Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
NOWE STUDIUM
POLITYKA
INFRASTRUKTURALNA
g
gospodarka
i usługi
m
zamieszkiwanie
p
przestrzenie
publiczne
d
dziedzictwo
w
rzeki
woda
z
zieleń bez
granic
k
kompozycj...
POLITYKA W PIGUŁCE
✓W RAMACH GOSPODARKI ODPADAMI NIE
PRZEWIDUJE SIĘ LOKALIZACJI SPALARNI
ODPADÓW NA TERENIE WROCŁAWIA
CZY ...
ŚRODOWISKO
WYTYCZNE STUDIALNE W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ
ZAOPATRZENIE
W WODĘ
ODPROWADZANIE
ŚCIEKÓW
POPRZEZ SIEĆ
KANALIZA...
ŚRODOWISKO
WYTYCZNE STUDIALNE W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ
ZAGOSPODAROWANIE
WÓD
OPADOWYCH
I ROZTOPOWYCH
PRIORYTETOWA ZASAD...
ŚRODOWISKO
WYTYCZNE STUDIALNE W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ
GOSPODARKA
ODPADAMI
ZWIĘKSZENIE ILOŚCI PUNKTÓW SELEKTYWNEJ ZBIÓ...
ŚRODOWISKO
WYTYCZNE STUDIALNE W SEKTORZE ENERGETYKI
SEKTOR
ELEKTROENERGETYKA
SEKTOR ENERGETYKI
CIEPLNEJ
SEKTOR
GAZOWNICTWA...
SIECI KOMUNALNE
ENERGETYKA
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Nowe Studium Wrocławia: Polityka Infrastrukturalna

Polityka infrastrukturalna zabezpiecza miasto w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię oraz odprowadzania ścieków i gospodarowania odpadami. Istotne znaczenie przypisuje się odnawialnym źródłom energii, tzw. małej retencji, selektywnej zbiórce odpadów oraz energooszczędności obiektów i urządzeń.

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Nowe Studium Wrocławia: Polityka Infrastrukturalna

 1. 1. NOWE STUDIUM POLITYKA INFRASTRUKTURALNA
 2. 2. g gospodarka i usługi m zamieszkiwanie p przestrzenie publiczne d dziedzictwo w rzeki woda z zieleń bez granic k kompozycja m mobilność i infrastruktura ZAŁOŻENIA NOWEJ POLITYKI PRZESTRZENNEJ
 3. 3. POLITYKA W PIGUŁCE ✓W RAMACH GOSPODARKI ODPADAMI NIE PRZEWIDUJE SIĘ LOKALIZACJI SPALARNI ODPADÓW NA TERENIE WROCŁAWIA CZY TEŻ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANEJ PALIWEM POCHODZĄCYM Z ODPADÓW ✓PRIORYTETOWA ZASADA ZAGOSPODAROWANIA OPADU W MIEJSCU JEGO WYSTĄPIENIA ✓MONTAŻ W ISTNIEJĄCYCH ELEKTROCIEPŁOWNIACH URZĄDZEŃ DO OCZYSZCZANIA SPALIN ✓ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY ✓ROZBUDOWA SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW POLITYKA INFRASTRUKTURALNA
 4. 4. ŚRODOWISKO WYTYCZNE STUDIALNE W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ ZAOPATRZENIE W WODĘ ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW POPRZEZ SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I OGÓLNOSPŁAWNEJ MODERNIZACJA I ROZBUDOWA WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW OGRANICZENIA ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH DO KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ REKULTYWACJI PÓL IRYGACYJNYCH NA OSOBOWICACH REALIZACJA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH DLA ŚCIEKÓW Z KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ WRAZ Z POMPOWNIAMI, SYSTEMAMI RUROCIĄGÓW ZASILAJĄCYCH I OPRÓŻNIAJĄCYCH ZBIORNIKI ORAZ SYSTEMÓW DEZODORYZACJI MINIMALIZACJI UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWYCH Z SYSTEMU WENTYLACJI KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ POPRZEZ STOSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK CHEMICZNYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH MAGISTRALNYCH I ROZDZIELCZYCH MODERNIZACJA UJĘĆ WODY, PRZEPOMPOWNI, HYDROFORNI ROZBUDOWA SYSTEMU MONITOROWANIA I DEZYNFEKCJI SIECI RENOWACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ POLITYKA INFRASTRUKTURALNA
 5. 5. ŚRODOWISKO WYTYCZNE STUDIALNE W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH PRIORYTETOWA ZASADA ZAGOSPODAROWANIA OPADU W MIEJSCU JEGO WYSTĄPIENIA ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH BEZPOŚREDNIO NA TERENACH DZIAŁEK BUDOWLANYCH POPRZEZ BUDOWĘ ZBIORNIKÓW ODPAROWUJĄCYCH, NAWIERZCHNI PRZEPUSZCZALNYCH, ITP. ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH Z ULIC NA TERENY O NISKIEJ INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY I NA TERENY ZIELONE ZACHOWANIA OCZEK WODNYCH I MOKRADEŁ, OCHRONĘ EKOSYSTEMÓW WODNYCH, OBSADZANIE ROŚLINNOŚCIĄ, POZOSTAWIENIE DRÓG SPŁYWU WÓD DESZCZOWYCH W STANIE QUASI-NATURALNYM OCHRONY I WYKORZYSTANIA NATURALNYCH ZAGŁĘBIEŃ TERENU BUDOWANIE LOKALNYCH, SZTUCZNYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH DO MAGAZYNOWANIA (RETENCJONOWANIA) CZĘŚCI PODCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH MODERNIZACJI ELEMENTÓW SIECI KANALIZACYJNYCH POŁOŻONYCH W PRZEBUDOWYWANYCH FRAGMENTACH PASÓW DROGOWYCH MODERNIZACJI ZAMKNIĘĆ PRZECIWPOWODZIOWYCH OGRANICZENIA DO MINIMUM ZRZUTÓW ŚCIEKÓW NADMIAROWYCH POPRZEZ PRZELEWY BURZOWE POLITYKA INFRASTRUKTURALNA
 6. 6. ŚRODOWISKO WYTYCZNE STUDIALNE W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ GOSPODARKA ODPADAMI ZWIĘKSZENIE ILOŚCI PUNKTÓW SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH POPRAWA WYPOSAŻENIA W ZAKRESIE INSTALACJI RECYKLINGU, W TYM DO ROZBUDOWY ISTNIEJĄCYCH I BUDOWY NOWYCH: -SORTOWNI ODPADÓW, W TYM RÓWNIEŻ DOCZYSZCZANIA FRAKCJI ODPADÓW ZBIERANYCH SELEKTYWNIE - INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI - INSTALACJI FERMENTACJI PRZEZNACZONYCH DO PRZETWARZANIA ODPADÓW ORGANICZNYCH, DOMOWYCH, W PRZYPADKU, GDY NIE BĘDĄ ONE PODLEGAŁY KOMPOSTOWANIU - INSTALACJI DO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW NA PALIWO ALTERNATYWNE, - INSTALACJI DO DEMONTAŻU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH -INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW BUDOWLANYCH - STACJI ZBIERANIA I DEMONTAŻU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI ORAZ INSTALACJI DO RECYKLINGU POJAZDÓW - WYZNACZENIA REZERWY TERENOWEJ NA MAGAZYNOWANIE ODPADÓW W WYPADKACH KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH POLITYKA INFRASTRUKTURALNA
 7. 7. ŚRODOWISKO WYTYCZNE STUDIALNE W SEKTORZE ENERGETYKI SEKTOR ELEKTROENERGETYKA SEKTOR ENERGETYKI CIEPLNEJ SEKTOR GAZOWNICTWA ROZBUDOWA SIECI GAZOWNICZEJ BUDOWA NOWOCZESNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI ROZBUDOWA SIECI CIEPLNYCH MONTAŻ W ISTNIEJĄCYCH ELEKTROCIEPŁOWNIACH URZĄDZEŃ DO OCZYSZCZANIA SPALIN W CELU POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA WYKORZYSTYWANIE NIEKTÓRYCH RODZAJÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE) BUDOWA NOWYCH GPZ (GŁÓWNYCH PUNKTÓW ZASILANIA) ROZBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH POLITYKA INFRASTRUKTURALNA
 8. 8. SIECI KOMUNALNE
 9. 9. ENERGETYKA

  Sé el primero en comentar

  Inicia sesión para ver los comentarios

Polityka infrastrukturalna zabezpiecza miasto w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię oraz odprowadzania ścieków i gospodarowania odpadami. Istotne znaczenie przypisuje się odnawialnym źródłom energii, tzw. małej retencji, selektywnej zbiórce odpadów oraz energooszczędności obiektów i urządzeń.

Vistas

Total de vistas

1.159

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

1.001

Acciones

Descargas

0

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×