Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Pneumàtica i Oleohidràulica 2d3

502 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Pneumàtica i Oleohidràulica 2d3

 1. 1. Tecnologia Industrial PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA 2/3
 2. 2. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 2 de 44 PNEUMÀTICA Conjunt de tècniques basades en la utilització de L’AIRE COMPRIMIT com a fluid transmisor d’energia per l’accionament de màquines i mecanismes.  Segle II AC. Tesibios. Primer tractat de pneumàtica.  1857. Commeiller. Perforadora d’aire comprimit.  1880. Fré pneumàtic.  1888. Primera xarxa pneumàtica de distribució subterrània (Paris).  Actualment. Transport d’energia i automatització de procesos.
 3. 3. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 3 de 44 EL CIRCUIT PNEUMÀTIC
 4. 4. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 4 de 44 PRODUCCIÓ COMPRESSOR  Habitualment de pistó  Característiques: Cabal [m3/s] i Pressió [Pa] REFRIGERADOR  Fins T ambient ACUMULADOR  Emmagatzemar energia  Eliminar pulsacions
 5. 5. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 5 de 44 CONDICIONAMENT ASSECADOR  Condensació  Absorció (SiO2, canvi periòdic) FILTRE  Reduir desgast REGULADOR DE P  Seguretat LUBRICADOR  Lliscament i corrosió
 6. 6. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 6 de 44 DISTRIBUCIÓ  De producció a utilització  Disseny segons fuites i pèrdua de càrrega  Acer, coure, PE  Pendent 1-3% en el sentit d’avanç.
 7. 7. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 7 de 44 ACTUACIÓ Transformació d’Energia Pneumàtica en Treball Elements de Treball  Cilindres  Actuadors de gir  Motors
 8. 8. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 8 de 44
 9. 9. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 9 de 44
 10. 10. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 10 de 44 CILINDRES SIMPLE EFECTE DOBLE EFECTE DADES: Diàmetre de l’èmbol [mm] Diàmetre de la tija [mm] Cursa [mm] Pressió [Pa] Cabal [l/s] ··· lSpW 
 11. 11. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 11 de 44 PROBLEMA Un cilindre DE alimentat a 6 bar fa una força d’avanç de 480 kp. Si el diàmetre de la tija és de 30 mm, calcula el diàmetre del cilindre i la força de retrocés
 12. 12. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 12 de 44 SOLUCIÓ a) Unitats: FA= 480 kp · 9,81N/1kp = 4708,8 N p = 6 bar · 105Pa/1bar = 6·105 Pa b) Càlcul: FA= SA·p  Sc = 4708,8/6·105 = 7,85·10-3 m2  Dc = 100 mm Dc = 0,10 m  Sc = 7,85·10-3 m2 Dt = 0,03 m  St = 7,06·10-4 m2 SR = Sc - St = 7,14·10-3 m2  FR = SR·p = 4284 N (436,7 kp)
 13. 13. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 13 de 44 PROBLEMA Un cilindre DE alimentat a 8 bar té un diàmetre interior de 50 mm i un diàmetre de la tija de 18 mm. Calcula la força d’avanç i retrocés. 1571 N 1367 N
 14. 14. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 14 de 44 PRESSIONS atmppp  21 p1 < patm  buit p1, pressió absoluta [Pa] p2, pressió relativa [Pa] patm, pressió atmosfèrica [Pa]
 15. 15. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 15 de 44 CONSUM
 16. 16. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 16 de 44 PROBLEMA Un cilindre té aquestes característiques:  p = 10 bar  Q = 10 l/s  DC = 100 mm  DT = 30 mm  C = 80 mm Calcula a l’avanç i el retrocés: a)Velocitat b)Temps c)Força d)Consum d’aire a pressió atmosférica A R v 1,27 m/s 1,4 m/s t 0,063 s 0,057 s F 7850 N 7150 N Q 100 l/s
 17. 17. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 17 de 44 POTÈNCIES Potència mecànica d’entrada: eElectME PP · Potència hidràulica: qpPh · Potència mecànica de sortida: tElectMS PvFP ·· 22 
 18. 18. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 18 de 44 REGULACIÓ I CONTROL Regular p, q i sentit del fluid per aconseguir el funcionament desitjats.
 19. 19. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 19 de 44 VÀLVULES Paràmetres:  Nombre de VÍES. Orificis d’entrada o sortida d’aire.  Nombre de POSICIONS. Estats possibles de la vàlvula.  Elements d’ACCIONAMENT i RETORN. Vàlvula VÍES / POSICIONS NO/NT accionada per ACCIONAMENT i amb retorn per RETORN
 20. 20. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 20 de 44
 21. 21. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 21 de 44 VÀLVULES DISTRIBUIDORES Vàlvula 2/2 NT accionada per polsador i retorn amb molla Vàlvula 3/2 NT accionada per rodet escamotejable i retorn amb molla Vàlvula 3/2 NT accionada per rodet i retorn amb molla Vàlvula 5/2 NO accionada per polsador amb enclavament Vàlvula 3/2 NO accionada per pressió i retorn amb molla Vàlvula 5/2 NO accionada per pressió i retorn amb molla Vàlvula 5/3 NT accionada per pressió i retorn amb molla
 22. 22. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 22 de 44 VÀLVULES REGULADORES DE PRESSIÓ I CABAL Antirretorn Reguladora de pressió Reguladora de cabal bidireccional fixa Reguladora de cabal bidireccional regulable Reguladora de cabal unidireccional regulable Escapament ràpid V. Selectora de Circuit OR1 Vàlvula de Simultaneïtat AND 1 OR exclusiva o Kyle’s valve
 23. 23. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 23 de 44 CONTROL  Directe  Indirecte
 24. 24. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 24 de 44 REPRESENTACIÓ DE CIRCUITS  Elements en posició horitzontal  Circuits en posició de repòs  Ordre: 1. Actuadors 2. Vàlvules de control 3. Sensors 4. Producció d’aire
 25. 25. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 25 de 44
 26. 26. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 26 de 44 EXEMPLES DE CIRCUITS  Accionament directe d’un cilindre SE  Accionament indirecte d’un cilindre SE  Accionament directe d’un cilindre DE  Accionament indirecte d’un cilindre DE  Regulació de la velocitat  Comandament simultani  Comandament des de dos punts  Accionament continu  Comandament temporitzat  Moviments en cascada
 27. 27. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 27 de 44 ACCIONAMENT DIRECTE D’UN CILINDRE SE AMB VÀLVULES 2/2
 28. 28. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 28 de 44 ACCIONAMENT INDIRECTE D’UN CILINDRE SE AMB VÀLVULA 3/2
 29. 29. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 29 de 44 ACCIONAMENT DIRECTE D’UN CILINDRE DE AMB VÀLVULA 5/2
 30. 30. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 30 de 44 ACCIONAMENT INDIRECTE D’UN CILINDRE DE (SEMIAUTOMÀTIC)
 31. 31. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 31 de 44 ACCIONAMENT INDIRECTE D’UN CILINDRE DE (AUTOMÀTIC)
 32. 32. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 32 de 44 ACCIONAMENT INDIRECTE D’UN CILINDRE DE AMB VÀLVULA 5/3
 33. 33. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 33 de 44 COMANDAMENT SIMULTANI (VÀLVULA AND LÒGICA)
 34. 34. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 34 de 44 COMANDAMENT DES DE 2 PUNTS (VÀLVULA OR LÒGICA)
 35. 35. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 35 de 44 COMANDAMENT TEMPORITZAT
 36. 36. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 36 de 44 MOVIMENTS EN CASCADA
 37. 37. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 37 de 44
 38. 38. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 38 de 44 DISSENY DE CIRCUITS Disseny: 1. Càlcul p, q i components. 2. Esquema del circuit Representació:  Plànol de situació  Quadre de moviments  Diagrama Espai – Fase  Diagrama Espai – Temps  GRAFCET
 39. 39. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 39 de 44 PLANOL DE SITUACIÓ Representació esquemàtica de la POSICIÓ RELATIVA DELS ELEMENTS
 40. 40. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 40 de 44 QUADRE DE SEQÜÈNCIA DE MOVIMENTS Etapa Actuador 1.0 2.0 1 + 2 + 3 - -
 41. 41. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 41 de 44 DIAGRAMA ESPAI - FASE
 42. 42. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 42 de 44 DIAGRAMA ESPAI - TEMPS
 43. 43. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 43 de 44 GRAFCET (GRAphe Fonctionel de Comande Êtapes – Transitions) ETAPES  Fases a realitzar al procés: Quadrat  Accions Associades: Rectangle TRANSICIONS  Condicions per canviar d'etapa  Segment horitzontal amb la condició al costat Cada etapa s’activa quan:  Està activada la precedent.  Es compleix la condició de transició entre etapes. El GRAFCET pot tenir ramificacions.
 44. 44. Tecnologia Industrial 2: PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA BTX2 Pneum Oleo Clase 1415 2d3 Diap. 44 de 44 PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA 2/3 Tecnologia Industrial Pedro Lorenzo banustec@gmail.com Curs 2014/15 Març

×