Publicidad

ABAB024 SK RUNGKUP PBD TOV SASARAN 2021.pptx

17 de Mar de 2023
Publicidad

Más contenido relacionado

Último(20)

Publicidad

ABAB024 SK RUNGKUP PBD TOV SASARAN 2021.pptx

 1. PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) [ABAB024] SEKOLAH KEBANGSAAN RUNGKUP 36200 SELEKOH, PERAK No. Telefon: 05-6464688 Emel: ABAB024@moe.edu.my No. Faksimili: 05-6466228 Laman Web: www.skrungkup.webs.com SASARAN SEKOLAH TAHUN 2021
 2. SASARAN PBD TAHUN 2 CERDAS BAHASA MELAYU BIL . PERKARA TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 JUMLAH BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % 1. TOV - - 4 36. 4 3 27. 3 2 18. 2 2 18. 2 - - 11 100 2. SASARAN 2021 - - - - 4 36. 4 3 27. 3 3 27. 3 1 9.0 9 11 100 BAHASA INGGERIS BIL . PERKARA TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 JUMLAH BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % 1. TOV - - - - 3 27. 3 5 45. 5 3 27. 3 - - 11 100 2. SASARAN 2021 - - - - 2 18. 2 3 27. 3 4 36. 4 2 18. 2 11 100
 3. SASARAN PBD TAHUN 2 CERDAS MATEMATIK BIL . PERKARA TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 JUMLAH BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % 1. TOV - - 1 9.1 4 36. 4 6 54. 6 - - - - 11 100 2. SASARAN 2021 - - - - 1 9.1 4 36. 4 6 54. 6 - - 11 100 SAINS BIL . PERKARA TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 JUMLAH BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % 1. TOV - - - - 1 9.1 4 36. 4 6 54. 6 - - 11 100 2. SASARAN 2021 - - - - - - 4 36. 4 7 63. 6 - - 11 100
 4. SASARAN PBD TAHUN 3 PINTAR BAHASA MELAYU BIL . PERKARA TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 JUMLAH BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % 1. TOV - - - - 3 33. 3 3 33. 3 3 33. 3 - - 9 100 2. SASARAN 2021 - - - - - - 5 50. 0 2 20. 0 3 30. 0 10 100 BAHASA INGGERIS BIL . PERKARA TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 JUMLAH BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % 1. TOV - - 2 22. 2 6 66. 7 1 11. 1 - - - - 9 100 2. SASARAN 2021 - - - - 2 20. 0 7 70. 0 1 10. 0 - - 10 100
 5. SASARAN PBD TAHUN 3 PINTAR MATEMATIK BIL . PERKARA TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 JUMLAH BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % 1. TOV - - 1 11. 1 2 22. 2 3 33. 3 2 22. 2 1 11. 1 9 100 2. SASARAN 2021 - - - - 1 10. 0 3 30. 0 5 50. 0 1 10. 0 10 100 SAINS BIL . PERKARA TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 JUMLAH BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % 1. TOV - - - - 1 11. 1 8 88. 9 - - - - 9 100 2. SASARAN 2021 - - - - 2 20. 0 4 40. 0 4 40. 0 - - 10 100
 6. SASARAN PBD TAHUN 4 BIJAKSANA BAHASA MELAYU BIL . PERKARA TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 JUMLAH BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % 1. TOV - - - - 1 12. 5 2 25. 0 5 62. 5 - - 8 100 2. SASARAN 2021 - - - - - - 1 12. 5 2 25. 0 5 62. 5 8 100 BAHASA INGGERIS BIL . PERKARA TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 JUMLAH BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % 1. TOV - - 1 12. 5 5 62. 5 2 25. 0 - - - - 8 100 2. SASARAN 2021 - - - - - - 5 62. 5 3 37. 5 - - 8 100
 7. SASARAN PBD TAHUN 4 BIJAKSANA MATEMATIK BIL . PERKARA TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 JUMLAH BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % 1. TOV - - - - 4 50. 0 4 50. 0 - - - - 8 100 2. SASARAN 2021 - - - - - - 4 50. 0 4 50. 0 - - 8 100 SAINS BIL . PERKARA TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 JUMLAH BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % 1. TOV - - - - 6 75. 0 2 25. 0 - - - - 8 100 2. SASARAN 2021 - - - - 3 37. 5 3 37. 5 2 25. 0 - - 8 100
 8. SASARAN PBD TAHUN 5 CEMERLANG BAHASA MELAYU BIL . PERKARA TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 JUMLAH BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % 1. TOV - - - - 2 22. 2 3 33. 3 4 44. 4 - - 9 100 2. SASARAN 2021 - - - - - - 2 20. 0 4 40. 0 4 40. 0 10 100 BAHASA INGGERIS BIL . PERKARA TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 JUMLAH BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % 1. TOV - - - - 2 22. 2 6 66. 7 1 11. 1 - - 9 100 2. SASARAN 2021 - - - - - - 2 20. 0 8 80. 0 - - 10 100
 9. SASARAN PBD TAHUN 5 CEMERLANG MATEMATIK BIL . PERKARA TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 JUMLAH BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % 1. TOV - - 1 11. 1 3 33. 3 5 55. 6 - - - - 9 100 2. SASARAN 2021 - - - - 1 10. 0 3 30. 0 6 60. 0 - - 10 100 SAINS BIL . PERKARA TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 JUMLAH BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % 1. TOV - - - - - - 8 88. 9 1 11. 1 - - 9 100 2. SASARAN 2021 - - - - - - - - 9 90. 0 1 10. 0 10 100
 10. SASARAN PBD TAHUN 6 GEMILANG BAHASA MELAYU BIL . PERKARA TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 JUMLAH BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % 1. TOV - - - - 3 21. 4 7 50. 0 4 28. 6 - - 14 100 2. SASARAN 2021 - - - - - - 3 20. 0 8 53. 3 4 26. 7 15 100 BAHASA INGGERIS BIL . PERKARA TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 JUMLAH BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % 1. TOV - - - - 3 21. 4 7 50. 0 4 28. 6 - - 14 100 2. SASARAN 2021 - - - - - - 2 13. 3 12 80. 0 1 6.7 15 100
 11. SASARAN PBD TAHUN 6 GEMILANG MATEMATIK BIL . PERKARA TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 JUMLAH BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % 1. TOV - - - - - - 8 57. 1 6 42. 9 - - 14 100 2. SASARAN 2021 - - - - - - - - 15 100 - - 15 100 SAINS BIL . PERKARA TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 JUMLAH BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % 1. TOV - - - - - - 5 35. 7 6 42. 9 3 21. 4 14 100 2. SASARAN 2021 - - - - - - 2 13. 3 10 66. 7 3 20 15 100
 12. PBD KUTIPAN DATA KALI PERTAMA - PADA ATAU SEBELUM 10 FEBRUARI 2021 KUTIPAN DATA KALI KEDUA - PADA ATAU SEBELUM 15 JULAI 2021
Publicidad