TTTTECNOLOGIAECNOLOGIAECNOLOGIAECNOLOGIA3333
EEEELSLSLSLS PPPPROJECTESROJECTESROJECTESROJECTES TTTTÈCNICSÈCNICSÈCNICSÈCNICS
Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.do...
Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.do...
Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.do...
Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.do...
Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.do...
Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.do...
Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.do...
Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.do...
Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.do...
Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.do...
Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.do...
Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.do...
Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.do...
Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.do...
Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.do...
Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.do...
Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.do...
Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.do...
Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.do...
Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.do...
Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.do...
Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.do...
Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.do...
Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.do...
Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.do...
Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.do...
Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.do...
Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.do...
Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.do...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

El projecte tècnic

782 visualizaciones

Publicado el

El projecte tècnic
ESO3
Curs 2013-14
Institut Banús
Cerdanyola del Vallès
Pedro Lorenzo

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

El projecte tècnic

 1. 1. TTTTECNOLOGIAECNOLOGIAECNOLOGIAECNOLOGIA3333 EEEELSLSLSLS PPPPROJECTESROJECTESROJECTESROJECTES TTTTÈCNICSÈCNICSÈCNICSÈCNICS
 2. 2. Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.doc.DOC Diap. 2 de 30 IDEA Del grec ἰδέα (yo ví). Imatge que està a la ment.
 3. 3. Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.doc.DOC Diap. 3 de 30 PROJECTE Del llatí projicere. Llençar quelcom endavant. Empresa TEMPORAL assumida per crear un PRODUCTE o un SERVEI. • TEMPORAL Amb dates de començament i final. • ELABORACIÓ PROGRESSIVA En passos o fases separades.
 4. 4. Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.doc.DOC Diap. 4 de 30 MÈTODE TECNOLÒGIC DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
 5. 5. Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.doc.DOC Diap. 5 de 30 1. IDENTIFICACIÓ I DEFINICIÓ DEL PROBLEMA IDENTIFICAR Existeix el problema i pot tenir solució. DEFINIR Fixar les condicions de la solució. FRACCIONAR 1. Identificar L’ESTRUCTURA del problema. 2. Descompondre’l en PARTS més petites i estudiar les característiques i condicions de cadascuna. 3. Establir les RELACIONS entre aquestes parts. 1. PROBLEMA 2. RECERCA 3. SOLUCIÓ 4. DISSENY 5. PLANIFICACIÓ 6. PROTOTIP 7. VERIFICACIÓ 8. DIVULGACIÓ
 6. 6. Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.doc.DOC Diap. 6 de 30 1. PROBLEMA 2. RECERCA 3. SOLUCIÓ 4. DISSENY 5. PLANIFICACIÓ 6. PROTOTIP 7. VERIFICACIÓ 8. DIVULGACIÓ 2. RECERCA DE SOLUCIONS Informar-se. Cal buscar informació per ampliar els nostres coneixements de la situació.Fonts ESCRITES Llibres, catàlegs, Internet… Anar apuntant-les per poder consultar-les de nou cas necessari. ORALS A partir d’entrevistes, conferències, jornades… ANÀLISI I OBSERVACIÓ Observació d’objectes semblants i la solució que se li ha donat.
 7. 7. Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.doc.DOC Diap. 7 de 30 Una vegada fet aquest primer pas ens trobem que tenim molta informació i no és fácil fer-la servir tota. Hem de COMPILAR-LA: o IDENTIFICAR i localitzar totes les fonts. o COMPILAR-LA a cada font (triar la part de cada font que ens és útil mitjançant subratllat o altres mètodes) o VALORAR (determinar quines informacions són útils i quines no o estan repetides. Aquesta fase és el filtre que eliminarà gran part del que hem trobat). o RESUMIR (tractar i organitzar en resums, esquemes… i arxivar-la per poder-la utilitzar en altres situacions semblants). o Arribats aquí tindràs vàries solucions (!!) que compleixen amb les condicions que haviem posat al primer pas.
 8. 8. Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.doc.DOC Diap. 8 de 30 1. PROBLEMA 2. RECERCA 3. SOLUCIÓ 4. DISSENY 5. PLANIFICACIÓ 6. PROTOTIP 7. VERIFICACIÓ 8. DIVULGACIÓ 3. TRIA DE LA MILLOR SOLUCIÓ Aplicant criteris de cost, facilitat de construcció o simplement el sentit comú.
 9. 9. Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.doc.DOC Diap. 9 de 30 1. PROBLEMA 2. RECERCA 3. SOLUCIÓ 4. DISSENY 5. PLANIFICACIÓ 6. PROTOTIP 7. VERIFICACIÓ 8. DIVULGACIÓ 4. DISSENY Determina les característiques de l’objecte ⇒⇒⇒⇒Expressió gràfica per fixar les idees (esbòs, cròquis, esquemes o planols)
 10. 10. Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.doc.DOC Diap. 10 de 30 1. PROBLEMA 2. RECERCA 3. SOLUCIÓ 4. DISSENY 5. PLANIFICACIÓ 6. PROTOTIP 7. VERIFICACIÓ 8. DIVULGACIÓ 5. PLANIFICACIÓ DEL TREBALL Confecció d’un pla d’execució que tingui en compte tots els factors. Organització de les feines a fer, Ordre, Recursos, Temps necessari... Son els FACTORS PRODUCTIUS: Factors tècnics: Eines, materials, màquines i procediments tècnics. Factors economics: Costos de materials, energia, personal… Factors organitzatius: Ordre, distribució a l’espai, temps… (⇒ full de procès) Num Operació Materials Eines i màquines Temps d’execució Operaris 1 2 ...
 11. 11. Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.doc.DOC Diap. 11 de 30 1. PROBLEMA 2. RECERCA 3. SOLUCIÓ 4. DISSENY 5. PLANIFICACIÓ 6. PROTOTIP 7. VERIFICACIÓ 8. DIVULGACIÓ 6. CONSTRUCCIÓ Elaborat el pla de treball, es passa a la construcció d’un prototip. Prototip. Model inicial d’un objecte fet per la seva comprovació o verificació. El prototip... És una aplicació que funciona. Evoluciona a través d’un procés iteratiu Es crea ràpidament Té un cost baix
 12. 12. Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.doc.DOC Diap. 12 de 30
 13. 13. Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.doc.DOC Diap. 13 de 30
 14. 14. Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.doc.DOC Diap. 14 de 30
 15. 15. Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.doc.DOC Diap. 15 de 30 1. PROBLEMA 2. RECERCA 3. SOLUCIÓ 4. DISSENY 5. PLANIFICACIÓ 6. PROTOTIP 7. VERIFICACIÓ 8. DIVULGACIÓ 7. VERIFICACIÓ (comprovació) Construida una primera sèrie de prototips, es sotmeten a proves per trobar defectes i redissenyar l’objecte. Superada ⇒ es passa a construir una quantitat major d’objectes.
 16. 16. Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.doc.DOC Diap. 16 de 30 1. PROBLEMA 2. RECERCA 3. SOLUCIÓ 4. DISSENY 5. PLANIFICACIÓ 6. PROTOTIP 7. VERIFICACIÓ 8. DIVULGACIÓ 8. DIVULGACIÓ Donar a conèixer l’objecte. 2 tipus de divulgació: DIVULGACIÓ COMERCIAL DIVULGACIÓ TÈCNICA Descripció: Algunes característiques Totes les característiques Objectiu: Vendre Informar Feta amb...: Anuncis Publicacions tècniques
 17. 17. Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.doc.DOC Diap. 17 de 30 A tecnologia es fa servir la Divulgació Tècnica i es fa amb el PROJECTE TÈCNIC: MEMÒRIA PRESSUPOST PLANOLS PLEC DE CONDICIONS
 18. 18. Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.doc.DOC Diap. 18 de 30 PROJECTE TÈCNIC 1.1.1.1. MMMMEMÒRIAEMÒRIAEMÒRIAEMÒRIA Descripció escrita de l’objecte i la construcció. Memòria Descriptiva Memòria Constructiva Annexos Objecte del problema Justificació Descripció de la solució Viabilitat econòmica Previsió de materials Planificació de la contrucció Control del procés i l’acabat Mesures de seguretat Càlculs Normatives d’aplicació Altra info … … …
 19. 19. Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.doc.DOC Diap. 19 de 30 Conclusions, Recomanacions, Referències I Annexes Conclusions. Deduccions conseqüència de la investigació. Recomanacions. Accions futures que semblin necessàries com a resultat de les conclusions o d'alguna experiència feta durant l'elaboració del treball. Referències. Relació de totes les fonts consultades (llibres, enciclopèdies, articles, videos, CD-ROM, webs...) Annexos. S'utilitzen per presentar: o Material que no pot col·locar-se en el nucli de l'informe a causa de la seva mida (plànols, dibuixos...) o de la seva naturalesa (vídeos, CD-ROM). o Material complementari (detalls complets de procediments aplicats, demostracions matemàtiques, il·lustracions i taules) que en el nucli de l'informe alteraria la presentació lògica i ordenada del treball. o Documentació d'interès per al lector de l'informe i que no es cita a la llista de referència. o Descripció detallada d'equips o programes utilitzats.
 20. 20. Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.doc.DOC Diap. 20 de 30 PROJECTE TÈCNIC 2.2.2.2. PPPPLÀNOLSLÀNOLSLÀNOLSLÀNOLS Representació gràfica de l’objecte. Han d’estar identificats mitjançant la caràtula i limitats amb els marges. Es fan a escala. (reducció, ampliació o natural) Dibuix Objecte 1 100 Reducció 25 1 Ampliació 1 1 Natural Tipus de "dibuixos": Esbossos Croquis Perspectives Planols Esquemes Conjunt Detall Especejament Muntatge
 21. 21. Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.doc.DOC Diap. 21 de 30 EEEESBSBSBSBÓÓÓÓSSSS
 22. 22. Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.doc.DOC Diap. 22 de 30 EEEESBSBSBSBÓÓÓÓSSSS
 23. 23. Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.doc.DOC Diap. 23 de 30 CCCCROQUISROQUISROQUISROQUIS
 24. 24. Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.doc.DOC Diap. 24 de 30 PPPPERSPECTIVAERSPECTIVAERSPECTIVAERSPECTIVA
 25. 25. Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.doc.DOC Diap. 25 de 30 PPPPERSPECTIVAERSPECTIVAERSPECTIVAERSPECTIVA
 26. 26. Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.doc.DOC Diap. 26 de 30 PPPPLLLLÀÀÀÀNONONONOLLLL
 27. 27. Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.doc.DOC Diap. 27 de 30 PPPPLLLLÀÀÀÀNOLNOLNOLNOL
 28. 28. Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.doc.DOC Diap. 28 de 30 EEEESQUEMASQUEMASQUEMASQUEMA
 29. 29. Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.doc.DOC Diap. 29 de 30 PROJECTE TÈCNIC 3.3.3.3. PPPPRESSUPOSTRESSUPOSTRESSUPOSTRESSUPOST CÀLCUL DEL COST de fabricar l’objecte. Dues parts: Amidaments. Mesura dels elements de l’objecte. Preus. Valoració que aplicarem als amidaments. Amidaments Preus Partida Concepte Quantitat Preu Total 1 Llistò 6x10 10 m 0,35 €/m 3,50 € 2 Claus 10 mm 200 ud 0,25 €/100 ud 0,50 € 3 Cargols M6 25 ud 10€/100 ud 2,50 € TOTAL 6,50 € Al cost final s’aplica l’IVA, ( 21% del total): Cost sense IVA 6,50 € IVA (6,50 x 21/100) 1,36 € Cost amb IVA (suma) 7,86 €
 30. 30. Tecnologia ESO3: EEEELLLL PPPPROJECTEROJECTEROJECTEROJECTE TTTTECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGICECNOLÒGIC ESO3 PT Classe 1314.doc.DOC Diap. 30 de 30 PROJECTE TÈCNIC 4.4.4.4. PPPPLEC DELEC DELEC DELEC DE CCCCONDICIONSONDICIONSONDICIONSONDICIONS Document contractual, de caràcter exhaustiu i obligatori on se estableixen les condicions d'un contracte d'obres o serveis, una concesió administrativa, una subhasta, etc. En un Plec de Condiciones s'indica cóm i amb qué fer realitat els projectes.

×