Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Coloring Book of Cause and Effect by Tritsab Rinpoche

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
BIÊN SOẠN
H.E. Tritsab Gyabra Rinpoche
Jigme Wagpo
MAI VY minh họa
2
H.H. Dalai Lama once said: “If you want others to be happy, practice compassion.
If you want to happy, practice compassi...
3
Đức Dalai Lama đã từng nói: “ Nếu bạn muốn người khác hạnh phúc, hãy thực hành
sự từ bi. Nếu bạn muốn hạnh phúc, hãy thự...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 28 Anuncio

Coloring Book of Cause and Effect by Tritsab Rinpoche

Descargar para leer sin conexión

The coloring book helps children to learn how to rest their mind. All of us wants to be happy and our children to happy, so all of us needs to practice compassion.

And the reason why we have to practice compassion in order to be happy is due to the law of cause and effect. In another words, we reap what we sow. We could not be happy by hurting or harming others but only by caring for and loving others. We are
all connected and interdependent with one another.

This coloring book of cause an effect is based on the sutra of cause an effect by Buddha Sakyamuni, which is very important teaching to remind us how to be happy.

With a motivation of making a book for children as well adults to practice concerntration through coloring and to learn the cause and effect that all of us are bounded in erery aciton we take, this book has been made with a wish that it could help all of us practice
compassion to others and ourselves.

India, November, 2021
H.E. Tritsab Gyabra Rinpoche

The coloring book helps children to learn how to rest their mind. All of us wants to be happy and our children to happy, so all of us needs to practice compassion.

And the reason why we have to practice compassion in order to be happy is due to the law of cause and effect. In another words, we reap what we sow. We could not be happy by hurting or harming others but only by caring for and loving others. We are
all connected and interdependent with one another.

This coloring book of cause an effect is based on the sutra of cause an effect by Buddha Sakyamuni, which is very important teaching to remind us how to be happy.

With a motivation of making a book for children as well adults to practice concerntration through coloring and to learn the cause and effect that all of us are bounded in erery aciton we take, this book has been made with a wish that it could help all of us practice
compassion to others and ourselves.

India, November, 2021
H.E. Tritsab Gyabra Rinpoche

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Coloring Book of Cause and Effect by Tritsab Rinpoche (20)

Anuncio
Anuncio

Coloring Book of Cause and Effect by Tritsab Rinpoche

 1. 1. BIÊN SOẠN H.E. Tritsab Gyabra Rinpoche Jigme Wagpo MAI VY minh họa
 2. 2. 2 H.H. Dalai Lama once said: “If you want others to be happy, practice compassion. If you want to happy, practice compassion.” All of us wants to be happy and our children to happy, so all of us needs to practice compassion. And the reason why we have to practice compassion in order to be happy is due to the law of cause and effect. In another words, we reap what we sow. We could not be happy by hurting or harming others but only by caring for and loving others. We are all connected and interdependent with one another. This coloring book of cause an effect is based on the sutra of cause an effect by Buddha Sakyamuni, which is very important teaching to remind us how to be happy. Withamotivationofmakingabookforchildrenaswelladultstopracticeconcerntration through coloring and to learn the cause and effect that all of us are bounded in erery aciton we take, this book has been made with a wish that it could help all of us practice compassion to others and ourselves. India, November, 2021 H.E. Tritsab Gyabra Rinpoche
 3. 3. 3 Đức Dalai Lama đã từng nói: “ Nếu bạn muốn người khác hạnh phúc, hãy thực hành sự từ bi. Nếu bạn muốn hạnh phúc, hãy thực hành sự từ bi.” Tất cả chúng ta mong cầu hạnh phúc và con cái mình được hạnh phúc, vì vậy tất cả chúng ta cần thực hành sự từ bi. Và lý do vì sao chúng ta phải thực hành sự từ bi để có thể hạnh phúc là vì quy luật nhân quả. Nói một cách khác, chúng ta gieo nhân nào sẽ gặt quả đấy. Chúng ta không thể hạnh phúc bằng việc làm hại hay tổn thương chúng sinh khác mà chỉ có thể bằng việc quan tâm và yêu thương mọi chúng sinh. Tất cả chúng ta đều kết nối và phụ thuộc lẫn nhau. Cuốn sách tô màu tranh nhân quả này dựa trên kinh phước tội báo ứng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là một bài Pháp rất quan trọng nhắc nhở chúng ta làm thế nào có thể hạnh phúc . Với mục đích làm cuốn sách hướng tới đối tượng các bạn trẻ cũng như những người trưởng thành thực hành sự tập trung thông qua tô tranh và học về nhân quả mà tất cả chúng ta đều bị chi phối trong mỗi hành động của mình, cuốn sách này được làm với một tâm nguyện rằng nó có thể giúp chúng ta thực hành sự từ bi đối với mọi chúng sinh và bản thân mình. Ấn Độ, tháng 11, năm 2021 H.E. Tritsab Gyabra Rinpoche
 4. 4. 4 1. Người sang quý hay ngôi vua chúa... Being an elite or a king... ... là nhờ lễ lạy, phụng thờ Tam Bảo. ... is due to prostrating to and worshiping the Triple Gems.
 5. 5. 5 2. Người giàu có của cải vô biên... Being a rich person with immeasurable wealth... ... là nhờ bố thí. ... is due to giving.
 6. 6. 6 3. Người sống lâu, không bệnh tật, thân thể cường tráng... Having a long life, without sick, and having a strong body... ... là nhờ giữ giới. ... is due to keeping the precepts.
 7. 7. 7 4. Người phong tư đĩnh đạc, dung mạo tuyệt vời, nhìn không chán mắt... Being a dignified person with the most beautiful and brilliant appearance, not tired to see... ... là nhờ nhẫn nhục.. ... is due to patience..
 8. 8. 8 5. Người chuyên tâm, siêng làm phước đức... Being an diligent person, love to help all beings ... ...là nhờ tinh tấn. ...is due to diligence.
 9. 9. 9 6. Người an vui, nói hay làm đều suy xét kỹ càng... Being a happy person who always thinks carefully about what to say and do... ... là nhờ thiền định. ... is due to meditation.
 10. 10. 10 7. Người tài năng, thấu hiểu kinh pháp, khai ngộ giúp đời, lời như vàng ngọc, ai cũng nghe theo... Being a person with talents, understanding Sutras insightfully, enlightening everyone, who everyone listens to as precious advice... ...là nhờ trí huệ. ...is due to wisdom.
 11. 11. 11 8. Người thanh âm trong trẻo... Becoming a person with a clear voice ... ... là nhờ ngợi ca Tam Bảo. ... is due to praising the Triple Gems.
 12. 12. 12 9. Người trong sạch, không bệnh tật ... Being a pure person without disease... ... là nhờ đời trước từ bi, không đánh đập ai. ... is because in the previous life, she lived with compassion and did not beat anyone.
 13. 13. 13 10. Người to cao đẹp đẽ... Being a tall and beautiful person... ... là nhờ cung kính người đời. ... is because of respecting people.
 14. 14. 14 11. Người xấu xí ... Being an ugly person... ... là do sân giận. ... because of usually being angry.
 15. 15. 15 12. Người nghèo đói, không manh áo che thân ... Being poor, hungry, and no clothes to wear in this life... ... là do tham lam, keo kiệt. ... is due to being greedy and stingy in the past.
 16. 16. 16 13. Người nghe pháp tâm không lãnh thọ ... Listening to Dharma but mind does not open up to receive... ... thì đời sau làm lừa, ngựa. ... then in the next life they will become donkey or horse.
 17. 17. 17 14. Người ăn cướp của người... Those who steal from others... ... thì sau thành loài dê. ... then become goats in the next life.
 18. 18. 18 15. Người thích sát sinh... Those who like to kill... ... đời sau thành loài phù du, sáng sinh chiều chết. ... then in next life become mayflies, born in the morning and die in the afternoon....
 19. 19. 19 16. Người bẩm sinh ngu dốt ... Being born stupid... ... là do không chịu học. ... because of not learning.
 20. 20. 20 17. Người khờ khạo... Being a fool ... ... là do không chịu dạy. ... because of not teaching people.
 21. 21. 21 18. Người nổi nhọt đau đớn ... The body arises painful boils, which can not be healed... ... là do đánh đập chúng sinh. ... because of beating living beings.
 22. 22. 22 19. Người thấy mình không vui ... Other people are not happy to see you... ... là do đời trước thấy người mà mình không vui. ... because in the previous life you saw people without joys in your hearts.
 23. 23. 23 20. Người hay bị quan quyền bắt trói, gông cùm, bỏ vào lao ngục là do đời trước thường nhốt cột chúng sinh trong lồng, không cho chúng tự do. Usually being caught, shackled, put in prison by the authorities, because in the previous life, usually using cages to locked up or tied living beings, not allowing them to be free.
 24. 24. 24 21. Người hung ác, tâm địa xấu xa ... Being a cruel person, always holding evil in his heart ... ... là do kiếp trước là con của loài rắn. ... is because of being born by snakes in the past life.
 25. 25. 25 22. Người vì ham ăn ngon mà nhẫn tâm giết hại chúng sinh... Being a person who is for the sake of delicious food, just killing sentient beings, without compassion... ... là do kiếp trước là con loài lang sói, hồ ly, đại bàng. ... is because of being born by wolves, foxes, and eagles in the past life.
 26. 26. 26 23. Người hiền siêng bố thí Được chư Thiên hộ trì Cho một, thu mười vạn Sống trường thọ, bình an. Bố thí cho người thiện Phước ấy thật vô lượng Kind people who like giving Blessed by beings in God realm Giving one, receiving ten thousand times Having a happy and long life. Giving to good people That blessing is immeasurable Đều đắc thành Phật đạo Độ thoát khắp mười phương. They all achive Enlightenment, Liberating beings in the ten directions.
 27. 27. SÁCH TÔ MÀU TRANH NHÂN QUẢ - COLORING BOOK OF CAUSE AND EFFECT NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 53 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội ĐT: (024)37822845 Email: nhaxuatbantongiao@gmail.com Chịu trách nhiệm xuất bản Giám đốc ThS. Nguyễn Hữu Có Chịu trách nhiệm nội dung Q. Tổng Biên tập Lê Hồng Sơn Biên tập Thiết kế bìa, Trình bày Sửa bản in Nguyễn Thanh Thủy Mai Vy Jigme Wagpo In 5.000 cuốn, khổ 20 x 28cm tại Công ty CP In Viễn Đông (Km19+400, Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên). Căn cứ trên số đăng ký xuất bản: 285-2022/CXBIPH/02-12/ TG và quyết định xuất bản số 50/QĐ-NXBTG của Nhà xuất bản Tôn Giáo ngày 17.02.2022. Mã ISBN: 978-604-61-8240-5. In xong và nộp lưu chiểu năm 2022.

×