculelor din el. Starea, în care moleculelecare moleculele
 • 3. Emisia electronică.Emisia electronică. Unii electroni liberi din metal, care au vitezeUnii electroni liberi din metal, care au viteze termice suficient determice suficient de mari, îl părăsesc,mari, îl părăsesc, rămînînd în preajma lui.rămînînd în preajma lui. ÎÎn aşa mod, sen aşa mod, se realizează ieşirea electronilorrealizează ieşirea electronilor din metal şi formarea în jurul lui a unui nordin metal şi formarea în jurul lui a unui nor electronic.electronic. Fenomenul de extragere a electronilor dinFenomenul de extragere a electronilor din substanţă, sub acţiunea unor factorisubstanţă, sub acţiunea unor factori exteriori, se numeşteexteriori, se numeşte emisie electronică.emisie electronică.
 • 4. Pentru a mări emisia electronică se procedează:Pentru a mări emisia electronică se procedează: •• prin încălzirea metalului - extragere numită emisieprin încălzirea metalului - extragere numită emisie termoelectronică;termoelectronică; •• prin iluminarea suprafeţei metalului cu ajutorul radiaţiilor -prin iluminarea suprafeţei metalului cu ajutorul radiaţiilor - extragere numită emisieextragere numită emisie fotoelectronică (se va studia înfotoelectronică (se va studia în cl. a XII-a);cl. a XII-a); •• prin aplicarea unui cîmp electric foarte puternic extragereprin aplicarea unui cîmp electric foarte puternic extragere numită emisie auto-electronică;numită emisie auto-electronică; •• prin bombardarea suprafeţei metalului cu particule rapideprin bombardarea suprafeţei metalului cu particule rapide - extragere numită emisie- extragere numită emisie secundară.secundară.
 • 5. Lucru de extracţieLucru de extracţie Lucrul mecanic, efectuat pentru extragereaLucrul mecanic, efectuat pentru extragerea electronului din interiorul substanţei, seelectronului din interiorul substanţei, se numeşte lucru de extracţie (sau lucru de ieşire).numeşte lucru de extracţie (sau lucru de ieşire). In tabelul de mai jos este dat lucrul de extracţie alIn tabelul de mai jos este dat lucrul de extracţie al electronilor din unele substanţe, exprimat înelectronilor din unele substanţe, exprimat în electronvolţi (eV).electronvolţi (eV). Substanţa Wolfram Argint Cupru Litiu Cesiu Oxid de bariu Lucrul de extracţie, eV 4,5 4,3 4,1 2,4 1,8 1,0
 • 6. Tubul electronic cu doi electrozi-Tubul electronic cu doi electrozi- DiodaDioda Fenomenul de trecere a curentului electricFenomenul de trecere a curentului electric in vid sta la baza functionarii tubului cu doi,in vid sta la baza functionarii tubului cu doi, treitrei sau mai multi electrozi.sau mai multi electrozi. Anod Catod Dioda Filament Dioda cu filament
 • 7. Caracteristica volt-amperică aCaracteristica volt-amperică a diodeidiodei U (V) I (A) Dioda conduce curentul electric intr-un singur sens
 • 10. ReţineţiReţineţi Dioda conduce curentul electric unilateral, de la anodDioda conduce curentul electric unilateral, de la anod spre catod, comportîndu-se ca ospre catod, comportîndu-se ca o supapă electronicăsupapă electronică (ventil).(ventil). Trioda derivă dintr-o diodă prevăzută cu grilă. întreTrioda derivă dintr-o diodă prevăzută cu grilă. între principiile de funcţionare ale triodeiprincipiile de funcţionare ale triodei şi tranzistoruluişi tranzistorului există o analogie.există o analogie. Tubul osciloscop (cinescop) este prevăzut cuTubul osciloscop (cinescop) este prevăzut cu dispozitive care emit un fascicul de electroni, îidispozitive care emit un fascicul de electroni, îi reglează intensitatea, îl focalizează şi îl deviază cureglează intensitatea, îl focalizează şi îl deviază cu ajutorul cîmpurilor electriceajutorul cîmpurilor electrice
 • 11. Întrebări şi problemeÎntrebări şi probleme 1. Care sînt purtătorii de sarcină electrică în vid?1. Care sînt purtătorii de sarcină electrică în vid? 2. în ce medii purtătorii de sarcină electrică2. în ce medii purtătorii de sarcină electrică sînt aceiaşi ca şi în vid?sînt aceiaşi ca şi în vid? 3. Ce se înţelege prin lucrul de extracţie?3. Ce se înţelege prin lucrul de extracţie? 4. Ce reprezintă o diodă cu vid?4. Ce reprezintă o diodă cu vid? 5. Prin ce se deosebeşte o diodă de o triodă?5. Prin ce se deosebeşte o diodă de o triodă? 6. Care sînt elementele principale şi destinaţia6. Care sînt elementele principale şi destinaţia tubului cinescopului?tubului cinescopului? 77. Lucrul de extracţie a. Lucrul de extracţie a electronului din wolfram esteelectronului din wolfram este dede 4,52 eV. Ce viteză minimă4,52 eV. Ce viteză minimă trebuie să posedetrebuie să posede electroniielectronii liberi pentru a părăsi acestliberi pentru a părăsi acest metal?metal?
 • 12. Întrebări şi problemeÎntrebări şi probleme 8. Folosind tabelul cu lucrul de extracţie, specificaţi materialul catodului, dacă se ştie că la emisie termoelectronică electronii au o energie cinetică minimă de 2,88 * 10 19 J.
 • 14. 1 – Corp ce conduce curentul electric;1 – Corp ce conduce curentul electric; 2 – Semiconductorul ce nu conţine impurităţi;2 – Semiconductorul ce nu conţine impurităţi; 3 – Tub electronic cu trei electrozi;3 – Tub electronic cu trei electrozi; 4 – Fenomenul trecerii curentului electric prin gaz;4 – Fenomenul trecerii curentului electric prin gaz; 5 – Fenomenul de extragere a electronilor din substanţă sub acţiunea unor factori exteriori;5 – Fenomenul de extragere a electronilor din substanţă sub acţiunea unor factori exteriori; 6 – Conductibilitatea semiconductorilor, în care numărul electronilor este diferit de numărul6 – Conductibilitatea semiconductorilor, în care numărul electronilor este diferit de numărul golurilor;golurilor; 7 – Elementele de circuit, a căror rezistenţă electrică variază sub acţiunea luminii;7 – Elementele de circuit, a căror rezistenţă electrică variază sub acţiunea luminii; 8 – Procesul de trecere a curentului electric prin electroliţi, însoţit de o eliberare de substanţe8 – Procesul de trecere a curentului electric prin electroliţi, însoţit de o eliberare de substanţe la electrozi;la electrozi; 9 – Cea mai mică particulă ce nu poate fi divizată;9 – Cea mai mică particulă ce nu poate fi divizată; 10 – Substanţe, ale căror soluţii sau topituri conduc curentul electric;10 – Substanţe, ale căror soluţii sau topituri conduc curentul electric; 11 – Fenomen ce se manifestă prin rezistivitate nulă a metalelor sau altor substanţe la11 – Fenomen ce se manifestă prin rezistivitate nulă a metalelor sau altor substanţe la temperaturi joase;temperaturi joase; 12 – Substanţă fluorescentă ce se aplică pe partea interioară a tuburilor (lămpilor);12 – Substanţă fluorescentă ce se aplică pe partea interioară a tuburilor (lămpilor); 13 – O clasă de materiale a căror rezistivitate se află între cea a conductoarelor şi a13 – O clasă de materiale a căror rezistivitate se află între cea a conductoarelor şi a dielectricilor;dielectricilor; 14 – Electrod ce are rolul de a furniza electroni într-un tub electronic;14 – Electrod ce are rolul de a furniza electroni într-un tub electronic;