Grau en Psicologia

Casañ Garcia, Zara

MO.011 Tècniques Avançades d’Anàlisi de Dades
Curs 13-14/oct 2013

Nom i cognoms d...
PAC1. Les aproximacions qualitativa i quantitativa en ciències de la salut


Catena, A., Ramos, M.M. i Trujillo, H. (2003...
PAC1. Les aproximacions qualitativa i quantitativa en ciències de la salut

Enunciat
Descarrega i llegeix l’article Abilds...
PAC1. Les aproximacions qualitativa i quantitativa en ciències de la salut

3. Imaginem que Abildso et al. (2010) inclouen...
PAC1. Les aproximacions qualitativa i quantitativa en ciències de la salut

d.3.

Fes la interpretació dels resultats.

In...
PAC1. Les aproximacions qualitativa i quantitativa en ciències de la salut

5.5. Creus que es podria resoldre la mateixa h...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Técnicas avanzadas análisis datos I

254 visualizaciones

Publicado el

Técnicas avanzadas de análisis de datos I. MPSQV, UOC.

Publicado en: Educación, Tecnología
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
254
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
1
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Técnicas avanzadas análisis datos I

  1. 1. Grau en Psicologia Casañ Garcia, Zara MO.011 Tècniques Avançades d’Anàlisi de Dades Curs 13-14/oct 2013 Nom i cognoms de l’estudiant Prova d’avaluació continuada 1. Conceptes introductoris i anàlisi univariant Presentació Presentació de la prova En aquesta primera prova d’avaluació continuada es treballen els conceptes bàsics de l’anàlisi de dades quantitativa que esdevenen fonamentals per a la posterior immersió en l’anàlisi de dades multivariant. Es treballaran conceptes com tipus de variables, escala de mesura, la lògica del contrast d’hipòtesis i les diferents opcions en l’anàlisi univariant. Objectius i competències Objectius  Identificar els diferents tipus de variables  Identificar els diferents tipus d’escala de mesura.  Identificar i establir relacions entre els tipus de variable i les escales de mesura.  Identificar i establir relacions entre tipus de variables, escales de mesura i proves estadístiques.  Interpretar els resultats procedents del contrast d’hipòtesi.  Conèixer les possibilitats de diferents proves estadístiques univariades. Competències  Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció de tècniques estadístiques adequades en l’anàlisi de dades quantitativa.  Capacitat d’anàlisi crítica sobre l’adequació de tècniques d’anàlisi de dades en les pròpies recerques i en treballs científics publicats.  Valorar la importància de la presa de decisions en quan a quina tècnica estadística utilitzar. Recursos  Tècniques d’anàlisi de dades quantitatives. Mòdul 1. Conceptes estadístics bàsics.  Tècniques d’anàlisi de dades quantitatives. Mòdul.6. Introducció al contrast d’hipòtesis.  Tècniques d’anàlisi de dades quantitatives. Mòdul 7. Prova de khi quadrat.  Tècniques d’anàlisi de dades quantitatives. Mòdul.8. Contrastos d’hipòtesis per a una mostra independent o més.  Tècniques d’anàlisi de dades quantitatives. Mòdul.9. Contrastos d’hipòtesis per a dues mostres relacionades.  Tècniques d’anàlisi de dades quantitatives. Mòdul.10.Relació entre dues variables quantitatives o numèriques. Casañ Garcia_PAC1 1/6
  2. 2. PAC1. Les aproximacions qualitativa i quantitativa en ciències de la salut  Catena, A., Ramos, M.M. i Trujillo, H. (2003). Análisis multivariado. Un manual para investigadores. Madrid: Biblioteca Nueva. Capítol 1. Introducción al anàlisis multivariado.  Catena, A., Ramos, M.M. i Trujillo, H. (2003). Análisis multivariado. Un manual para investigadores. Madrid: Biblioteca Nueva. Capítol 2. Análisis univariado de varianza.  Article científic: Abildso, C., Zizzi, S., Gilleland, D., Thomas, J. i Bonner, D. (2010). A mixed methods evaluation of a 12-week Insurance-sponsored weight management program incorporating cognitivebehavioral counseling. Journal of Mixed Methods Research, 4 (4), 278-294.  Consulta els links següents que tens a l’aula: Cercador de revistes electròniques de la biblioteca APA Formating and Style Guide. APA Formating and Style Guide (esp.). Referencias bibliográficas según normativa APA. Criteris d’avaluació La resposta a cada pregunta val 2 punts. S’han d’argumentar les respostes i s’ha de demostrar fluïdesa utilitzant el llenguatge de l’assignatura. Recorda: argumentar significa donar sentit a les teves respostes incorporant els coneixements adquirits en l’estudi de l’assignatura. Cal respectar l’espai destinat a cada pregunta. La resolució de les PAC és individual, en cas de plagi l’AC quedarà suspesa. Format i data de lliurament El nom del fitxer que contingui la PAC 1 resolta de l’estudiant Amalia Gordóvil Merino i de l’assignatura de Tècniques avançades d’anàlisi de dades tindrà el següent format: TA_PAC1_gordovil_merino.pdf. Recordeu que els cognoms s’escriuran sense accents i que aquest mateix nom ha de figurar en l’espai corresponent de la primera pàgina i als peus de plana de tot el document de respostes. Les proves d’avaluació continuada s’han de lliurar seguint l’enllaç "Lliurament i registre d'AC" que trobareu a la part superior dreta de l’aula. Heu d’enviar el document en un fitxer: en format PDF. L’últim dia per lliurar aquesta activitat és el proper 13 de novembre de 2013. Casañ Garcia_PAC1 2/6
  3. 3. PAC1. Les aproximacions qualitativa i quantitativa en ciències de la salut Enunciat Descarrega i llegeix l’article Abildso, C., Zizzi, S., Gilleland, D., Thomas, J. i Bonner, D. (2010). A mixed methods evaluation of a 12-week Insurance-sponsored weight management program incorporating cognitivebehavioral counseling. Journal of Mixed Methods Research, 4 (4), 278-294. Veuràs que algunes de les preguntes es relacionen amb l’article anteriorment citat. Per això és important que tinguis una idea clara del procediment de treball seguit pels autors. 1. En aquesta assignatura és imprescindible dominar els conceptes sobre tipus de variables i escales de mesura aspectes claus a l’hora de decidir quina anàlisi aplicar a les nostres dades. En relació a això us plantegem les activitats següents: 1.1. Determina el tipus de variable i l’escala de mesura de la variable “índex de massa corporal”. Variable cuantitativa. Escala de medida de intervalo. 1.2. Determina el tipus de variable i l’escala de mesura de la variable “estat civil”. Variable cualitativa. Escala de medida nominal. 2. Un dels objectius d’aquesta assignatura consisteix en desenvolupar la capacitat d’anàlisi crítica. Com sabeu, és altament recomanable consultar articles científics que en certs moments poden orientar la pròpia pràctica professional. No obstant, podem trobar que, en alguns treballs s’utilitzen tipus d’anàlisis incorrectes i per tant haurem d’interpretar les conclusions presentades pels autors amb certa cautela. En aquest sentit, et convidem a valorar les següents qüestions: 2.1. Quan és adient utilitzar la prova Χ2? Escull la resposta correcta. B a) Quan comparem una variable quantitativa amb una variable categòrica. b) Quan comparem dues variables qualitatives. c) Quan comparem una variable depenent amb una variable independent. d) Quan comparem dues variables quantitatives contínues. 2.2. Consideres correcta la utilització que els autors fan de la prova Χ2 per a avaluar si hi ha relació estadísticament significativa entre el grup que completa i el grup que abandona el tractament de control de pes respecte la variable tensió a la llar? Argumenta la teva resposta. De los 55 participantes, 40 acaban el tratamiento y 15 lo abandonan antes de las 12 semanas. Tenemos que del total que completan el tratamiento n=40, el 37.5% tienen “tensión en casa”, y del resto de participantes que abandonan n=15, tenemos que el porcentaje es del 46.7%, siendo la Chi cuadrado de .38 La variable “tensión en casa” no se especifica en el artículo, pero lo interpreto como “tensión” respecto a que en casa los pacientes se sienten presionados para perder peso, y en ese caso puede ocurrir que la persona se motive de manera positiva (esto genere un estrés positivo) y que adopte un estilo de vida más saludable (ejercicio, dieta, etc.) o puede que esta “tensión” tenga un resultado “negativo” para el paciente y justamente le “desmotive” y esta “variable” actúe a modo de mecanismo de huída/evitación haciendo que el sujeto abandone el programa. La intensidad pues de .38 es baja, ya que entiendo que 0 es ausencia de relación y 1 máxima intensidad, así que infiero que esta relación es estadísticamente no significativa. Casañ Garcia_PAC1 3/6
  4. 4. PAC1. Les aproximacions qualitativa i quantitativa en ciències de la salut 3. Imaginem que Abildso et al. (2010) inclouen una nova variable i decideixen comparar el grau d’”ansietat-estat” entre els participants que completen el tractament i aquells que abandonen el tractament. Per fer-ho apliquen l’Escala d’Ansietat Estat/Tret STAI (Spielberger, Gorsuch i Lushene, 1982) i obtenen una puntuació que pot prendre valors de 0 a 30, on puntuacions majors corresponen a majors nivells d’ansietat. Tenint en compte tota aquesta informació, respon a les preguntes següents: 3.1.Indica el tipus de variable i escala de mesura de l’”ansietat-estat”. Variable cuantitativa. Escala de razón, ya que en este caso el STAI mide en una escala de 0 a 30 donde el 0 significa nada/ausencia de ansiedad y 30 ansiedad absoluta. 3.2.Quina prova utilitzaries per avaluar si hi ha relació estadísticament significativa entre el fet d’haver acabat o no el tractament de control de pes i el grau d’ansietat-estat? B a) Χ2 b) Correlació c) T Student d) ANOVA 3.3. Per què? Porque estaremos evaluando dos variables cuantitativas. Por un lado el hecho de que hayan acabado o no el tratamiento los pacientes hemos obtenido un cúmulo de datos cuantitativos, y por otro lado, el grado ansiedad-estado es un constructo de medición también cuantitativa. 4. Els autors presenten a la taula 1 del seu estudi els resultats obtinguts en algunes proves estadístiques. El seu objectiu és identificar possibles diferències estadísticament significatives entre el grup de participants que abandona i el grup que acaba el tractament, respecte d’una sèrie de variables que han considerat rellevants mesurar i controlar la seva influència en l’eficàcia del tractament. Si ens fixem en la variable “edat”, trobem que l’estadístic de contrast obtingut és de 0,58 (p=0,565). d.1. A partir dels resultats anteriors, acceptem o rebutgem la hipòtesi nul·la? a) Acceptem b) Rebutgem d.2. Per què? La aceptamos, pues hipótesis nula significa que no hay correlación. El r2 es muy muy bajo .006 (no correlación). Casañ Garcia_PAC1 4/6
  5. 5. PAC1. Les aproximacions qualitativa i quantitativa en ciències de la salut d.3. Fes la interpretació dels resultats. Interpreto que la media de edad del total de los 55 sujetos es de 45.3 años, que los que llegaron a acabar el programa su edad media es de 45.9 y que los que abandonaron tienen una media de edad de 43.6. Lo que demuestra que es muy poca significativa esta diferencia de edad. 5. Cerca un article del teu interès (a la xarxa) on els autors hagin emprat l’ANOVA per contrastar les seves hipòtesis. 5.1. Escriu la referència complerta en format APA GARCÍA OLAZARÁN, JOSÉ GUADALUPE, AGUILAR RAMÍREZ, MA. DEL PILAR, PÉREZ ROMO, ALFREDO, NAVARRO REYNOSO, FRANCISCO, & CICERO SABIDO, RAÚL. (2004). PATOLOGÍA TRAQUEAL DIAGNOSTICADA POR FIBROBRONCOSCOPIA: EXPERIENCIA EN 111 CASOS. Revista del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, 17(2), 6772. Recuperado en 24 de octubre de 2013, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php? script=sci_arttext&pid=S018775852004000200002&lng=es&tlng=es. 5.2. Quina hipòtesis han contrastat amb l’ANOVA? Se contrastaron el grado de obstrucción según la localización en la vía aérea. La comparación de proporciones NO demostró en esta serie diferencias significativas entre patología benigna y maligna. 5.3. Indica l’estadístic de contrast i el grau de significació (si surt a l’article)? Los resultados se analizaron por medio de análisis de varianza (ANOVA) y se compararon proporciones con límites de confianza de la distribución binominal (Bernoulli). 5.4. Quina ha estat la interpretació dels resultats. El ANOVA no mostró diferencias significativas en los promedios ± 2 desviaciones de la media en el grado de obstrucción en porcentaje de la luz de la vía La comparación de proporciones no demostró en esta serie diferencias significativas entre patología benigna y maligna; se encontraron de cada 10 casos 6 benignos y 4 malignos. Entre las lesiones malignas hubo diferencia significativa entre primarias y metastásicas e infiltrantes, 34/45 (75.5%) p<0.05 a) Casañ Garcia_PAC1 5/6
  6. 6. PAC1. Les aproximacions qualitativa i quantitativa en ciències de la salut 5.5. Creus que es podria resoldre la mateixa hipòtesis amb una altra prova estadística. Justifica la resposta. Considero que el análisis de varianzas o ANOVA por lo que he estudiado hasta este momento, es una prueba óptima para poder llevar a cabo este estudio ya que permite comparar varios grupos de sujetos (afectados de tráquea, de laringe, de tráquea y laringe, de tráquea y bronquios principales) en una variable cuantitativa (el grado de obstrucción de cada paciente). Casañ Garcia_PAC1 6/6

×