Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

WinNova lyhyesti 01/2023

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 15 Anuncio

WinNova lyhyesti 01/2023

Descargar para leer sin conexión

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova järjestää toisen asteen ammatillista perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoon johtavaa koulutusta sekä monipuolista täydennyskoulutusta eri aloille. Koulutuksia järjestetään omaehtoisena koulutuksena, oppisopimuksella ja työvoimakoulutuksena sekä tarpeen mukaan yritysten erilaisiin tarpeisiin. Työelämän kehittäminen onkin ammattikoulutuksen ohella keskeinen ydintehtävämme.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova järjestää toisen asteen ammatillista perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoon johtavaa koulutusta sekä monipuolista täydennyskoulutusta eri aloille. Koulutuksia järjestetään omaehtoisena koulutuksena, oppisopimuksella ja työvoimakoulutuksena sekä tarpeen mukaan yritysten erilaisiin tarpeisiin. Työelämän kehittäminen onkin ammattikoulutuksen ohella keskeinen ydintehtävämme.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (20)

Anuncio

WinNova lyhyesti 01/2023

 1. 1. SUUNTA ETEENPÄIN MONIALAISTA OSAAMISTA 01/2023
 2. 2. SUUNTA ETEENPÄIN AMMATILLISTA KOULUTUSTA SATAKUNNASSA JA VAKKA-SUOMESSA Länsirannikon Koulutus Oy WinNova järjestää toisen asteen ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta, oppisopi- muskoulutusta sekä muuta ammatillista koulutusta Satakun- nassa ja Vakka-Suomessa. Työelämän kehittäminen on am- mattikoulutuksen ohella keskeinen ydintehtävä. WinNovan työelämälle suunnatuissa palveluissa yhdistyvät ammatillisen koulutuksen vahva osaaminen sekä pitkäaikai- nen kokemus yrityksille ja julkisen sektorin työyhteisöille tar- jottavista koulutus- ja kehittämispalveluista. Ammatillinen koulutus on väylä työhön tai jatko-opintoihin! WinNovan viralliset toimipisteet Rauma, Pori, Laitila, Ulvila
 3. 3. SUUNTA ETEENPÄIN Omistajat » Porin kaupunki (osa kaupunkikonsernia) » Rauman kaupunki » Porin aikuiskoulutussäätiö » Laitilan kaupunki LÄNSIRANNIKON KOULUTUS OY WINNOVA Yhtiön toiminimi on Länsirannikon Koulutus Oy ja aputoi- minimi on WinNova, joka toimii myös oppilaitoksen nimenä. Yhtiön kotipaikka on Rauma. Yhtiön tarkoituksena ei ole ta- voitella voittoa, eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mah- dollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tuke- miseen ja kehittämiseen. Toiminta-ajatus Ammatillisen koulutuksen aktiivisena verkostoitujana ja alu- een kilpailukyvyn kehittäjänä rakennamme oppijoidemme osaamispolkuja yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Arvot » Yhteistyö » Kehittäminen » Turvallisuus » Palvelu » Ihmisläheisyys Liikevaihto » n. 53 milj. € (2021) Henkilöstö » Opetushenkilöstöä ja muuta henkilökuntaa WinNovassa on n. 600 (12/2021) » »
 4. 4. SUUNTA ETEENPÄIN ORGANISAATIO 2023
 5. 5. SUUNTA ETEENPÄIN WinNovan opiskelijayhdistys Wino ry » Yhteistyön ja opiskelun edistäminen » Opiskelijoiden edustaminen koulutukseen liittyvissä asioissa » Hallitukseen valitaan jäsenet vuosittain Opiskelijat » WinNovassa opiskelee vuositasolla keskim. 5 000 opiskelijaa » Opiskelijavirtauma on vuodessa lähes 10 000 opiskelijaa Tärkeitä lukuja koulutuksesta ja tutkinnoista » PT-koulutuksen vetovoimaluku 1,12 (2021) » Vuoden aikana suoritetut tutkinnot yhteensä 1796 (2021) » Suoritetut opiskelijavuodet 4876 (2021) » josta työvoimakoulutuksen toteutuma 403 (2021) » Oppisopimuskoulutuksen toteutuma 1296 (2021)
 6. 6. SUUNTA ETEENPÄIN LÖYDÄ OMA ALASI WinNovasta löytyy kymmenien perustutkintojen lisäksi laaja tarjonta ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä lisä- ja täydennyskoulutusta. » Lisä- ja täydennyskoulutukset » Korttikoulutukset » Lakisääteiset sertifikaatit » Kielikoulutukset » Työpaikkaohjaajakoulutukset Tuotekehitys » Pätewin Oy Tarkastuslaitos teollisuudelle » Turvallisuusalan monipuolista koulutusta yrityksille ja yhteisöille - TurWallisin » LoistaWin valmennuspalvelut » Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka » autoala, logistiikka » lentokoneasennus, merenkulku » Arkkitehtuuri ja rakentaminen » maarakennus, rakennusala » talotekniikka » tekninen suunnittelu » Elintarvikeala » Media-ala » Hius- ja kauneudenhoitoala » Kone-, tuotanto- ja energiatekniikka » Puhtaus- ja kiinteistöpalvelut » Liiketoiminta ja yrittäjyys » Luonto- ja ympäristöala » Majoitus- ja ravitsemisala » Matkailuala » Metsäala » Musiikki (Palmgren-konservatorio) » Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka » prosessiteollisuus, laboratorioala » puuala, pintakäsittely » Sosiaali- ja terveysala » Sähkö- ja automaatiotekniikka » Tieto- ja tietoliikennetekniikka » Tietojenkäsittely » Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus » turvallisuus, kunnossapito » tuulivoima- ja voimalaitoskoulutukset » Muu koulutus » ohjaava ja valmentava koulutus » maahanmuuttajakoulutus
 7. 7. SUUNTA ETEENPÄIN SUUNTA MERILLE, METSÄÄN, TURVALLISUUSALALLE TAI LENTOKONEASENTAJAKSI WinNovassa voit opiskella myös aloilla, joiden järjestämislupa on Suomessa myönnetty vain joillekin koulutuksenjärjestäjille » Luonto- ja ympäristöala/Metsätalous » Merenkulkuala (Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka) » Turvallisuusala (Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus) » Lentokonetekniikka (Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka) PALMGREN-KONSERVATORIOSTA MUSIIKKIALALLE Kulttuurialaan kuuluvan musiikin ammatillisen koulutuksen jär- jestämisvastuu siirtyi 1.1.2013 Länsirannikon Koulutus Oy WinNo- valle. Palmgren-konservatorion musiikkialan perustutkinnosta valmistuu muusikkoja ja musiikkiteknologeja. » Musiikki
 8. 8. SUUNTA ETEENPÄIN OPISKELIJAKSI WINNOVAAN? Voit hakeutua WinNovaan opiskelemaan eri hakuväylien kautta riippuen omasta pohjakoulutuksesta ja taustastasi. Tutustu eri koulutusmuotoihin ja hakuväyliin WWW.WINNOVA.FI/HAKEMINEN Hakeutuminen koulutuksiin tapahtuu sähköisesti verkkopalve- lussamme koulutuskorteilta tai Opintopolussa koulutuksesta riippuen. Tutustu haussa oleviin koulutuksiin selaamalla koulu- tustarjotinta tai tutustumalla alakohtaisiin esittelyihin WWW.WINNOVA.FI Saat tarvittaessa hakuneuvontaa myös WinNovan Hakupalveluista ja opinto-ohjaajilta p. 044 455 8500 hakupalvelut(at)winnova.fi WWW.WINNOVA.FI/HAKUPALVELUT Oppisopimuskoulutukseen voit tutustua sivuillamme WWW.WINNOVA.FI/OPPISOPIMUS
 9. 9. SUUNTA ETEENPÄIN Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan käytännön työtehtä- vien yhteydessä työpaikalla harjoitettavia ammatillisia opinto- ja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Oppisopimuksena voidaan suorittaa lähes kaikkien alojen pe- rus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Oppisopimus perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen mää- räaikaiseen työsopimukseen. Oppisopimuksessa määritellään mm. oppiaika, suoritettava tutkinto, työaika, palkkaus ja koeai- ka. WINNOVAN OPPISOPIMUSKOULUTUS WinNovan oppisopimuskoulutus palvelee alueen työnantajia ja opiskelijoita kaikissa oppisopimuskoulutukseen liittyvissä asi- oissa. Toimipisteet sijaitsevat Porissa ja Raumalla. Ota rohkeasti yhteyttä! oppisopimus@winnova.fi p. 044 455 7500 YHTEYSTIEDOT JA LISÄTIETOJA LÖYDÄT WWW.WINNOVA.FI/OPPISOPIMUS
 10. 10. SUUNTA ETEENPÄIN » edistetään opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppimista » edistetään opintojen loppuunsaattamista ja ehkäistään » opintojen keskeyttämistä » lisätään opiskeluympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä OPISKELIJAPALVELUT - OPISKELIJAA LÄHELLÄ WinNovan Opiskelijapalveluilla Opiskelijapalvelut ohjaa ja tukee monella tavalla » Opinto-ohjaus » Opiskelijakuraattorit » Opiskeluterveydenhuolto » Erityisopetus » Oppipaja TUVA - tutkintokoulutukseen valmentava koulutus » Opintotoimistot » Urapolkupalvelut » Hakupalvelut
 11. 11. SUUNTA ETEENPÄIN VAHVA YHTEISTYÖKUMPPANI TYÖELÄMÄLLE WinNova tarjoaa yrityksille ja työyhteisöille monipuolisia koulu- tus- ja kehittämispalveluja. Käytettävissä ovat yritys- ja työyh- teisökohtaisesti räätälöitävien osaamisen kehittämispalvelujen lisäksi myös koulutustarjottimien peruspalvelut. Yritykset ja työyhteisöt voivat hyödyntää asiantuntijapalvelu- jamme niin koko toiminnan kuin henkilöstön osaamisen kehit- tämisessä. » Henkilöstökoulutukset ja valmennukset » Johtamis- ja esimiesvalmennukset » Ammatilliset perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot » Korttikoulutukset ja muu lyhytkoulutus » Muutos-, täsmä- ja rekrykoulutus » Oppisopimuskoulutus » Pätevyys- ja menetelmäkokeet (Pätewin Oy) » Tilavuokraus » Tyhy-toiminta Ota rohkeasti yhteyttä! tyoelamapalvelut@winnova.fi Tutustu WinNovan koulutus- tarjontaan tai pyydä tarjous oman yrityksen tai työyhtei- sön tarpeisiin! WWW.WINNOVA.FI/TYOELAMALLE
 12. 12. SUUNTA ETEENPÄIN TURVALLISUUSALAN KOULUTUKSET JA PALVELUT PäteWin Oy on vuonna 2016 perustettu Län- sirannikon Koulutus Oy:n tytäryhtiö. Teollisuudessa, työpaikoilla ja kotitalouksis- sa käytetään painelaitteita, joiden valmis- taminen vaatii vahvaa ammatillista osaa- mista. PäteWin Oy:n toimiala on pysyvien liitosten menetelmien (tuotesertifiointi) ja henkilöpätevöintien (henkilösertifiointi) val- vonta ja hyväksyntä riippumattomana kol- mantena osapuolena. Laitila, Rauma, Pori WinNova ja Länsi-Suomen pelastushar- joitusaluesäätiö ovat sopineet yhteistyöstä koulutuspalvelujen järjestämisestä Pelas- tusharjoitusalueella. Alue soveltuu erityisen hyvin työ- ja elinkeinoelämän erilaisiin tarpei- siin, mutta myös laaja-alaisen tutkintopohjai- sen turvallisuuskoulutuksen tuottamiseen. Alan koulutuksia Porissa, Raumalla. Laitilassa WWW.WINNOVA.FI/TURWALLISIN Pelastusharjoitusalue Ilmailuopistontie 226, Pori WWW.WINNOVA.FI/PATEWIN LOISTAWIN®- VALMENNUSPALVELUT / Oppivat organisaatiot / Valmentava johtaminen / Tiimityöskentely WinNovan räätälöitävät johtamis- ja esimiesvalmennukset yrityksille ja yritysten henkilöstölle. LoistaWin®- valmennuspalveluista voit valita itsellesi ja yrityksellesi parhaan mahdollisen oppimis- polun. (LeAT, JET, YJEAT, JTO/COACH) Tiedepuisto 3, Pori Satamakatu 19, Rauma Turuntie 9, Laitila WWW.WINNOVA.FI/LOISTAWIN
 13. 13. SUUNTA ETEENPÄIN » ravintolapalvelut » erilaiset opiskelijatyöt » parturi-kampaamo, kauneushoitola, jalkahoitola, asiakashieronta » elintarvikealan palvelut » opetuskorjaamo, sähköalan huolto- ja korjaustyöt » maa- ja talonrakennusalan palvelut » kone- ja metallialan palvelut WWW.WINNOVA.FI/RAVINTOLAPALVELUT WWW.WINNOVA.FI/OPISKELIJATYOT PALVELUT WinNovan laaja-alaisesta palvelutarjonnasta löydät katta- vat ratkaisut esimerkiksi tarjoiluihin ja kampauksiin juhla- hetkiä tai arjen kiireitä varten. Palvelutarjontaamme kuuluvat
 14. 14. SUUNTA ETEENPÄIN KILPAILUTOIMINTA WinNova osallistuu aktiivisesti erilaisiin nuorille järjestettä- viin ammatillisen koulutuksen kilpailutapahtumiin. » Taitaja, Suomen suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma/ammattitaidon SM-kilpailut » Taitaja9, peruskoulun 7.-9.-luokkalaisille tarkoitettu kilpailu kädentaidoissa » SAKU, järjestää kulttuuri- ja urheilutapahtumia ammatillisen koulutuksen opiskelijoille ja henkilöstölle www.winnova.fi/kilpailutoiminta www.skillsfinland.fi www.sakury.net
 15. 15. SUUNTA ETEENPÄIN KATSO LISÄÄ WWW.WINNOVA.FI

×