Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Mecanismes de transmissió de forces i moviment

1.447 visualizaciones

Publicado el

Mecanismes. ESO3. Revisión 1415

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

Mecanismes de transmissió de forces i moviment

 1. 1. TTTEEECCCNNNOOOLLLOOOGGGIIIAAA 333 MMMEEECCCAAANNNIIISSSMMMEEESSS
 2. 2. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 1 de 40 1. CONCEPTES ⊗ Màquines ⊗ Treball i Potència ⊗ Principi de conservació de l’energia 2. MÀQUINES SIMPLES ⊗ Palanca ⊗ Roda ⊗ Pla Inclinat 3. MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DE MOVIMENT ⊗ Rodes de fricció ⊗ Engranatges ⊗ Corretja ⊗ Cadena 4. MECANISMES DE TRANSFORMACIÓ DE MOVIMENT ⊗ Cargol – femella ⊗ Lleves i excèntriques ⊗ Creu de Malta ⊗ Biela - manovella
 3. 3. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 2 de 40 MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DE MOVIMENT MECANISMES Simples Compostos POTÈNCIA Molta Poca EIXOS Propers Llunyans CÀLCULS
 4. 4. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 3 de 40 ⇒Eix Referéncia ⇒Arbre Transmissió ⇒Freqüència de rotació: en [min-1] (rpm) o [seg-1] (rps) ⇒Roda Conductora / Conduïda ⇒Relació de Transmissió i 1 2 21 n n i =→ i1 2, relació de transmissió de1 a 2 [ ] n1, règim de la roda conductora (rpm)[min-1 ] n2, règim de la roda conduïda (rpm) [min-1 ]
 5. 5. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 4 de 40 TIPUS DE TRANSMISSIÓ
 6. 6. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 5 de 40 ELEMENTS DE TRANSMISSIÓ EIXOS Propers Llunyans POTÈNCIATRANSMESA Baixa RODES DE FRICCIÓ CORRETJA Alta ENGRANATGES CADENA
 7. 7. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 6 de 40 TRANSMISSIÓ PER CORRETJA 2 1 21 φ φ =→i i1 2, relació de transmissió de1 a 2 [ ] n1, règim de la roda conductora (rpm) [min-1 ] n2, règim de la roda conduïda (rpm) [min-1 ] ø1, diàmetre de la roda conductora [mm] ø2, diàmetre de la roda conduïda [mm]
 8. 8. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 7 de 40 TIPUS DE CORRETGES MÉS BARATA MENYS POTENT MÉS CARA MÉS POTENT
 9. 9. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 8 de 40 TRANSMISSIÓ PER CADENA Menys lliscament, més soroll.
 10. 10. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 9 de 40 EXERCICI 1 Per accionar una màquina es col·loca una politja de 100 mm de diàmetre a un motor elèctric. Aquesta politja s’enllaça amb una altra que té un diàmetre de 150 mm, solidària a l’eix de la màquina. Si el motor gira a 1500 min-1 , Quina serà la freqüència de rotació de l’eix de la màquina? Quina serà la i del mecanisme?
 11. 11. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 10 de 40 EXERCICI 2 pag 61. Exemple Una politja que gira a 2000 rpm i té un diàmetre de 75 mm, arrosega una altra politja de 50 mm de diàmetre. Quina és la velocitat de la segona politja? Quina és la relació de transmissió?
 12. 12. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 11 de 40 EXERCICI 3 pag 61. Num 2 La politja del motor d’una rentadora té 10 cm de diàmetre i gira a 1500 rpm. Si volem que la velocitat de gir del tambor sigui de 500 rpm... Quin diàmetre ha de tenir la politja conduïda?
 13. 13. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 12 de 40 EXERCICI 4 En un trepant de sobretaula, el motor elèctric duu un con amb tres politges de 80, 100 i 120 mm de diàmetre. El con s’enllaça a través d’una corretja amb un altre col·locat en posició invertida i solidari a l’eix del portabroques. Si el motor gira a 1440 min-1 ... Quines seran les freqüències de rotació del portabroques? Quines “i” pot tenir el mecanisme?
 14. 14. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 13 de 40 TRANSMISSIÓ PER RODES DE FRICCIÓ TRANSMISSIÓ PER ENGRANATGES
 15. 15. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 14 de 40 CÀLCULS 2 1 1 2 212211 ·· z z n n iznzn ==→= → i1 2 relació de transmissió de 1 a 2 [ ] n1 règim de la roda conductora (rpm) [min-1] n2 règim de la roda conduïda (rpm) [min-1] z1 nombre de dents de la roda conductora [dents] z2 nombre de dents de la roda conduïda [dents]
 16. 16. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 15 de 40 EXERCICI 5 En una transmissió per engranatges... Si s’acobla a un motor que gira a 800 min-1 , l’engranatge conduït té 80 dents i ha de girar a 1800 min-1 , determineu el nombre de dents que haurà de tenir l’engranatge conductor. Determineu també la “i”.
 17. 17. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 16 de 40 EXERCICI 6 Pag 63. Num 3 La roda conductora d’un engranatge té 40 dents i la conduïda, 28... Calcula la relació de transmissió Digues si es tracta d’un sistema multiplicador o reductor.
 18. 18. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 17 de 40 EXERCICI 7 Pag 63. Num 5 Amb quina marxa anirà més ràpid la bicicleta? Amb quina haurem de fer més força? Marxa Plat Pinyó A 32 15 B 32 11 C 22 17 D 22 11
 19. 19. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 18 de 40 TIPUS D'ENGRANATGES Recte Helicoïdal Dents de fletxa Cònics Cargol sens fí Interior Cremallera
 20. 20. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 19 de 40
 21. 21. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 20 de 40
 22. 22. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 21 de 40 EXERCICI 8 En una transmissió per politges, la motriu té un diàmetre de 250 mm i la conduïda de 750 mm. Si la motriu gira a 900 min-1 ... Quina serà la freqüència de rotació de la conduïda?
 23. 23. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 22 de 40 EXERCICI 9 Un con de politges està format per tres politges de 150, 250 i 350 mm de diàmetre que enllacen amb un con igual però invertit. Determineu les tres relacions de transmissions possibles.
 24. 24. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 23 de 40 EXERCICI 10 En una transmissió per engranatges la roda conductora té 18 dents i la conduïda, 58. Determina la freqüència de rotació i la relació de transmissió si la roda motriu gira a 1500 min-1 .
 25. 25. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 24 de 40 MECANISMES DE TRANSFORMACIÓ DE MOVIMENT Circular Linial Linial Circular Continu Discontinu CARGOL-FEMELLA
 26. 26. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 25 de 40 LLEVES I EXCÈNTRIQUES LLEVA EXCÈNTRICA
 27. 27. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 26 de 40 CREU DE MALTA
 28. 28. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 27 de 40 BIELA – MANOVELLA Moviment linial ↔ Moviment circular Biela Pistó Manovella PMI PMS Cursa
 29. 29. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 28 de 40 Exercici 11 La relació de transmisió de un parell d’engranatges és de 1/14. Si la roda té 294 dents… Quantes té el pinyó?
 30. 30. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 29 de 40 EXERCICI 12 Un eix que gira a 2000 rpm transmet el moviment a un altre a través de dos pinyons que tenen 24 i 60 dents respectivamente. Calcula la velocitat del segon eix.
 31. 31. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 30 de 40 EXERCICI 13 Calcula la relació de transmissió d’un parell d’engranatges on la roda conductora té 50 dents i la conduïda, 30. Explica per què l’eix conduit gira més ràpid o més lent que l’eix conductor.
 32. 32. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 31 de 40 EXERCICI 14 Determina la relació de transmisió entre dos arbres i la velocitat del segon si estàn units per una corretja de transmissió. Els diàmetres de les politges son, respectivament, d1= 60 cm i d2= 30 cm. El primer arbre gira a 1500 rpm.
 33. 33. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 32 de 40 EXERCICI 15 La relació de transmisió entre una politja de 120 mm de diàmetre acoblada a l’arbre motor i una altra acoblada l’arbre ressistent és i = 1/5. Calcula el diàmetre d’aquesta darrera.
 34. 34. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 33 de 40 EXERCICI 16 Es disposa d’un motor que gira a 3000 rpm i es desitja transmetre aquest gir a un arbre per mitjà d’un sistema de politges. Es demana que la velocitat de gir de l’arbre conduit sigui de 1000 rpm i es disposa de vàries politges dels següents diàmetres: 100, 200, 300 y 400 mm. Indica quins jocs de politges serà precís instal·lar per aconseguir aquesta relació de transmisió.
 35. 35. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 34 de 40 EXERCICIS FINALS Pag 70. Num 19 Creus que pot funcionar el sistema de politges I corretges següent? consulta l’esquema al llibre
 36. 36. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 35 de 40 EXERCICIS FINALS Pag 70. Num 20 Donat el sistema de politges següent: consulta l’esquema al llibre n1= 40 rpm d1= 100 mm n2= 300 rpm Calcula el diàmetre de la roda conduïda. Calcula la relació de transmissió. Quin tipus de sistema és? Reductor o multiplicador?
 37. 37. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 36 de 40 EXERCICIS FINALS Pag 70. Num 21 En aquesta batedora manual les rodes petites tenen 25 dents i la gran, 100. consulta l’esquema al llibre Calcula: La relació de transmissió. Quantes voltes fan les petites quan les grans fan 10. La velocitat de la maneta (rpm) si les rodes petites giren a 300 rpm. Quin tipus de sistema és aquesta batedora, reductor o multiplicador?
 38. 38. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 37 de 40 EXERCICIS FINALS Pag 70. Num 24 Quina és la velocitat de gir del motor d’aquest trepant? consulta l’esquema al llibre La broca gira a 300 rpm, les rodes petites tenen 10 dents i les grans, 50.
 39. 39. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 38 de 40 EXERCICIS FINALS Pag 71. Num 27 El motor d’una locomotora de muntanya fa moure un engranatge de 50 dents que avança per la cremallera del centre de la via. Aquest engranatge gira a 20 rpm i la distancia entre dents és de 20 cm. consulta l’esquema al llibre Quina és la velocitat del tren en km/h? Quant trigarà a recorrer els 11 km entres dues estacions?
 40. 40. Tecnologia ESO3. MECANISMES ESO3 Mecs Classe 1415 Diap. 39 de 40 MECANISMES Tecnologia 3r d’ESO Pedro Lorenzo banustec@gmail.com Curs 2014/15 Abril

×