Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Dimensión relixiosa do ser humano

513 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Tecnología, Empresariales
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Dimensión relixiosa do ser humano

 1. 1. <ul><li>DIMENSIÓN RELIXIOSA </li></ul><ul><li>DO </li></ul><ul><li>SER HUMANO </li></ul>
 2. 2. Afirmacións sobre a RELIXIÓN <ul><li>“ Unha relación natural e espontánea entre a creatura e o Creador, expresión do sentimento de infinito impreso na alma humana ” </li></ul>
 3. 3. <ul><li>“ O estado propio dunha época primitiva de ignorancia ” </li></ul><ul><li>(A. Comte) </li></ul>
 4. 4. <ul><li>“ O ser mesmo do home en canto que se pon en xogo o sentido da súa vida e da súa existencia en xeral ” </li></ul><ul><li>(P. Tillich) </li></ul>
 5. 5. <ul><li>“ Pura proxección dos desexos humanos ” </li></ul><ul><li>(L. Feuerbach) </li></ul>
 6. 6. <ul><li>“ O opio do pobo ” </li></ul><ul><li>(K. Marx) </li></ul>
 7. 7. <ul><li>“ Búsqueda do sentido último e recoñecemento dunha realidade suprema que trascende ao ser humano, dándolle un sentido pleno e absoluto á súa existencia ” </li></ul>
 8. 8. <ul><li>“ Refuxio falso ante a incapacidade de soportar a vida ” </li></ul><ul><li>(F. Nietzsche) </li></ul>
 9. 9. <ul><li>“ Neurosis obsesiva universal ” ante “o estado infantil de dependencia absoluta ” e “ nostalxia do pai ” </li></ul><ul><li>(S. Freud) </li></ul>
 10. 10. <ul><li>“ A experiencia do sagrado. Hai algo eterno na relixión, destinado a sobrevivir. As formas poden cambiar, pero o substancial permanece. O substancial é a experiencia do sagrado ” (É. Durkheim) </li></ul>
 11. 11. Propostas e obxectivos <ul><li>1º.- Profundar no coñecemento do feito relixioso , tratando de descubrir o substancial </li></ul><ul><li>2º.- Identificar e analizar as grandes experiencias relixiosas da historia e que deron lugar ás relixións actuais , aportando sentido á vida de millóns de persoas </li></ul><ul><li>3º.- Analizar a situación da relixión na actual sociedade secularizada , tratando de recoñecer as causas e consecuencias de dita situación </li></ul>
 12. 12. 1.- O FEITO RELIXIOSO (1) <ul><li>1.- ¿Qué é a RELIXIÓN? </li></ul><ul><ul><li>A relixión é un feito … </li></ul></ul><ul><ul><li>… especificamente humano … </li></ul></ul><ul><ul><li>… e orixinal , … </li></ul></ul><ul><ul><li>… consistente na búsqueda do sentido último … </li></ul></ul><ul><ul><li>… e no recoñecemento dunha realidade suprema que trascende ao home, dándolle un sentido pleno e absoluto á súa existencia </li></ul></ul>
 13. 13. 1.- O FEITO RELIXIOSO (2) <ul><li>2.- ORIXE DA RELIXIÓN </li></ul><ul><ul><li>En todas as culturas antigas existen numerosos vestixios e pegadas relixiosas : utensilios de culto (altares, amuletos,…), restos de tipo funerario, animais pintados nas covas,… </li></ul></ul><ul><ul><li>Estas pegadas indican que os homes primitivos practicaron unha relixión. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pero, como foi a relixión nas súas orixes? </li></ul></ul>
 14. 14. 1.- O FEITO RELIXIOSO (3) <ul><li>Distintas interpretacións sobre a orixe da relixión: </li></ul><ul><ul><li>1.- ANIMISMO : crenza en espíritos desligados do corpo e que animaban aos seres dándolles vida. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Culto aos mortos como crenza na vida máis alá da morte. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>2.- TOTEMISMO : o tótem é a alma dun animal que encarna e protexe a vida colectiva do grupo. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Culto ao animal como forma máis primitiva da relixión. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>3.- MAXIA : intento de dominio das forzas sobrenaturais utilizándoas en beneficio propio. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Busca o sentido utilitario e non o sentido último. </li></ul></ul></ul>
 15. 16. 1.- O FEITO RELIXIOSO (4) <ul><li>Non sabemos como foi a relixións nas súas orixes </li></ul><ul><li>Os pobos antigos máis coñecidos (Mesopotamia, Exipto,…) tiñan unhas relixións bastante organizadas, pero nas que destacaban o culto: </li></ul><ul><ul><li>aos mortos </li></ul></ul><ul><ul><li>aos animais </li></ul></ul><ul><ul><li>ás forzas da natureza </li></ul></ul><ul><li>Os MITOS e os RELATOS que acompañan aos ritos tamén acompañan á experiencia relixiosa </li></ul><ul><li>Todo na procura de darlle sentido á existencia </li></ul>
 16. 17. 1.- O FEITO RELIXIOSO (5) <ul><li>3.- EXPERIENCIA DO SAGRADO </li></ul><ul><ul><li>Durkheim : “ hai algo eterno na relixión, destinado a sobrevivir. As formas poden cambiar, pero o substancial permanece. O substancial é a experiencia do sagrado ” </li></ul></ul><ul><ul><li>Nas sociedades primitivas , a experiencia do sagrado é coñecida con distintos nomes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oceanía: mana </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Exipto: ka </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>India: Brahmán </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>China: tao </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Detrás de todas estas expresións escóndese a experiencia dun poder misterioso, que transcende á persoa, impactándoa e transformándoa. Esa é a EXPERIENCIA RELIXIOSA . </li></ul></ul>
 17. 19. 1.- O FEITO RELIXIOSO (6) <ul><li>Perspectiva sociolóxica : </li></ul><ul><ul><li>Desde o punto de vista sociolóxico, o sagrado maniféstase como forza misteriosa que se encarna nos membros dunha sociedade facendo que todos se sintan un por enriba da individualidade </li></ul></ul><ul><ul><li>P. ex.: TOTEM : crenza e sentimento de algo superior que transcende e une ao clan; é a forza misteriosa do clan, anterior a cada un dos seus membros e que os sobrevirá ( É. Durkheim ) </li></ul></ul>
 18. 20. 1.- O FEITO RELIXIOSO (7) <ul><li>Perspectiva fenomenolóxica : </li></ul><ul><ul><li>Desde a perspectiva da fenomenoloxía, o sagrado aparece como unha realidade numinosa , é dicir, como algo totalmente distinto que transcende ao individuo deixándoo impactado. </li></ul></ul><ul><ul><li>O numinoso é un misterio tremendo e fascinante; como tremendo, inspira respecto, temor e terror; como fascinante, atrae, seduce e embriaga ( R. Otto ) </li></ul></ul>
 19. 21. 1.- O FEITO RELIXIOSO (8) <ul><li>Perspectiva hermenéutica : </li></ul><ul><ul><li>Desde o punto de vista hermenéutico (que intenta integrar todos os aspectos), o sagrado experiméntase como fundamento da realidade , como realidade definitiva e última que lle dá sentido á existencia. </li></ul></ul><ul><ul><li>O sagrado transcende este mundo, pero maniféstase nel de forma imprevisible, polo que hai que estar atentos ás hierofanías , que son manifestación do sagrado. </li></ul></ul>
 20. 22. 1.- O FEITO RELIXIOSO (9) <ul><li>Que hai detrás do sagrado? De onde procede esa forza misteriosa ( mana, tao, atman, ka, ruah ou pneuma )? </li></ul><ul><ul><li>Todas as relixións falan dunha realidade suprema á que denominamos DEUS, BRAHMÁN, ALÁ, IAHVÉ,… </li></ul></ul><ul><ul><li>… pero ninguén puido vela. </li></ul></ul><ul><ul><li>Por iso, en cada cultura soe imaxinarse de formas diferentes. </li></ul></ul>
 21. 23. 1.- O FEITO RELIXIOSO (10) <ul><li>4.- FUNCIÓNS PROPIAS DA RELIXIÓN </li></ul><ul><ul><li>Funcións propias e inherentes á relixión : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mística : orientar ao ser humano cara ao misterio; capacita ao crente para relacionarse con Deus. O contacto con Deus modela ao ser humano, facéndoo semellante a el </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Profética e crítica : descubrir as falsidades e enganos, denunciar as situacións inhumanas e anunciar a verdadeira salvación (vs pseudorrelixiosidade : actitude relixiosa falsa) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Moral : impulsa a facer o ben, iluminando a conciencia, inspirando normas e orientando condutas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Asistencial : atender aos abandonados, asistíndoos nas súas necesidades e amosándolles a misericordia de Deus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Social : impulsa a crear un sentimento de fraternidade na sociedade, promovendo valores sociais, como a solidariedade, a paz, a festa,… e lexitimando o sentido da vida </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Funcións que se derivan de situacións humanas e sociais : atención a necesidades sociais que sen elas estarían desatendidas: asilos, orfanatos, hospitais, escolas,... </li></ul></ul>
 22. 24. 1.- O FEITO RELIXIOSO (11) <ul><li>5.- USO E ABUSO DA RELIXIÓN </li></ul><ul><ul><li>A relixión é en si mesma un feito bo , que lle axuda ao ser humano a atopar o sentido da vida, un sentido que o encha plenamente nas súas carencias máis profundas e nas súas aspiracións máis sublimes; un sentido que relativice os problemas e preocupacións, situándoos na súa xusta dimensión. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pero non se pode negar que a veces abusouse da relixión ; falsificouse o seu verdadeiro sentido, foi utilizada como opio para evadirse da realidade, usouse para atemorizar á xente, para reprimila, para explotar o sentimento relixioso de persoas sinxelas. </li></ul></ul>
 23. 25. 1.- O FEITO RELIXIOSO (12) <ul><li>6.- RELIXIÓN E POLÍTICA </li></ul><ul><ul><li>Nas sociedades antigas e tradicionais dominaba a teocracia ou réxime divino : acudíase á relixión para lexitimar a autoridade e a orde establecida e para dar cohesión política. </li></ul></ul><ul><ul><li>Algunhas relixións abusaron desta situación, exercéndoa con despotismo, incluso promovendo loitas e guerras. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoxe parecen estar claramente delimitadas as funcións propias da relixión e as da política, ainda que todavía existen grupos fanáticos e integristas que defenden o dereito da relixión a exercer esta función, e incluso existen estados teocráticos . </li></ul></ul>
 24. 27. 1.- O FEITO RELIXIOSO (13) <ul><li>7.- RELIXIÓN E SOCIEDADE </li></ul><ul><ul><li>Función de suplencia : atención a necesidades sociais que sen elas estarían desatendidas: asilos, orfanatos, hospitais, escolas,... </li></ul></ul><ul><ul><li>Sociedades modernas: cada vez máis pluralistas, nas que a relixión foi perdendo peso e influencia . Incluso hai quen pensa que a relixión é algo privado e persoal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sen embargo, a RELIXIÓN ten unha DIMENSIÓN SOCIAL á que non pode renunciar, xa que nace da sociedade e vive dentro dela. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pero tamén a SOCIEDADE precisa da RELIXIÓN : dos seus símbolos, valores, crenzas,... </li></ul></ul>
 25. 28. 2.- CATRO GRANDES EXPERIENCIAS RELIXIOSAS (1) <ul><li>Experiencia relixiosa: coñecemento de Deus a través do contacto persoal con El, por medio de mediacións ou símbolos sagrados </li></ul><ul><li>É o encontro co sagrado; algo misterioso </li></ul><ul><li>Deus permanece oculto e incomprensible; pero tamén se revela ás persoas quedando estas transformadas </li></ul>
 26. 29. 2.- CATRO GRANDES EXPERIENCIAS RELIXIOSAS (2) <ul><li>Características comúns ás catro grandes experiencias relixiosas que fixeron historia: </li></ul><ul><ul><li>1.- Existencia de inquedanzas ou preocupacións que conducen a un encontro misterioso </li></ul></ul><ul><ul><li>2.- Existencia duns símbolos sagrados que serven de mediación co divino </li></ul></ul><ul><ul><li>3.- Existencia dunha manifestación de Deus ou iluminación que transforma ás persoas </li></ul></ul><ul><ul><li>4.- Existencia dunha misión que responde ás súas inquedanzas </li></ul></ul>
 27. 30. 2.- CATRO GRANDES EXPERIENCIAS RELIXIOSAS (3) <ul><li>ABRAHAM : Promesa dunha terra en propiedade e dunha gran descendencia </li></ul>
 28. 31. 2.- CATRO GRANDES EXPERIENCIAS RELIXIOSAS (4) <ul><li>BUDA : Inquedanza ante o misterio da dor . Mediante a meditación acadou a iluminación . A partir de aí ensinou as catro nobres verdades . </li></ul>
 29. 32. 2.- CATRO GRANDES EXPERIENCIAS RELIXIOSAS (5) <ul><li>XESÚS : No seu bautismo, faise presente a Trinidade , e o seu recoñecemento como Fillo de Deus . Comeza a anunciar o Evanxeo . </li></ul>
 30. 33. 2.- CATRO GRANDES EXPERIENCIAS RELIXIOSAS (6) <ul><li>MAHOMA : Un anxo reveloulle por escrito o que debía anunciar, converténdose en mensaxeiro de Deus </li></ul>
 31. 34. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (1) <ul><li>1.- A RELIXIÓN NUNHA SOCIEDADE SECULARIZADA </li></ul><ul><ul><li>SECULARICACIÓN: proceso polo que a razón se emancipa da fe, a política sepárase da relixión, e esta diminúe a súa presenza na vida social, moral, na educación,… </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proceso impulsado polas revolucións científicas e tecnolóxicas . O home foi coñecendo as leis da natureza e foi controlando as forzas do universo, polo que xa non precisa recurrir á relixión para solucionar os seus problemas. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>As institucións seculares ou civís asumen funcións tradicionalmente exercidas por institucións relixiosas: educación, ensinanza, asistencia sanitaria, beneficencia,… </li></ul></ul>
 32. 35. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (2) <ul><li>2.- A SECULARIZACIÓN, PURIFICACIÓN DA RELIXIÓN </li></ul><ul><ul><li>S. XIX: A. Comte anunciou o fin da relixión mediante a doutrina dos tres estados : </li></ul></ul><ul><ul><li>S. XXI: convivencia entre relixión, filosofía e ciencia. A secularización non supón a fin da relixión, senón a súa purificación . </li></ul></ul>1º.- RELIXIÓN 2º.- FILOSOFÍA 3º.- CIENCIA 1º.- INFANCIA 2º.- ADOLESCENCIA 3º.- ADULTEZ
 33. 36. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (3) <ul><li>A SECULARIZACIÓN foi interpretada de moi diferentes maneiras: </li></ul>
 34. 37. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (4) <ul><li>Para uns, significa a decadencia da relixión e o abandono desta por considerala incompatible coa ciencia e o progreso. </li></ul><ul><ul><ul><li>Esta actitude soe coñecerse como SECULARISMO : a ciencia pode explicar todos os misterios do home e do mundo; a técnica pode construír a sociedade ideal; o humanismo pode fundamentar todos os valores sen a referencia dun ser transcendente. </li></ul></ul></ul>
 35. 38. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (5) <ul><li>Para outros, significa un movemento perturbador e diabólico , que os leva a taparse os ollos e a pecharse nas súas crenzas por medo a perder a fe. </li></ul><ul><ul><ul><li>Esta actitude responde ao FANATISMO e ao FUNDAMENTALISMO , que concibe a relixión como a única resposta a todos os enigmas do mundo, como o único medio para construír a sociedade e o único fundamento dos valores humanos. </li></ul></ul></ul>
 36. 39. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (6) <ul><li>ACTITUDE DIALOGANTE : abrirse ás aportacións da ciencia e ao sentido relixioso, acadando unha verdadeira síntese. </li></ul><ul><ul><ul><li>Esta actitude responde a unha madurez humana e relixiosa capaz de integrar nunha visión de conxunto o sentido da ciencia e o sentido da relixión, dous planos dunha mesma realidade que non se exclúen, senón que se completan. </li></ul></ul></ul>
 37. 40. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (7) <ul><li>Einstein : “A c iencia sen relixión é coxa; a relixión sen ciencia é cega ” </li></ul>
 38. 41. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (8) <ul><li>3.- PLURALISMO E LIBERDADE RELIXIOSA </li></ul><ul><ul><li>Antes , na sociedade premoderna , a relixión tiña o monopolio ideolóxico e moral , dando unha visión totalizante e unitaria da realidade na que todo tiña un significado coherente. </li></ul></ul><ul><ul><li>Agora , cada individuo tende a crear a súa propia visión do mundo , sen buscar un significado universalmente aceptado. </li></ul></ul>
 39. 42. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (9) <ul><li>Esta situación permite o exercicio das liberdades democráticas e a tolerancia, dentro das que se sitúa a liberdade relixiosa </li></ul><ul><li>Cada individuo pode coñecer as distintas visións do mundo, xulgalas criticamente e elixir libre e responsablemente , respectando sempre as outras opcións. </li></ul>
 40. 43. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (10) <ul><li>Pero esta situación de liberdade tamén ten os seus riscos : </li></ul><ul><ul><li>1.- Permite a MANIPULACIÓN por parte dos máis poderosos </li></ul></ul><ul><ul><li>2.- A tolerancia pode converterse en INDIFERENCIA e FALTA DE CRITERIO </li></ul></ul><ul><ul><li>3.- A pluralidade de sentidos pode conducir á FRAGMENTACIÓN DA REALIDADE (para cada situación búscase un sentido), á incoherencia, á contradicción e a falta de identidade </li></ul></ul><ul><ul><li>A ausencia dun sentido unificador pode derivar nun RELATIVISMO e nunha forma de vida sen fundamentos nin crenzas </li></ul></ul>
 41. 44. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (11) <ul><li>4.- A RELIXIÓN NA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (1978) </li></ul><ul><ul><li>Art. 16 : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>I .- Garántese a liberdade ideolóxica, relixiosa e de culto dos individuos e das comunidades, sen máis limitación nas súas manifestacións que a necesaria do mantemento da orde pública protexida pola lei. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>II .- Ninguén será obrigado a declarar sobre a súa ideoloxía, relixión ou crenzas. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>III .- Ningunha confesión terá carácter estatal . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>IV .- Os poderes públicos terán en conta as crenzas relixiosas da sociedade española e manterán as conseguintes relacións de cooperación coa Igrexa Católica e demais confesións . </li></ul></ul></ul>
 42. 45. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (12) <ul><li>5.- LAICISMO E “RELIXIÓN CIVIL” </li></ul><ul><ul><li>En moitos ambientes, a secularización conduciu a un SECULARISMO ou LAICISMO , nos que a relixión quedou esquinada ou reducida ao ámbito do privado </li></ul></ul><ul><ul><li>Esta perda da dimensión espiritual na sociedade, xerou unhas novas mitificacións e uns novos cultos (idolatría): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>CULTO AO PODER : aura sagrada dos políticos e das institucións. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CULTO AO CONSUMISMO : diñeiro, compras en días sinalados. O consumo convértese en fonte de felicidade, de salvación, de benestar. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CULTO AO CORPO, A IMAXE, A MODA,... : o corpo como obxecto de culto, marxinándose a dignidade humana, a personalidade, a liberdade. </li></ul></ul></ul>
 43. 46. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (13) <ul><li>6.- INDIFERENCIA RELIXIOSA E ATEÍSMO: </li></ul><ul><ul><li>Países máis industrializados : desenvolvemento dunha cultura máis secularizada , nos que a relixión foi perdendo influencia no ámbito do persoal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Actitudes distintas da crente : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1.- CRENTES NON PRACTICANTES : Identifícanse coa relixión so desde unha perspectiva sociolóxica , seguindo as tradicións herdadas dos seus pais. Non se opoñen á relixión , pero tampouco tratan de coñecela e de vivir de acordo cos seus principios e normas. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2.- INDIFERENTES : a relixión non lles interesa para nada. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3.- AGNÓSTICOS : desenténdense de Deus, xa que, segundo eles, non podemos coñecer a súa existencia , nin afirmala nin negala. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>4.- ATEOS : negan a existencia de Deus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ateos PRÁCTICOS : viven baixo o suposto de que Deus non existe, sen prantexarse a cuestión </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ateos TEÓRICOS : os que se prantexan o problema , defendendo a non existencia de Deus </li></ul></ul></ul></ul>
 44. 47. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (14) <ul><li>7.- A FE ANTE A INDIFERENCIA RELIXIOSA E O ATEÍSMO: </li></ul><ul><ul><li>O ATEÍSMO é un fenómeno derivado de varias causas: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1ª.- Hai quen rexeita a Deus porque non se pode analizar nin demostrar a súa existencia por medios científicos . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2ª.- Hai quen non sente inquietude relixiosa algunha, porque están sometidos aos bens materiais . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3ª.- Hai quen ten unha idea ou imaxe falsa de Deus, que non maduraron debidamente . </li></ul></ul></ul>
 45. 48. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (15) <ul><ul><ul><li>4ª.- Hai quen non pode crer nin confiar nun Deus que permite o sufrimento de persoas inocentes . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>5ª.- Hai quen rexeita a Deus porque o consideran incompatible coa liberdade e a dignidade do home . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>6ª.- Na orixe deste ateísmo poden ter unha parte non pequena de culpa os propios crentes , en canto que, co descoido da educación relixiosa , ou coa exposición inaxeitada da doutrina ou incluso cos defectos da súa vida relixiosa, moral e social , velaron máis ben ca revelaron o xenuíno rostro de Deus e da relixión (Concilio Vaticano II; Gaudium et spes , 19) </li></ul></ul></ul>
 46. 49. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (16) <ul><li>OPINIÓN DA IGREXA ANTE O ATEÍSMO: </li></ul><ul><ul><li>Afirma que o recoñecemento de Deus non se opón á dignidade humana , xa que esta ten no mesmo Deus o seu fundamento e perfección. Se falta ese fundamento divino e esa esperanza da vida eterna, a dignidade humana sofre lesións gravísimas, e os enigmas da vida quedan sen solucionar (morte, dor,...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Deus é o único que pode dar unha resposta plena e total aos interrogantes do home </li></ul></ul><ul><ul><li>O remedio ao ateísmo hai que procuralo na exposición axeitada da doutrina e na integridade da vida da Igrexa e dos seus membros </li></ul></ul><ul><ul><li>Hai que dar testemuño dunha fe viva e madura , educada para poder percibir con lucidez as dificultades e podelas vencer </li></ul></ul>
 47. 50. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (17) <ul><li>A Igrexa , aínda que rexeita en forma absoluta o ateísmo , recoñece sinceramente que todos os homes , crentes e non crentes, deben colaborar na edificación deste mundo , no que viven xuntos. Isto non pode facerse sen un prudente e sincero deiálogo </li></ul><ul><ul><ul><li>(Concilio Vaticano II: Gaudium et spes , 21) </li></ul></ul></ul>
 48. 51. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (18) <ul><li>8.- MOVEMENTOS RELIXIOSOS EMERXENTES: </li></ul><ul><ul><li>O desencanto coa modernidade trouxo consigo unha crise de sentido . </li></ul></ul><ul><ul><li>Isto provocou un retorno ao relixioso : acódese á relixión na procura dun sentido que encha o baleiro dunha sociedade materialista e consumista, altamente tecnificada e deshumanizada. </li></ul></ul><ul><ul><li>Esta volta á relixión non significou un reforzamento das relixións tradicionais, senón a aparición de innumerables movementos pararrelixiosos e sectas que ofertan unha resposta a búsqueda de sentido: </li></ul></ul>
 49. 52. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (19) <ul><li>MOVEMENTOS FUNDAMENTALISTAS: </li></ul><ul><ul><li>Dáse sobre todo na relixión islámica para reforzar os sinais de identidade fronte a cultura occidental. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pero en todas as relixións existen movementos integristas que tratan de manter a relixión pura, íntegra, inalterable, esixindo fidelidade estricta ás vedades tal e como foron transmitidas, sen admitir novas interpretacións e adaptacións . </li></ul></ul><ul><ul><li>É unha especie de totalitarismo que pretende sacar da fe a resposta a todas as cuestións da vida. </li></ul></ul>
 50. 53. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (20) <ul><li>MOVEMENTOS DE LIBERACIÓN: </li></ul><ul><ul><li>Ante a situación de pobreza, marxinación e opresión que sofren moitos pobos, xorden movementos que denuncian profeticamente esta situación e loitan por a liberación social, económica e política dos pobos do Terceiro Mundo. </li></ul></ul><ul><li>MOVEMENTOS DE ESPIRITUALIDADE: </li></ul><ul><ul><li>Xorden ante o materialismo, o consumismo, o culto ao corpo, á imaxe ou á moda. </li></ul></ul><ul><ul><li>A xente séntese atraída por movementos carismáticos , grupos cristiáns de base , ou movementos económicos . </li></ul></ul>
 51. 54. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (21) <ul><li>MISTICISMO ORIENTAL: </li></ul><ul><ul><li>Ante o malestar relixioso da cultura occidental, moitos procuran refuxio na relixiosidade oriental : Hare Krishna, meditación transcendental, novas formas de budismo. </li></ul></ul><ul><li>RELATIVISMO SUBXECTIVO: </li></ul><ul><ul><li>Tendencia a valorar so aspectos relixiosos que satisfán as necesidades espirituais de cada momento , sen distinguir o fundamental da relixión. </li></ul></ul><ul><ul><li>Non busca a conversión, senón o equilibrio psíquico e o benestar corporal . </li></ul></ul><ul><ul><li>É unha relixiosidade centrada no pragmatismo e no individualismo , que se serve da relixión á carta, amosando unha indiferencia total cara á institución . </li></ul></ul>
 52. 55. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (22) <ul><li>ESOTERISMO: </li></ul><ul><ul><li>Ocultismo, fascinación e temor polo escuro, o misterioso, o sorprendente, o futuro, o destino, o azar, a sorte. </li></ul></ul><ul><ul><li>Para conxurar o destino , acódese ao tarot, ao horóscopo, ás cartas astrais, á quiromancia, a adiviñación, ao espiritismo, á bruxería,... </li></ul></ul><ul><ul><li>É unha reacción contra o exceso de racionalidade ou racionalismo propio da modernidade. </li></ul></ul><ul><ul><li>Moitos dos que acoden a estas prácticas esotéricas confésanse católicos a pesar de que a Igrexa prohíbeas . </li></ul></ul>
 53. 56. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (23) <ul><li>RELIXIOSIDADE POPULAR: </li></ul><ul><ul><li>É a forma que adopta a relixión nun pobo determinado que proxecta nela a súa identidade : sentimentos, ideais, modelos de vida, valores,... </li></ul></ul><ul><ul><li>Maniféstase dunha forma festiva , a través de danzas, cancións, procesións, imaxes, peregrinacións. </li></ul></ul>
 54. 58. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (24) <ul><li>RELIXIOSIDADE SINCRETISTA: </li></ul><ul><ul><li>Expoñente desta nova tendencia é a New Age (Nova Era). </li></ul></ul><ul><ul><li>É un movemento sen líder nin textos sagrados, sen organización nin dogmas , que se foi poñendo en marcha ao longo do século XX entre grupos de intelectuais de Estados Unidos, xa estendida polos países máis desenvolvidos. </li></ul></ul><ul><ul><li>É unha mestura das aportacións místicas de distintas relixións, esoterismo, ciencioloxía,... </li></ul></ul>

×