TECNOLOGIA INDUSTRIAL

MATERIALS
INTRODUCCIÓ
3000 Metal·lurgia del COURE
2000 BRONZE per armes
1600 FERRO (hitites)
1300 ACER
1000 VIDRE (Grècia i Siria)
5...
1738
1799
1824
1825
1839
1855
1883
1911
1931
1938
1947
1954
1970

Proces per produir ZINC per destil·lació de carbó (Willi...
nov-13 – Materials – Diap 4 de 31
CIÈNCIA DE MATERIALS
Implica investigar la relació entre la estructura i les propietats dels materials.

ENGINYERÍA DE MAT...
CLASSIFICACIÓ

METALLS

FÈRRICS
NO FÈRRICS

CERÀMIQUES
POLÍMERS
MATERIALS
COMPOSTOS

SEMICONDUCTORS

nov-13 – Materials – ...
PROPIETATS

MECÀNIQUES

FÍSIQUES
Densitat i pes específic
P elèctriques
P tèrmiques
P magnètiques
P òptiques

QUÍMIQUES

E...
ESTRUCTURA
La distribució dels electrons per ÒRBITES i CAPES determina el comportament i els
enllaços de l’element.

Cada ...
Aquesta darrera capa és la capa de valència i determina l'enllaç

IÒNIC

COVALENT

METÀL· LIC

Metall + no metall.

No met...
ESTATS
+

Mobilitat

GAS

LÍQUID

-

Forces de cohesió

-

SÒLID
+

LÍQUIDS I GASOS
Fluids (s’adapten al contenidor)
Gasos...
SUBSTÀNCIA VITREA

SUBSTÀNCIA CRISTAL·LINA

nov-13 – Materials – Diap 11 de 31
ESTRUCTURA CRISTALINA
La CEL·LA UNITÀRIA es la mínima part identificable com cristall. (o la part que es
repeteix)
Una cel...
nov-13 – Materials – Diap 13 de 31
DISLOCACIONS

Enduriment de metalls:
• Disminució de la mida del gra
• Formació de solucions sòlides
• Deformació en fred
...
PROPIETATS MECÀNIQUES
Estudiades sobre sòlids
Les ACCIONS generen ESFORÇOS a causa de les forces de cohesió
Mesurades amb ...
COMPRESSIÓ
Coeficient de Poisson
Vinclament si esbelta
Resistent: Secció gran i poca esbeltessa

T=F/A
T, tensió [Pa]
F, f...
TRACCIÓ
Coeficient de Poisson
Resistent: Secció gran

T=F/A
T, tensió [Pa]
F, força [N]
A, àrea [m2]

nov-13 – Materials –...
FLEXIÓ

Combinació de tracció i compressió.
Linia neutra
Resistent: Cantell gran i poca llargada

nov-13 – Materials – Dia...
CISALLAMENT
Resistent: Secció gran
Poca deformació prèvia

nov-13 – Materials – Diap 19 de 31
TORSIÓ
Deformació en espiral
Resistent: Secció gran

nov-13 – Materials – Diap 20 de 31
MODELS DE DEFORMACIÓ I COMPORTAMENT MECÀNIC
Deformació
elàstica (temporal)
plàstica (permanent)
Hi ha materials que...
......
ASSAIG DE TRACCIÓ

nov-13 – Materials – Diap 22 de 31
DIAGRAMA DE TRACCIÓ

F
σ =
A
ε=
σ TR =

∆L
[
L0

]

σE
n

nov-13 – Materials – Diap 23 de 31
Duresa: Resistència a ser ratllat o penetrat.
Al ratllat: Escala de Mohs (minerals):

nov-13 – Materials – Diap 24 de 31
ASSAIG BRINNELL (PENETRACIÓ)

HBW = 0,102

F
A

HBW, duresa Brinnell [ ]
F, Força del penetrador [N]
A, Área del casquet e...
ASSAIG DE TENACITAT
Tenacitat: Resistència al xoc
Resiliència: Energia necessària per trencar un material d'un sol cop.
PÈ...
nov-13 – Materials – Diap 27 de 31
ASSAIG DE FATIGA
Fatiga. Sèries d’esforços alternatius en sentits oposats
Diagrama de Wohler
Límit de fatiga. asíntota.
Re...
nov-13 – Materials – Diap 29 de 31
ASSAJOS NO DESTRUCTIUS
MAGNÈTICS
Basats en la permeabilitat magnètica.
Per materials ferromagnètics
RAIGS X I GAMMA
Zones ...
PROPIETATS TÈRMIQUES
CONDUCTIVITAT

Q =λ⋅

A ⋅ t ⋅ ∆T
L

Q, calor transmès [J]
λ, conductivitat tèrmica [W/m·ºC]
A, secció...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Materials. Assaig

705 visualizaciones

Publicado el

Assaig de materials.

Publicado en: Educación

Materials. Assaig

 1. 1. TECNOLOGIA INDUSTRIAL MATERIALS
 2. 2. INTRODUCCIÓ 3000 Metal·lurgia del COURE 2000 BRONZE per armes 1600 FERRO (hitites) 1300 ACER 1000 VIDRE (Grècia i Siria) 50 Técniques de BUFAT DEL VIDRE (Fenicia) 20 Mètode d’obtenció del FORMIGÓ (Roma) 700 PORCELLANA (Xina) 1450 CRISTALL (Angelo Barovier) 1590 LENTS DE VIDRE (microscopis, Paísos Baixos) nov-13 – Materials – Diap 2 de 31
 3. 3. 1738 1799 1824 1825 1839 1855 1883 1911 1931 1938 1947 1954 1970 Proces per produir ZINC per destil·lació de carbó (William Champion) Primera BATERÍA ELÈCTRICA basada en coure i zinc. (Alessandro Volta) CIMENT PORTLAND (Joseph Aspin) ALUMINI METÀL·LIC (Hans Christian Orsted) VULCANITZACIÓ del cautxú (Charles Goodyear) PROCES BESSEMER per la producció massiva d’acer Primeres PLAQUES SOLARS (Charles Fritts) Descubriment de la SUPERCONDUCTIVITAT NEOPRÉ (Julius Nieuwland) NYLON (Wallace Carothers) TEFLÓ (Roy Plunkett) Primer transistor de GERMANI 6% d’eficiència en plaques solars de SILICI (Laboratoris Bell) FIBRA ÓPTICA (Corning) nov-13 – Materials – Diap 3 de 31
 4. 4. nov-13 – Materials – Diap 4 de 31
 5. 5. CIÈNCIA DE MATERIALS Implica investigar la relació entre la estructura i les propietats dels materials. ENGINYERÍA DE MATERIALS A partir de les relacions entre ⇒ PROPIETATS ⇒ ESTRUCTURA ⇒ PROCESSAMENT dissenya nous materials amb noves propietats. nov-13 – Materials – Diap 5 de 31
 6. 6. CLASSIFICACIÓ METALLS FÈRRICS NO FÈRRICS CERÀMIQUES POLÍMERS MATERIALS COMPOSTOS SEMICONDUCTORS nov-13 – Materials – Diap 6 de 31
 7. 7. PROPIETATS MECÀNIQUES FÍSIQUES Densitat i pes específic P elèctriques P tèrmiques P magnètiques P òptiques QUÍMIQUES ECONÒMIQUES DE FABRICACIÓ ESTÈTIQUES Preu i disponibilitat Maleabilitat Ductilitat Forjabilitat Maquinabilitat Aspecte Color Textura Olor Mòdul d’elasticitat Límit elàstic Resist a la tracció Duresa Resiliència (tenacitat) R a la fatiga... R a l’oxidació R a la corrossió nov-13 – Materials – Diap 7 de 31
 8. 8. ESTRUCTURA La distribució dels electrons per ÒRBITES i CAPES determina el comportament i els enllaços de l’element. Cada e- pot canviar de capa guanyant o perdent energia. Tendeix a ocupar les posicions més baixes i a tenir 8 e- a la capa exterior. Per aconseguir-ho guanyen o perden e- (ions negatius, no metalls o positius, metalls). nov-13 – Materials – Diap 8 de 31
 9. 9. Aquesta darrera capa és la capa de valència i determina l'enllaç IÒNIC COVALENT METÀL· LIC Metall + no metall. No metall + no metall. Metall + Metall. Transferència d’ e-. Compartir e-. Materials durs, fràgils i aïllants. Materials i propietats diverses. Estructura rígida d’ions positius i núvol d’ e-. Bons conductors de calor i electricitat. nov-13 – Materials – Diap 9 de 31
 10. 10. ESTATS + Mobilitat GAS LÍQUID - Forces de cohesió - SÒLID + LÍQUIDS I GASOS Fluids (s’adapten al contenidor) Gasos compresibles / líquids incompresibles. SÒLIDS Estructura cristal·lina (repetitiva) o vitrea (amorfa). nov-13 – Materials – Diap 10 de 31
 11. 11. SUBSTÀNCIA VITREA SUBSTÀNCIA CRISTAL·LINA nov-13 – Materials – Diap 11 de 31
 12. 12. ESTRUCTURA CRISTALINA La CEL·LA UNITÀRIA es la mínima part identificable com cristall. (o la part que es repeteix) Una cel·la unitària queda definida per tres vectors a, b y c , i tres angles α , β y γ. nov-13 – Materials – Diap 12 de 31
 13. 13. nov-13 – Materials – Diap 13 de 31
 14. 14. DISLOCACIONS Enduriment de metalls: • Disminució de la mida del gra • Formació de solucions sòlides • Deformació en fred nov-13 – Materials – Diap 14 de 31
 15. 15. PROPIETATS MECÀNIQUES Estudiades sobre sòlids Les ACCIONS generen ESFORÇOS a causa de les forces de cohesió Mesurades amb Assaigs Estudiades a Resistència de Materials RESISTÈNCIA MECÀNICA: ⇒ Capacitat d'un material per suportar esforços sense deformar-se o trencar-se. ESFORÇ DE... Compressió Tracció Flexió Cissallament Torsió nov-13 – Materials – Diap 15 de 31
 16. 16. COMPRESSIÓ Coeficient de Poisson Vinclament si esbelta Resistent: Secció gran i poca esbeltessa T=F/A T, tensió [Pa] F, força [N] A, àrea [m2] nov-13 – Materials – Diap 16 de 31
 17. 17. TRACCIÓ Coeficient de Poisson Resistent: Secció gran T=F/A T, tensió [Pa] F, força [N] A, àrea [m2] nov-13 – Materials – Diap 17 de 31
 18. 18. FLEXIÓ Combinació de tracció i compressió. Linia neutra Resistent: Cantell gran i poca llargada nov-13 – Materials – Diap 18 de 31
 19. 19. CISALLAMENT Resistent: Secció gran Poca deformació prèvia nov-13 – Materials – Diap 19 de 31
 20. 20. TORSIÓ Deformació en espiral Resistent: Secció gran nov-13 – Materials – Diap 20 de 31
 21. 21. MODELS DE DEFORMACIÓ I COMPORTAMENT MECÀNIC Deformació elàstica (temporal) plàstica (permanent) Hi ha materials que... ...es trenquen sense grans deformacions (comportament fràgil) ...es deformen molt abans de trencar (comportament dúctil). ASSAIGS L’ESTRUCTURA INTERNA determina… …les PROPIETATS, que es mesuren amb… …ASSAIGS ⇒ Destructius ⇒ No destructius nov-13 – Materials – Diap 21 de 31
 22. 22. ASSAIG DE TRACCIÓ nov-13 – Materials – Diap 22 de 31
 23. 23. DIAGRAMA DE TRACCIÓ F σ = A ε= σ TR = ∆L [ L0 ] σE n nov-13 – Materials – Diap 23 de 31
 24. 24. Duresa: Resistència a ser ratllat o penetrat. Al ratllat: Escala de Mohs (minerals): nov-13 – Materials – Diap 24 de 31
 25. 25. ASSAIG BRINNELL (PENETRACIÓ) HBW = 0,102 F A HBW, duresa Brinnell [ ] F, Força del penetrador [N] A, Área del casquet esfèric deixat a la proveta [mm2] 2 Π· D1 ( D1 − D12 − D2 A= 2 D1, diàmetre del penetrador [mm] D2, diàmetre de la marca [mm] Duresa HBW D1/F/t duresa / Resistència a la tracció (només acer): σ tracció = 3.45·HBW nov-13 – Materials – Diap 25 de 31
 26. 26. ASSAIG DE TENACITAT Tenacitat: Resistència al xoc Resiliència: Energia necessària per trencar un material d'un sol cop. PÈNDOL DE CHARPY KCV = Ec A KCV o KCU1, Resiliència [ J/mm2] Ec, Energia consumida [ J ] A, secció de trencament [ mm2 ] 1 KCV o KCU segons la forma de la entalla nov-13 – Materials – Diap 26 de 31
 27. 27. nov-13 – Materials – Diap 27 de 31
 28. 28. ASSAIG DE FATIGA Fatiga. Sèries d’esforços alternatius en sentits oposats Diagrama de Wohler Límit de fatiga. asíntota. Resistència a la fatiga per n cicles Resistència a la fatiga per S esforç 2 tipus de comportament Procés de trencament Augment de la resistència a la fatiga? nov-13 – Materials – Diap 28 de 31
 29. 29. nov-13 – Materials – Diap 29 de 31
 30. 30. ASSAJOS NO DESTRUCTIUS MAGNÈTICS Basats en la permeabilitat magnètica. Per materials ferromagnètics RAIGS X I GAMMA Zones més denses dificulten el pas de la radiació. Placa fotogràfica Per materials no ferromagnètics ULTRASONS Emissió d’ultrasons (f>20.000 Hz) i temps de tornada. nov-13 – Materials – Diap 30 de 31
 31. 31. PROPIETATS TÈRMIQUES CONDUCTIVITAT Q =λ⋅ A ⋅ t ⋅ ∆T L Q, calor transmès [J] λ, conductivitat tèrmica [W/m·ºC] A, secció de contacte [m2] t, temps [s] ∆T, salt tèrmic [ºC o K] L, llargada [m] POTÈNCIA TÈRMICA PT = Q t Pt, potència tèrmica [W] Q, calor transmès [J] t, temps [s] DILATACIÓ Linial: Lo: longitud inicial de la varilla, [m] Lf: longitud final de la varilla, [m] Tf: temperatura final de la varilla, [º C] To: temperatura inicial de la varilla, [º C] α: coeficiente de expansión térmica lineal del material, [º C -1] nov-13 – Materials – Diap 31 de 31

×