Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Digi maailma III

620 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Digi maailma III

 1. 1. Digitaalinen maailma arkistollisesta näkökulmasta Mikael Korhonen Turun yliopisto, arkistolinja 4.4.2011 <ul><li>Sisältö: </li></ul><ul><li>EU ja Europeana </li></ul><ul><li>Kansallinen digitaalinen kirjasto </li></ul><ul><li>Mikä on sähköinen ja/tai digitaalinen asiakirja? </li></ul><ul><li>Mikä on digitaalinen arkisto? </li></ul><ul><li>Miten digitaalinen arkisto toimii? </li></ul>
 2. 2. EU ja Europeana <ul><li>Eu komission tieto- ja yhteiskunnallinen linjanveto vuonna 2005 lähtökohta, Strategia i2010: </li></ul><ul><li>perustetaan kansallisia digitaalisia kirjastoja </li></ul><ul><li>digitalisoida keskeistä kansallista digitaalista kulttuuriperintöä, varmistaa sen pitkäaikaissäilytystä ja saatetaan käyttäille </li></ul>
 3. 3. Europeana <ul><li>Europeana-portaali kokoaa kansallisten digitaalisten kirjastojen aineistot eurooppalaisten kansalaisten käyttöön. </li></ul><ul><li>hanketta rahoittaa EU kommission ja Alakomaiden kansalliskirjasto vetää </li></ul><ul><li>Europeana-hanketta tukevat myös yli 180 kulttuuriperintö- ja muuta asiantuntijaorganisaatiota sekä tietotekniikan ammattilaista ympäri Euroopan, ja nämä auttavat ratkaisemaan portaalin teknisiä ja käytettävyyteen liittyviä asioita. </li></ul>
 4. 4. Europeanan rajapyykit 2005 ehdotetaan eurooppalaisen digitaalisen kirjaston perustamista. 2007 Prototyypin luominen aloitetaan 2008 20. marraskuuta Europeanan prototyypin vihitään (SLS mukana) 2009 Europeanan objektimäärä saavuttaa viiden miljoonan dokumentin rajapyykin. 2010 Euroopan parlamentin raportissa helmikuussa toivotaan enemmän sisältöä ja rahoitusta Europeana-hankkeeseen. Ehdotus hyväksytään yksimielisesti. Heinäkuussa Europeanan objektimäärä saavuttaa 10 miljoonan rajapyykin. 2011 &quot;Comité des Sages&quot; report (.PDF) makes recommendations about Europeana.
 5. 6. http://www.europeana.eu/portal/ http://www.wdl.org/en (UNESCO ja Library of Congress)
 6. 7. Kansallinen digitaalinen kirjasto <ul><li>Kansallinen digitaalinen kirjasto on opetus- ja kulttuuriministeriön toimialatasoinen sisältö- ja palvelukokonaisuus, jolla edistetään kirjastojen, arkistojen ja museoiden digitaalisten tietovarantojen saatavuutta ja kehitetään digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikaissäilytystä. </li></ul><ul><li>yksi keskeisistä Suomessa rakenteilla olevista tutkimuksen ja kulttuurin sähköisistä infrastruktuureista. </li></ul><ul><li>KDK:lla osallistutaan myös EU:n kulttuuriaineistojen ja tieteellisten tietoaineistojen digitointia sekä niiden digitaalista saatavuutta ja pitkäaikaissäilytystä koskevien päämäärien saavuttamiseen. </li></ul>
 7. 8. <ul><li>KDK hankkeen painopisteinä ovat: </li></ul><ul><li>- yhteisen asiakasliittymän kehittäminen kirjastojen, arkistojen ja museoiden aineistoille ja palveluille, </li></ul><ul><li>- kirjastojen, arkistojen ja museoiden keskeisten aineistojen digitointi ja liittäminen asiakasliittymään </li></ul><ul><li>- digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikaissäilytysratkaisun kehittäminen </li></ul><ul><li>osaamisen lisääminen. </li></ul><ul><li>Kolme jaostoa: saatavuus, tekniikka ja pitkäaikaissäilytys. </li></ul>
 8. 9. Yhteinen hakupalvelu Bibliotek Arkiv Av-arkiv Museer Pitkäikaissäilytys, metadata Skannattu aineisto Sähkösyntynyt aineisto g Taustajärjestelmät
 9. 12. http://www.kdk.fi/
 10. 13. Mikä on sähköinen ja/tai digitaalinen asiakirja? Muutamia keskeisiä termejä ja käsitteitä <ul><li>Asiakirjan yleinen määritelmä: </li></ul><ul><li>” Mille tahansa tietovälineelle tallennettua informaatiota, jonka on tuottanut, vastaanottanut ja jota ylläpitää virasto, laitos, organisaatio tai yksilö hoitaessaan lainsäädännöstä johtuvia velvoitteitaan tai muuten tehtäviensä hoidossa.” </li></ul><ul><li>Arkistolain (831/94 6 §) määritelmä: </li></ul><ul><li>” Asiakirjalla tarkoitetaan tässä laissa kirjallista tai kuvallista esitystä taikka sellaista sähköisesti tai muulla vastaavalla tavalla aikaansaatua esitystä, joka on luettavissa, kuunneltavissa tai muutoin ymmärrettävissä teknisin apuvälinein.” </li></ul>
 11. 14. Entä sähköinen asiakirja? <ul><li>Asiakirjakäsitteen merkitys on hämärtynyt digitaalisen median aikakaudella sähköisten viestimien ja tallennusmenetelmien yleistyessä. </li></ul><ul><li>Sähköisen (elektronisen) asiakirjan käyttäminen ja muokkaaminen vaatii aina jonkinlaisen tietokoneohjelman, jotta digitaalinen data saadaan ihmisen ymmärrettävissä olevaksi informaatioksi. </li></ul><ul><li>Tämän lisäksi sähköisiin asiakirjoihin itseensä voi olla upotettuna tietokoneohjelmoitua toiminnallisuutta, jolla voi olla tärkeä tai jopa välttämätön merkitys dokumentin käytettävyyden ja ymmärrettävyyden kannalta (metadata). </li></ul><ul><li>Sähköisten asiakirjojen arkistointi onkin osoittautunut haasteelliseksi tehtäväkentäksi. </li></ul>
 12. 15. Entä metatieto/metadata? <ul><li>Metatiedot ovat asiakirjojen ja asiakirjallisen tiedon kontekstia, sisältöä ja rakennetta sekä niiden hallintaa ja käsittelyä koko elinkaaren ajan kuvaavaa tietoa. </li></ul><ul><li>Se helpottaa aineiston hakua, paikallistamista, tunnistamista ja säilyttämistä sähköisessä muodossa. </li></ul><ul><li>Sillä on tärkeä merkitys myös tiedon todistusvoimaisuuden varmistamisessa. </li></ul><ul><li>Käytetään myös termiä metadata. </li></ul>
 13. 16. Entä digitaalinen ja digitoida? <ul><li>Digitointi on prosessi, jossa analogisessa muodossa oleva informaatio konvertoidaan digitaaliseen formaattiin. </li></ul><ul><li>Siinä informaatio on organisoitu erillisiksi yksiköiksi, biteiksi. </li></ul><ul><li>Bittiryhmät (tavut) ja niiden yhdistelmät sisältävät ao. informaation. </li></ul><ul><li>Kysymyksessä on ns. binaarinen data, jota tietokoneet ja eräät muut laitteet kuten digitaaliset kamerat kykenevät prosessoimaan. </li></ul><ul><li>Digitalinen kulttuuri =1:ä ja 0:a </li></ul>
 14. 17. <ul><li>Digitaalinen: </li></ul><ul><li>Skannattu tai aineisto, joka on syntynyt digitaalisessa, elektronisessa, sähköisessä muodossa (ns. born digital = sähkösyntyneet) </li></ul><ul><li>Digitoida </li></ul><ul><li>skannata tai siirtää asiakirjoja, valokuvia, karttoja jne. digitaaliseen muotoon </li></ul><ul><li>säilyttää ja käsitellä aineistoja, jotka syntyvät digitaalisessa muodossa </li></ul><ul><li>digitaalinen toiminnassa on tietojen hallinta ja säyttäminen sekä säilytystapa, media, alusta keskeistä </li></ul><ul><li>vaatii kehittynyttä tietoteknikka, ohjelmia, laitteistoja ja asiantuntemusta. </li></ul>
 15. 18. Miten digitaalinen arkisto toimii? <ul><li>Arkiston päätehtävät (kaikkien arkistojen): </li></ul><ul><li>vastaanottaa, kerätä aineistoja </li></ul><ul><li>säilyttää ja käistellä aineistoja </li></ul><ul><li>saattaa aineistot käyttäjille </li></ul><ul><li>Mutta sähköinen aineisto poikkeaa paperiaineistosta siitä, että sen luotettavuutta ja integriteettiä pitää taata aina prosessin alusta loppukäyttäjälle asti. </li></ul><ul><li>Sähköisen aineiston käsittely on kokonaisprosessi. </li></ul>
 16. 20. Tekijä Sisällöllinen Versio
 17. 21. SLS digitaalinen arkisto Arkiva <ul><li>Arkiva perustettiin 2008 </li></ul><ul><li>Hallinnoi SLS:n kaikki digitaaliseet aineistot </li></ul><ul><li>Tajoaaer SLS:n asiakkaille, tutkijoille ja virkamiehille työvälineitä hallita ja hakea digitaalisia aineistoja </li></ul><ul><li>Varmistaa digiaineistojen pitkäaikaissäilytyksen, myös tutkijoiden aineistot </li></ul><ul><li>Digitointisuunnitelma ja prioisointijärjestys </li></ul><ul><li>Mitä pitää digitoida (projekti Tutkijoiden ääni) </li></ul>
 18. 22. Digitointihaasteet <ul><li>Pitkäaikaissäilytys suuri haaste: </li></ul><ul><li>Miten varmistetaan digitaalisen kulttuuriperinnön säilyminen hyvinkin pitkäksi aikaa tulevaisuuteent? </li></ul><ul><li>Ei ole vielä 100% varmoja ratkaisuja </li></ul><ul><li>CD-levyt huono tallennusväline </li></ul><ul><li>digivalokuvien säilyvyydestä ei ole tarkkoja tietoja </li></ul><ul><li>Erityisongelmat äännitteet, liikkuva kuva </li></ul><ul><li>Pitkäaikaissäilytys kallista: tarvitaan teknisiä laiteistoja ja tietotaitoa </li></ul><ul><li>Standardeja ja yleisesti hyväksyttäviä ratkaisuja suosittava: OAIS, Dublin Core jne </li></ul><ul><li>Kohti KDK:a järkevä ratkaisu </li></ul><ul><li>OKM:n digitointirahoitus SLS:lle n. 800 000 euroa/2009 - 2010 </li></ul>
 19. 24. Tehtävä: Laadi huhtikuun loppuun mennessä molemmista luentopäivistä luentopäiväkirja ja sen yhteyteen 3 sivun mittainen kirjoitelma annetun aineiston perusteella. Kirjoitelman aiheena on: Arkisto digitaalisessa maailmassa – haasteita ja mahdollisuuksia. Oheisaineisto on yliopisto-opettaja Suvianna Seppälällä. Opintopäiväkirja ja kirjoitelma palautetaan Suomen historian toimistoon. Esitetyn kurssiaineiston (diat) voi ladata SlideShare –sivustolta osiot I – III: Digikulttuuri I WebinMaailma II DigiMaailma III Osoite:

×