Se ha denunciado esta presentación.

Presentació

0

Compartir

Próximo SlideShare
Xarxes Socials
Xarxes Socials
Cargando en…3
×
1 de 13
1 de 13

Presentació

0

Compartir

Descargar para leer sin conexión

Transcripción

 1. 1. COMUNICACIONS <ul><li>WIFI
 2. 2. MODEM
 3. 3. FAX
 4. 4. TARGETA DE XARXA
 5. 5. ROUTER
 6. 6. HUB I SWITCHES </li></ul>
 7. 7. WIFI <ul><li>. </li></ul><ul><li>acrònim de Wireless Fidelity (Fidelitat sense fils), és una marca per a un conjunt d'estàndards de compatibilitat per a comunicacions per a xarxes locals sense fils (WLAN). </li></ul>
 8. 8. Són xarxes sense fils, la comoditat que ofereixen és molt superior a les xarxes cablejades perquè qualsevol que té accés a la xarxa pot connectar-se des de diferents punts dins d'un rang suficientment ampli d'espai. Una vegada configurades, les xarxes Wi-Fi, permeten l'accés de múltiples ordinadors sense cap problema ni despesa en infraestructura, no sent així a la tecnologia per cable. La compatibilitat entre dispositius amb la marca Wi-Fi és total, amb el que en qualsevol part del món podrem utilitzar la tecnologia Wi-Fi amb una compatibilitat total.
 9. 9. MÒDEM <ul><li>és un aparell electrònic capaç de convertir una senyal digital de dades en una altra analògica que pugui ser transmesa per un canal dissenyat per a senyals analògiques. </li></ul>
 10. 10. Les dues principals funcions d'aquest dispositiu són la modulació i demodulació d'un conjunt de dades. Els mòdems actuals inclouen moltes funcions addicionals, com el marcatge automàtic, mètodes de compressió i correcció de dades, etc. Per això són configurables per programari mitjançant comandes especials encara que surtin de fàbrica amb una configuració per defecte.
 11. 11. FAX <ul><li>El Fax és una tecnologia de Telecomunicacions que s'usa per a transferir copies de documents, usant dispositius que operen sobre la xarxa telefònica convencional. </li></ul>
 12. 12. L'avantatge del Fax respecte altres mètodes com ara el correu tradicional és que en el fax la transmissió és pràcticament instantània. Tot i així, els desavantatges que suposen una baixa qualitat l'han relegat davant el correu electrònic com a forma més comuna d'enviar documents de forma electrònica.
 13. 13. TARGETA DE XARXA <ul><li>Una targeta de xarxa, físicament, és una targeta d'expansió inserida dins l'ordinador amb una o més obertures externes, per on és connectat el cable de xarxa. </li></ul>
 14. 14. permet la comunicació entre els diferents dispositius connectats entre si i també permet compartir recursos entre dos o més equips. Cada targeta de xarxa té un número d'identificació únic de 48 bits en hexadecimal anomenat direcció MAC.
 15. 15. ROUTER <ul><li>És un dispositiu de xarxa de nivell 3 del model OSI. Pren la informació del nivell de xarxa per a prendre les decisions d'encaminament: escollir el camí o ruta més adequada per on reenviar les dades rebudes. </li></ul>
 16. 16. Tot enrutador ( router ) disposa d'una taula d'encaminament que informa dels camins que han de prendre els paquets en funció de certs paràmetres (origen, destí, congestió, seguretat...). Un Gateway enlloc de connectar ordinadors locals directament a la xarxa remota, un gateway residencial ha de fer aparèixer els ordinadors locals com un sol ordinador. La seva funcionalitat és connectar les xarxes locals (anomenades LAN)
 17. 17. HUB I SWITCHES
 18. 18. <ul><li>Els hubs son los més bàsics blocs de construcció para la conexió de computadores, servidors, i dispositius perifèrics en una xraxa. A vegades, s'utilitzen els hubs com repetidors o concentradors; en aquest cas els hubs són asignats a dispositius en la xarxa per que es comuniquin uns amb altres, compartint informació i recursos.
 19. 19. Els hubs són utilitzats per conectar dos o més segments Ethernet de qualsevol tipus de mitjà.
 20. 20. Els switches són el mateix que els hubs però poden conectar moltes més xarxes. </li></ul>

Transcripción

 1. 1. COMUNICACIONS <ul><li>WIFI
 2. 2. MODEM
 3. 3. FAX
 4. 4. TARGETA DE XARXA
 5. 5. ROUTER
 6. 6. HUB I SWITCHES </li></ul>
 7. 7. WIFI <ul><li>. </li></ul><ul><li>acrònim de Wireless Fidelity (Fidelitat sense fils), és una marca per a un conjunt d'estàndards de compatibilitat per a comunicacions per a xarxes locals sense fils (WLAN). </li></ul>
 8. 8. Són xarxes sense fils, la comoditat que ofereixen és molt superior a les xarxes cablejades perquè qualsevol que té accés a la xarxa pot connectar-se des de diferents punts dins d'un rang suficientment ampli d'espai. Una vegada configurades, les xarxes Wi-Fi, permeten l'accés de múltiples ordinadors sense cap problema ni despesa en infraestructura, no sent així a la tecnologia per cable. La compatibilitat entre dispositius amb la marca Wi-Fi és total, amb el que en qualsevol part del món podrem utilitzar la tecnologia Wi-Fi amb una compatibilitat total.
 9. 9. MÒDEM <ul><li>és un aparell electrònic capaç de convertir una senyal digital de dades en una altra analògica que pugui ser transmesa per un canal dissenyat per a senyals analògiques. </li></ul>
 10. 10. Les dues principals funcions d'aquest dispositiu són la modulació i demodulació d'un conjunt de dades. Els mòdems actuals inclouen moltes funcions addicionals, com el marcatge automàtic, mètodes de compressió i correcció de dades, etc. Per això són configurables per programari mitjançant comandes especials encara que surtin de fàbrica amb una configuració per defecte.
 11. 11. FAX <ul><li>El Fax és una tecnologia de Telecomunicacions que s'usa per a transferir copies de documents, usant dispositius que operen sobre la xarxa telefònica convencional. </li></ul>
 12. 12. L'avantatge del Fax respecte altres mètodes com ara el correu tradicional és que en el fax la transmissió és pràcticament instantània. Tot i així, els desavantatges que suposen una baixa qualitat l'han relegat davant el correu electrònic com a forma més comuna d'enviar documents de forma electrònica.
 13. 13. TARGETA DE XARXA <ul><li>Una targeta de xarxa, físicament, és una targeta d'expansió inserida dins l'ordinador amb una o més obertures externes, per on és connectat el cable de xarxa. </li></ul>
 14. 14. permet la comunicació entre els diferents dispositius connectats entre si i també permet compartir recursos entre dos o més equips. Cada targeta de xarxa té un número d'identificació únic de 48 bits en hexadecimal anomenat direcció MAC.
 15. 15. ROUTER <ul><li>És un dispositiu de xarxa de nivell 3 del model OSI. Pren la informació del nivell de xarxa per a prendre les decisions d'encaminament: escollir el camí o ruta més adequada per on reenviar les dades rebudes. </li></ul>
 16. 16. Tot enrutador ( router ) disposa d'una taula d'encaminament que informa dels camins que han de prendre els paquets en funció de certs paràmetres (origen, destí, congestió, seguretat...). Un Gateway enlloc de connectar ordinadors locals directament a la xarxa remota, un gateway residencial ha de fer aparèixer els ordinadors locals com un sol ordinador. La seva funcionalitat és connectar les xarxes locals (anomenades LAN)
 17. 17. HUB I SWITCHES
 18. 18. <ul><li>Els hubs son los més bàsics blocs de construcció para la conexió de computadores, servidors, i dispositius perifèrics en una xraxa. A vegades, s'utilitzen els hubs com repetidors o concentradors; en aquest cas els hubs són asignats a dispositius en la xarxa per que es comuniquin uns amb altres, compartint informació i recursos.
 19. 19. Els hubs són utilitzats per conectar dos o més segments Ethernet de qualsevol tipus de mitjà.
 20. 20. Els switches són el mateix que els hubs però poden conectar moltes més xarxes. </li></ul>

Más Contenido Relacionado

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

×