Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Mecanismes 1415

819 visualizaciones

Publicado el

Mecanismes aplicacio de maquines simples

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

Mecanismes 1415

 1. 1. TTTEEECCCNNNOOOLLLOOOGGGIIIAAA 333 MMMEEECCCAAANNNIIISSSMMMEEESSS
 2. 2. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecanismes Classe 1415 Diap. 1 de 31 1. CONCEPTES ⊗ Màquines ⊗ Treball i Potència ⊗ Principi de conservació de l’energia 2. MÀQUINES SIMPLES ⊗ Palanca ⊗ Roda ⊗ Pla Inclinat 3. MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DE MOVIMENT ⊗ Rodes de fricció ⊗ Engranatges ⊗ Corretja ⊗ Cadena 4. MECANISMES DE TRANSFORMACIÓ DE MOVIMENT ⊗ Cargol – femella ⊗ Lleves i excèntriques ⊗ Creu de Malta ⊗ Biela - manovella
 3. 3. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecanismes Classe 1415 Diap. 2 de 31 MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DE MOVIMENT MECANISMES Simples Compostos POTÈNCIA Molta Poca EIXOS Propers Llunyans CÀLCULS
 4. 4. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecanismes Classe 1415 Diap. 3 de 31 ⇒Eix Referéncia ⇒Arbre Transmissió ⇒Freqüència de rotació: en [min-1] (rpm) o [seg-1] (rps) ⇒Roda Conductora / Conduïda ⇒Relació de Transmissió i 1 2 21 n n i =→ i1 2, relació de transmissió de1 a 2 [ ] n1, règim de la roda conductora (rpm) [min-1 ] n2, règim de la roda conduïda (rpm) [min-1 ]
 5. 5. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecanismes Classe 1415 Diap. 4 de 31 TIPUS DE TRANSMISSIÓ
 6. 6. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecanismes Classe 1415 Diap. 5 de 31 ELEMENTS DE TRANSMISSIÓ EIXOS Propers Llunyans POTÈNCIATRANSMESA Baixa RODES DE FRICCIÓ CORRETJA Alta ENGRANATGES CADENA
 7. 7. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecanismes Classe 1415 Diap. 6 de 31 TRANSMISSIÓ PER CORRETJA 2 1 21 φ φ =→i i1 2, relació de transmissió de1 a 2. ø1, diàmetre de la roda conductora (rpm) [min-1 ] ø2, diàmetre de la roda conduïda (rpm) [min-1 ]
 8. 8. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecanismes Classe 1415 Diap. 7 de 31 TIPUS DE CORRETGES MÉS BARATA MENYS POTENT MÉS CARA MÉS POTENT
 9. 9. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecanismes Classe 1415 Diap. 8 de 31 TRANSMISSIÓ PER CADENA Menys lliscament, més soroll.
 10. 10. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecanismes Classe 1415 Diap. 9 de 31 Exercici Per accionar una màquina es col·loca una politja de 100 mm de diàmetre a un motor elèctric. Aquesta politja s’enllaça amb una altra que té un diàmetre de 150 mm, solidària a l’eix de la màquina. Si el motor gira a 1500 min-1 , quina serà la freqüència de rotació de l’eix de la màquina? Quina serà la i del mecanisme?
 11. 11. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecanismes Classe 1415 Diap. 10 de 31 Exercici En un trepant de sobretaula, el motor elèctric duu un con amb tres politges de 80, 100 i 120 mm de diàmetre. El con s’enllaça a través d’una corretja amb un altre col·locat en posició invertida i solidari a l’eix del portabroques. Si el motor gira a 1440 min-1 , quines seran les freqüències de rotació del portabroques? Quines “i” pot tenir el mecanisme?
 12. 12. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecanismes Classe 1415 Diap. 11 de 31 TRANSMISSIÓ PER RODES DE FRICCIÓ TRANSMISSIÓ PER ENGRANATGES
 13. 13. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecanismes Classe 1415 Diap. 12 de 31 CÀLCULS 2 1 1 2 212211 ·· z z n n iznzn ==→= → i1 2, relació de transmissió de 1 a 2 [ ] n1, règim de la roda conductora (rpm) [min-1] n2, règim de la roda conduïda (rpm) [min-1] z1, nombre de dents de la roda conductora [dents] z2, nombre de dents de la roda conduïda [dents]
 14. 14. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecanismes Classe 1415 Diap. 13 de 31 Exercici En una transmissió per engranatges, determineu el nombre de dents que haurà de tenir l’engranatge conductor si s’acobla a un motor que gira a 800 min-1 i l’engranatge conduït té 80 dents i ha de girar a 1800 min-1 . Determineu també la “i”.
 15. 15. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecanismes Classe 1415 Diap. 14 de 31 TIPUS D'ENGRANATGES Recte Helicoïdal Dents de fletxa Cònics Cargol sens fí Interior Cremallera
 16. 16. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecanismes Classe 1415 Diap. 15 de 31
 17. 17. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecanismes Classe 1415 Diap. 16 de 31
 18. 18. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecanismes Classe 1415 Diap. 17 de 31 Exercici En una transmissió per politges, la motriu té un diàmetre de 250 mm i la conduïda de 750 mm. Si la motriu gira a 900 min-1 , Quina serà la freqüència de rotació de la conduïda?
 19. 19. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecanismes Classe 1415 Diap. 18 de 31 Exercici Un con de politges està format per tres politges de 150, 250 i 350 mm de diàmetre que enllacen amb un con igual però invertit. Determineu les tres relacions de transmissions possibles.
 20. 20. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecanismes Classe 1415 Diap. 19 de 31 Exercici En una transmissió per engranatges la roda conductora té 18 dents i la conduïda 58. Determina la freqüència de rotació i la relació de reducció si la roda motriu gira a 1500 min-1 .
 21. 21. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecanismes Classe 1415 Diap. 20 de 31 MECAMISMES DE TRANSFORMACIÓ DE MOVIMENT Circular Linial Linial Circular Continu Discontinu CARGOL-FEMELLA
 22. 22. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecanismes Classe 1415 Diap. 21 de 31 LLEVES I EXCÈNTRIQUES LLEVA EXCÈNTRICA
 23. 23. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecanismes Classe 1415 Diap. 22 de 31 CREU DE MALTA
 24. 24. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecanismes Classe 1415 Diap. 23 de 31 BIELA – MANOVELLA Moviment linial ↔ Moviment circular Biela Pistó Manovella PMI PMS Cursa
 25. 25. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecanismes Classe 1415 Diap. 24 de 31 Exercici La relación de transmisión de un par de engranajes es de 1/14. si la rueda tiene 294 dientes. ¿Cuántos tiene el piñón?
 26. 26. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecanismes Classe 1415 Diap. 25 de 31 Exercici Un eje que gira a 2000 rpm transmite el movimiento a otro a través de dos piñones, que tienen 24 y 60 dientes respectivamente. Calcula la velocidad del segundo eje.
 27. 27. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecanismes Classe 1415 Diap. 26 de 31 Exercici Calcula la relación de transmisión de un par de engranajes cuya rueda conductora tiene 50 dientes y la conducida 30. Explica por qué el eje conducido gira más deprisa o despacio que el eje conductor.
 28. 28. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecanismes Classe 1415 Diap. 27 de 31 Exercici Determina la relación de transmisión entre dos árboles y la velocidad del segundo si están unidos por una correa de transmisión. Los diámetros de las poleas son, respectivamente, d1= 60 cm y d2= 30 cm, sabiendo que el primer árbol gira a 1500 rpm.
 29. 29. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecanismes Classe 1415 Diap. 28 de 31 Exercici La relación de transmisión entre una polea de 120 mm de diámetro acoplada al árbol motor y otra acoplada al árbol resistente es i = 1/5. Calcula el diámetro de esta última.
 30. 30. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecanismes Classe 1415 Diap. 29 de 31 Exercici Se dispone de un motor que gira a 3000 rpm y se desea transmitir este giro a un árbol por medio de un sistema de poleas. Se pide que la velocidad de giro del árbol conducido sea de 1000 rpm y se disponen de varias poleas de los siguientes diámetros: 100, 200, 300 y 400 mm. Indicad qué juegos de poleas será preciso instalar para lograr esa relación de transmisión.
 31. 31. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecanismes Classe 1415 Diap. 30 de 31 MECANISMES Tecnologia 3r d’ESO Pedro Lorenzo banustec@gmail.com Curs 2014/15 Abril

×