Publicidad

landscape study

27 de Jan de 2023
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

landscape study

 1. “สนามเด็กเล่นธรรมชาติ” 631710135 นางสาวสุวรา สำเภา
 2. พื้นที่ที่อยู่ภายใต้ การดูแลของผู้ปกครอง สมมติฐานและการตั้งคำถาม พื้นที่ปลอดภัย สำหรับเด็ก “สนามเด็กเล่นธรรมชาติ” พื้นที่เรียนรู้ ธรรมชาติ พื้นที่ที่สร้าง ความสนุกสนาน สะดวก เข้าถึงง่าย เนื่องจากพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน ปัจจุบันเป็นพื้นที่ธรรมชาติสูง แต่กลับไม่มีพื้นที่ รองรับสำหรับกลุ่มวัยเด็กมากนัก ยกตัวอย่าง เช่น สนามเด็กเล่นธรรมชาติสำหรับเด็ก ซึ่ง กลุ่มคนเหล่านี้จะหาที่สำหรับเรียนรู้นันทนาการ ที่เหมาะสมได้ยากลำบาก เนื่องจากยังไม่มีที่ รองรับ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงได้เกิดการตั้ง คำถามที่ว่า กลุ่มคนวัยเด็กที่ต้องการสนามเด็ก เล่นธรรมชาติที่มีพื้นที่อย่างไร 631710135 นางสาวสุวรา สำเภา
 3. แนวทางการตั้งคำถาม มุ่งประเด็นไปที่ วัตถุประสงค์ ที่มาของโครงการ เพื่อสร้างบรรยากาศและเพิ่มพื้นที่ นันทนาการให้กับกลุ่มคนวัยเด็ก 1.กลุ่มคนวัยเด็กต้องการพื้นที่เรียนรู้ธรรมชาติ อย่างไรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2.กลุ่มคนวัยเด็กต้องการพื้นที่ส่งเสริมพัฒนาการทาง อารมณ์จิตใจและสังคม ผ่อนคลายความเครียดรู้จัก ปรับตัวหรือไม่ 3.มีพื้นที่รอบรับและเหมาะสม ปลอดภัยเพียงพอ สำหรับกลุ่มวัยเด็กหรือไม่ 4.มีพื้นที่ส่งเสริมให้มีความอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่แวดล้อมรอบตัว รู้จักการตัดสินใจ แก้ปัญหาด้วย ตนเองของกลุ่มวัยเด็กหรือไม่ เนื่องจากในปัจจุบันมีกลุ่มวัยเด็กเข้ามาใช้พื้นที่ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากขึ้น แต่ไม่มีพื้นที่ รองรับเพียงพอสำหรับผู้ใช้กลุ่มนี้ จึงทำให้เกิด โครงการ "สนามเด็กเล่นธรรมชาติ" เพื่อที่จะ เพิ่มพื้นที่เรียนรู้นันทนาการสำหรับเด็ก มีพื้นที่ ให้เด็กได้ส่งเสริมพัฒนาการ และปลอดภัยต่อ การเข้าไปใช้งาน เพื่อเป็นที่เสริมสร้างพัฒนาการ และการ เข้าสังคมของกลุ่มคนวัยเด็ก เพื่อสร้างพื้นที่ธรรมชาติที่ปลอดภัย ให้แก่กลุ่มคนวัยเด็ก 631710135 นางสาวสุวรา สำเภา
 4. ลักษณะโครงการ พื้นที่สาธารณะที่มีพื้นที่ธรรมชาติสำหรับนันทนาการ และเรียนรู้ ขนาดพื้นที่ประมาณ 150 - 200 ตารางเมตร 631710135 นางสาวสุวรา สำเภา
 5. พื้นที่ใช้สอย Ideal site พื้นที่สนามเด็กเล่น พื้นที่เรียนรู้ ธรรมชาติ พื้นที่ส่งเสริมพัฒนาการ การปรับตัวและเข้าสังคม 1.เข้าถึงง่าย อยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก 2.มีพื้นที่สีเขียว ทัศนียภาพสวยงามเหมาะ สำหรับการเรียนรู้ 3.มีต้นไม้หลากหลาย ปลอดโปร่ง ไม่เปลี่ยว 631710135 นางสาวสุวรา สำเภา
 6. CASE STUDY 631710135 นางสาวสุวรา สำเภา
 7. MCKINLEY COMMUNITY PLAY GARDEN ที่ตั้ง : ชิคาโก เมืองตั้งอยู่ในรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา พื้นที่ : ประมาณ 4 เอเคอร์ ที่น่าสนใจ : สมาชิกในชุมชน พัฒนาแผนแนวคิดหลัก ในขณะที่ยังคงรักษาต้นไม้ที่โตเต็มที่และภูมิประเทศที่เป็นธรรมชาติบนไซต์ องค์ประกอบของการเล่นที่สร้างสรรค์ได้ถูกรวมเข้ากับภูมิทัศน์ ในความพยายามที่จะส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ การเล่น และการ สำรวจกับธรรมชาติ การเล่นที่อิงธรรมชาติจะถูกสร้างขึ้นลักษณะเฉพาะของโครงการนี้เกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุก่อสร้างที่ได้รับ การนำกลับมาใช้ เศษหินหรืออิฐและรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมซึ่งได้มาจากสถานที่รื้อถอนภายในพื้นที่ใกล้เคียง McKinley Park ช่วยรักษามรดกทางอุตสาหกรรมของชุมชน ต้นไม้ที่มีอยู่ทั้งหมดได้รับการอนุรักษ์โดยมีการตัดแต่งกิ่งเพียงเล็กน้อยเพื่อ ความปลอดภัยสำหรับการปีนเขาและการเล่น การล้อมรอบสนามเด็กเล่นเป็นเส้นทางที่เข้าถึงได้โดยมีคุณลักษณะการเล่นเพิ่ม เติมอยู่ตรงกลาง โทำหน้าที่เป็นจุดรวมตัวหลักและพื้นที่เล่น และล้อมรอบด้วยสนามหญ้า บริเวณใกล้เคียงมีทางวิ่งที่มีเครื่องสูบ น้ำล้อมรอบด้วยเสาหินและที่นั่งตอไม้ 631710135 นางสาวสุวรา สำเภา
 8. CamRock County Park ที่ตั้ง : 68 Co Hwy B, Cambridge, สหรัฐอเมริกา พื้นที่ : ประมาณ 422 เอเคอร์ ที่น่าสนใจ : ที่ตั้งสวนอยู่ระหว่างหมู่บ้านสองหมู่บ้าน ชุมชนเข้าถึงได้ง่าย สภาพแวดล้อมในการเล่นที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ และพื้นผิวจากพื้นดิน เช่น ท่อนไม้ ตอไม้ ก้อนหิน พืช ทางระบายน้ำ และอื่นๆ แทนที่จะเป็นโครงสร้างสนามเด็กเล่นแบบเหล็ก ระบบเส้นทางที่ CamRock เหมาะสำหรับการเดินป่า เล่นสกีแบบวิบาก และขี่จักรยาน เป็นการผสมผสานระหว่างเส้นทางที่กว้าง และเร็วที่ไหลผ่านทุ่งโล่ง ทางเดียวในป่า และทางเดียวขั้นสูง นอกจากนี้ ช่างภาพ นก และผู้รักธรรมชาติจะชอบเดินเล่นในสวน สาธารณะและเพลิดเพลินกับพื้นที่ที่สวยงามตลอดทั้งปี 631710135 นางสาวสุวรา สำเภา
 9. Get Growing Community Farm ที่ตั้ง : ตำบล บางกะเจ้า อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ พื้นที่ : ประมาณ 2.4 เอเคอร์ ที่น่าสนใจ : Active Play คือการให้เด็กได้เล่นแบบไม่อยู่นิ่งทั้งกายและสมอง เพราะความแข็งแรงของทั้งสองส่วนต้องไปด้วยกัน สิ่งเหล่านี้จะช่วยเรื่องความกลัวของเด็ก เด็กที่เล่น Active Play เยอะๆ จะรู้จักประเมินสถานการณ์ว่าเขาไหวหรือเปล่า” การ ออกแบบเครื่องเล่นทุกอย่างให้เล่นได้หลายแบบตามแต่จินตนาการ เพราะเราอยากให้เขาคิดเองว่าเขาจะเล่นแบบไหนได้บ้าง เป็น สถานที่ที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ที่จะช่วยให้เด็กกล้าที่จะเอาชนะความกลัวโดยให้เด็ก ๆ เล่นผ่านการ ผจญภัย 631710135 นางสาวสุวรา สำเภา
 10. Bernheim Forest’s ที่ตั้ง : Clermont Road in Clermont, Kentucky. พื้นที่ : ประมาณ 10 เอเคอร์ ที่น่าสนใจ : ระบบ playcosystem ได้รับการออกแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติเพื่อให้เด็กๆ มีโอกาสเล่นแบบเปิดกว้าง ท้าทายร่างกาย และไม่มีโครงสร้าง ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาที่ดีต่อสุขภาพ เป็นวิธีเชื่อมโยงเด็ก ๆ กับธรรมชาติ พวกเขากล่าว ว่าการวิจัยแสดงให้เห็นว่าสนามเด็กเล่นตามธรรมชาติช่วยกระตุ้นจินตนาการ เพิ่มระดับพลังงาน และเพิ่มเวลาในการเล่น พวกเขากล่าวว่าในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เด็กมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น 631710135 นางสาวสุวรา สำเภา
 11. Royal Park Nature Play, Parkville ที่ตั้ง : Melbourne ประเทศออสเตรเลีย พื้นที่ : ประมาณ 5 เอเคอร์ ที่น่าสนใจ : เป็นพื้นที่สนามหญ้าเปิดโล่ง สถานที่รวบรวมและพบปะ ไตร่ตรองและถอย และเชื่อมโยงกับท้องฟ้ากว้างใหญ่ มี ศูนย์กลางอยู่ที่พื้นที่เล่นที่สร้างสรรค์และสร้างสรรค์ซึ่งสร้างขึ้นจากภูมิประเทศใหม่ของเนินเขา ลำธาร ทุ่งหญ้า และลำธาร โดยเชื่อมต่อกับพื้นที่สวนที่มีอยู่แล้วในสองวิธีที่แตกต่างกัน เนินหญ้าเป็นฉากหลังของพื้นที่ใหม่ที่สร้างคำเชิญให้สำรวจพื้นที่ กว้างใหญ่ของ Royal Park เป็นการเฉลิมฉลองธรรมชาติอันน่าทึ่งของ Royal Park ด้วยทิวทัศน์อันยาวไกลไปจนถึงทุ่ง หญ้าและทิวทัศน์ที่ตัดกันเมื่อย้อนกลับไปที่เส้นขอบฟ้าของเมือง ในระดับที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น พื้นที่ที่เป็นร่องน้ำถูกตั้งค่าให้ชิดกับ ป่าที่มีอยู่เพื่อฝังสิ่งเหล่านี้ไว้ภายในผืนพืชพรรณของอุทยาน ซึ่งสนับสนุนให้กิจกรรมการเล่นขยายไปสู่พื้นที่ที่ไม่มีโครงสร้าง ของสวนที่กว้างขึ้น 631710135 นางสาวสุวรา สำเภา
 12. พื้นที่ที่ตรงกับ Ideal site 631710135 นางสาวสุวรา สำเภา
 13. Site Selection Site A ที่ตั้ง : ตรงข้ามหอสีชมพู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 631710135 นางสาวสุวรา สำเภา
 14. 631710135 นางสาวสุวรา สำเภา
 15. Site Selection Site B ที่ตั้ง : สนามฟุตบอลหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 631710135 นางสาวสุวรา สำเภา
 16. 631710135 นางสาวสุวรา สำเภา
 17. Site Selection Site C ที่ตั้ง : ข้างศาลาอ่างแก้วหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 631710135 นางสาวสุวรา สำเภา
 18. 631710135 นางสาวสุวรา สำเภา
 19. ตารางการวิเคราะห์พื้นที่โครงการอ้างอิงค่าเกณฑ์ปัจจัย จากตางรางการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่าค่าคะแนนปัจจัย ทางด้านกายภาพ SITE A มีคะแนนมากสุด รองลงมา เป็น SITE B และ SITE c ตามลำดับ วิเคราะห์พื้นที่โครงการ จากค่าเกณฑ์ปัจจัย การวิเคราะห์ปัจจัยด้านสังคม พบว่า คะแนน SITE C มากที่สุด แสดงว่าเหมาะสมมาก ส่วน SITe A และ B มี ความเหมาะสมที่เท่ากันเนื่องจากคะแนนเท่ากัน การวิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ พบว่า คะแนน SITE B มากที่สุด SITe A และ C มีคะแนนที่เท่ากัน สรุปรวมทั้งหมดได้ว่า Percentage ของ SITE A มี เปอร์เซ็นที่สูงเหมาะกับการจัดตั้งโครงการมากที่สุด เปอร์เซ็นที่เหมาะสมรองลงมาก็คือ SITE B และ C ตาม ลำดับ 631710135 นางสาวสุวรา สำเภา
 20. SITE criteria อธิบายค่าเกณฑ์ปัจจัย 631710135 นางสาวสุวรา สำเภา
 21. SITE criteria อธิบายค่าเกณฑ์ปัจจัย 631710135 นางสาวสุวรา สำเภา
 22. SITE criteria อธิบายค่าเกณฑ์ปัจจัย 631710135 นางสาวสุวรา สำเภา
 23. SITE criteria อธิบายค่าเกณฑ์ปัจจัย 631710135 นางสาวสุวรา สำเภา
 24. SITE criteria อธิบายค่าเกณฑ์ปัจจัย จากการวิเคราะห์พื้นที่ตั้งโครงการ พื้นที่ที่เหมาะสมกับการจัดตั้งโครงการมากที่สุด คือ SITE A ตรงข้ามกับหอสีชมพู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากลักษณะทางกายภาพเหมาะสม โดยมีพื้นที่สีเขียว ใกล้พื้นที่สาธารณะ เช่น สนามกีฬา สนาม ฟุตบอล เป็นต้น และอยู่ไม่ไกลจากสถานศึกษาด้วย ลักษณะเศรษฐกิจนั้น เป็นบริเวณที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ใกล้ร้านขายของ เข้า ถึงการคมนาคมที่สะดวก และลักษณะสังคมเป็นบริเวณที่มีกิจกรรม และคนสัญจรไปมาปานกลาง ใกล้กับประตูเข้าออก สามารถ เข้าถึงได้สะดวก โดยรถสาธารณะรถม่วง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วงเวลา 06.00 น. และ 20.00 น. รถยนตร์ส่วนตัว และรถ จักรยานยนต์ เป็นต้น สรุป SITE 631710135 นางสาวสุวรา สำเภา
 25. SITE A ตั้งที่ : ตรงข้ามหอสีชมพู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พื้นที่ : 200 ตารางเมตร ทิศเหนือ : ติดกับหอสีชมพู ทิศใต้ : ที่ดินว่างเปล่า ทิศตะวันออก : สนามฟุตบอล ทิศตะวันตก : สนามแบดมินตัน 631710135 นางสาวสุวรา สำเภา
 26. Site Analysis sun path wind wind sound สนามฟุตบอล 631710135 นางสาวสุวรา สำเภา
 27. ภาพมองเข้าไป ใน SITE ภาพมองออกไป นอกSITE 631710135 นางสาวสุวรา สำเภา
 28. 631710135 นางสาวสุวรา สำเภา
 29. Zoning Diagram โซนโถงทางเข้า โซนสนามเด็กเล่น ธรรมชาติ โซนสนามเด็กเล่น ธรรมชาติจากน้ำ โซนเรียนรู้ระบบนิเวศ ทางเข้า 631710135 นางสาวสุวรา สำเภา
 30. สรุปพื้นที่โครงการที่เลือก สิ่งที่ต้องพัฒนา ข้อเสียของพื้นที่ ปลูกต้นไม้เพื่อกั้นเสียงจากพื้นที่ใกล้เคียง ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่สีเขียวที่มีพื้นที่ขนาด ใหญ่ เข้าถึงได้ง่าย มีน้ำ ไฟฟ้า อินเทอร์เน็ตเข้าถึง มีรถสาธารณะใกล้เคียงพื้นที่ อากาศดี ลมพัด ถ่ายเทตลอด อีกทั้งทัศนียภาพโดยรอบสวยงาม เป็นพื้นที่ราบ ง่ายต่อการพัฒนาสิ่งก่อสร้าง ปัจจัย ทางด้านเศรษฐกิจ ราคาที่ดินอยู่ในระดับปานกลาง และขยายตัวได้ง่ายเนื่องจากพื้นที่โดยรอบส่วนใหญ่ เป็นสนามกีฬา มีคนมาใช้งานอยู่บ่อยครั้ง ปัจจัย ทางด้านสังคม มีข้อจำกัดโครงการน้อยเนื่องจาก เป็นที่ดินว่าง ตั้งโครงการได้ พื้นที่โครงการอยู่ใกล้อาคารที่กำลังก่อสร้าง ติดตั้งไฟให้สว่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้สึก ปลอดภัย ปรับดินให้เหมาะสมกับกิจกรรมในพื้นที่ พื้นที่โครงการอาจเปลี่ยวในเวลากลางคืน ถนนทางเข้าพื้นที่โครงการอาจจะแคบไป สำหรับรองรับผู้ใช้งาน 631710135 นางสาวสุวรา สำเภา
 31. อ้างอิง https://il-asla.org/award/mckinley-community-play-garden/ Https://madisonmom.com/dane-countys-first-natural- playground-camrock-county-park/ Https://www.greenery.org/articles/recommend-get-growing- community-farm/ Https://hmong.in.th/wiki/Bernheim_Arboretum_and_Research_ Forest Https://tothotornot.com/royal-park-nature-play/ www.dmr.go.th/download/pdf/North/Chiangmai.pdf 631710135 นางสาวสุวรา สำเภา
Publicidad