Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

El feu

  1. El Feu Nidia Garcia Albert Beillatriu Kevin Juan
  2. Que és un feu? Eren les terres que rebien els nobles quan juraven fidelitat al rei, que també se l'anomenava senyoria.
  3. Parts d’un feu Castell: era la residència del senyor o feu .
  4. Parts d’un feu Diversos poblets on vivíen els camperols que depenien del senyor.
  5. Parts d’un feu Terres de conrreu, pastures i boscos:
  6. Les terres es dividien en: - Reserva: part de la terra explotada pel senyor mateix . Els cultius que se n’obtenien eren pel senyor.
  7. - Masos: porcions de terra que el senyor concedia als camperols perquè les cultivessin en benefici propi. A canvi els camperols havien de pagar unes rendes: diners, productes o serveis personals.
  8. En el feu hi havia grans extensions de boscos. Aquests boscos eren exclusius del senyor.
  9. Els senyors impartien justicia cobraven impostos. Eren els camperols els que pagaven. A mé cobraven impostos dels comerciants que passaven pels peatges
Publicidad