Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Grau en Psicologia
MO.011 Tècniques Avançades d’Anàlisi de Dades
Curs 13-14/dec 2013
Zara Casañ García
Prova d’avaluació c...
Criteris d’avaluació
La resposta a les preguntes 1, 2, 3 i 4 valen 1 punt, i la resposta a les preguntes 5 i 6 valen 3 pun...
Enunciat
Descarrega i llegeix l’article de Suzuki, L.K. i Calzo, J.P. (2004). The search for peer advice in cyberspace: an...
3. Escull la opció correcta d’entre les següents alternatives i justifica la teva resposta (1 punt).
a) Els autors realitz...
Per a poder respondre a les següents preguntes, et demanem que recuperis la proposta d’estudi qualitatiu
que vas desenvolu...
6. Redacta l’informe de recerca derivat del teu estudi qualitatiu. Per fer-ho, segueix les passes
proposades per Riba (201...
informe bajo el tema “Malos tratos a personas mayores”; y de la misma manera lo hizo en 2008 con el título “Maltrato, la v...
Rasgos psicológicos
Baja autoestima
Miedo a hablar
Sentimiento de culpabilidad
Ansiedad por distintos motivos
Sentimiento ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Ta pac4 casañ_garcia_zara

355 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Atención sanitaria
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Ta pac4 casañ_garcia_zara

  1. 1. Grau en Psicologia MO.011 Tècniques Avançades d’Anàlisi de Dades Curs 13-14/dec 2013 Zara Casañ García Prova d’avaluació continuada 4. Anàlisi qualitativa Presentació Presentació de la prova En aquesta PAC ens endinsarem en les tècniques d’anàlisi de dades qualitativa que, com veuràs són molt diferents de les treballades en el context d’anàlisi quantitativa. Treballarem la informació teòrica que tens a la teva disposició a través d’un article científic que et proposem. També veuràs com en aquesta PAC es posa clarament de manifest l’estreta relació existent entre la present assignatura i la de Dissenys de Recerca que estàs cursant paral·lelament. Per tant, has de revisar tot el que hem treballat al mòdul 2 de l’assignatura de dissenys on parlàvem del plantejament d’estudis qualitatius ja que manegar aquests coneixements resulta imprescindible per a superar amb èxit aquesta PAC 4. També veuràs que reprendrem l’estudi qualitatiu que vas proposar a la PAC 2 de l’assignatura de Dissenys, amb l’objectiu de revisar-lo i ampliar-lo amb la fase d’anàlisi de dades i redacció de l’informe qualitatiu. Objectius i competències Objectius  Conèixer el panorama i les característiques principals de l’anàlisi qualitativa.  Conèixer les diferents fases pròpies de l’anàlisi qualitativa.  Conèixer les diferents tècniques pròpies de l’anàlisi qualitativa.  Interpretar els resultats procedents de l’anàlisi qualitativa. Competències  Capacitat d’anàlisi crítica sobre l’adequació de tècniques d’anàlisi de dades qualitatives.  Valorar la importància de la presa de decisions en quan a quina tècnica d’anàlisi de dades qualitativa utilitzar.  Integració coherent de coneixements sobre el plantejament d’estudis qualitatius i la tècnica d’anàlisi de dades. Recursos  Tècniques d’anàlisi de dades qualitatives.  Mòdul 2. Plantejament d’un estudi qualitatiu..  Article científic: Suzuki, L.K. i Calzo, J.P. (2004). The search for peer advice in cyberspace: an examination of online teen bulletin boards about health and sexuality. Applied developmental Psychology, 25, 685-698. 1/8
  2. 2. Criteris d’avaluació La resposta a les preguntes 1, 2, 3 i 4 valen 1 punt, i la resposta a les preguntes 5 i 6 valen 3 punts S’han d’argumentar les respostes i s’ha de demostrar fluïdesa utilitzant el llenguatge de l’assignatura. Recorda: argumentar significa donar sentit a les teves respostes incorporant els coneixements adquirits en l’estudi de l’assignatura. Cal respectar l’espai destinat a cada pregunta. La resolució de les PAC és individual, en cas de plagi l’AC quedarà suspesa. Format i data de lliurament El nom del fitxer que contingui la PAC 4 resolta de l’estudiant Amalia Gordóvil Merino i de l’assignatura de Tècniques avançades d’anàlisi de dades tindrà el següent format: TA_PAC4_gordovil_merino.pdf. Recordeu que els cognoms s’escriuran sense accents i que aquest mateix nom ha de figurar en l’espai corresponent de la primera pàgina i als peus de plana de tot el document de respostes. Les proves d’avaluació continuada s’han de lliurar seguint l’enllaç "Lliurament i registre d'AC" que trobareu a la part superior dreta de l’aula. Heu d’enviar document: en format PDF. L’últim dia per lliurar aquesta activitat és el proper 13 de gener de 2014. TA_PAC4_Casañ_Garcia_Zara
  3. 3. Enunciat Descarrega i llegeix l’article de Suzuki, L.K. i Calzo, J.P. (2004). The search for peer advice in cyberspace: an examination of online teen bulletin boards about health and sexuality. Applied developmental Psychology, 25, 685-698. Veuràs que algunes de les preguntes es relacionen amb l’article citat. Per això és important que tinguis una idea clara del procediment de treball i anàlisi seguit pels autors. 1. Determina si la següent afirmació és vertadera o falsa i justifica la teva resposta: “els autors del treball anteriorment citat utilitzen erròniament el concepte d’anàlisi de contingut ja que el que ells realitzen és una anàlisi textual” (1 punt). 2. Assenyala quina de les dues afirmacions és certa i justifica l’elecció de la teva resposta (1 punt). a)L’anàlisi de contingut utilitzat pels autors té un valor més quantitatiu que qualitatiu b)L’anàlisi de contingut utilitzat pels autors té un valor més qualitatiu que quantitatiu TA_PAC4_Casañ_Garcia_Zara La afirmación es falsa. Los autores del trabajo utilizan un conjunto de información textual que obtienen en lugares concretos de internet, esta información es consultada por adolescentes, además, los adolescentes también comentan sus preocupaciones, inquietudes, etc. Es decir, los autores hicieron uso de un material textual amplio que les sirvió para llevar a cabo las inferencias oportunas y llegar a conclusiones concretas. Todo esto coincide con la definición de análisis de contenido propuesta por Weber “El análisis de contenido es una metodología de investigación que utiliza un conjunto de técnicas para hacer inferencias válidas a partir de los textos”, así como con la definición ampliada de Penalva y Mateo en la que explican que el anàlisis de contenido es una técnica de anàlisis textual. No es erróneo, por tanto, afirmar que los autores del trabajo han realizado un anàlisis de contenido para llevar a cabo la investigación. La respuesta correcta es la (b), se utiliza un análisis más cualitativo que cuantitativo. Simplemente se divide el contenido de los mensajes, se categoriza y se obtienen porcentajes a partir de los cuales se realizan inferencias. No utilizan ninguna prueba estadística salvo los estadísticos de fiabilidad, sin embargo, los datos obtenidos no se analizan estadísticamente. El estudio es prácticamente descriptivo a través de inferencias sobre una documentación de tipo textual consultada por adolescentes. Para poder realizar un análisis cuantitativo se tendría que haber enfocado el estudio de otro modo, realizando más controles y teniendo en cuenta otro tipo de técnicas de investigación. Por todo ello, podemos decir que el análisis de contenido realizado por los autores tiene un valor más cualitativo que cuantitativo.
  4. 4. 3. Escull la opció correcta d’entre les següents alternatives i justifica la teva resposta (1 punt). a) Els autors realitzen un mostratge intertextual i un mostratge intratextual b) Els autors realitzen un mostratge intertextual però no realitzen un mostratge intratextual c) Els autors realitzen un mostratge intratextual però no realitzen i un mostratge intertextual. d) Els autors no realitzen un mostratge intertextual i tampoc realitzen un mostratge intratextual 4. Quin és el tipus d’anàlisi de contingut amb el que treballen els autors? Escull la opció correcta d’entre les següents alternatives i justifica la teva resposta (1 punt). a) Anàlisi temàtica. b) Anàlisi formal. c) Anàlisi estructural. d) Cap tipus perquè utilitzen erròniament el concepte d’anàlisi de contingut i el que fan és quelcom diferent. TA_PAC4_Casañ_Garcia_Zara La respuesta correcta es la (b): Los autores realizan un muestreo intertextual pero no hacen un muestreo intratextual. El muestreo intertextual lo realizan seleccionando el material que se publica entre el 6 de febrero y el 6 de abril de 2003. Sin embargo, no se realiza muestreo intratextual sino que, directamente, comienzan a categorizar el contenido de todos los mensajes seleccionados y dividen el material atendiendo a criterios relacionados con el tema que se trata, etc. Tras la selección de mensajes y la categorización se comienzan a realizar las inferencias oportunas que van a dar lugar a distintas conclusiones en relación a los adolescentes. Respuesta correcta; a. El análisis de contenido utilizado por los autores es el análisis temático, los autores no analizan la estructura de los textos y tampoco se centran en realizar un análisis formal de los mismos, por el contrario, realizan un análisis de la temática contenida en los textos y utilizan este criterio para hacer las divisiones oportunas entre los distintos temas. Es decir, comienzan a dividir el contenido de los foros seleccionados atendiendo a los temas de que tratan.
  5. 5. Per a poder respondre a les següents preguntes, et demanem que recuperis la proposta d’estudi qualitatiu que vas desenvolupar a la PAC 2 de l’assignatura de Dissenys de Recerca. 5. Quina tècnica d’anàlisi de dades qualitativa faries servir per a analitzar les teves dades? Descriu detalladament les passes que hauries de seguir en la teva anàlisi. És important que treballis tenint en compte la informació teòrica que tens a la teva disposició en aquesta PAC i que l’ ajustis al teu exemple. Per tant, no et demanem un esquema general sobre les passes a seguir en una recerca qualitativa sinó que volem que adaptis aquestes consideracions al teu exemple d’estudi qualitatiu. Valorarem el detall i precisió en les teves explicacions. Si et resulta més fàcil, pots inventar possibles resultats (per exemple, pots inventar les categories que sorgeixen de la teva anàlisi) (3 punts). TA_PAC4_Casañ_Garcia_Zara El tema de investigación cualitativo propuesto en la PAC 2 de Diseños de investigación era “La vulnerabilidad en las personas mayores”. Más concretamente “Los factores que influyen en la vulnerabilidad de las personas mayores”. En la investigación propuesta se utilizarían tres técnicas de recogida de datos: la observación participante, la entrevista y el autoinforme. Tras reconsiderarlo oportunamente eliminamos el autoinforme como método para la recogida de datos teniendo en cuenta que se trata de un colectivo de personas mayores y que el autoinforme no puede proporcionarnos más datos de los que la entrevista y la observación en conjunto nos pueden aportar. En cuanto a la observación y la entrevista se han seguido prácticamente los mismos pasos, es decir: en primer lugar se ha confeccionado la entrevista semiestructurada y un listado de criterios de observación; en segundo lugar, se ha aplicado un análisis interjueces para valorar la fiabilidad y resolver cuestiones que podían resultar ambiguas; por último, se ha procedido a hacer uso de ambas técnicas. Tras la recogida de datos se ha utilizado la técnica de análisis de contingencias para valorar las entrevistas realizando tablas de frecuencias para ordenar la información, la cual posteriormente se categorizó y se interpretó. Tras el análisis de las entrevistas, se pudieron detectar tres factores relacionados con la vulnerabilidad los cuales tenían que ver con algunas características psicológicas tales como la presencia o ausencia de depresión, ansiedad o miedo, también la edad fue detectada como factor con influencia en la vulnerabilidad y el poyo social (vivir solo o acompañado, ver o no ver con frecuencia a la familia, etc.). Mediante el anàlisis de contingencia se pueden ver las relaciones entre las variables de modo que podemos ver si los hombres tienen mejor estado de ánimo que las mujeres haciendo una tabla de contingencias con la varible sexo y estado de ánimo. Así pues hemos realizado anàlisis de contingencia entre las siguientes variables: Sexo y estado de ánimo Edad y estado de ánimo Estado civil y estado de ánimo Apoyo social y estado de ánimo Enfermedad y estado de ánimo asociada a una mayor vulnerabilidad. Por tanto, si las personas viudas tenían un estado de ánimo negativo se consideró la viudedad como factor que podía influir en la vulnerabilidad de las personas.
  6. 6. 6. Redacta l’informe de recerca derivat del teu estudi qualitatiu. Per fer-ho, segueix les passes proposades per Riba (2010). Per raons de temporalitat no et podem demanar que facis la recollida de dades i l’anàlisi; per tant, simula o inventa els possibles resultats obtinguts de manera que puguis abordar tots els punts que han d’aparèixer a l’informe qualitatiu (3 punts). Los factores de vulnerabilidad en las personas mayores Resumen Las personas mayores constituyen uno de los grupos poblacionales con un mayor riesgo de vulnerabilidad. Actualmente, la figura de la persona mayor, que ha sido históricamente valorada desarrollando un importante papel en las distintas culturas a lo largo de los siglos, está siendo desplazada. Ante esta realidad, se propone un trabajo de investigación con la finalidad de detectar los factores que influyen en situaciones de vulnerabilidad en las personas mayores. Hemos recabado la información necesaria para el estudio mediante la entrevista y la observación, trabajando con una muestra de 150 personas mayores institucionalizadas. Tras el análisis de la información recabada hemos obtenido algunos factores clave que influyen en la vulnerabilidad de las personas mayores. Abstract Older people are among the population groups with increased risk of vulnerability. Currently, the figure of the older person, which has historically been valued developing a major role in the various cultures throughout the centuries, is being displaced. Given this reality, a research in order to identify factors that influence vulnerabilities in older people is proposed. We have collected the necessary information for the study through interviews and observation, working with a sample of 150 institutionalized elderly. After analyzing the information gathered, we have obtained some key factors that influence the vulnerability of older people. Índice Introducción Antecedentes Marco conceptual Metodología Resultados Comentario final Bibliografía Introducción A lo largo de las últimas décadas ha crecido el interés por la investigación con respecto a las personas mayores. Esta mayor preocupación por las personas mayores viene dada por el envejecimiento poblacional en Europa, que ha hecho que los investigadores se focalicen en este sector en particular. Las personas mayores son una parte muy importante de nuestro entramado social, además de ser un colectivo numeroso. Los temas de estudio que tienen como referencia a las personas mayores son diversos, nuestro propósito es centrarnos en los factores que afectan a la vulnerabilidad de las personas mayores. ¿Qué factores afectan a la vulnerabilidad de las personas mayores? La investigación sobre estos los factores es importante en la medida en que su conocimiento puede permitir el desarrollo de planes de acción adaptados a las características particulares de las personas mayores en situación de riesgo. Conocer qué factores afectan a la vulnerabilidad es un paso más en la mejora de la atención a las personas mayores así como en la creación de un protocolo de intervención y/o estrategias de prevención que garanticen el bienestar de este colectivo. Antecedentes No se han encontrado explícitamente investigaciones previas sobre los factores que afectan a la vulnerabilidad en las personas mayores, aunque sí, diversas investigaciones relacionadas con el maltrato. El IMSERSO trabaja en esta línea y presenta informes de manera periódica, así, en 2006 publicó una investigación denominada “Vejez, negligencia, abuso y maltrato”; también en 2007 un TA_PAC4_Casañ_Garcia_Zara
  7. 7. informe bajo el tema “Malos tratos a personas mayores”; y de la misma manera lo hizo en 2008 con el título “Maltrato, la vejez agredida”. En el informe del IMSERSO (2010) denominado “Personas mayores vulnerables” se enumera la dependencia y la exclusión social como factores de riesgo. En la publicación “El maltrato de personas mayores” (Arzamendi, 2010), se extraen dos factores que afectan a la vulnerabilidad en el maltrato, la dependencia y la edad. Se observa que la vulnerabilidad correlaciona de manera positiva con el hecho de sufrir malos tratos, es decir, a mayor vulnerabilidad mayor riesgo de padecer maltrato. La relación viene dada por la indefensión de la víctima, dado que, cuantos más factores relacionados con la vulnerabilidad tenga la persona menos posibilidades tendrá de defenderse ante una negligencia y/o maltrato de otra persona o de su cuidador. Marco conceptual Para abordar nuestro estudio es importante conocer qué se entiende por “persona mayor”: desde la ONU se acordó que al tener 60 o más años, se era "una persona mayor" y ese será el criterio a seguir para la selección de la muestra. También, en relación con el objeto de estudio es necesario saber qué es la vulnerabilidad: las llamadas “Reglas de Brasilia de 2008” consideran en condición de vulnerabilidad a aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Y por causas de vulnerabilidad, entre otras, la edad, y la discapacidad. Además aclaran que el envejecimiento también puede constituir una causa de vulnerabilidad cuando la persona mayor adulta encuentre especiales dificultades, atendiendo a sus capacidades funcionales, para ejercitar sus derechos ante el sistema de justicia (IMSERSO, 2010). Según la OMS (1987), los criterios para considerar a una persona mayor en situación de riesgo o especialmente vulnerable son: (1) Edad igual o mayor a 80 años, (2) vivir solo/a, (3) pérdida de la pareja en el último año, (4) cambio reciente de domicilio, (5) polimedicación, (6) ingreso hospitalario en el último año, (7) afección crónica invalidante (física o psíquica): ACV con secuelas, IAM o ICC reciente, enfermedad de Parkinson, EPOC, enfermedad osteoarticular, caídas recurrentes, déficit visual severo, hipoacusia severa, demencia, depresión, enfermedad terminal, (8) problemática social con incidencia sobre su salud: situación económica precaria o ingresos insuficientes, aislamiento geográfico extremo, ausencia de personas de apoyo (familia, amigos/as, vecinos/as…) necesitándolas. Para ello, deben estar presentes al menos dos de los criterios que se han señalado anteriormente o sólo uno incluido en atención domiciliaria, padecer demencia o enfermedad en fase terminal. (OMS 1987, González y Salgado 1995, Fleming 1995, Benítez y Armas 1996). Metodología El procedimiento seguido para llevar a cabo la investigación ha sido el siguiente: Hemos contactado con centros de la Comunidad de Madrid donde viven mayores institucionalizados, se ha seleccionado una muestra de 150 personas mayores de edades comprendidas entre los 60 y 90 años, tratando de compensar la muestra por rangos de edad y sexos, así como por categoría de los centros contactados. Teniendo ya la muestra se procedió a la observación y a concertar entrevistas con los participantes. Utilizamos la entrevista para recabar información cualitativa. El tipo de entrevista a utilizar fue la entrevista semiestructurada, mediante la cual se formularon preguntas que nos llevaron a conocer mejor los factores que influyen en la vulnerabilidad de las personas mayores, pero también hemos podido obtener información valiosa que nos facilita el estudio de las variables y nos puede servir como base para una aproximación más detallada. La entrevista semiestructurada nos proporciona una mayor flexibilidad para poder recoger la información, ya que nos permite profundizar en los aspectos que consideremos más relevantes. Tras la recogida de datos se comenzó a clasificar y analizar la información, utilizamos la técnica de análisis de contingencias para el tratamiento de la información de las entrevistas. Se ha categorizado todas la información haciendo tablas de frecuencia y buscando respuestas comunes a través de las cuales poder hacer inferencias. Resultados Tras el análisis de los datos hemos recabado una serie de rasgos psicológicos relacionados con las personas mayores en situación de vulnerabilidad: TA_PAC4_Casañ_Garcia_Zara
  8. 8. Rasgos psicológicos Baja autoestima Miedo a hablar Sentimiento de culpabilidad Ansiedad por distintos motivos Sentimiento de soledad Depresión Apatía Vergüenza Entre los datos proporcionados por las personas entrevistadas encontramos características que coinciden con los fundamentos teóricos estudiados. Las personas mayores a las que se les proporciona ayuda presentan características psicológicas comunes que se pueden englobar definiendo al conjunto presentado como “síntomas de malestar psicológico y/o emocional”. En cuanto a los factores relacionados con la vulnerabilidad, tras un análisis de contingencia, encontramos los siguientes: Factores de vulnerabilidad Sexo: Las mujeres son, por lo general, más vulnerables que los hombres. Edad: A mayor edad mayor riesgo. Nivel de instrucción: El nivel de formación influye en la vulnerabilidad, a mayor nivel de formación menor grado de vulnerabilidad. Nivel económico: La falta de recursos económicos influye de manera negativa en la vulnerabilidad. Apoyo social: La carencia de apoyo social es un factor de riesgo. Enfermedad: tener una enfermedad física o mental incapacitante agrava la situación. Estado civil: las personas viudas tienen más riesgo que las casadas. Comentario final. El estudio realizado es una aproximación al problema que puede servir como punto de partida para estudios en el futuro. Consideramos que se debe tener en cuenta al colectivo de personas mayores e investigar con el objetivo de proporcionarles una vejez saludable en la que se sientan protegidos y valorados. Los factores hallados pueden ayudar a crear protocolos de actuación ajustados a las necesidades de nuestros mayores. Bibliografía - Arzamendi, de la Cuesta J.L. (2006). “El Maltrato de Personas Mayores”. San Sebastián: Hurkoa Fundazioa. -Fernández, J. y García, J. (2009). “Maltrato y factores de riesgo”. -García, J. (2003). “Bioética y Personas Mayores”. Portal Mayores, Informes Portal Mayores, nº 4. - Montorio, J. y Losada, A. (2003). “Una visión psicosocial de la dependencia, Desafiando la perspectiva tradicional”. Portal Mayores, Informes Portal Mayores, nº 12. - Sanchez, C. y Diaz, J. (2009). “Aspectos preventivos del maltrato en las personas mayores”. TA_PAC4_Casañ_Garcia_Zara

×