Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Valoració inicial (ABCDE).ppt

 1. Valoració inicial (ABCDE). Detecció i accions davant risc vital. Juny 2014
 2. Aproximació ABCDE És una mnemotècnia basada en les lletres de l'alfabet que utilitzem per recordar quines són les prioritats que hem de valorar i tractar i quin és l'ordre d'aquestes prioritats. Mnemotècnia: tècnica o procediment d'associació mental d'idees o esquemes per facilitar el record d'alguna cosa
 3. Malalt Crític -Els símptomes i signes són similars en tots els pacient independentment de la patologia subjacent. -Reflecteixen el fracàs dels sistemes respiratori, circulatori i neurològic. -Hipòxia, hipotensió, taqui-bradipnea, taqui-bradicàrdia, alteracions del nivell de consciència.
 4. Malalt Crític -Hipòxia: és un estat en el qual el cos complet (hipòxia generalitzada), o una regió del cos es veu privat del subministrament adequat d'oxigen. -De què depèn una oxigenació adequada dels teixits?
 5. Malalt Crític - Que arribi oxigen als pulmons. - Que els glóbuls vermells s'oxigenin en el pulmó. - Transport d'oxigen pels glóbuls vermells als teixits. -Alliberament d'oxigen a nivell cel·lular. -Totes les nostres actuacions aniran dirigides a identificar i corregir els problemes en aquests quatre elements.
 6. Aproximació ABCDE -Aproximació ABCDE: Seqüència de passos i procediments basats en l'adequada oxigenació dels teixits. -Seguint una sistemàtica: AVALUAR - ACTUAR – AVANÇAR – REVALORAR Avantatges: -Els símptomes i signes són independents de la patologia subjacent. -Podem utilitzar l'enfocament ABCDE independentment de la nostra experiència.
 7. Permeabilitzar i mantenir permeable la via aèria  Comprovarem la seva respiració. A
 8. 8 A
 9. 1ª Prioritat VALORAR Signes d’obstrucció total o parcial ACTÚA Maniobres d’obertura Mira dins de la boca. Extracció cossos estranys. Aspirar secrecions. Cànula si tolera. A Permeabilitzar i mantenir permeable la via aèria
 10. 10 B
 11. 2ª Prioritat Símptomes i signes de dificultat respiratòria Palpa, percuteix, ausculta. FR y Sat. O2, GSA. Identifica causes ACTUA Oxigenoteràpia. Ventilació amb baló sp. VMNI si està indicat IOT si té criteris. Tractar les causes B Respiració: assegurar la correcte oxigenació VALORAR
 12. C
 13. 3ª Prioritat Símptomes i signes d’alteració circulatòria Observa i palpa Pal·lidesa, suor, coloració Pols distal i central Auscultació FC, TA, ECG Identifica causes ACTUA Compressió hemorràgies Via venosa i extracció analítica Perfusió volum (SF) Repetir la càrrega de volum si no hi ha resposta Fàrmacs vasoactivus Tractar les causes CCirculació: Assegurar l'estabilitat hemodinàmica VALORAR
 14. 14 D
 15. 4ª Prioritat Nivell de consciència. Mida i reactivitat pupil·lar. Focalitat neurològica. Reflexes Temperatura corporal Descartar hipoglucèmia. Descartar medicació sedant ACTUA Cànula de guedel si tolera PLS si alteració consciència Glucosa EV/Glucagon IM Valorar antídots IOT si té criteris SNG/SV sp Tractar causes: ICTUS, tòxics, Alt .metabòliques,convulsions. D Estat neurològic VALORAR
 16. 16 E
 17. 5ª Prioritat AMPLI Al·lèrgies. Medicació habitual. Patologies (antecedents). Lesió o malaltia actual. Ingesta (hora última ingesta) Temperatura corporal. Temperatura ambiental. ACTUA Examen físic: Exploració crani - caudal Constants vitals completes Revalorar E Exposició i control ambiental + història clínica VALORAR
 18. Aproximació ABCDE……. 6ª PRIORITAT F Fàrmacs Consideri el tractament definitiu de la causa subjacent i coadyudant 7ª PRIORITAT G Gestionar el trasllat al centre útil segons edat/patologia

Notas del editor

 1. una disminució de la difusió d'oxigen en els teixits i en la cèl·lula.
 2. una disminució de la difusió d'oxigen en els teixits i en la cèl·lula.
 3. una disminució de la difusió d'oxigen en els teixits i en la cèl·lula.
 4. una disminució de la difusió d'oxigen en els teixits i en la cèl·lula.
 5. una disminució de la difusió d'oxigen en els teixits i en la cèl·lula.
 6. una disminució de la difusió d'oxigen en els teixits i en la cèl·lula.
 7. una disminució de la difusió d'oxigen en els teixits i en la cèl·lula.
 8. una disminució de la difusió d'oxigen en els teixits i en la cèl·lula.
 9. una disminució de la difusió d'oxigen en els teixits i en la cèl·lula.
Publicidad