Grau en Psicologia
MO.011 Tècniques Avançades d’Anàlisi de Dades
Curs 13-14/nov 2013
Zara Casañ García
Prova d’avaluació c...
PAC1. Anàlisi multivariant 1
 Article científic: Pilatti, A., Godoy, J.C., Brussino,S.A. (2010). Construcción y valoració...
PAC1. Anàlisi multivariant 1
Enunciat
Descarrega i llegeix l’article Pilatti, A., Godoy, J.C., Brussino,S.A. (2010). Const...
PAC1. Anàlisi multivariant 1
3. Consideres que hagués estat adient i per tant enriquidor que els autos haguessin realitzat...
PAC1. Anàlisi multivariant 1
Cerca un article del teu interès (a la xarxa) on els autors hagin emprat la tècnica multivari...
PAC1. Anàlisi multivariant 1
4. Creus que es podria resoldre la mateixa hipòtesis amb una altra prova estadística. Justifi...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Ta pac2 casañ_garcia

218 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Atención sanitaria
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
218
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
1
Acciones
Compartido
0
Descargas
2
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Ta pac2 casañ_garcia

  1. 1. Grau en Psicologia MO.011 Tècniques Avançades d’Anàlisi de Dades Curs 13-14/nov 2013 Zara Casañ García Prova d’avaluació continuada 2. Anàlisi multivariant 1 Presentació Presentació de la prova En aquesta segona prova d’avaluació continuada es treballen una sèrie de tècniques multivariants descriptives a les que podrem recórrer a l’hora de resumir un conjunt de dades i descriure’n diferents patrons de resposta. Les tècniques estudiades són: l’anàlisi de dades categòriques, l’anàlisi factorial (exploratori i confirmatori), l’anàlisi de components principals, l’anàlisi de cluster, l’anàlisi de correlació canònica i l’anàlisi de supervivència. Objectius i competències Objectius  Identificar i establir relaciones entre tipus de variables, escales de mesura i proves estadístiques.  Interpretar els resultats procedents de l’anàlisi multivariant  Conèixer els objectius que aborden les proves estadístiques multivariades descriptives.  Conèixer les possibilitats de diferents proves estadístiques multivariades. Competències  Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció de tècniques estadístiques adequades en l’anàlisi de dades quantitativa.  Capacitat d’anàlisi crítica sobre l’adequació de tècniques d’anàlisi de dades multivariant.  Valorar la importància de la presa de decisions en quan a quina tècnica estadística multivariant utilitzar. Recursos  Catena, A., Ramos, M.M. i Trujillo, H. (2003). Análisis multivariado. Un manual para investigadores. Madrid: Biblioteca Nueva. Capítol 3. Análisis de datos categóricos..  Catena, A., Ramos, M.M. i Trujillo, H. (2003). Análisis multivariado. Un manual para investigadores. Madrid: Biblioteca Nueva. Capítol 4. Análisis factorial y de componentes principales.  Catena, A., Ramos, M.M. i Trujillo, H. (2003). Análisis multivariado. Un manual para investigadores. Madrid: Biblioteca Nueva. Capítol 5. Análisis de cluster.  Catena, A., Ramos, M.M. i Trujillo, H. (2003). Análisis multivariado. Un manual para investigadores. Madrid: Biblioteca Nueva. Capítol 6. Análisis de correlación canónica.  Catena, A., Ramos, M.M. i Trujillo, H. (2003). Análisis multivariado. Un manual para investigadores. Madrid: Biblioteca Nueva. Capítol 7. Análisis de supervivencia. 1/6
  2. 2. PAC1. Anàlisi multivariant 1  Article científic: Pilatti, A., Godoy, J.C., Brussino,S.A. (2010). Construcción y valoración psicométrica del Cuestionario de Expectativas hacia el Alcohol para Adolescentes de Argentina. Anales de Psicología, 26 (2), 288-301. Criteris d’avaluació La resposta a cada pregunta val 1 punt. S’han d’argumentar les respostes i s’ha de demostrar fluïdesa utilitzant el llenguatge de l’assignatura. Recorda: argumentar significa donar sentit a les teves respostes incorporant els coneixements adquirits en l’estudi de l’assignatura. Cal respectar l’espai destinat a cada pregunta. La resolució de les PAC és individual, en cas de plagi l’AC quedarà suspesa. Format i data de lliurament En aquesta segona PAC heu de lliurar dos documents: El nom del fitxer que contingui la PAC 2 resolta de l’estudiant Amalia Gordóvil Merino i de l’assignatura de Tècniques avançades d’anàlisi de dades tindrà el següent format: TA_PAC2_gordovil_merino.pdf. Recordeu que els cognoms s’escriuran sense accents i que aquest mateix nom ha de figurar en l’espai corresponent de la primera pàgina i als peus de plana de tot el document de respostes. El nom del fitxer que contingui l’article científic seleccionat per a respondre les preguntes 6-9 de l’estudiant Amalia Gordóvil Merino i de l’assignatura de Tècniques avançades d’anàlisi de dades tindrà el següent format: TA_PAC2_gordovil_merino_article.pdf. Les proves d’avaluació continuada s’han de lliurar seguint l’enllaç "Lliurament i registre d'AC" que trobareu a la part superior dreta de l’aula. Heu d’enviar els dos documents en fitxers: en format PDF. L’últim dia per lliurar aquesta activitat és el proper 2 de desembre de 2013. M0.011_Casañ_Garcia_PAC2 2/6
  3. 3. PAC1. Anàlisi multivariant 1 Enunciat Descarrega i llegeix l’article Pilatti, A., Godoy, J.C., Brussino,S.A. (2010). Construcción y valoración psicométrica del Cuestionario de Expectativas hacia el Alcohol para Adolescentes de Argentina. Anales de Psicología, 26 (2), 288-301. Veuràs que algunes de les preguntes es relacionen amb l’article anteriorment citat. Per això és important que tinguis una idea clara del procediment de treball i anàlisi seguit pels autors. Recorda que un dels objectius d’aquesta assignatura consisteix en desenvolupar la capacitat d’anàlisi crítica, tal i com vàrem veure també a la PAC 1. En aquest sentit, et convidem a valorar les següents qüestions: 1. Consideres correcte que els autors hagin recorregut a l’anàlisi factorial per a abordar el seu objectiu de recerca? Justifica la teva resposta considerant com a possible alternativa l’ús de la tècnica d’anàlisi de components principals. 2. Consideres adient que els autors hagin realitzat un anàlisi factorial exploratori previ a l’anàlisi factorial confirmatori? Raona la teva resposta. M0.011_Casañ_Garcia_PAC2 3/6 En mi opinión la técnica utilizada es correcta dado que su uso está justificado para poder hacer una comparación de los resultados obtenidos. Sin embargo, los mismos autores afirman que podían haber utilizado el Análisis de Factores Principales así como el de Máxima Verosimilitud. Los autores se han basado en algunos estudios que afirman que con el ACP se obtienen los mismos resultados que con el AFP, por tanto, no veo inconveniente en la técnica utilizada ya que ésta ayuda a reducir datos extrayendo aquellos factores con varianza común, y esto forma parte del objetivo de la investigación. Creo que es un error realizar un anàlisis factorial exploratorio y luego un anàlisis factorial confirmatorio. En mi opinión la muestra de 270 sujetos sería adecuada para un análisis exploratorio pero insuficiente para un anàlisis conformatorio. El problema pienso, radica en que se trata de análisis distintos, mientras que el análisis factorial exploratorio es eminentemente conservador, el análisis factorial confirmatorio es, por el contrario, liberal. Esto puede dar problemas a la hora de valorar la fiabilidad dado que mediante el análisis factorial confirmatorio podríamos confirmar muchas hipótesis si nuestra muestra es pequeña y sería difícil confirmar si la muestra fuese grande. Creo que en esta investigación podría tener un sesgo en cuanto a la fiabilidad y se debería de comprobar replicando la investigación con una muestra que sea, como mínimo, el doble de la presentada en el informe. Así pues, considero necesario que se calcule el tamaño del efecto, dado que es un índice muy útil que nos ayudará a averiguar si los resultados son realmente “relevantes”, ya que el rechazo de la Hipótesis Nula no significa que los efectos sean realmente significativos.
  4. 4. PAC1. Anàlisi multivariant 1 3. Consideres que hagués estat adient i per tant enriquidor que els autos haguessin realitzat un anàlisi de cluster per tal d‘abordar els objectius de recerca? Argumenta la teva resposta. 4. Respecte al procediment de rotació, respon a les preguntes següents: a) En què consisteix el procediment de la rotació i amb quin objectiu es realitza? b) Identifica els dos tipus bàsics de rotació existents en les tècniques de reducció de dades, explica’n les seves característiques principals i posa un exemple breu en què sigui adient recórrer a cadascun d’ells. Tipus de rotació Característiques principals Exemple Rotación ortogonal Varianza distinta e independiente Factores no relacionados Rotación oblicua Permite anàlisis de 2º orden Factores relacionados 1. Indica quina de les següents afirmacions referents a l’anàlisi de dades categòriques és correcta. Raona la teva resposta indicant per a cada opció incorrecta perquè la consideres com a tal. a) Es tracta d’una tècnica que no exigeix grans dificultats en el disseny de la recerca ja que no es veu sotmesa a les restriccions pròpies de les tècniques paramètriques com ara la independència de les observacions. F b) Tal i com el seu nom indica, es tracta d’una tècnica que treballa únicament amb variables qualitatives o categòriques i que per tant no resulta adient quan es disposa de dades quantitatives. V c) Persegueix l’objectiu de parsimònia, segons el qual es busca obtenir el model més simple possible amb major capacitat explicativa de les variables observades. F d) Persegueix l’objectiu de parsimònia, segons el qual es busca obtenir informació sobre tots els factors per tal d’obtenir un nivell explicatiu més precís on l’estadístic de raó de versemblança sigui significatiu. V M0.011_Casañ_Garcia_PAC2 4/6 El procedimiento de rotación es la transformación lineal de las variables, esto supone que la varianza y las propiedades no se alteran dado que la transformación se produce de manera lineal. El objetivo principal por el que se realiza la rotación es la facilitación de la interpretación de los datos. Hubiera sido interesante la realización de un análisis cluster ya que de esa forma hubiéramos podido ver la similitud o no similitud entre las respuestas. Si el objetivo principal era construir un cuestionario válido y fiable con el análisis clúster podíamos haber medido la interdependencia de las variables, aunque también se podría haber realizado un anàlisis discriminante. En ambos casos los resultados habrían sido enriquecedores para la investigación.
  5. 5. PAC1. Anàlisi multivariant 1 Cerca un article del teu interès (a la xarxa) on els autors hagin emprat la tècnica multivariant d’:anàlisi de correlació canònica per tal d’abordar algun objectiu de recerca. Un cop l’hagis localitzat i analitzat, respon a les preguntes següents. 1. Escriu la referència complerta de l’article en format APA 2. Quin/s objectiu/s han abordat amb la tècnica d’anàlisi multivariant de correlació canònica? Consideres adient haver utilitzat aquesta tècnica? Argumenta la teva resposta. 3. Descriu la seqüència d’anàlisi seguida pels autors i indica si, segons la teva opinió és completa. En cas que consideris que és incompleta, indica quin pas creus necessari incloure. M0.011_Casañ_Garcia_PAC2 5/6 García Zabaleta, E. (2004). Conductas desadaptativas de los adolescentes en Navarra: El papel de la familia y la escuela. (Tesis doctoral). Universidad Pública de Navarra. Pamplona. El objetivo principal de la investigación es analizar tres tipos de conductas desadaptativas en adolescentes en función de variables de tipo individual, familiar, escolar y social. Como objetivos específicos encontramos el anàlisis de las relaciones entre el funcionamiento familiar y las conductas desadaptativas en función del sexo y la edad; la relación entre autoestima y conductas desadaptativas en función del sexo y la edad; y el estado de salud mental en relación a las conductas desadaptativas en función del sexo y de la edad. Considero que teniendo en cuenta estos objetivos el anàlisis de correlación canónica es más que aceptable para abordar la investigación dado que este tipo de anàlisis es adecuado cuando queremos estudiar la causalidad de dos fenónenos teniendo en cuenta un conjunto de variables. En este caso, se quiere estudiar la causalidad entre conductas desadaptativas y funcionamiento familiar/autoestima/estado de salud mental en relación con el sexo y la edad; por tanto, el anàlisis de correlación canónica es bastante adecuado. aadecuadecuado .para esta para esta a) El análisis de datos categóricos exige igualmente la independencia de las observaciones, ya que es condición sine qua non para reducir los sesgos en una investigación. b) Efectivamente, es cierto que el análisis de datos categóricos se ocupa de variables cualitativas y no de variables cuantitativas. c) y d) Ambas respuestas son incorrectas dado que el principio de parsimonia lo que señala es que de entre varias explicaciones posibles la más sencilla es la que será, probablemente, la más correcta.
  6. 6. PAC1. Anàlisi multivariant 1 4. Creus que es podria resoldre la mateixa hipòtesis amb una altra prova estadística. Justifica la resposta. 5. Planteja un exemple d’estudi de recerca en el que seria convenient utilitzar l’anàlisi de supervivència. Argumenta detalladament per què creus que aquesta seria la tècnica d’anàlisi correcta. Per fer-ho, es necessari que especifiquis els objectius de la hipotètica recerca i algunes característiques de la mateixa. M0.011_Casañ_Garcia_PAC2 6/6 En principio creo que no se podría resolver la misma hipótesis con otra prueba ya que estamos hablando del anàlisis de la dependencia múltiple de un conjunto de variables. Tenemos conductas desadaptativas y funcionamiento familiar/autoestima/salud mental; y sexo y edad. Creo que para este tipo de estudios el único método factible es el anàlisis de correlación canónica. Sin embargo, tal vez pueda ser posible una regresión múltiple pero en ese caso habría que definir las variables predictoras y la variable criterio. Para realizar el anàlisis de correlación canónica la autora aplicó una función canónica a las variables para obtener los coeficientes canónicos. Tras este paso la autora obtuvo dos conjuntos de variables. Luego, se fue analizando grupo por grupo para recoger los datos necesarios tratando de encontrar correlaciones canónicas que se estudiarán posteriormente. Bajo mi punto de vista considero que la autora ha seguido todos los pasos necesarios para llevar a cabo la investigación y el anàlisis de correlación canónica. Queremos investigar la efectividad de un tratamiento A frente a un tratamiento B destinado a disminuir los efectos adversos del cáncer de colon. El objetivo de nuestra investigación es determinar los efectos de ambos tratamientos sobre pacientes con cáncer de colon. Nuestra hipótesis de partida es que aplicando el tratamiento A obtendremos unos datos de supervivencia mayor que con el tratamiento B. La hipótesis nula será que con el tratamiento A no encontraremos datos de supervivencia mayores que con el tratamiento B. Necesitaremos 2 grupos de tratamiento y un grupo control para llevar a cabo nuestra investigación.

×