Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

شرح لامية ابن الوردي للدكتور حسين العوايشة

962 visualizaciones

Publicado el

كتاب شرح لامية ابن الوردي للدكتور حسين العوايشة

Publicado en: Desarrollo personal
 • Sé el primero en comentar

شرح لامية ابن الوردي للدكتور حسين العوايشة

 1. 1. 2
 2. 2. 3
 3. 3. 4
 4. 4. 5 ‫اف‬‫ـ‬َ‫ؼ‬‫ؿ‬ّ‫د‬َ‫م‬‫ة‬ ُ‫ه‬ ُ‫ر‬ِ‫ػ‬ْ‫غ‬َ‫ت‬ ْ‫َس‬‫ك‬َ‫و‬ ُ‫ف‬ُ‫ـ‬‫ق‬ِ‫َع‬‫ت‬ ْ‫َس‬‫ك‬َ‫و‬ ُ‫ه‬ُ‫د‬َ‫ؿ‬ ْ‫َح‬‫ك‬ ‫هلل‬ َ‫د‬ْ‫ؿ‬َ ْ‫اْل‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬،ْ‫ـ‬ِ‫م‬َ‫و‬ ‫َو‬‫ـ‬ ِ‫س‬ُ‫ػ‬ْ‫ك‬َ‫أ‬ ِ‫ور‬ ُ ُ‫ذ‬ ْ‫ـ‬ِ‫م‬ ‫وهلل‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫ق‬ُ‫ع‬َ‫ك‬َ‫و‬ ‫َو‬‫ـ‬ِ‫ف‬ َ‫َم‬ْ‫ظ‬َ‫أ‬ ِ‫وت‬َ‫ئ‬ِّ‫ق‬ َ‫ش‬،ُ‫ف‬َ‫ف‬ َّ‫ؾ‬ ِ‫ض‬ُ‫م‬ َ‫َل‬َ‫ؾ‬ ُ‫هلل‬‫ا‬ ِ‫ه‬ِ‫د‬ْ َ‫َي‬ ْ‫ـ‬َ‫م‬،.ُ‫ف‬َ‫ف‬ َ‫ي‬ِ‫ود‬َ‫ه‬ َ‫َل‬َ‫ؾ‬ ْ‫ؾ‬ِ‫ؾ‬ ْ‫ض‬ُ‫ي‬ ْ‫ـ‬َ‫م‬َ‫و‬ ُ‫ه‬ُ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ظ‬ ‫ا‬ً‫د‬َّ‫ؿ‬َ ُ‫ُم‬ َّ‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫د‬َ‫ف‬ ْ‫ص‬َ‫أ‬‫و‬ ،ُ‫ف‬َ‫ف‬ َ‫يؽ‬ ِ َ‫ذ‬ َٓ ُ‫ه‬َ‫د‬ ْ‫ح‬َ‫و‬ ُ‫هلل‬‫ا‬ َِّٓ‫إ‬ َ‫ف‬َ‫ف‬ِ‫إ‬ َٓ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫د‬َ‫ف‬ ْ‫ص‬َ‫أ‬َ‫و‬.ُ‫ف‬ُ‫ف‬‫ق‬ ُ‫ش‬َ‫ر‬َ‫و‬ (‫ﭯ‬‫ﭮ‬‫ﭭ‬‫ﭬ‬‫ﭫ‬‫ﭪ‬‫ﭩ‬‫ﭨ‬‫ﭧ‬‫ﭦ‬‫ﭥ‬‫ﭤ‬)(1). (‫ﭑ‬‫ﭓ‬‫ﭒ‬‫ﭔ‬‫ﭕ‬‫ﭖ‬‫ﭗ‬‫ﭘ‬‫ﭙ‬‫ﭚ‬‫ﭛ‬‫ﭟ‬‫ﭞ‬‫ﭝ‬‫ﭜ‬‫ﭠ‬ ‫ﭦ‬‫ﭥ‬‫ﭤ‬‫ﭣ‬‫ﭢ‬‫ﭡ‬‫ﭮ‬‫ﭭ‬‫ﭬ‬‫ﭫ‬‫ﭪ‬‫ﭩ‬‫ﭨ‬‫ﭧ‬)(2). (‫ﮥ‬‫ﮧ‬‫ﮦ‬‫ﮨ‬‫ﮩ‬‫ﮪ‬‫ﮫ‬‫ﮬ‬*‫ﮮ‬‫ﮯ‬‫ﮱ‬‫ﮰ‬‫﮲‬ ‫﮳‬‫﮴‬‫﮼‬‫﮻‬‫﮺‬‫﮹‬‫﮸‬‫﮷‬‫﮶‬‫﮵‬)(3). :‫بعد‬ ‫و‬ّ‫م‬‫أ‬ َ‫وخر‬ ،‫اهلل‬ ُ‫ـتوب‬ ٌِ‫اْلدي‬ َ‫ق‬َ‫أصد‬ َّ‫ؾنن‬‫د‬ّ‫ُمؿ‬ ‫ي‬ْ‫هد‬ ‫ي‬ْ‫اهلد‬-ُ‫هلل‬‫ا‬ َّ‫صذ‬‫ؿ‬َّ‫ؾ‬‫وشل‬ ‫ظؾقف‬-، َّ‫وذ‬.‫ّور‬‫ـ‬‫اف‬ ‫يف‬ ٍ‫ضَلفي‬ َّ‫وـؾ‬ ،‫ضَلفي‬ ٍ‫بدظي‬ َّ‫وـؾ‬ ،‫بدظي‬ ٍ‫ثي‬َ‫ُمد‬ َّ‫وـؾ‬ ،‫و‬ ُ‫دثوُت‬ ُ‫ُم‬ ِ‫إمقر‬ ‫ؾ‬ ،‫وبعد‬ٓ َّ‫ن‬ِ‫ن‬ّ‫ق‬‫م‬‫ابـ‬ ‫ي‬ّ‫دي‬ْ‫افقر‬-‫اهلل‬ ‫رمحف‬-ِ‫م‬َ‫ي‬ ‫افتل‬ ‫افؼصوئد‬ ‫هؿ‬َ‫أ‬ ‫ـ‬‫ّل‬‫ـ‬‫بوف‬ ‫ـ‬ ُ‫س‬‫وس‬ ‫معورؾفؿ‬ ‫خمتؾػ‬ ‫ظذ‬ ‫ظؾقفو‬ ‫آضَلع‬‫ل‬ِ‫م‬ ‫لف‬ ‫احتق‬ ‫لو‬ِ‫د‬ :‫ودراشلوُتؿ‬ ‫وثؼوؾوُتؿ‬‫افلد‬ ‫ـ‬‫رر‬ (1):‫ظؿران‬ ‫آل‬102. (2):‫افـسوء‬1. (3):‫إحزاب‬70-71.
 5. 5. 6 ‫اهلل‬ ‫ؼلقى‬ ‫إػ‬ ً‫دظ‬ ‫ؾؼد‬ ،‫ز‬ِ‫وافع‬ ‫وافػقائد‬-‫شلبحوكف‬-،‫افعؾلؿ‬ ‫وضؾلى‬ ‫وافتقاضلع‬ ّ‫ت‬‫واف‬َ‫ػ‬‫ؼ‬ِّ‫افش‬ ‫وكظؿ‬ ،‫افديـ‬ ‫يف‬ ‫ف‬‫افـػلقس‬ ‫زـقي‬ ‫و‬ ،‫بوفـحق‬ ‫ادـطؼ‬ ‫وجتؿقؾ‬ ،‫عر‬،‫ّلرت‬‫ـ‬‫وذ‬ ‫بودل‬.‫قت‬ ‫لق‬‫ل‬‫وؿب‬ ‫لو‬‫ل‬‫إؽ‬ ّ‫م‬‫وذ‬ ،‫لؽرات‬‫ل‬‫وادس‬ ‫لواؿر‬‫ل‬‫ـ‬ :‫لرات‬‫ل‬‫ادـؽ‬ ‫لرك‬‫ل‬ ‫إػ‬ ً‫ل‬‫ل‬‫دظ‬ ‫لَم‬‫ل‬‫ـ‬ ّ‫ي‬‫بودظفر‬ ‫آؽسار‬ ‫وظدم‬ ،‫افذـريوت‬‫افسؾ‬ ‫مع‬ ‫افتعومؾ‬ ‫آداب‬ ً‫ـ‬ّ‫ق‬‫وب‬ ،‫وت‬،‫بنمجلول‬ ‫طون‬ ...‫افزيورة‬ ‫آداب‬ ‫وـذا‬ِ‫م‬ ‫ذفؽ‬ ‫ؽر‬ ‫إػ‬.‫واإلحسون‬ ِ‫وافز‬ ‫اارات‬ ‫جقامع‬ ‫ـ‬ ِ‫م‬ ‫ؾؿ‬ِ‫افع‬ ‫َلب‬ُ‫ط‬‫ف‬ ّ‫بد‬ ٓ‫و‬ّ‫ق‬‫افَلم‬ ‫هذه‬ ‫دريس‬ ‫ـ‬‫افرائ‬ ‫ي‬‫افشل‬ ‫افقازع‬ ‫فتـؿقي‬ :‫عي‬‫ل‬،‫رظل‬ .‫ديب‬َٕ‫ا‬ ّ‫واْلس‬ ّ‫ق‬‫افعؾؿ‬ ‫وفألموكي‬ِ‫م‬ ً‫ا‬‫ـثر‬ ‫اشتػدت‬ ‫فؼد‬ :‫أؿقل‬ ‫ي‬‫وإصلعور‬ ‫وافـصلقص‬ ‫إدفلي‬ ‫ـ‬ ِ‫م‬‫مثلؾ‬ :‫افسوبؼي‬ ‫افؼوح‬ ‫ـتى‬ ‫ـ‬«‫ل‬َ‫ع‬‫اف‬ْ‫ر‬‫ِّل‬‫ـ‬‫اف‬ ‫ف‬ِّ‫د‬ّ‫ي‬‫ش‬‫افغؿلري‬ ‫فؾشلق‬-‫اهلل‬ ‫رمحلف‬-، ‫و‬«‫افرمحـ‬ ‫افرحقؿ‬ ‫ؾت‬‫ش‬‫افؼـووي‬ ‫فؾشق‬-‫اهلل‬ ‫رمحف‬-،‫و‬«‫افعطلر‬ّ‫دي‬ْ‫افلقر‬‫ش‬‫فؾلدـتقر‬ ‫خمدوم‬ ‫مصطػك‬-‫عوػ‬ ‫اهلل‬ ‫حػظف‬-. ُ‫ب‬ ٓ‫و‬‫اإلصود‬ َ‫ـ‬ِ‫م‬ ‫يل‬ ‫د‬‫ذوح‬ ‫لـ‬ِ‫م‬ ‫ـ‬ّ‫ضلؿ‬ ‫وملو‬ ،‫ـتوبف‬ ‫يف‬ ‫خمدوم‬ ‫افدـتقر‬ ‫بجفد‬ ‫ة‬ ‫اهلل‬ ‫كػع‬ :‫شديدة‬ ‫قجقفوت‬ ‫و‬ ‫مػقدة‬‫وـذا‬ ،‫ف‬ ‫حسـو‬ ‫مقزان‬ ‫يف‬ ‫وجعؾف‬ ‫بف‬‫أشلفؿ‬ ‫مـ‬ ّ‫ـؾ‬ ِ‫م‬ ‫وؽره‬ ‫افبوب‬ ‫هذا‬ ‫يف‬.‫اار‬ ‫أبقاب‬ ‫ـ‬ ّ‫قش‬ ‫وؿد‬‫ص‬ ‫يف‬ ًُْ‫ط‬‫ل‬‫رحل‬‫ه‬‫ل‬‫ذا‬:‫اإلضوفلي‬ ‫أخلس‬ ‫ؾؾلؿ‬ً‫و‬‫ودؾعل‬ ً‫فؾقؿل‬ ً‫ا‬‫اختصلور‬ .‫فؾؿَلفي‬ ‫ومل‬‫أ‬‫ادلقػ‬ ً‫َل‬‫شلوئ‬ ،‫خلَلل‬ِ‫واإل‬ ‫فؾتؼصلر‬ ً‫و‬‫دؾعل‬ ‫آختصور‬ ِ‫صطػ‬-‫ـلرام‬ِ‫اإل‬ ‫ذا‬ ‫واجلَلل‬-.‫ظَمل‬َٕ‫ا‬ ‫فصوف‬ ‫ؼـو‬ِّ‫ؾ‬‫يق‬ ‫أن‬
 6. 6. 7 ّ‫افتقش‬ ‫هذا‬ ‫أشبوب‬ ‫ـ‬ِ‫وم‬‫ط‬‫اهلل‬ َّ‫أن‬ :-ّ‫وجؾ‬ ّ‫ظز‬-‫وؾؼـلل‬ ‫ؿلد‬‫خمطقضلي‬ ‫حتؼقلؼ‬ ‫إػ‬ «ّ‫ي‬ِّ‫ِّد‬‫ـ‬‫اف‬ ‫ف‬ْ‫ر‬َ‫ع‬‫اف‬ّ‫ق‬‫ٓم‬ ‫ذح‬ ‫يف‬‫ابـ‬ ‫ي‬ّ‫دي‬ْ‫افقر‬‫ش‬‫فؾ‬‫شق‬َ‫غ‬‫اف‬ ‫افقهوب‬ ‫ظبد‬‫ل‬ْ‫ؿ‬‫ري‬-‫اهلل‬ ‫رمحلف‬- ‫ظدي‬ ‫كس‬ ‫ظذ‬ ‫ومؼوبؾتفو‬‫ودراشي‬ ٍ‫ختري‬ ‫مـ‬ ‫ذفؽ‬ ‫يتبع‬ ‫ومو‬ ‫دة‬. ‫...إف‬ ‫بللكـل‬ ً‫َم‬‫ظؾل‬ ،ً‫فؾقؿل‬ ً‫ا‬‫اختصلور‬ ‫ادقاضـ‬ َ‫ـ‬ِ‫م‬ ‫ـثر‬ ‫يف‬ ‫ؿوئؾقفو‬ ‫إػ‬ ‫إصعور‬ ‫ز‬ْ‫ظ‬‫أ‬ ‫ومل‬ ‫خمطقضي‬ ‫حتؼقؼ‬ ‫يف‬ ‫هذا‬ ً‫ؾعؾ‬«‫ِّدي‬‫ـ‬‫اف‬ ‫افعرف‬‫ش‬. ‫اهلل‬ ‫أشلل‬-ّ‫وجؾ‬ ّ‫ظز‬-‫ّل‬‫ك‬ِ‫إ‬ ،‫افؽلريؿ‬ ‫فقجفلف‬ ً‫و‬‫خوفصل‬ ‫ظؿع‬ ‫جيعؾ‬ ‫ن‬َ‫أ‬‫ذفلؽ‬ ‫ويل‬ ‫ف‬ .‫ظؾقف‬ ‫وافؼودر‬ ‫آفف‬ ‫وظذ‬ ‫ُمؿد‬ ‫ظذ‬ ‫اهلل‬ ‫وصذ‬‫وصحبف‬.‫ؿ‬َّ‫ؾ‬‫وش‬ :‫وـتى‬ ‫افعقايشي‬ ‫ظقدة‬ ‫بـ‬ ‫حسغ‬ ‫ن‬ ّ‫ظَم‬‫يف‬7/11/1433‫هل‬
 7. 7. 8 ‫افؼصقدة‬ ‫بـاطم‬ ‫تعريف‬ :‫وكسبه‬ ‫اشؿه‬ ‫ابـ‬ّ‫دي‬ْ‫افقر‬‫حػلص‬‫أبلق‬‫افػقارس‬‫أيب‬‫بـ‬‫ُمؿد‬‫بـ‬‫ظؿر‬‫بـ‬‫مظػر‬‫بـ‬‫ظؿر‬ ‫افشق‬‫هق‬ ‫بـ‬ ‫افديـ‬ ‫زيـ‬ّ‫دي‬ْ‫افقر‬ِ‫افؽ‬ ‫ي‬ ّ‫ادعر‬ْ‫ـ‬.‫دي‬ َ‫ي‬‫افصديؼ‬ ‫بؽر‬ ‫أيب‬ ‫ػ‬ِ‫إ‬ ‫ف‬ُ‫ب‬ َ‫َس‬‫ك‬ ‫رجع‬-‫ظـف‬ ‫اهلل‬ ‫ريض‬-ّ‫ق‬‫ٓم‬ ‫يف‬ ‫ؿول‬ ‫ـَم‬:‫تف‬ ‫ظلؾللللك‬ ‫اهلل‬ ‫لللد‬‫ل‬‫أحلؿ‬ ‫لللل‬‫ل‬ّ‫ك‬‫أ‬ ‫لللع‬‫ل‬‫م‬‫لللل‬‫ل‬‫بلب‬ ‫إذ‬ ‫لللل‬‫ل‬‫كلسلب‬‫و‬ ٍ‫للر‬‫ل‬‫بؽ‬‫لل‬‫ل‬ َ‫ص‬ْ‫لؾ‬ :‫وكشلته‬ ‫موفده‬ َّ‫بؿعر‬ ‫وفد‬‫افـعَمن‬ ‫ة‬‫بوفشوم‬‫ظوم‬ ،‫ادَمفقؽ‬ ‫زمـ‬691‫هل‬(1)‫لف‬َّ‫ؼ‬‫ػ‬ ‫و‬ ‫بحؾلى‬ ‫*كشلل‬ ، ‫إؿ‬ َ‫ؾػوق‬ ‫هبو‬‫يف‬ ‫اْلؽؿ‬ ‫يف‬ ‫يـقب‬ ‫وـون‬ :‫ران‬ٍ‫ـثقلر‬ِ‫م‬َ‫وو‬ ،‫حؾلى‬ ‫معومَلت‬ ‫ـ‬‫ؿضلوء‬ ‫يل‬ *ٍ‫مـب‬(2)‫رآه‬ ٍ‫م‬‫دـلو‬ ‫افؼضوء‬ ‫يع‬ ّٓ‫أ‬ ‫وحؾػ‬ :‫ذفؽ‬ ‫ظـ‬ ‫أظرض‬ ‫ثؿ‬ ،(3)‫يف‬ ‫أبقلوت‬ ‫وفلف‬ ، ‫ذم‬ِّ‫قيل‬َّ‫ق‬‫ٓم‬ ‫يف‬ ‫ؿول‬ ‫ـَم‬ :‫مـف‬ ‫وافتحذير‬ ‫افؼضوء‬:‫هذه‬ ‫تف‬ ‫شلفلللقا‬ ‫لللؿ‬ُ‫ه‬ ‫ن‬ِ‫وإ‬ ‫اْلؽلللؿ‬ ِ‫لللؾ‬ ْٓ‫ل‬َ‫للذ‬‫ل‬َ‫ظ‬ ْ‫ـ‬‫لل‬‫ل‬َ‫م‬ ْ‫ػ‬ِ‫لوف‬‫ل‬‫وخ‬ َ‫لؽ‬‫ل‬‫ؾق‬ ً‫ي‬‫لل‬‫ل‬‫رؽب‬ ‫كصلللػ‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬‫دلللـ‬ ٌ‫ء‬‫أظلللدا‬ ‫افـلللوس‬ْ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫هلللذا‬ َ‫م‬‫حؽلللو‬َٕ‫ا‬ َ‫لللل‬ِ‫ف‬َ‫و‬ْ‫ظلللدل‬ ِ‫ـودحبلللقس‬ ‫ؾلفلللق‬‫لللف‬ ‫ا‬ّ‫فلذ‬ ‫ظلللـ‬‫لللؾ‬َ‫غ‬ُ ِ‫اْلشلللر‬ ‫ؾلللل‬ ِ‫لللف‬ْ‫ق‬َّ‫ػ‬َ‫ـ‬ ‫للَل‬ِ‫وـ‬ :‫ظؾقه‬ ‫افثـاء‬ ‫يف‬ ‫جاء‬ ‫وما‬ ‫صػاته‬ :‫افعَمد‬ ‫ابـ‬ ‫ؿول‬«‫وافـحلق‬ ‫وافػؼلف‬ ‫افؾغلي‬ ‫يف‬ ً‫و‬‫بورظ‬ ً‫و‬‫موم‬ِ‫إ‬ ‫ـون‬‫يف‬ ً‫و‬‫متػــل‬ ،‫وإدب‬ (1)‫اكظر‬«‫إظَلم‬( ‫ش‬5/67.) (2)‫مـ‬ ‫كجؿتغ‬ ‫بغ‬ ‫مو‬«‫افؽومـي‬ ‫افدرر‬( ‫ش‬3/195.) (3)‫اكظر‬«‫إمحديـ‬ ‫ُموـؿي‬ ‫يف‬ ‫افعقـغ‬ ‫جَلء‬‫ش‬‫(ص‬ ،‫إفقد‬ ‫ُمؿد‬ ‫بـ‬ ‫فـعَمن‬51.)
 8. 8. 9 ِ‫ؿ‬ْ‫ظ‬َ‫ك‬‫و‬ ‫افعؾؿ‬‫يف‬ ‫ف‬‫و‬ ‫افعؾقو‬ ‫افذروة‬‫مشفقرة‬ ‫ؾضوئؾ‬ ‫وفف‬ ،‫افؼصقى‬ ‫افطبؼي‬‫ش‬(1). «‫بـ‬‫ظؿر‬‫افديـ‬‫زيـ‬ ‫افشق‬‫وـون‬ّ‫دي‬ْ‫افقر‬،‫ؼ‬ُ‫ؾ‬ُ‫ا‬‫ا‬ َ‫ـ‬ َ‫س‬ َ‫ح‬،‫اارات‬‫ـثر‬،ً‫و‬‫صوْل‬ً‫َل‬‫رج‬ ،‫ظكه‬‫صعراء‬‫شقد‬‫ظ‬ ٌ‫م‬‫مؼو‬‫فف‬،‫واجلزافي‬‫وافطَلوة‬‫اْلَلوة‬‫بغ‬‫ره‬ْ‫ع‬ ِ‫ص‬‫يف‬‫ع‬َ َ‫مج‬،‫افـوس‬‫ظـد‬ ٌ‫ظقؿ‬ ‫ف‬ ‫ـثرة‬ ‫ومفوبتف‬‫َِم‬‫ل‬ِ‫م‬ ‫ظؾقف‬ ‫ـون‬‫ـ‬‫افز‬‫ل‬ِ‫م‬ ‫واالقف‬ ‫وااشقي‬ ‫ع‬َ‫وافقر‬ ‫هد‬‫اهلل‬ ‫ـ‬-‫علوػ‬-، َ‫بر‬َ‫ع‬‫جمقدة‬ ‫ؾوئؼي‬ ‫مـظقموت‬ ‫ؾقفو‬ ‫ؿ‬َ‫ظ‬‫وك‬ ،‫محقدة‬ ‫صوكقػ‬ ‫َّػ‬‫ـ‬‫وص‬ ،‫افعؾقم‬ ‫يف‬‫ش‬(2). :‫بؼقفف‬ ‫ْع‬‫ـ‬ِ‫ر‬ ِّ‫افز‬ ‫ووصػف‬«‫خ‬ّ‫ممر‬ ،‫أديى‬ ،‫صوظر‬‫ش‬(3). :‫حجر‬ ‫ابـ‬ ‫وؿول‬«‫ادشفقر‬ ‫افشوظر‬ ‫افشوؾعل‬ ‫افػؼقف‬‫ش‬(4). ‫افس‬ ‫ظـف‬‫وؿول‬:‫ل‬ِ‫ؽ‬ْ‫ب‬«‫ابـ‬ ‫افديـ‬ ‫زيـ‬ ‫افـحقي‬ ‫إديى‬ ‫افػؼقف‬ ‫افشق‬ّ‫دي‬ْ‫افقر‬‫ش‬(5). :‫حجر‬ ‫ابـ‬ ‫ؿول‬«ّٓ‫إ‬ ‫افػؼف‬ ‫بعده‬ ‫أحد‬ ‫ْظؿ‬‫ـ‬َ‫ي‬ ‫مل‬ ‫بوهلل‬ ‫ؿ‬ ِ‫ؿس‬ُ‫أ‬‫و‬‫دوكف‬ ّ‫ؿك‬‫ش‬(6). ‫ا‬ ‫ؿول‬ ،‫ظذب‬ ‫رؿقؼ‬ ‫ه‬ ُ‫ر‬ْ‫ع‬ ِ‫وص‬‫فس‬:‫ف‬ِ‫ػ‬ ْ‫وص‬ ‫يف‬ ‫ؽل‬ْ‫ب‬«ِ‫م‬ ‫أحذ‬ّ‫ادؽلر‬ ‫افسؽر‬ ‫ـ‬‫وأؽلذ‬ ،‫ر‬ ‫اجلقهر‬ َ‫ـ‬ِ‫م‬ ‫ؿقؿي‬‫ش‬(7). :‫افؽتبل‬ ‫صوـر‬ ‫ابـ‬ ‫وؿول‬«َ‫ك‬ُ‫ؾ‬ ْ‫ض‬َ‫ؾ‬‫و‬ ،‫افغويي‬ ‫إػ‬ ‫جقد‬ ‫ؿف‬ْ‫ظ‬‫افـفويي‬ ‫بؾغ‬ ‫ف‬‫ش‬(8). (1)«‫افذهى‬ ‫صذرات‬‫ش‬(8/275). (2)‫اكظر‬«‫افرمحـ‬ ‫افرحقؿ‬ ‫ؾت‬‫ش‬‫(ص‬5.) (3)‫اكظر‬«‫إظَلم‬( ‫ش‬5/67.) (4)‫اكظر‬«‫افؽومـي‬ ‫افدرر‬( ‫ش‬3/195.) (5)‫اكظر‬«‫ا‬ ‫افشوؾعقي‬ ‫ضبؼوت‬‫فؽزى‬( ‫ش‬10/187‫افس‬ ‫افقهوب‬ ‫فعبد‬ ).‫ؽل‬ْ‫ب‬ (6)‫اكظر‬«‫افؽومـي‬ ‫افدرر‬( ‫ش‬3/195.) (7)‫اكظر‬«‫افؽزى‬ ‫افشوؾعقي‬ ‫ضبؼوت‬( ‫ش‬10/374.) (8)‫اكظر‬«‫افـك‬ ‫وأظقان‬ ‫افعك‬ ‫أظقون‬( ‫ش‬3/675.)
 9. 9. 01 :‫ه‬ِ‫ر‬ْ‫ع‬ ِ‫ص‬ ‫ظـ‬ ‫افصػدي‬ ‫وؿول‬«‫ذوات‬ ‫افقجـوت‬ َ‫ـ‬ِ‫م‬ ‫وأهبك‬ ،ِ‫افغقد‬ ‫قن‬ُ‫ق‬ُ‫ظ‬ ْ‫ـ‬ِ‫م‬ ُ‫حر‬ ْ‫أش‬ ‫افتقريد‬‫ش‬(1). َ‫ي‬ ‫ؿصقدة‬ ‫وفف‬ْ‫ر‬‫قؿقلي‬ ‫ابلـ‬ ‫اإلشَلم‬ ‫صق‬ ‫هبو‬ ‫ثل‬-‫اهلل‬ ‫رمحلف‬-‫لدل‬‫إكصلوؾف‬ ‫ظلذ‬ ‫أخَلؿف‬ ‫سـ‬ ُ‫وح‬،:‫ؾقفو‬ ‫يؼقل‬ ‫للد‬‫ل‬‫أمح‬ ‫للـ‬‫ل‬‫افلدي‬ ‫للل‬‫ل‬‫لؼ‬َ‫ح‬ ‫للر‬‫ل‬‫خق‬ٍ‫للر‬‫ل‬‫ب‬‫اد‬ ‫للروق‬‫ل‬ ُ‫خ‬‫لل‬‫ل‬ ِ‫عض‬ِ‫لَلت‬ُ‫لللوط‬‫ل‬ ُ‫خت‬ ‫لللف‬‫ل‬‫ب‬ ‫لل‬ْ‫وه‬ ‫لللل‬ّ‫ؾ‬‫لق‬َ‫لق‬ٌ‫ؾلريللللد‬ ٌ‫ُملبلللقس‬ُ‫اكبسلللوط‬ ‫افدكقلللو‬ ‫إفلللك‬ ‫فللف‬ ‫وفقلللس‬ ٌ‫ـ‬‫ؿلريلل‬ ‫فلف‬ ‫وفلقللس‬ ً‫و‬‫كحلبلل‬ ‫ؿلضلك‬ِ‫فـلظلقللللره‬ ٓ‫و‬ُ‫ؿلللللوط‬ِ‫افؼ‬ َّ‫لللػ‬ُ‫ف‬(2) ٍ‫ؿ‬‫لللل‬ْ‫ؾ‬‫ل‬ِ‫وظ‬ ‫ـ‬‫ـلللػ‬ ‫كلللدا‬ ‫ؾلللل‬ ٌ‫ؾلريلللد‬‫لللَلت‬‫ل‬ِ‫لؽ‬ ْ‫لش‬ُ‫د‬‫ا‬ ‫للؾ‬‫ل‬‫وح‬‫لللف‬‫ل‬‫ب‬ُ‫لللوط‬‫ل‬‫ـ‬ُ‫ي‬ ‫للدوه‬‫ل‬‫حلس‬ ُ‫للؿ‬‫ل‬ُ‫ه‬‫ف‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬ّ‫ؿ‬‫ل‬‫و‬‫للقا‬‫ل‬‫يـلوف‬ ْ‫للؿ‬‫ل‬َ‫ف‬‫لللقا‬‫ل‬‫وصوض‬‫لللروا‬‫ل‬‫ملؽ‬‫لللد‬‫ل‬‫ؾؼ‬ ُ‫ف‬‫للل‬‫ل‬َ‫ب‬ِ‫مـوؿ‬ ‫ُلسلوفلللك‬‫ـ‬ ‫للف‬‫ل‬‫ضرائلؼ‬ ‫لـ‬‫ل‬‫ظ‬ ‫للقا‬‫ل‬‫وـلوك‬ُ‫للللوط‬‫ل‬‫كلشل‬ ‫للللؿ‬‫ل‬‫فلف‬ ‫أذاه‬ ‫يف‬ ‫لللـ‬‫ل‬‫وفؽ‬ ٌ‫ؾخللر‬ ‫إصلداف‬‫ؾللل‬ ِّ‫ر‬‫افلد‬ ُ‫لس‬ْ‫ب‬‫وحل‬ُ‫اؽتبلللوط‬ ‫بوفسجلللـ‬ ‫افشقللل‬ ‫وظـللد‬ َ‫وش‬ْ‫ج‬‫مثؾللل‬ ‫يلرضللوه‬ ٓ ‫افلشلقلل‬ ‫ـ‬ُ‫لطلللوط‬ِ‫اكح‬ ‫ُلللؿ‬‫ؽ‬‫ل‬ِ‫ؾ‬ْ‫ث‬ِ‫م‬ ِ‫ر‬ْ‫لللد‬َ‫ؼ‬‫ف‬ ‫ؾػقللف‬ ‫فللل‬‫واهلل‬‫أملللو‬‫ي‬ّ‫لللللر‬ ِ‫ش‬ ُ‫ْلللللؿ‬‫ت‬‫َل‬‫ـ‬ٓ‫ق‬ُ‫افلربلللوط‬ َّ‫ٓكحلللؾ‬ ِّ‫لللر‬ َّ‫افش‬ ُ‫وخللقف‬ ‫يللد‬ ‫اإلكصللوف‬ ‫إفللك‬ ٌ‫أحللد‬ ‫ؾؿلو‬‫ظق‬‫لللراط‬‫ل‬‫اكخ‬‫لللف‬‫ل‬‫ف‬‫لللقاه‬‫ل‬‫ه‬‫يف‬‫لللؾ‬‫ل‬‫وـ‬(3) :‫صقوخه‬ .‫بحَمة‬ ‫افبورزي‬ ‫افديـ‬ ‫ذف‬ ‫افؼويض‬ ‫ظـ‬ ‫أخذ‬ .‫بحؾى‬ ‫جزيـ‬ ‫خطقى‬ ‫افػخر‬ ‫ظـ‬ ‫أخذ‬ (1)‫اكظر‬«‫ص‬‫ذهى‬ ‫مـ‬ ‫أخبور‬ ‫يف‬ ‫افذهى‬ ‫ذرات‬( ‫ش‬2/276.) (2)‫ادقفقد‬ ‫هبو‬ ‫ؾػ‬ُ‫ي‬ ‫ظريضي‬ ‫خرؿي‬.«‫افقشقط‬ ‫ادعجؿ‬‫ش‬. (3)‫اكظر‬«ٕ‫ا‬ ‫ُموـؿي‬ ‫يف‬ ‫افعقـغ‬ ‫جَلء‬‫محديـ‬‫ش‬(26.)
 10. 10. 00 .‫ظثَمن‬ ‫افديـ‬ ‫زيـ‬ ‫بـ‬ ‫ُمؿد‬ ‫افديـ‬ ‫صدر‬ ‫ظـ‬ ‫وـذا‬ :‫تالمقذه‬ ِ‫م‬ ‫وهق‬ ،‫إكصوري‬ ‫ُمؿد‬ ‫بـ‬ ‫اهلل‬ ‫ظبد‬ ‫بـ‬ ‫أمحد‬. ‫افعسؼَل‬ ‫حجر‬ ‫ابـ‬ ‫صققخ‬ ‫ـ‬ ّ‫يد‬ ‫ـون‬ ‫أكف‬ ‫حجر‬ ‫ابـ‬ ‫ذـر‬ ،‫افعبديل‬ ‫برـي‬ ‫بـ‬ ‫إبراهقؿ‬ ‫بـ‬ ‫ُمؿد‬‫ّل‬‫ك‬‫أ‬ ‫كػسلف‬ ‫ظـ‬ ‫ث‬‫ف‬ ‫ابـ‬ ‫ظـ‬ ‫أخذ‬ّ‫دي‬ْ‫افقر‬. . ‫اْلؾبق‬ ‫ظؿر‬ ‫بـ‬ ‫إبراهقؿ‬ ‫شؾقَم‬ ‫ُمؿد‬ ‫بـ‬ ‫خؾقؾ‬.‫اْلؾبل‬ ‫افشوؾعل‬ ‫ظع‬ ‫بـ‬ ‫ن‬ :‫ممفػاته‬ ‫أصفر‬ ‫ٓبـ‬ّ‫دي‬ْ‫افقر‬‫ـثرة‬ ‫ممفػوت‬،ِ‫م‬:‫ذفؽ‬ ‫ـ‬ *«‫افبفجي‬ّ‫ي‬‫د‬ْ‫افقر‬‫ي‬‫ش‬ً‫و‬‫أيض‬ ‫سؿك‬ ‫و‬«‫اْلووي‬ ‫هبجي‬‫ش‬‫وثَلثلي‬ ً‫بقل‬ ‫آٓف‬ ‫مخسي‬ ‫يف‬ ‫ؾقفو‬ ‫كظؿ‬ ،ً‫و‬‫بقت‬ ‫وشتغ‬«‫افصغر‬ ‫اْلووي‬‫ش‬.)‫(مطبقع‬ ،‫افشوؾعقي‬ ‫ؾؼف‬ ‫يف‬ *«ّ‫ؼ‬‫ادؾ‬ ‫ادسوئؾ‬‫بي‬‫ش‬‫ابـ‬ ‫هو‬ ّ‫وشَم‬ ،‫افػرائض‬ ‫يف‬‫حجر‬«ّ‫ادفذ‬ ‫افرشوئؾ‬‫ادسلوئؾ‬ ‫يف‬ ‫بي‬ ّ‫ؼ‬‫ادؾ‬‫بي‬.‫ش‬ *«‫افبؼ‬ ‫أخبور‬ ‫يف‬ ‫ادختك‬ ‫تؿي‬‫ش‬‫بل‬ ‫ويعرف‬ ،«‫ابـ‬ ‫وري‬ّ‫دي‬ْ‫افقر‬‫ش‬ً‫َل‬‫ذيل‬ ‫جعؾلف‬ .)‫جمؾدان‬ ،‫مطبقع‬ ( ،‫فف‬ ‫وخَلصي‬ ‫افػداء‬ ‫أيب‬ ‫فتوري‬ *«‫ااَلصي‬ ‫قسر‬ ‫يف‬ ‫ااصوصي‬ ‫حترير‬‫ش‬.‫افـحق‬ ‫يف‬ ‫موفؽ‬ ‫ابـ‬ ‫أفػقي‬ ‫ؾقف‬ ‫ر‬َ‫ث‬َ‫ك‬ ، *«‫موفؽ‬ ‫ابـ‬ ‫أفػقي‬ ‫ذح‬.‫ش‬ *«ّ‫افدر‬ ‫ضقء‬‫ة‬‫ش‬‫م‬ ‫ابـ‬ ‫أفػقي‬ ‫ظذ‬ ،.‫عطل‬
 11. 11. 02 *«‫افؾ‬‫اإلظراب‬ ‫يف‬ ‫بوب‬.‫ش‬ *«‫افغريى‬ ‫ذـرة‬‫ش‬.‫افـحق‬ ‫يف‬ ‫مـظقمي‬ ، *«‫مؼوموت‬‫ش‬. *«‫مـط‬‫افطر‬ ‫ؼ‬‫ش‬. *«ّ‫ااَل‬ ‫ومرصدة‬ ‫اإلخقان‬ ‫كصقحي‬‫ن‬‫ش‬ُ ‫و‬ ،َ‫عر‬‫بل‬ ‫ف‬«‫ابلـ‬ ‫ٓمقلي‬ّ‫دي‬ْ‫افلقر‬‫ش‬‫وهلل‬ ‫ذحفو‬ ‫بصدد‬ ‫كحـ‬ ‫افتل‬. *«‫افثوؿى‬ ‫افشفوب‬.‫ش‬ *«‫ادـوموت‬ ‫عبر‬ ‫يف‬ ‫أرجقزة‬‫ش‬،ّ‫أن‬ ‫ْع‬‫ـ‬ِ‫ر‬ ِّ‫افز‬ َ‫َر‬‫ـ‬َ‫ذ‬ّ‫ق‬‫أفػ‬ ‫و‬.‫مطبقظي‬ ‫ي‬ *«‫صعر‬ ‫ديقان‬‫ش‬(‫مطبقع‬)‫ره‬ْ‫ث‬َ‫ك‬‫و‬ ‫ؿف‬ْ‫ظ‬َ‫ك‬ ‫بعض‬ ‫ؾقف‬ ،.‫ش‬ *،‫افطوظقن‬ ‫يف‬ ‫بديعي‬ ‫رشوفي‬‫وأشَمهو‬«‫افقبو‬ ‫يف‬ ‫افـبو‬‫ش‬. ‫فطقػ‬ ‫جمؾد‬ ‫يف‬ ‫صعره‬ ‫ديقان‬ ً‫مؾؽ‬ :‫حجر‬ ‫ابـ‬ ‫اْلوؾظ‬ ‫ؿول‬ ،‫صعر‬ ‫*وفف‬(1). :‫وؾاته‬ ( ‫شـي‬ ‫آخر‬ ‫افعوم‬ ‫افطوظقن‬ ‫يف‬ ‫موت‬749‫ظؿؾ‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ،)‫هل‬‫هو‬ ّ‫شلَم‬ ‫مؼوملوت‬ ‫ؾقلف‬ «‫افقبو‬ ‫يف‬ ‫افـبو‬‫ش‬(2). *** (1)‫اكظر‬«‫افؽزى‬ ‫افشوؾعقي‬ ‫ضبؼوت‬( ‫ش‬10/187‫و‬ ،)«‫إظَلم‬( ‫ش‬5/67.) (2)‫اكظر‬«‫افؽومـي‬ ‫افدرر‬( ‫ش‬3/195.)
 12. 12. 03 ‫ظذ‬ ٌ‫د‬‫جفو‬‫ابن‬ ‫ة‬ّ‫ق‬‫ٓم‬ّ‫دي‬ْ‫افور‬ ‫ابن‬ ‫ة‬ّ‫ق‬‫فالم‬ّ‫دي‬ْ‫افور‬:‫مـفا‬ ‫ـثرة‬ ‫رشوح‬ 1-«َّ‫ق‬‫ٓم‬ ‫ذح‬ ّ‫ي‬ِّ‫ِّد‬‫ـ‬‫اف‬ ‫ف‬ ْ‫ر‬َ‫ع‬‫اف‬‫ابـ‬ ‫ي‬ّ‫دي‬ْ‫افقر‬‫ش‬‫افقهوب‬ ‫ظبد‬ ‫فؾشق‬ )‫(خمطقضي‬‫بـ‬ ‫افغؿري‬‫ُمؿد‬-‫اهلل‬‫رمحف‬-(‫شـي‬‫بعد‬ ّ‫تقّف‬ُ‫د‬‫ا‬1031‫ظذ‬‫مؼوبؾتفو‬‫يل‬‫اهلل‬ َّ‫يَّس‬‫وؿد‬،)‫هل‬ّ‫لد‬ِ‫ظ‬‫ة‬ َ‫ي‬‫مو‬‫مع‬، ‫ُس‬‫ك‬ِ‫م‬‫ذفؽ‬‫تبع‬‫ـ‬‫افدراشي‬‫وافتحؼقؼ‬‫اهلل‬‫أشلل‬،...‫ـويي‬ِ‫وافع‬‫وافضبط‬-ّ‫وجؾ‬ ّ‫ظز‬- .‫خراجفو‬ِ‫إ‬ ّ‫يقَّس‬ ‫أن‬ 2-«ُ‫م‬‫و‬ ‫اإلخلقان‬ ‫كصلقحي‬ ‫ذح‬ ‫افرمحـ‬ ‫افرحقؿ‬ ‫ؾت‬َ‫رصلد‬‫ّن‬‫َل‬‫اال‬ ‫ة‬‫ش‬‫فؾشلق‬ ، ‫افؼـووي‬ ‫حسـ‬ ‫بـ‬ ‫مسعقد‬ ‫افؼيػ‬-‫اهلل‬ ‫رمحف‬-( ‫شـي‬ ‫ادتقّف‬1205. )‫هل‬ 3-«‫طر‬ِ‫افع‬ّ‫دي‬ْ‫افقر‬‫ابـ‬ ‫ٓمقي‬ ‫ذح‬ّ‫دي‬ْ‫افقر‬‫ش‬‫مصطػك‬ :‫فؾدـتقر‬ ،‫اهلل‬ ‫ـراملي‬ ‫بـ‬ ‫خمدوم‬-‫اهلل‬ ‫حػظف‬-.‫ادؼدمي‬ ‫يف‬ ‫أذت‬ ‫ـَم‬ :‫ػقد‬ُ‫م‬ ٌ‫مجقؾ‬ ‫ذح‬ ‫وهق‬ ، 4-«‫ص‬ ‫ؿؾ‬ُ‫جل‬‫ا‬ ‫ػوصقؾ‬‫ل‬‫َّل‬‫ق‬‫ٓم‬ ‫رح‬‫ابلـ‬ ‫ي‬ّ‫دي‬ ْ‫افلقر‬‫ش‬‫افعزيلز‬ ‫ظبلد‬ ‫فؾلدـتقر‬ ، ‫اْلريب‬-‫اهلل‬ ‫حػظف‬-.‫ع‬ ‫مو‬ ‫خمتك‬ ‫ـتوب‬ ‫وهق‬ ، ‫ـثرة‬ ‫ختؿقسات‬ ‫وهـاك‬-ِ‫م‬ ‫ؿطعي‬ ّ‫ـؾ‬ ‫ؾ‬ْ‫ع‬ َ‫ج‬ ‫وافتخؿقس‬‫ادـظلقم‬ ‫ـ‬‫مخسلي‬ ‫صطقر‬-‫مـفا‬: 1-‫ادغريب‬ ‫زـريو‬ ‫بـ‬ ‫يقشػ‬ ‫فؾشق‬ ‫ختؿقس‬-‫اهلل‬ ‫رمحف‬-( ‫شـي‬ ‫ادتقّف‬1019.)‫هل‬ 2-‫ادتقّف‬ ‫ح‬ ّ‫ادَل‬ ‫يقك‬ ‫بـ‬ ‫افرمحـ‬ ‫ظبد‬ ‫فؾشق‬ ‫ختؿقس‬( ‫شـي‬1044.)‫هل‬ ***
 13. 13. 04 ‫ابن‬ ‫ٓمقة‬ ‫أبقات‬ّ‫دي‬ْ‫افور‬ 1-ْ‫َل‬‫ز‬‫ــ‬‫ـ‬‫وافغ‬ ‫ــا‬‫ـ‬‫إؽ‬ َ‫ــر‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ر‬ ْ‫ــزل‬‫ـ‬‫اظت‬َ‫ػ‬‫اف‬ ِ ‫ــ‬ُ‫ؿ‬‫و‬‫ــ‬َ‫م‬ ‫ــ‬ِ‫وجاك‬ َ ‫ــ‬ ْ‫ص‬‫ـ‬‫ــ‬َ‫ه‬ ‫ن‬ْ‫َل‬‫ز‬ 2-‫ـــبا‬‫ـ‬‫افص‬ ِ‫م‬‫ـــا‬‫ـ‬‫ٕي‬ ‫ـــذـرى‬‫ـ‬‫اف‬ ‫ع‬َ‫د‬َ‫و‬ْ ‫ــــ‬َ‫ؾ‬َ‫أ‬ ٌ‫كجـــــم‬ ‫ــــبا‬‫افص‬ ‫ؾأليــــام‬ 3-‫َفــــ‬‫ت‬ْ‫ق‬‫ؿض‬ ٍ‫ظقشــــة‬ ‫حــــذ‬َ‫أ‬ ّ‫إن‬‫ـ‬‫ا‬‫رهبـــ‬َ‫ـ‬‫فـــ‬ ‫ت‬‫ـ‬‫ـــ‬ َ‫ح‬ ‫واإلثـــم‬ ‫ا‬ ُ‫اُت‬ ّ‫ذ‬‫ـ‬ 4-‫واتـــرك‬َ‫ة‬‫افغـــاد‬‫ـــا‬ ْ ‫ـــ‬ِ‫حتػ‬ ٓ‫ــــ‬ِ‫ظ‬ ‫يف‬ ِ‫ــــس‬ ُ‫ُت‬‫ــــ‬َ ُ ‫و‬ ْ‫ــــت‬َ‫ؾ‬‫ُر‬‫ت‬‫و‬ ٍّ‫ز‬‫ـ‬ 5-‫ــ‬ ِ‫فــة‬ ‫ظــن‬ َ‫ه‬‫ــ‬ْ‫ف‬‫وا‬‫ـ‬‫أضربــ‬ ٍ‫و‬‫ـ‬‫ت‬‫مرتـــ‬ ِ‫إمـــرد‬ ‫وظـــن‬‫ـ‬َ‫ؽ‬‫اف‬ ‫ج‬‫ـ‬‫ـــ‬َ‫ػ‬‫ـ‬ْ 6-ْ‫إن‬‫افضـحى‬ ُ‫صـؿس‬ ْ‫تـؽسف‬ ‫ا‬ ّ‫تبد‬‫ــ‬‫ـ‬‫م‬ ‫ــا‬‫ـ‬‫م‬ ‫وإرا‬‫ـ‬‫ــ‬‫ـ‬ُ‫ي‬ ‫اس‬‫ـ‬‫ــ‬‫ـ‬‫بإش‬ ‫زري‬‫ـ‬ 7-ْ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫زاد‬‫ؿـــ‬‫ـ‬‫شــــ‬ ‫بـــافـجم‬ ُ‫ه‬‫سـا‬‫ـ‬‫ا‬‫وظ‬‫ـ‬‫دفــــــ‬‫ـ‬‫ببـــــ‬ ‫اه‬‫ـ‬‫ؾاظتـــــ‬ ٍ‫در‬‫ـ‬ْ‫ل‬ َ‫د‬ 8-‫افــذي‬ ‫ســن‬ ُ‫ح‬ ‫ـتفــى‬ُ‫م‬ ‫يف‬ ْ‫ــر‬ِ‫واؾتؽ‬‫ــ‬‫ـ‬‫ُت‬ ‫ــت‬‫ـ‬‫أك‬‫ـ‬‫ــ‬‫ـ‬ ُ‫ه‬‫وا‬‫ـ‬‫ــ‬‫ـ‬‫أم‬ ْ‫د‬‫ـ‬ْ ‫ــ‬‫ـ‬َ‫ؾ‬ َ‫ج‬ ً‫ا‬‫ر‬ 9-ً‫ؾتــى‬ َ‫ــــت‬ ْ‫إن‬ َ‫ة‬‫ارؿــر‬ ِ‫واهجــر‬‫ـ‬ٍ‫جـــون‬ ‫يف‬ ‫يســعى‬ ‫قــف‬ْ ‫ــ‬َ‫ؼ‬َ‫ظ‬ ْ‫ــن‬َ‫م‬ 11-‫وا‬‫ـــ‬‫ـ‬‫ؾتؼ‬ َ‫ت‬‫ا‬ ِ‫ـــهلل‬‫ـ‬‫ت‬‫ـ‬‫ـــ‬‫ـ‬‫م‬ ِ‫ت‬‫ا‬ ‫وى‬‫ـ‬‫ا‬‫ــ‬ َ‫ص‬َ‫و‬ ّٓ‫إ‬ ٍ‫امــرىء‬ َ ‫ؿؾــ‬ ْ‫ت‬َ‫جــاور‬‫ـ‬ْ 11-ْ‫ر‬ُ‫ض‬ ُ‫يؼطـت‬ ‫ن‬َ‫م‬ ‫فقس‬ً‫ا‬‫ؿـ‬(1)‫بطـ‬‫ـ‬ً‫ال‬‫ـــ‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـــ‬‫ـ‬ّ‫ك‬‫إ‬‫ـ‬‫ـــ‬‫ـ‬‫يت‬ ‫ن‬‫ـ‬ِ‫هلل‬‫اف‬ َ‫ت‬‫ا‬‫ـ‬‫ب‬‫ـ‬‫ـــ‬‫ـ‬‫ط‬‫ـ‬ْ 12-‫افشــ‬ ِ‫ق‬‫ــد‬ َ‫ص‬‫ـ‬‫إػ‬ ْ‫تــرـن‬ ٓ‫و‬ َ‫رع‬‫ؾــ‬ ُ‫يرصــد‬ ٍ ‫رجــ‬‫ـ‬‫ــ‬ َ‫ُح‬‫ز‬ ِ ‫قــ‬ّ‫ؾ‬‫اف‬ ‫ي‬‫ـ‬ْ 13-‫ــن‬َ‫م‬ ِ‫رة‬ ْ‫ــد‬ُ‫ؿ‬ ‫يف‬ ُ‫إؾؽــار‬ ‫حــارت‬‫ــ‬َ‫ؾ‬ْ‫ب‬ ُ‫ش‬ ‫هــداكا‬ ‫ؿــد‬‫ـ‬‫ـا‬-‫ظــ‬‫ـ‬ّ ‫وجــ‬ ّ‫ز‬- 14-ْ‫ـم‬‫ـ‬‫ؾؽ‬ ِ‫ـهلل‬‫ـ‬‫ارؾ‬ ‫ـذ‬‫ـ‬‫ظ‬ َ‫ـوت‬‫ـ‬‫اد‬ َ ‫ـ‬‫ـ‬َ‫ت‬َ‫ـ‬‫أؾـــ‬َ‫و‬ ٍ‫ت‬‫وــ‬ ْ‫ــن‬ِ‫م‬ ‫ــ‬َ‫ؾ‬‫ـ‬‫مــ‬ ‫ى‬‫ـ‬ْ‫ل‬َ‫و‬ُ‫د‬ ‫ن‬ 15-ُ‫د‬‫كؿــرو‬ ‫أيــن‬‫وــعــ‬‫ـ‬ُ‫ان‬‫ــ‬َ‫وم‬‫ـ‬‫ن‬‫ؾـــ‬َ‫م‬‫ـ‬‫إمـــ‬ َ‫ك‬‫ـ‬‫ـــ‬‫ووف‬ ‫ر‬‫ـ‬‫ـــ‬َ‫ظ‬َ‫و‬ ‫ى‬‫ـ‬ْ‫َل‬‫ز‬ 16-ٌ‫د‬‫ظــا‬ ‫أيــن‬‫ومــن‬ ُ‫ؾرظــون‬ ‫أيــن‬َ‫ي‬ ْ‫ت‬َ‫يســؿ‬ ‫مــن‬ َ‫م‬‫إهــرا‬ ‫ــت‬َ‫ؾ‬‫ر‬‫ـ‬‫ــ‬ َ‫خ‬‫ـ‬ْ 17-‫ـوا‬‫ـ‬َ‫ـ‬َ‫ب‬َ‫و‬ ‫وصـادوا‬ ‫ـادوا‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـن‬َ‫م‬ َ‫أيـن‬‫اف‬ ِ‫ْـــن‬‫غ‬ُ‫ت‬ ‫ون‬ ُ ‫افؽـــ‬ َ‫ـــك‬َ‫ؾ‬َ‫ه‬‫ـ‬ُ‫ؼ‬‫ـ‬‫ـــ‬َ‫ؾ‬‫ـ‬ْ (1)‫يف‬ َ‫ؾعؾ‬ ‫وـذا‬ ،ً‫ة‬‫ضور‬ َ‫ء‬‫افرا‬ ‫افـوطؿ‬ ‫َّـ‬‫ؽ‬‫ش‬«‫ـو‬َ‫ؾ‬ْ‫ب‬ ُ‫ش‬‫ش‬( ً‫افبق‬ ‫يف‬ ‫افبوء‬ ‫َّـ‬‫ؽ‬‫ؾس‬13.)
 14. 14. 05 18-ِ ‫ا‬ ُُ‫أربـا‬ َ‫أين‬‫ُفـى‬‫ـ‬‫اف‬ ُ ‫أهـ‬ ‫جـا‬‫افعؾــ‬ ُ ‫أهــ‬ َ‫أيــن‬‫ـ‬‫وافؼــ‬ ِ‫م‬‫ـ‬ْ‫ل‬َ‫و‬ُٕ‫ا‬ ُ‫م‬‫و‬ 19-‫ـــــ‬ ُ‫ت‬‫ا‬ ُ‫عقد‬ُ‫ق‬‫شــــ‬ً‫ال‬‫ـ‬‫ــــ‬ُ‫ـف‬ِ‫م‬‫ـ‬ُ‫م‬‫وشقــ‬‫ـ‬‫ؾاظــ‬ ‫جزي‬‫ـ‬‫ــ‬َ‫ع‬‫ؾ‬ ‫ؿــد‬ ‫مــا‬ ً‫ال‬‫ـ‬ْ 21-‫ـ‬‫ـ‬ َ‫ص‬َ‫و‬ ‫ـؿت‬‫ـ‬‫اش‬ ّ‫ـي‬‫ـ‬َ‫ـ‬ُ‫ب‬ ‫أي‬‫اي‬ْ‫ـت‬‫ـ‬َ‫ع‬َ َ‫و‬ ‫ا‬‫ــ‬ ‫ــت‬‫ص‬ ُ‫خ‬ ً ‫َــ‬‫ؽ‬ِ‫ح‬‫ـ‬ِ‫اد‬ ُ‫خــر‬ ‫ا‬‫ـ‬‫ــ‬َ‫ؾ‬‫ـ‬ْ 21-‫اض‬‫ــ‬ُ‫ؾ‬ِ‫ؾــ‬ ‫ــ‬ َ‫ْس‬‫ؽ‬َ‫ت‬ ٓ‫و‬ ‫افعؾــم‬‫أهــ‬ ‫ظــذ‬ َ‫ارــر‬ َ‫ــد‬َ‫ع‬‫أب‬‫ـ‬‫ــ‬ َ‫َس‬‫ؽ‬‫اف‬ ِ‫ـ‬ 22-‫ــ‬ِ‫واحتػ‬‫ـ‬ٓ‫و‬ ِ‫افــدين‬ ‫يف‬ ِ‫فؾػؼــه‬ ْ‫ـــ‬ِ‫َغ‬‫ت‬ ْ‫َش‬‫ت‬‫ـ‬‫ظــــ‬‫ـ‬‫بؿـــ‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـــ‬ َ‫وخ‬ ٍ‫ال‬‫ـ‬‫ل‬َ‫و‬ 23-‫ـ‬‫ـ‬َ‫ؿ‬َ‫ؾ‬ ‫ه‬ْ‫ؾ‬‫ـ‬‫ـ‬‫وحص‬ َ‫م‬‫ـو‬‫ـ‬‫افـ‬ ‫ـر‬‫ـ‬ ُ‫اهج‬ ‫و‬‫ـ‬ْ‫ن‬‫ــ‬ْ‫ع‬َ‫ي‬‫ــ‬ِ‫ؼ‬ َُ‫ادطؾــو‬ ِ‫رف‬‫ـ‬‫بــ‬ ‫مــا‬ ْ‫ر‬‫ـ‬ْ‫ل‬ َ‫ذ‬ 24-‫رهبــ‬ ‫ؿــد‬ ْ ‫ــ‬ُ‫ؼ‬َ‫ت‬ ٓ‫ـ‬‫ــ‬‫ـ‬ُ‫ب‬‫أربا‬ ْ‫ت‬‫ـ‬ُ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬ َ‫ص‬َ‫و‬ ُِ‫ـدر‬‫ـ‬‫اف‬ ‫ـذ‬‫ـ‬‫ظ‬ َ‫ـار‬‫ـ‬‫ش‬ ْ‫ـن‬‫ـ‬َ‫م‬ ُ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ 25-‫ــ‬ِ‫افع‬ ُ‫م‬‫إرؽــا‬ ِ‫م‬‫افعؾــ‬ ُ‫د‬‫ؾازديــا‬‫ـ‬‫ا‬ َ‫د‬‫ؾــ‬ِ‫افع‬ ُ‫ووــال‬‫ـ‬َ‫ؿ‬َ‫ع‬‫اف‬ ُ‫إصــالح‬ ‫م‬‫ــــ‬ْ 26-َ‫ــهلل‬‫ـ‬‫ادـط‬ ِ ‫ــ‬‫ـ‬ َ‫و‬‫ــ‬‫ـ‬َ‫ؾؿ‬ ِ‫ــافـحو‬‫ـ‬‫ب‬‫ـ‬ْ‫ن‬‫اختبــ‬ ِ‫افـطــهلل‬ ‫يف‬ َُ‫اإلظــرا‬ ‫م‬ َ‫ــر‬ ُ 27-‫ــ‬‫ـ‬ِ‫اكظ‬‫ــذهبي‬‫ـ‬‫م‬ ْ‫م‬‫وٓز‬ َ‫ــعر‬‫ـ‬‫افش‬ ِ‫م‬ِ‫ــد‬‫ـ‬‫ؾ‬‫افر‬ ُ‫راح‬‫ــاض‬‫ـ‬‫ؾ‬‫ــ‬‫ـ‬‫افدكق‬ ‫يف‬‫ـ‬‫ــ‬‫ـ‬‫أؿ‬ ‫ا‬‫ـ‬ 28-ُ‫ظ‬ ‫ـو‬‫ـ‬‫ؾف‬‫ـا‬‫ـ‬‫وم‬ ِ ‫ـ‬‫ـ‬‫افػض‬ ‫ـذ‬‫ـ‬‫ظ‬ ٌ‫ـوان‬‫ـ‬‫ـ‬‫أح‬‫ـ‬‫ســــ‬‫ـ‬‫َــــ‬‫ت‬‫ب‬ُ‫ي‬ ‫ن‬ ‫إرا‬ ‫افشــــعر‬ َ‫ن‬‫ـ‬ْ‫ذل‬ 29-َ‫مات‬‫ـ‬ ‫ا‬ ُ ‫أهـ‬ِ‫ود‬‫شـوى‬ َ‫يبـهلل‬ ‫ن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ؽ‬‫ات‬ ِ ‫ـ‬‫ـ‬‫إص‬ ‫ـذ‬‫ـ‬‫ظ‬ ‫ـن‬‫ـ‬َ‫م‬ ‫أو‬ ٍ‫ـرف‬‫ـ‬‫ؼ‬ُ‫م‬‫ـ‬ْ 31-‫أختـــ‬ ٓ ‫ــا‬‫ـ‬‫أك‬‫ـ‬‫ــ‬‫ـ‬‫تؼبق‬ ُ‫ار‬‫ـ‬‫يـــ‬ َ‫ـ‬ٍ‫د‬‫ؿطــ‬‫ـ‬‫ؾــ‬ِ‫ت‬ ‫مــن‬ ُ ‫أوــ‬ ‫فا‬ُ‫ع‬‫ـ‬‫ــ‬َ‫ب‬ُ‫ؼ‬‫اف‬ َ‫ك‬‫ـ‬ 31-‫يف‬ ُ‫تت‬ ‫ي‬ ‫مـد‬ ‫ظن‬ ‫تـي‬َ‫ز‬ َ‫ج‬ ‫إن‬ٓ ‫أو‬ ‫فـــا‬‫ؿ‬ِ‫ر‬‫ار‬ ‫ؾقؽػقــــي‬ ،‫ـ‬‫جـــ‬‫ـ‬ 32-ْ ‫ؿـو‬ ِِ‫إفػـا‬ ُُ‫أظذ‬ْ‫ـذ‬ ُ‫خ‬ ‫فـك‬‫ــــ‬َ‫ع‬َ‫ؾ‬ِ‫ب‬ ‫ُطؼــــي‬‫ك‬ ِ‫افؼــــول‬ ّ‫وأمــــر‬ 33-‫ـس‬ ُ‫ك‬ْ‫ؾ‬ُ‫م‬‫ـ‬‫ْـ‬‫غ‬ُ‫ت‬ ‫ظـه‬ ‫رى‬‫ي‬‫ـسـ‬‫ـ‬ٌ‫ة‬‫ر‬‫ــ‬‫ـ‬‫اجت‬ ِ‫ــر‬‫ـ‬‫افبح‬ ‫ــن‬‫ـ‬‫وظ‬‫ـ‬ٌ‫زاء‬‫باف‬‫ـ‬‫ــ‬‫ـ‬ َ‫ص‬َ‫و‬‫ـ‬ 34-‫ـ‬‫ـ‬‫اظتب‬‫ـ‬ْ‫ر‬«‫ـ‬‫ـ‬‫ؿـ‬ ْ‫س‬َ‫ؿ‬ ُ‫ـن‬‫ـ‬‫كح‬‫ـ‬‫ــفم‬‫ـ‬‫بق‬ ‫ا‬»ْ‫ؾ‬َ‫ت‬‫ـ‬‫ـــ‬‫ـ‬َ‫ؼ‬‫ـ‬‫ـــ‬‫ـ‬‫حؼ‬ ُ‫ه‬‫ـ‬‫ـــ‬‫ـ‬ ‫وبا‬ ً‫ا‬‫ـ‬‫ـــ‬‫ـ‬َ‫ك‬ ‫هلل‬‫ـ‬ْ‫َل‬‫ز‬ 35-ِ‫ـه‬ِ‫ظزم‬ ْ‫ـن‬ِ‫م‬ ‫افػتـى‬ ‫وي‬ْ ‫ما‬ ‫فقس‬‫ــ‬‫ـ‬‫يوم‬ َ‫ــات‬‫ـ‬‫ؾ‬ ‫ــا‬‫ـ‬‫م‬ ٓ‫و‬ ٓ‫ـ‬‫ــ‬‫ـ‬ َ‫َس‬‫ؽ‬‫باف‬ ً‫ا‬‫ـ‬ْ 36-ْ‫ــن‬ِ‫ؾؿ‬ ‫كقا‬ ّ‫افــد‬ ِ‫ــرح‬ْ‫ض‬‫وا‬‫ــا‬ ِ‫ظاداُت‬‫ــ‬َ‫ػ‬ َ‫ش‬ ‫مــن‬ ُ‫ؾــت‬ ْ‫َر‬‫ت‬‫و‬ ‫افعــا‬ ُ‫ــض‬ِ‫ػ‬ ُ‫خت‬‫ـ‬ 37-ِ‫ظ‬‫افز‬ ُ‫ة‬‫قشــ‬‫ا‬‫ؾــ‬ ِ‫هــد‬‫ـ‬‫ي‬‫حتصقؾفــ‬‫ـ‬‫ا‬‫ظقـــ‬‫ـ‬‫اهـــ‬ ‫ا‬ ُ‫ة‬‫ش‬‫ـ‬‫هـــ‬ ْ ‫بـــ‬ ِ‫د‬‫ـ‬ّ‫أرل‬ ‫ذا‬
 15. 15. 06 38-ٌ‫ــر‬ِ‫ْث‬‫ؽ‬ُ‫م‬ ٍ‫ثــر‬ُ‫م‬ ‫وهــو‬ ٍ‫فــول‬ َ‫ج‬ ‫َــم‬‫ـ‬‫ب‬ ‫مـفـــا‬ َ‫مـــات‬ ٍ‫م‬‫وظؾـــق‬‫ـافـ‬ِ‫ع‬‫ـ‬‫ـــ‬َ‫ؾ‬‫ـ‬ْ 39-‫ـ‬‫ـ‬َ‫ـ‬ُ‫د‬‫ا‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫مـف‬ ْ ‫ـ‬‫ـ‬‫يـ‬ ‫ن‬ ٍ‫ع‬‫ـجا‬‫ـ‬‫ص‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ى‬‫كـــ‬ ٍ‫وجبـــان‬‫ـ‬‫ؽ‬ َ‫ال‬‫ـايــــ‬‫إمـــ‬ ِ‫ات‬‫ـ‬ْ 41-ْ‫ت‬‫ؾــا‬ُ‫ر‬‫ؾق‬ َ‫ة‬‫قؾــ‬ ‫ا‬ ‫ك‬‫ـ‬‫فــ‬‫ـ‬‫وات‬ ‫ا‬‫ـ‬‫ــ‬ِ‫ئ‬‫ـ‬‫د‬‫ّؿــ‬‫ك‬‫إ‬‫ـ‬‫ؾــ‬ ُ‫ة‬‫ؾــ‬ْ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ـ‬‫َــ‬‫ت‬ ‫ي‬‫ـ‬ِ ‫ا‬ ِ‫ك‬ ْ‫ر‬‫ـ‬‫ــ‬َ‫ق‬‫ـ‬ْ 41-ٍّ‫ـــف‬ ُ‫أي‬‫مـفــ‬ ْ ‫َـــ‬‫ت‬ ‫ن‬‫ـ‬‫ادـــ‬ ‫ا‬‫ـ‬‫ى‬‫ؾرم‬‫ـ‬‫اهــــ‬‫ـ‬‫باف‬ ُ‫ه‬‫مـــــ‬ ُ‫ت‬‫ا‬ ‫ا‬‫ـ‬‫ش‬‫ـ‬‫ــــ‬َ‫ؾ‬‫ـ‬ 42-‫ؾــ‬ ْ‫ص‬َ‫ؾ‬َ‫و‬ ‫أصــع‬ ْ ‫ــ‬ُ‫ؼ‬َ‫ت‬ ٓ‫ـ‬ً‫ا‬‫ــد‬َ‫ب‬‫أ‬ ‫ي‬‫ــ‬َ‫م‬ ‫تــى‬َ‫ػ‬‫اف‬ ُ ‫ــ‬ ْ‫أص‬ ‫ّــ‬‫ك‬‫إ‬‫ـ‬‫ؿــ‬ ‫ا‬‫ـ‬ْ ‫ــ‬ َ‫ص‬ َ‫ح‬ ‫د‬ 43-‫ـ‬‫ـ‬‫ؽق‬ ْ‫ـن‬‫ـ‬ِ‫م‬ ُ‫ـرء‬‫ـ‬‫اد‬ ُ‫د‬‫ـو‬‫ـ‬‫يس‬ ْ‫ـد‬‫ـ‬‫ؿ‬‫ـ‬ٍُ‫أ‬ ِ‫ر‬‫ـ‬‫ـ‬‫افس‬ ‫ـن‬‫ـ‬ ْ‫س‬ ُ‫وبح‬ُ‫ي‬ ْ‫ـد‬‫ـ‬‫ؿ‬ ‫بك‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـػ‬‫ى‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ؽ‬‫افز‬‫ـ‬ْ 44-‫ـ‬‫ـ‬‫وم‬ ِ‫ـوك‬‫ـ‬‫افش‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ُ‫د‬‫ـور‬‫ـ‬‫اف‬ ‫ـذا‬‫ـ‬‫وـ‬‫ـ‬‫ا‬َ‫ب‬ ‫ــن‬‫ـ‬ِ‫م‬ ٓ‫إ‬ ُ‫ــرجس‬‫ـ‬‫افـ‬ ‫ــت‬‫ـ‬‫يـب‬‫ـ‬‫ــ‬‫ـ‬ َ‫ص‬‫ـ‬ْ 45-‫ـــ‬‫ـ‬ ‫أ‬ ّ ‫أ‬ ‫ـــت‬‫ـ‬‫م‬‫ـ‬‫ظ‬ َ‫ت‬‫ا‬ ُ‫د‬‫ـ‬‫ـــ‬‫ـ‬‫ؾ‬‫ـ‬‫ى‬‫ـــ‬‫ـ‬‫كسب‬‫ـ‬‫ـــ‬‫ـ‬‫بؽ‬ ‫ـــل‬‫ـ‬‫ب‬ ْ‫ر‬‫إ‬ ‫ي‬‫ـــ‬‫ـ‬ َ‫ص‬َ‫و‬ ٍ‫ـر‬ْ 46-‫ــ‬‫ـ‬‫اإلكس‬ ُ‫ة‬‫ــ‬‫ـ‬‫ؿقؿ‬‫ـ‬‫ــ‬‫ـ‬ُ‫ـ‬ ِ‫س‬ ُ ‫ــا‬‫ـ‬‫م‬ ِ‫ان‬‫ـ‬ُ‫ه‬‫أـ‬‫ـ‬‫ـــ‬َ‫ث‬‫ـ‬‫اإلكســـ‬ َ‫ر‬‫ـ‬‫ـــ‬َ‫ؿ‬َ‫أ‬ ‫أو‬ ‫مــــه‬ ُ‫ان‬‫ـ‬ّ 47-‫ــ‬ْ‫ؼ‬َ‫ؾ‬ ِ‫إمــرين‬ ِ‫م‬ُ‫ت‬‫ـــ‬ُ‫ا‬‫ـ‬‫ـــ‬ِ‫ؽ‬َ‫و‬ ً‫ا‬‫ر‬‫ـ‬ً‫ى‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ط‬َ‫ب‬ ‫ـن‬‫ـ‬َ‫م‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫وجاك‬ َ‫ـس‬‫ـ‬ْ‫ؾ‬َ‫ػ‬‫اف‬ ‫ـ‬‫ـ‬ ِ‫واـس‬ 48-‫رع‬ّ‫د‬‫وا‬ً‫ا‬ ّ‫ــد‬‫ـ‬ِ‫ج‬ْ ‫ــ‬‫ـ‬‫واجتـ‬ ‫ا‬ ّ‫ــد‬‫ـ‬َ‫ـ‬‫و‬ُِ‫وأربــا‬ ‫ؿؼــى‬ ‫ا‬ َ‫ة‬َ‫ب‬‫ــح‬ ُ‫ص‬ْ ‫ـــ‬َ‫ؾ‬‫ـ‬ َ‫ار‬ 49-‫ــ‬‫ـ‬‫تبذي‬ ‫ــغ‬‫ـ‬‫ب‬‫ـ‬‫ــ‬‫ـ‬ ْ‫خ‬ُ‫ب‬‫و‬ ٍ‫ر‬‫ـ‬ُ‫ر‬ ٍ‫ــ‬‫ـ‬‫تب‬‫ـ‬ٌ‫ة‬‫و‬‫ـــــ‬‫ـ‬‫هذيــــ‬ ‫ال‬‫ـ‬َ‫ؿ‬ َ‫د‬‫زا‬ ْ‫إن‬ ‫ن‬‫ـ‬‫تــــ‬‫ـ‬ْ 51-‫ش‬ ‫يف‬ ْ‫ُض‬ َ‫خت‬ ٓ‫ـوا‬ َ‫ض‬َ‫م‬ ٍ‫شـادات‬‫فقســـ‬ ‫ـــم‬ُ ّ‫إّن‬‫ـ‬‫بلهـــ‬ ‫وا‬‫ـ‬‫فؾ‬ ٍ‫ـ‬‫ـــ‬َ‫ف‬‫ز‬‫ـ‬ْ 51-‫ــ‬‫ـ‬َ‫ؾ‬‫وتغا‬‫ـ‬‫ــ‬‫ـ‬‫ظ‬ ْ‫ـ‬‫ــ‬‫ـ‬‫أم‬ ‫ن‬‫ـ‬‫ــ‬‫ـ‬‫إك‬ ٍ‫ور‬‫ـ‬‫ه‬َ‫ؽ‬ ‫ـــن‬‫ـ‬‫م‬ ٓ‫إ‬ ‫ـــد‬‫ـ‬‫ؿ‬ ‫با‬ ‫ـــز‬‫ـ‬‫يػ‬ ‫ن‬‫ـــ‬‫ـ‬َ‫ػ‬ 52-‫وفـ‬ ٍّ‫ـد‬ ِ‫د‬ ‫مـن‬ ُ‫ادـرء‬ ‫خيؾو‬ ‫فقس‬‫ـ‬‫و‬‫ــ‬َ‫ف‬‫ز‬ُ‫ع‬‫اف‬ َ‫ل‬َ‫حــاو‬‫ـ‬‫ؾــ‬ َ‫ة‬‫ـ‬‫ــ‬َ‫ب‬ َ‫ج‬ ِ‫رأس‬ ‫ي‬‫ـ‬ْ 53-‫ـ‬‫ـ‬‫وازج‬ ِ‫م‬ ّ ‫ــ‬‫ـ‬‫اف‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ظ‬ ْ ‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ؽ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ؾ‬ ُ‫ه‬ ْ‫ر‬‫ـــ‬‫بؾ‬‫ـ‬‫ـــ‬َ‫م‬ ٓ‫إ‬ َ‫ه‬‫ادؽـــرو‬ ‫غ‬‫ـ‬َ‫ك‬ ‫ن‬‫ـ‬‫ـــ‬َ‫ؼ‬‫ـ‬ 54-‫جــ‬ ْ‫إن‬ ِ‫افــدار‬ َ‫جــار‬ ِ‫دار‬‫ـ‬ْ‫وإن‬ َ‫ار‬‫أحؾــ‬ ‫ؾــ‬ ً‫ا‬‫صــز‬ ْ‫ــد‬ ‫ن‬‫ـ‬‫ــ‬َ‫ؼ‬ُ‫ـ‬‫اف‬ ‫ى‬‫ـ‬ْ 55-‫ـ‬ ُ‫افس‬ ِ ‫جاك‬ْ‫ؾ‬ْ‫ر‬ َ‫واحـذ‬ َ‫طان‬ُ‫ه‬‫ـ‬ َ‫ش‬ْ‫ط‬َ‫ب‬‫ـــ‬َ‫م‬ ‫ُعاكـــد‬‫ت‬ ٓ‫ـ‬‫ؿـــ‬ ‫إرا‬ ‫ن‬‫ـ‬َ‫ؾ‬ ‫ال‬‫ـ‬‫ـــ‬َ‫ع‬‫ـ‬ 56-ِ ‫ـ‬‫ـ‬‫ت‬ ٓ‫ـ‬‫ـ‬‫شلف‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ه‬ ْ‫وإن‬ َ‫ـم‬‫ـ‬‫ؽ‬ ُ ‫ا‬‫ـ‬‫وا‬‫وخافــ‬ َ‫ؾقــك‬ ً‫ة‬‫رؽبــ‬‫ـ‬‫ــ‬َ‫ظ‬ ‫ــن‬َ‫م‬ ْ‫ف‬‫ـ‬ْ‫ل‬ َ‫ذ‬ 57-‫دــ‬ ٌ‫أظــداء‬ ِ‫افـــاس‬ َ‫ــف‬ ْ‫ص‬ِ‫ك‬ ‫إن‬‫ـ‬‫ن‬‫ـــ‬‫ـ‬‫إحؽ‬ َ َ‫و‬‫ـ‬‫ـــ‬‫ـ‬‫ه‬ َ‫م‬‫ا‬‫ـ‬‫ـــ‬‫ـ‬‫ظ‬ ْ‫إن‬ ‫ذا‬‫ـ‬ْ‫دل‬
 16. 16. 07 58-‫ف‬ ‫ظــن‬ ِ‫ـــادحبوس‬ ‫ؾفــو‬‫ـ‬‫اتــ‬ ّ‫ذ‬‫ـ‬ِ‫ه‬‫ؾــ‬ ِ‫ــه‬ْ‫ق‬‫َػ‬‫ـ‬ ‫ــال‬ِ‫وـ‬‫ـ‬‫شــ‬ ‫ا‬ ‫ي‬‫ـ‬ُ‫ت‬ ِ‫ر‬‫ـ‬‫َــ‬‫غ‬‫ـ‬ّ 59-ِ‫ــــؼص‬‫ـ‬‫فؾ‬ ‫إن‬‫ـــ‬‫ـ‬‫وآشتثؼ‬‫ـ‬‫يف‬ ِ‫ال‬‫ــ‬‫ـ‬‫فػظ‬‫ـ‬ِ‫ة‬«‫ــاي‬‫ـ‬‫افؼ‬»‫ــ‬‫ـ‬‫ظ‬ْ‫ظ‬َ‫فو‬ً‫ا‬ْ ‫ــ‬‫ـ‬َ‫ث‬َ‫م‬ ‫و‬ 61-َ‫ز‬‫ُــوا‬‫ت‬ ٓ‫ى‬ُ‫ة‬‫فــذ‬‫ؽــ‬ ‫ا‬‫ـ‬‫بؿــ‬ ‫م‬‫ـ‬‫ا‬ْ‫ـزل‬‫ـ‬َ‫ع‬َ‫ك‬‫ا‬ ُ‫ـخص‬‫ـ‬‫افش‬ ‫إرا‬ ُ‫ـخص‬‫ـ‬‫افش‬ ُ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ؿ‬‫را‬ 61-‫ــ‬‫ـ‬َِ‫د‬ ْ‫ــت‬‫ـ‬‫ضاب‬ ‫وإن‬ ُ‫ــات‬‫ـ‬‫ؾافوٓي‬ْ‫ـن‬‫ــ‬‫ـ‬‫ؾ‬ ُ‫ــم‬‫ـ‬‫ؾافس‬ ‫ــا‬‫ـ‬‫ف‬َ‫ؿ‬‫را‬‫ـ‬‫ــ‬‫ـ‬ َ‫س‬َ‫ع‬‫اف‬ ‫راك‬ ‫ي‬‫ـ‬ْ 62-َ‫أ‬ ِ ‫ـ‬‫ـ‬ ِ‫ادـص‬ ُ ‫ـ‬‫ـ‬ َ‫َص‬‫ك‬ْ‫و‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ه‬‫ـدي‬‫ـ‬َ‫ؾ‬ َ‫ج‬ ‫ى‬‫وظـائـــ‬‫ـ‬‫مـــ‬ ‫ـــن‬ِ‫م‬ ‫ي‬‫ـ‬ِ‫داراة‬‫ػـــ‬ ّ‫افس‬‫ـ‬ْ 63-‫ــ‬‫ؿص‬‫ـ‬‫ــ‬ُ‫ػ‬‫ت‬ َ‫ا‬‫كق‬ ُ‫افــد‬ ‫يف‬ َ‫أمــال‬ ِ‫ر‬‫ـ‬ْ‫ز‬‫ــ‬‫ـ‬‫افعؼ‬ ُ ‫ــدفق‬‫ـ‬‫ؾ‬‫ـ‬‫تؼص‬ ِ‫ـ‬‫ــ‬‫ـ‬‫ق‬‫ـ‬ْ ‫ــ‬‫ـ‬َ‫م‬َٕ‫ا‬ ُ‫ر‬ 64-‫ــ‬ُ‫ب‬‫يطؾ‬ ‫ــن‬َ‫م‬ ّ‫ن‬ِ‫إ‬‫ـ‬‫ظؾــ‬ ُ‫ادــوت‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ى‬‫ـــ‬ِ‫ؽ‬‫ـ‬‫مــــ‬ ٍ‫ة‬‫ر‬‫ـ‬‫ج‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ديـــ‬‫ـ‬‫ـــ‬ َ‫ج‬َ‫بافو‬ ٌ‫ر‬‫ـ‬ 65-‫ـ‬‫ـ‬ّ‫ب‬ِ‫ؽ‬ ‫ُر‬‫ز‬‫و‬ ‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ؽ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ؿ‬َ‫ؾ‬ ً‫ا‬‫ـ‬‫ـ‬ّ‫ب‬ ُ‫ح‬ ْ‫د‬َ‫ز‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ت‬ ً‫ا‬‫ـ‬ْ‫ن‬‫ص‬َ‫أ‬ َ‫د‬‫دا‬‫افـــس‬ َ‫ـثـــر‬َ‫أ‬‫ـ‬‫ؿـــ‬‫ـ‬َ‫د‬‫ا‬ ‫اه‬‫ـــ‬َ‫ؾ‬‫ـ‬ْ 66-‫افس‬ ِ ‫بـص‬ ْ‫ذ‬ ُ‫خ‬‫ـ‬ُ‫ه‬ َ‫د‬ْ‫ؿ‬ِ‫ؽ‬ ْ‫واترك‬ ِ‫قف‬‫ـ‬‫ـ‬‫ؾض‬ ْ‫ـز‬‫ـ‬‫واظت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫افػت‬ َ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ؾ‬ ُ ‫ا‬ ‫دون‬ ‫ى‬‫ـ‬ْ 67-ٓ‫يض‬‫ـ‬ّ‫ر‬‫افػض‬‫ـ‬‫إؿـ‬ َ‫ـ‬‫ـؿـ‬ ٌ‫الل‬‫ـ‬‫ا‬‫ـ‬‫ـ‬‫يض‬ ٓ‫ـ‬‫افشؿــ‬ ُ‫ر‬‫ـ‬ّ‫ط‬‫اف‬ ُ‫ـاق‬‫ـ‬‫إضب‬ َ‫س‬‫ــ‬َ‫ػ‬‫ـ‬ْ 68-‫طاهــ‬ ٌ‫ز‬‫ــ‬ ْ‫ج‬َ‫ظ‬ َ‫إوضــان‬ َ‫ــك‬ُ‫ب‬ ُ‫ح‬‫ـ‬ٌ‫ر‬ٕ‫ا‬ ‫ظــن‬ َ‫تؾــهلل‬ ُِْ‫ؾــاؽس‬‫هـــ‬‫بــ‬ ِ‫ـ‬ْ‫دل‬ 69-‫ادــ‬ ِ‫بؿؽــث‬ُ‫ؾ‬‫ـ‬‫ـــ‬ ِ‫ش‬ ‫يبؼــى‬ ِ‫اء‬‫ـ‬ً‫ا‬‫ــ‬ ُ‫وش‬‫ـ‬‫بــه‬ ِ‫افبــدر‬ ‫رى‬‫ــ‬َ‫َؿ‬‫ت‬ْ‫ـ‬‫ا‬ ُ‫افبــدر‬‫ـ‬ْ 71-‫ــ‬‫ـ‬‫أي‬‫ـ‬‫ــ‬‫ـ‬‫افعائ‬ ‫ا‬‫ـ‬‫ــ‬‫ـ‬‫بث‬َ‫ظ‬ ‫ــو‬‫ـ‬‫ؿ‬ ُ‫ـ‬ً‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫اف‬ َ ‫ــ‬‫ـ‬‫ضق‬ ّ‫إن‬‫ـ‬‫ــ‬‫ـ‬‫م‬ ِ‫ورد‬‫ـ‬‫ــ‬‫ـ‬َ‫ع‬ ُ ‫با‬ ٍ‫مر‬‫ـ‬ْ 71-َ‫ف‬ ِ‫م‬ُ‫أشـف‬ ‫ظـن‬ ‫د‬َ‫ظ‬ْ‫ػ‬‫ظـ‬‫ـ‬ْ ِ‫َس‬‫ت‬‫واشـ‬ ‫ي‬‫مـــ‬ ٌ‫شـــفم‬ َ‫ك‬‫يصـــقبـ‬ ٓ‫ـ‬ُ‫ث‬ ‫ن‬‫ـ‬‫ـــ‬َ‫ع‬‫ـ‬ْ 72-‫ــ‬‫ـ‬‫يغ‬ ٓ‫ـ‬‫ؾ‬ ‫ــن‬‫ـ‬‫م‬ ٌ‫ــغ‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ك‬‫رك‬‫ـ‬‫ــ‬‫ـ‬‫ت‬‫ـ‬‫ى‬‫ــــ‬ّ‫ق‬‫فؾح‬ ّ‫إن‬‫ـ‬‫فق‬ ِ‫ات‬‫ـ‬‫ـــــ‬‫ـ‬ْ‫ع‬ُ‫ي‬ ً‫ا‬‫ـ‬‫َــــ‬‫ت‬‫ـ‬ْ‫َل‬‫ز‬ 73-‫ــ‬ْ‫ف‬ َ‫ش‬ ِ‫ادــاء‬ ُ ‫مثــ‬ ‫أكــا‬‫ـ‬ٌ‫شا‬‫ئـــ‬ٌ‫غ‬‫ومتــــ‬‫ـ‬‫ــــ‬ ّ‫خ‬ ُ‫ش‬ ‫ى‬‫ـ‬َ‫ؿ‬‫و‬ ‫أرى‬ ‫ن‬‫ـ‬‫َــــ‬‫ت‬‫ـ‬ْ 74-‫أكــا‬‫ـــارق‬‫ز‬‫و‬‫ر‬‫َســ‬‫ـ‬ ٌ ْ‫ع‬‫ــ‬ َ‫ص‬‫ـ‬ُ‫ه‬ ُ‫ر‬‫ــ‬‫ـ‬‫اكػت‬ َ‫ــئت‬‫ـ‬‫ص‬ ‫ــقػ‬‫ـ‬‫ـ‬ ٌ‫ن‬ ْ‫ــد‬‫ـ‬َ‫ف‬ ُ‫ــو‬‫ـ‬ْ‫وه‬‫ـ‬ْ 75-ّ ‫أ‬ َ‫ؽــر‬‫زمــ‬ ‫يف‬‫ـ‬‫ُــ‬‫ؽ‬َ‫ي‬ ‫مــن‬ ٍ‫ان‬‫ـ‬ْ‫ن‬‫ؾقــ‬‫ـ‬‫مــ‬ ‫را‬ ‫ه‬‫ـ‬‫إجــ‬ ‫ادــوػ‬ ‫هــو‬ ٍ‫ال‬‫ـ‬ّْ 76-‫ــ‬ُ‫إـرام‬ ‫افــورى‬ ‫ظـــد‬ ٌ ‫واجــ‬‫ـ‬ُ‫ه‬‫وؿؾقـــ‬‫ـ‬‫ادـــ‬ ُ‫ـ‬‫ؾقفـــ‬ ِ‫ال‬‫ـ‬‫ـــ‬َ‫ؼ‬‫ت‬ ْ‫س‬ُ‫ي‬ ‫م‬‫ـ‬ّْ 77-ِ ‫أهـ‬ ُ ‫ـ‬‫افعصـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ُؿ‬‫ؽ‬ ِ‫ر‬‫ـ‬‫وأكـ‬ ٌ‫ر‬‫ـ‬‫ا‬ُ‫م‬ُ‫ـــف‬‫ـ‬ِ‫م‬ْ‫ك‬ ُ‫ْر‬‫ت‬‫ــا‬‫ـ‬‫ؾ‬‫ــ‬‫ـ‬‫تػاصق‬‫ـ‬‫ــ‬‫ـ‬َ‫ؿ‬ ُ ‫ا‬ َ‫ـ‬ْ
 17. 17. 08 ‫اف‬‫ؼح‬ 1-ْ‫َل‬‫ز‬‫ــ‬‫ـ‬‫وافغ‬ ‫ــا‬‫ـ‬‫إؽ‬ َ‫ــر‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ر‬ ْ‫ــزل‬‫ـ‬‫اظت‬َ‫ػ‬‫اف‬ ِ ‫ــ‬ُ‫ؿ‬‫و‬‫ــ‬َ‫م‬ ‫ــ‬ِ‫وجاك‬ َ ‫ــ‬ ْ‫ص‬‫ـ‬‫ــ‬َ‫ه‬ ‫ن‬ْ‫َل‬‫ز‬ ‫س‬‫افـ‬ ‫بعض‬ ‫يف‬:‫افغقا‬ ‫ْر‬‫ـ‬ِ‫ذ‬ ‫اظتزل‬. ‫و‬ِ‫ؽوك‬ ‫مجع‬ : ‫افغقا‬َ‫ق‬‫ي‬،‫بذفؽ‬ ً‫ق‬ّ‫ؿ‬ ُ‫ش‬:.‫افزيـي‬ ‫ظـ‬ ‫بجَمهلو‬ ‫ستغـل‬ ‫ٕنو‬ :‫بعضفؿ‬ ‫وؿول‬«ٓ‫و‬ ‫ى‬َ‫ؾ‬ْ‫ط‬ُ ‫افتل‬ ‫ادرأة‬ :‫افغوكقي‬‫ى‬ُ‫ؾ‬‫َط‬‫ش‬. ‫وادعـ‬‫ك‬:‫ورـلقب‬ ‫ادعلو‬ ‫إػ‬ ‫ك‬ ّ‫جيلر‬ ‫ٕكلف‬ :ّ‫ـ‬‫هبل‬ ‫ل‬ ّ‫وافتغلز‬ ‫افـسلوء‬ ‫ـلر‬ِ‫ذ‬ ‫رك‬ ‫ا‬ .‫افشقطون‬ ‫وضوظي‬ ‫افرمحـ‬ ‫ومعصقي‬ ‫إهقاء‬ ِ‫م‬‫افعشؼ‬ ّ‫إن‬:‫ؿقل‬َ‫أ‬:‫ّوـي‬‫ت‬‫افػ‬‫إدواء‬‫أدوى‬‫ـ‬‫اهلل‬‫ظبودة‬‫ظـ‬‫اكشغول‬‫ّف‬‫ك‬ٕ-‫وجلؾ‬ ّ‫ظز‬-، ‫ؿول‬-‫عوػ‬-:(‫ﭵ‬‫ﭴ‬‫ﭳ‬‫ﭶ‬‫ﭸ‬‫ﭷ‬)(1)،ّ‫ك‬‫إ‬ّ‫ؽ‬‫افتػ‬ ‫ظـ‬ ‫فقشغؾؽ‬ ‫ف‬‫يف‬ ‫ر‬ ‫وكعؿف‬ ‫وآٓئف‬ ‫اهلل‬ ‫ظظؿي‬،‫ؿ‬‫وافتعؾ‬ ‫افعؾؿ‬ ‫ظـ‬ ‫يشغؾؽ‬ ‫إكف‬،‫ّل‬‫ك‬‫إ‬‫افعؿلؾ‬ ‫ظلـ‬ ‫يشلغؾؽ‬ ‫ف‬ ‫بوٕرـون‬‫وافػ‬‫ل‬‫ؾض‬ ‫رائض‬‫ل‬‫ظ‬ ً‫َل‬‫ل‬‫افـ‬ ‫ـ‬‫ل‬‫وت‬ّ‫ب‬‫وادستح‬ ‫قاؾؾ‬،‫افلدظقة‬ ‫ظلـ‬ ‫يشلغؾؽ‬ ‫إكف‬ ‫اهلل‬ ‫إػ‬-ّ‫وجؾ‬ ّ‫ظز‬-. :‫افشوظر‬ ‫ؿول‬ ‫ل‬‫ل‬‫ؾ‬ ‫لَم‬‫ل‬‫ؾ‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬ُِ‫ُم‬ ‫لـ‬‫ل‬‫م‬ ‫لؼك‬‫ل‬‫أص‬ ِ‫إرض‬ ‫ل‬‫ل‬‫ـ‬‫ى‬ْ‫وإن‬‫لل‬ َ‫وج‬‫ل‬‫لل‬َ‫اهل‬ َ‫د‬‫ل‬ُ‫ح‬ ‫قى‬‫ل‬‫ؾلل‬‫ل‬‫ادلل‬ َ‫ق‬ِ‫ذاق‬ ‫بوـ‬ ُ‫ه‬‫للرا‬‫ل‬‫ل‬‫لل‬‫ل‬‫ق‬‫ل‬‫لل‬‫ل‬‫ؾ‬ ً‫و‬‫ل‬‫لل‬‫ل‬ُ‫ـ‬ ‫ل‬‫ل‬‫ح‬ ِّ‫ؾ‬‫ل‬‫لل‬‫ل‬‫ق‬‫ل‬ٍ‫ـ‬‫لللل‬َ‫ؾ‬‫و‬َ َ‫خم‬‫ل‬ُ‫ؾ‬ َ‫ي‬‫ل‬‫لللل‬َ‫ؿ‬‫ر‬‫ل‬‫أو‬ ٍ‫ي‬ِٓ‫ص‬‫ل‬‫ت‬‫ل‬‫قلللل‬‫ل‬ِ‫وق‬ ‫ب‬َ‫ق‬َ‫ؾ‬‫ل‬‫ؽلل‬‫ل‬ْ‫إن‬ ‫ل‬‫كلل‬‫ل‬‫صقؿلل‬ ‫لوا‬‫ل‬‫إفقفلل‬ ً‫و‬‫ل‬‫ؿ‬‫ويبؽلل‬‫ل‬ْ‫إن‬ ‫ل‬‫لل‬ َ‫ح‬ ‫كللقا‬َ‫د‬‫ل‬‫اف‬ َ‫ر‬َ‫ذ‬‫ل‬‫لل‬ِ‫ػ‬‫ل‬‫را‬ِ‫ق‬ ‫لل‬ُ‫ؾتسخ‬‫ل‬‫ظ‬ ُ‫ـ‬‫ل‬‫ق‬‫ل‬‫ُلل‬‫ـ‬‫ل‬‫لل‬ِ‫ظ‬ ُ‫ف‬‫ل‬‫لل‬ِ‫افػ‬ َ‫ـد‬‫ل‬ِ‫راق‬‫ق‬َ‫ظ‬ ُ‫ـ‬ُ‫َسللخ‬ ‫و‬‫ل‬‫ُلل‬‫ـ‬‫ل‬ِ‫ظ‬ ُ‫ف‬‫ل‬‫ـلل‬‫ل‬‫ََّلؿلل‬‫ت‬‫اف‬ َ‫د‬‫ل‬‫ل‬ (1):‫افذاريوت‬56.
 18. 18. 09 ِ‫ؾ‬ُ‫ؿ‬‫و‬ّ‫اْلؼ‬ ‫أي‬ :‫صؾ‬َ‫ػ‬‫اف‬‫ؿول‬ ،-‫عوػ‬-:(‫ﮋ‬‫ﮌ‬‫ﮍ‬)(1)ٌ‫فؼقل‬ ‫هذا‬ ّ‫إن‬ :‫أي‬ ، َ‫ي‬ْ‫ػ‬ِ‫ص‬‫ببقوكف‬ ‫وافبوضؾ‬ ‫اْلؼ‬ ‫بغ‬ ‫ؾ‬(2). َ‫واهلذ‬ ‫وافؾعى‬ ‫افبوضؾ‬ ‫ظذ‬ ‫طؾؼ‬ُ‫ي‬‫و‬ ،‫ل‬ ْ‫ز‬َ‫اهل‬ َ‫ـ‬ِ‫م‬ :‫ل‬ َ‫هز‬ ْ‫ـ‬َ‫م‬ ‫ى‬ِ‫وجوك‬.‫يون‬ ‫ؿول‬-‫عوػ‬-:(‫ﮏ‬‫ﮐ‬‫ﮑ‬)(3)‫أي‬ ::.‫افبوضؾ‬ ٓ‫و‬ ‫بوفؾعى‬ ‫هق‬ ‫ومو‬ ‫واظؾؿ‬-‫وإيوك‬ ‫اهلل‬ ‫رمحـل‬-‫مطؾقبي‬ ‫ي‬ّ‫ي‬‫اجلد‬ َّّّ‫أن‬-‫إصؾ‬ ‫هل‬ ‫إذ‬-ْ‫ـ‬‫وفؽ‬‫ش‬ُ‫ي‬‫ل‬َ‫ر‬‫ع‬ ‫افـبلل‬ ‫ظلـ‬ ً‫ثب‬ ‫وؿد‬ ،‫افؼظقي‬ ‫بوفضقابط‬ ‫ادزاح‬‫ط‬َّ‫أن‬ ‫مـفلو‬ ،‫ادزاحلوت‬ ‫ملـ‬ ‫ظلدد‬ ‫افـبل‬ ً ‫أ‬ ً‫ا‬‫ظجقز‬‫ط‬:ً‫ؾؼوف‬«،‫اهلل‬ ‫رشقل‬ ‫يو‬‫أ‬ ‫اهلل‬ ُ‫ادع‬،‫اجلـي‬ ‫دخؾـل‬ُ‫ي‬ ‫ن‬‫ؾؼلول‬‫ط‬: ‫ؾَلن‬ َّ‫م‬‫أ‬ ‫يو‬‫ظجقز‬ ‫فو‬ُ‫ؾ‬ ُ‫دخ‬ ٓ ‫اجلـي‬ َّ‫إن‬،‫ؾؼول‬ ،‫بؽل‬ ًَّ‫ف‬‫ؾق‬ :‫ؿول‬‫ط‬ٓ ‫أنلو‬ ‫أخزوهو‬ : :‫يؼلقل‬ ‫علوػ‬ ‫اهلل‬ َّ‫إن‬ ،‫ظجلقز‬ ‫وهلل‬ ‫فو‬ُ‫ؾ‬ ُ‫دخ‬(‫ﮡ‬‫ﮣ‬‫ﮢ‬*‫ﮥ‬‫ﮦ‬*‫ﮨ‬* ‫ﮩ‬(4))(5)‫ش‬(6). ‫موفؽ‬ ‫بـ‬ ‫أكس‬ ‫ظـ‬-‫ظـف‬ ‫اهلل‬ ‫ريض‬-‫ؿول‬:«‫اهلل‬ ‫رشقل‬ ‫ـون‬‫ط‬‫افـلوس‬ ‫أحسلـ‬ ُ‫خ‬ُ‫ؾ‬‫ؼ‬‫ل‬ً‫و‬‫وـ‬ ،‫ل‬:‫ؿول‬ ،‫ظؿر‬ ‫أبق‬ :‫فف‬ ‫يؼول‬ ‫أخ‬ ‫يل‬ ‫ون‬‫ؾؽلون‬ :‫ؿلول‬ ،‫ؾطلقَم‬ ‫ـون‬ :‫ؿول‬ ،‫أحسبف‬ ‫ج‬ ‫إذا‬‫ل‬‫رش‬ ‫وء‬‫ل‬‫اهلل‬ ‫قل‬‫ط‬‫ؾ‬‫ل‬‫ؿ‬ ،‫رآه‬‫ل‬‫ؾعل‬ ‫ملو‬ ‫ظؿلر‬ ‫أبلو‬ :‫ول‬‫ل‬‫افـغلر‬ ‫ؾ‬(7)‫ؾ‬ :‫ؿلول‬‫للل‬‫ؽون‬ (1):‫افطورق‬13. (2)‫جرير‬ ‫ابـ‬ ‫اإلموم‬ ‫ػسر‬ ‫اكظر‬«‫افؼرآن‬ ‫آي‬ ‫لويؾ‬ ‫يف‬ ‫افبقون‬ ‫جومع‬.‫ش‬ (3):‫افطورق‬14. (4)‫دات‬ّ‫د‬‫متق‬ ‫بوت‬ّ‫ب‬‫متح‬ :ً‫و‬‫ب‬ ُ‫ر‬ُ‫ظ‬.‫واحدة‬ ّ‫شـ‬ ‫ظذ‬ ‫مستقيوت‬ :ً‫و‬‫راب‬ ‫أ‬ ،‫أزواجفـ‬ ‫إػ‬ (5)‫افقاؿعي‬:35-37. (6)ٍ‫ختري‬ ‫واكظر‬ ،‫حسـ‬ ٌ‫حدي‬ ‫وهق‬ ،‫وؽره‬ ‫افشَمئؾ‬ ‫يف‬ ‫افسمذي‬ ‫أخرجف‬«‫ادرام‬ ‫ؽويي‬‫ش‬(375.) (7).‫صغر‬ ‫ضوئر‬ :)‫ر‬َ‫غ‬‫(افـ‬ ‫صغر‬ :‫افـغر‬
 19. 19. 21 ‫يؾع‬‫ل‬‫بف‬ ‫ى‬‫ش‬(1). *** 2-‫ـــبا‬‫ـ‬‫افص‬ ِ‫م‬‫ـــا‬‫ـ‬‫ٕي‬ ‫ـــذـرى‬‫ـ‬‫اف‬ ‫ع‬َ‫د‬َ‫و‬ْ ‫ــــ‬َ‫ؾ‬َ‫أ‬ ٌ‫كجـــــم‬ ‫ــــبا‬‫افص‬ ‫ؾأليــــام‬ ‫افتلل‬ ‫ادوضلقي‬ ‫وإزمـي‬ ‫ااوفقي‬ ‫إوؿوت‬ ‫بذـر‬ ‫آكشغول‬ ‫رك‬ ‫ا‬ :‫أي‬‫أيلوم‬ ‫ظشلتفو‬ ‫وصبوبؽ‬ ‫صبوك‬:ً‫ؼ‬ِ‫ؾ‬ ُ‫خ‬ ‫ٕجؾف‬ ّ‫َم‬َ‫ظ‬ ‫ؾفقؽ‬ ‫ٕنو‬،‫جدت‬ُ‫و‬ ‫وفف‬. ‫وؿقفف‬:«ّ‫ي‬ٕ‫افصبو‬ ‫وم‬‫ش‬ّ‫أن‬ :‫أي‬ِ‫م‬ ‫ؾقفو‬ ‫مو‬ ‫مع‬ ،‫غر‬ ّ‫افص‬ ‫يف‬ ً‫ـوك‬ ‫و‬،‫افلرأي‬ ‫ضلعػ‬ ‫ـ‬ َّ‫ؾ‬‫وؿ‬‫ي‬‫ؾؾَمذ‬ ،‫افقظل‬‫افـحلق‬ ‫هذا‬ ‫ظذ‬ ‫ـؾفو‬ ‫ؽ‬ ‫حقو‬ ‫جتعؾ‬ ‫ا‬،ٌ‫اْللدي‬ ‫ويف‬:«‫سلـ‬ ُ‫ح‬ ْ‫ـ‬‫ل‬ِ‫م‬ ‫يعـقف‬ ٓ ‫مو‬ ‫ـف‬ ْ‫ر‬ ‫ادرء‬ ‫إشَلم‬‫ش‬(2). ُ‫د‬‫وا‬‫بوفذـرى‬ ‫راد‬:‫ذـرى‬َ‫ي‬ ٓ‫و‬ ‫دي‬ ُ‫جي‬ ٓ ‫مو‬ٓ‫و‬ ‫خلر‬ ‫ؾفلل‬ ‫االر‬ ‫ذـرى‬ ‫و‬ّ‫م‬‫أ‬ ،‫ـػع‬ :‫ؿقؾ‬ ‫وـَم‬ ،‫صؽ‬«‫افسعودة‬‫دوم‬ِ‫ر‬ْ‫د‬َ‫ؼ‬‫ب‬‫كسون‬ِ‫اإل‬ ‫يذـرهو‬ ‫مو‬‫ش‬. ‫فؾطوظوت‬ ‫غره‬ ِ‫ص‬ ‫يف‬ َ‫ؼ‬ِّ‫ؾ‬ُ‫و‬ ‫ؾؿـ‬:‫افـشلوط‬ ‫ظلذ‬ ‫فقحلوؾظ‬ ‫ف‬ ‫حقو‬ ‫ضقال‬ ‫هذا‬ ‫ؾؾقذـر‬ ّ‫وظؾق‬.‫افؼؿؿ‬ ‫أظويل‬ ‫إػ‬ ‫افصعقد‬ ‫إػ‬ ‫وافطؿقح‬ ،‫اهلؿؿ‬ ‫ظلـ‬ ‫وافـفل‬ّ‫ـ‬‫افتلذ‬‫ر‬:ٕ‫ّل‬‫ك‬،‫وافلذكقب‬ ‫ادعلو‬ ‫يف‬ ‫اشلتؿرار‬ ‫ف‬‫فؾفؿلقم‬ ‫وجمؾبلي‬ ّ‫وافسلؿق‬ ،‫بوفقاجبوت‬ ‫وافؼقوم‬ ‫ؾؿ‬ِ‫افع‬ ‫فطؾى‬ ٌ‫ع‬ْ‫د‬‫وو‬ ،‫وافؽروب‬،‫افلدرجوت‬ ‫أظلذ‬ ‫إػ‬ .‫وافسَموات‬ ِ‫إرض‬ ‫خوفؼ‬ ‫إػ‬ ‫فؾدظقة‬ ٌ‫ك‬ ْ‫ر‬ ‫و‬ *** (1):‫مسؾؿ‬ ‫أخرجف‬2150. (2)‫افسمذي‬ ‫رواه‬«‫صحق‬‫شــ‬‫افسملذي‬‫ش‬(1886‫وؽلره‬ ،)،‫واكظلر‬«‫ادشلؽوة‬‫ش‬(4840،) ‫و‬«‫وافسهقى‬ ‫افسؽقى‬ ‫صحق‬‫ش‬(2881.)
 20. 20. 20 3-‫َفــــ‬‫ت‬ْ‫ق‬‫ؿض‬ ٍ‫ظقشــــة‬ ‫حــــذ‬َ‫أ‬ ّ‫إن‬‫ـ‬‫ا‬‫رهبـــ‬َ‫ـ‬‫فـــ‬ ‫ت‬‫ـ‬‫ـــ‬ َ‫ح‬ ‫واإلثـــم‬ ‫ا‬ ُ‫اُت‬ ّ‫ذ‬‫ـ‬ «‫أحذ‬ ّ‫إن‬‫ش‬:‫بعض‬ ‫يف‬‫افـس‬«‫أهـو‬ ّ‫إن‬‫ش‬َ‫ل‬‫أهـ‬ :‫أي‬. .‫افسوبؼ‬ ً‫افبق‬ ‫يف‬ ‫إفقفو‬ ‫ادشور‬ ‫افذـرى‬ ‫ظـ‬ ‫فؾـفل‬ ‫عؾقؾ‬ ‫هذا‬ ‫قتفو‬ ّ‫ؿض‬ ٍ‫ظقشي‬ ‫أضقى‬ َّ‫إن‬ :‫أي‬،ً‫ل‬ّ‫ؾ‬‫وح‬ ‫و‬ ُ‫اُت‬َّ‫فلذ‬ ً‫ل‬َّ‫ف‬‫و‬ ‫ؿلد‬ ،‫أمضلقتفو‬ ٍ‫حقوة‬ ‫هـو‬َ‫أ‬‫و‬ َِ‫ب‬،‫و‬ ُ‫عوُت‬ً‫وثبت‬‫فلؽ‬ ‫يـبغلل‬ ‫وفلذا‬ ،‫و‬ ُ‫شلقئوُت‬ ً‫ووؿع‬ ،‫و‬ ُ‫اُت‬ َ‫َّس‬ َ‫ح‬َ‫حتلذ‬ ‫أن‬‫ل‬ِ‫م‬ ‫ر‬‫خطلر‬ ‫ـ‬ ‫ذـ‬‫ل‬‫رى‬ٕ‫ا‬‫افتلل‬ ‫يلوم‬‫إهلقاء‬‫ؾقفلو‬ ًَ‫بل‬ِ‫رـ‬،‫إدواء‬ ًَ‫واشلتجؾب‬،‫يف‬ ْ‫ـ‬‫ل‬َ‫م‬ ًَ‫وأؽضلب‬ .‫افسَمء‬ :‫افشوظر‬ ‫ؿول‬ ‫ه‬َ‫ذ‬‫ل‬‫افشبل‬ ‫ى‬‫ل‬‫ظل‬ ‫لـ‬ِ‫م‬ ‫فلف‬ ‫ؾلَم‬ ُ‫وب‬‫ل‬ٍ‫قدة‬َ‫أ‬‫و‬‫ل‬‫ادشقل‬ ‫ك‬‫ل‬‫مفل‬ ‫لـ‬ِ‫م‬ ‫فلف‬ ‫ؾلَم‬ ‫ى‬‫ل‬‫رب‬ *** 4-َ‫ة‬‫افغـــاد‬ ‫واتـــرك‬‫ـــا‬ ْ ‫ـــ‬ِ‫حتػ‬ ٓ‫ـــ‬ِ‫ظ‬ ‫يف‬ ِ‫ـــس‬ ُ‫ُت‬‫ـــ‬َ ُ ‫و‬ ْ‫ـــت‬َ‫ؾ‬‫ُر‬‫ت‬‫و‬ ٍّ‫ز‬‫ـ‬ّ(1) ّ‫ق‬‫افؾ‬ ‫افـوظؿي‬ ‫افػتوة‬ :‫افغودة‬‫ـي‬. ِٓ‫م‬:‫هبو‬‫ؾ‬ِ‫ػ‬ْ َ‫حت‬،‫آحتػول‬‫ـ‬‫معـك‬‫وأصؾ‬‫اجلؿع‬‫آحتػول‬،.‫افزائد‬‫آهتَمم‬:‫هـو‬‫وادراد‬ ّ‫ق‬‫افؾ‬ ‫وافـوظؿي‬ ‫اجلؿقؾي‬ ‫بوفػتوة‬ ‫آهتَمم‬ ‫رك‬ ‫ػ‬ِ‫إ‬ ‫افـوطؿ‬ ‫رصد‬ُ‫ي‬َّ‫بلغ‬ ّ‫ثلؿ‬ ،‫ـلي‬‫هلذا‬ ّ‫أن‬ ‫واإلجَلل‬ ‫وافرؾعي‬ ّ‫ز‬ِ‫افع‬ ُ‫شبقؾ‬‫افداريـ‬ ‫يف‬،‫واكشلغول‬ ،‫افػتوة‬ ‫هذه‬ ِ‫ؾى‬َ‫ض‬ ‫يف‬ ّ‫أن‬ ‫وذفؽ‬ ‫هبو‬ ‫افؼؾى‬:ّ‫ف‬‫افذ‬ ‫إػ‬ ً‫ا‬‫اكجرار‬.‫واهلقان‬ ‫ي‬ :‫افشوظر‬ ‫ؿول‬ (1ُ‫ظ‬‫ع‬ :‫أي‬ :‫ؾ‬َ ُ‫جت‬ ).‫مـزفتؽ‬ ‫ؿ‬
 21. 21. 22 ُ‫لقن‬‫ل‬‫ك‬ِ‫لقان‬‫ل‬‫اهل‬‫ل‬‫ل‬ِ‫م‬‫ل‬‫مس‬ ‫لقى‬‫ل‬‫اهل‬ َ‫ـ‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫روؿ‬‫ل‬ٌ‫ي‬‫ل‬‫ل‬‫ؾؼ‬ ً‫ل‬‫ل‬‫هقي‬ ‫لنذا‬‫ل‬‫ؾ‬‫ل‬‫فؼ‬ ‫د‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫ق‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫قاك‬َ‫ه‬ ً‫ل‬‫و‬ ‫افؼـووي‬ ‫ؿول‬-‫اهلل‬ ‫رمحف‬-« :َ ٓ‫و‬ّ‫أو‬ ‫هلق‬ ‫افلذي‬ ً‫وافبقل‬ ً‫افبقل‬ ‫هذا‬ ‫بغ‬ َ‫ؽرار‬‫ل‬ ‫هلو‬ ِ‫افذـر‬‫ظـ‬ ‫هـوك‬ َ‫افـفل‬ َّ‫ٕن‬ :‫افؼصقدة‬،‫هبو‬ ‫ؼ‬‫وافتعؾ‬ ‫ضؾبفو‬‫ظـ‬ ‫وهـو‬ ،‫هبو‬ ‫ل‬‫وافتغز‬‫ش‬(1). ِ ُ‫وذ‬َ‫ع‬،‫افـؽوح‬‫يف‬‫اجلؿقؾي‬‫افػتوة‬‫ضؾى‬‫وه‬‫ل‬‫ق‬ْ‫د‬‫أ‬‫ف‬‫ظك‬‫ل‬ِ‫غض‬‫افبص‬‫ل‬ِ‫وإ‬‫ر‬‫ح‬‫افػ‬‫صون‬‫ل‬،‫رج‬ ‫ع‬ ‫إذا‬ ‫يـبغل‬ ٓ ‫وفؽـ‬ّ‫ذ‬‫ر‬‫ذفؽ‬‫ي‬ ‫ومل‬‫ل‬‫تق‬ّ‫َّس‬.‫افـؽوح‬ ‫ظـ‬ َ‫افشبوب‬ َ‫يعقؼ‬ ‫أن‬ : ٌ‫اْلدي‬ ‫ويف‬:«َُ‫ؽ‬‫ـ‬ُُ‫ة‬‫ادرأ‬ٍ‫ع‬‫ٕرب‬:ِ‫دوهل‬َ‫ْل‬‫و‬ ‫و‬َ‫س‬ِ‫ب‬َ َ‫ومج‬ ‫فو‬ِ‫وهل‬ِ‫وف‬ ‫و‬ِ‫د‬ِ‫يـ‬َ‫ف‬،‫و‬ْ‫ط‬‫ؾو‬َ‫ػ‬ْ‫ر‬ِ‫بلذات‬ ّ‫افد‬ِ‫يـ‬:َِ‫ر‬َ‫ب‬ًَْ‫ي‬َ‫داك‬‫ش‬(2). *** 5-‫ــ‬ ِ‫فــة‬ ‫ظــن‬ َ‫ه‬‫ــ‬ْ‫ف‬‫وا‬‫ـ‬‫أضربــ‬ ٍ‫و‬‫ـ‬‫ت‬‫مرتـــ‬ ِ‫إمـــرد‬ ‫وظـــن‬‫ـ‬َ‫ؽ‬‫اف‬ ‫ج‬‫ـ‬‫ـــ‬َ‫ػ‬‫ـ‬ْ 6-ْ‫إن‬‫افضـحى‬ ُ‫صـؿس‬ ْ‫تـؽسف‬ ‫ا‬ ّ‫تبد‬‫ــ‬‫ـ‬‫م‬ ‫ــا‬‫ـ‬‫م‬ ‫وإرا‬‫ـ‬‫ــ‬‫ـ‬ُ‫ي‬ ‫اس‬‫ـ‬‫ــ‬‫ـ‬‫بإش‬ ‫زري‬‫ـ‬ 7-ْ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫زاد‬‫ؿـــ‬‫ـ‬‫شــــ‬ ‫بـــافـجم‬ ُ‫ه‬‫سـا‬‫ـ‬‫ا‬‫وظ‬‫ـ‬‫ــــ‬‫ـ‬‫دفـ‬‫ـ‬‫ــــ‬‫ـ‬‫بب‬ ‫اه‬‫ـ‬‫ــــ‬‫ـ‬‫ؾاظت‬ ٍ‫در‬‫ـ‬ْ‫ل‬ َ‫د‬ ‫أي‬‫كػسؽ‬ ‫جوهد‬ :ٓ‫آ‬ ‫ك‬ْ‫س‬‫ف‬َّ‫صز‬ ‫و‬ ‫وافطرب‬ ‫افؾفق‬ ‫ت‬َ‫ي‬‫وحتو‬ ،‫ظـفو‬‫كػسلؽ‬ ‫ظذ‬ ‫ؾ‬ ّ‫بوفتسع‬،‫ادـؽرات‬ ‫هذه‬ ‫ظـ‬‫وؿد‬‫اهلل‬ ‫رشقل‬ ‫ؿول‬:«َ‫م‬‫و‬َّ‫يتصز‬ ‫ـ‬‫ي‬‫ص‬ْ ِّ‫ز‬‫اهلل‬ ‫ه‬‫ش‬(3). ‫ؿ‬‫ل‬‫ول‬-‫ع‬‫ل‬‫وػ‬-:(‫ﭰ‬‫ﭱ‬‫ﭲ‬‫ﭳ‬‫ﭴ‬‫ﭵ‬‫ﭶ‬‫ﭷ‬‫ﭸ‬‫ﭹ‬‫ﭺ‬‫ﭻ‬ ‫ﮂ‬‫ﮁ‬‫ﮀ‬‫ﭿ‬‫ﭾ‬‫ﭽ‬‫ﭼ‬)(4). ْ‫م‬ٕ‫ا‬َ‫ر‬َ‫م‬ :‫د‬َ ‫مل‬ ‫ـ‬ُ‫ب‬‫ـ‬ُ‫ف‬‫ف‬ ًَ‫ق‬‫ْل‬.‫ي‬ (1)‫اكظر‬«‫افرمحـ‬ ‫افرحقؿ‬ ‫ؾت‬‫ش‬‫(ص‬58.) (2):‫افبخوري‬ ‫أخرجف‬5090:‫ومسؾؿ‬ ،1466. (3):‫افبخوري‬ ‫أخرجف‬1469. (4):‫فؼَمن‬6.
 22. 22. 23 ‫بوفتحريؽ‬ :‫ؾ‬َ‫ػ‬َ‫ؽ‬‫اف‬:‫ز‬ُ‫ج‬َ‫ع‬‫اف‬،‫أي‬:ّ‫ممخ‬ِ‫ر‬.‫اإلكسون‬ ‫ة‬ ‫اف‬ َ‫ـ‬ِ‫م‬:‫موس‬‫مو‬َ‫لؿ‬ْ‫ق‬َ‫ح‬‫وهق‬‫س‬،‫افشعر‬‫ؼ‬ْ‫ؾ‬‫ادقس‬ َ‫ـ‬ِ‫م‬‫أو‬:ّ‫ت‬‫اف‬‫وهق‬ُ‫بخس‬.‫ادق‬‫يف‬‫وادقَلن‬ :‫زري‬ُ‫ي‬ُ‫ي‬ ‫أي‬.‫عقى‬ َٕ‫ا‬َ‫ش‬‫اْلديد‬‫ـ‬ِ‫م‬ َّ‫رق‬‫مو‬ ّ‫ـؾ‬‫هـو‬ ‫ادراد‬ :‫ؾ‬:‫وأرهػ‬‫وافسؽغ‬ ‫وافسقػ‬ ‫ـوفسـون‬(1). َّ‫افس‬‫ـو‬:.‫افضقء‬ .‫يـوه‬ّ‫شق‬ :‫أي‬ :‫فـوه‬َ‫وظد‬ ّ‫م‬‫ل‬ ‫و‬‫ؿ‬ ‫ؾ‬‫ل‬‫افـوطؿ‬ ‫قل‬-‫اهلل‬ ‫رمحف‬-:«ً‫أضرب‬ ٍ‫هلق‬ ِ‫آفي‬ ‫ظـ‬ َ‫ف‬ْ‫ف‬‫وا‬‫ش‬،‫شلقل‬ ‫بلَم‬ ً‫و‬‫كل‬ِ‫مؼور‬ ‫اهلل‬ ‫بنذن‬-‫عوػ‬-:‫ؿقفف‬ ْ‫ـ‬ِ‫م‬«ّ‫ك‬ِ‫إ‬‫ؾ‬َ‫ق‬ِ‫اْل‬ ‫ك‬ ْ‫ر‬ ‫يف‬ ‫ي‬َ‫ؾ‬‫اْلق‬ ‫َم‬‫ش‬:‫ف‬ِ‫وؿقف‬ ، ‫و‬‫ل‬‫غ‬‫ل‬‫وؾللل‬‫ل‬‫ظللل‬ ‫ؾ‬‫ل‬‫أمللل‬ ‫ـ‬‫ل‬ّ‫ك‬‫إ‬ ٍ‫قر‬‫للللل‬‫ف‬‫مل‬‫ي‬‫ل‬‫لل‬ُ‫ػ‬‫ل‬‫بوْلؿلل‬ ‫ز‬‫ل‬‫لل‬َ‫م‬ ٓ‫إ‬ ‫د‬‫ل‬‫ػلل‬َ‫ؽ‬ ْ‫ـ‬‫لؾ‬ ‫ـؾ‬ ‫ؾفذه‬‫افـػقس‬ ‫فتزـقي‬ ‫واحدة‬ ٍ‫مشؽوة‬ ‫ـ‬ِ‫م‬ ‫خترج‬ ‫فو‬،‫ظلـ‬ َ‫ؾفلق‬ ‫أن‬ ‫للمر‬ ‫هلل‬ ‫إذ‬ ‫افؾفق‬،‫ؾ‬َ‫ق‬ِ‫اْل‬ ‫ظذ‬ ‫وحتتول‬،‫وادصلوبرة‬ ‫افصز‬ ‫إػ‬ ‫يتوج‬ ‫ـؾف‬ ‫وهذا‬ ،‫افغػؾي‬ ‫ظـ‬ ‫تغوؾؾ‬ ‫و‬ ‫ـؼقفف‬ ‫وهذا‬ ،‫وادجوهدة‬ ‫واجلفود‬:«َ‫فقس‬ُ‫افشديد‬ّ‫بوفص‬ُ‫ل‬‫ل‬‫ظي‬ َ‫ر‬،ُ‫افشديد‬ ّ‫إكَم‬‫افلذي‬ َ‫ي‬ْ‫ؿ‬ِ‫ؾ‬ُ‫ؽ‬‫ى‬ َ‫ض‬َ‫غ‬‫اف‬ ‫ظـد‬ ‫كػسف‬‫ش‬(2). ْ‫ـ‬ّ‫ق‬‫ب‬‫وؿد‬ًٍُ‫بنمجول‬‫حتؼقؼ‬‫يف‬‫افؾفق‬ َ‫ـ‬ِ‫م‬‫ؼع‬ُ‫ي‬‫مو‬«ّ‫ي‬ِّ‫ِّد‬‫ـ‬‫اف‬‫ف‬ْ‫ر‬َ‫ع‬‫اف‬ّ‫ق‬‫ٓم‬‫ذح‬‫ابـ‬‫ي‬ّ‫دي‬ْ‫افقر‬‫ش‬، ‫اهلل‬ ‫أشلل‬-‫عوػ‬-‫أن‬‫إخراجف‬ ِّ‫يقَّس‬. ‫بوٕمرد‬ ‫افتعؾؼ‬ ‫ظـ‬ ‫افشوظر‬ ‫نك‬ ‫ثؿ‬-ُ‫ب‬‫ـ‬ ‫مل‬ ‫افذي‬ ‫افشوب‬ ‫وهق‬‫ل‬‫ْلقتف‬ ً-،‫وذع‬ ‫افتػصقؾ‬ َ‫ـ‬ِ‫م‬‫بقء‬،‫افتخق‬‫يف‬ ‫ادرء‬‫يسوظد‬‫ؿد‬‫و‬ّ‫مم‬،‫افتؿثقؾ‬‫ببعض‬ ‫ظؾقف‬‫َّك‬‫ـ‬‫وث‬‫قل‬‫ؾلوٕوػ‬،‫ؾ‬ (1)‫اكظر‬«ٌ‫اْلدي‬ ‫ؽريى‬‫ش‬‫ؿتقبي‬ ‫ٓبـ‬،(.)‫أشؾ‬ ‫مودة‬ (2):‫افبخوري‬ ‫أخرجف‬6114:‫ومسؾؿ‬ ،2609.
 23. 23. 24 َ‫ي‬ ‫أن‬‫ل‬‫إؿ‬ ‫هذه‬ ‫ع‬َ‫د‬‫ل‬‫ػوصق‬ ‫يسك‬ ‫وأن‬ ،‫قال‬‫ل‬َ‫ؿ‬ُ‫جل‬‫ا‬ ‫ؾ‬‫ل‬.‫ادجول‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫ؾ‬ ِ‫م‬ ‫وادؼصقد‬‫افـوطؿ‬ ‫ـَلم‬ ‫ـ‬-‫علوػ‬ ‫اهلل‬ ‫رمحف‬-‫وافتَلهلل‬ ‫لؾ‬ُ‫ؾ‬‫افتغو‬‫إملرد‬ ‫ظلـ‬ .‫ادػوشد‬ َ‫ـ‬ِ‫م‬ ‫ذفؽ‬ ‫ظذ‬ ‫ى‬ ‫يس‬ ‫ومو‬ ‫افػتـي‬ ‫فدرء‬ ،‫اجلؿقؾ‬ َّ‫إن‬ :‫أؿقل‬‫بوفـسوء‬ ‫ؼ‬‫افتعؾ‬ َ‫ـ‬ِ‫م‬ ‫أخطر‬ ‫بوٕمرد‬ ‫ؼ‬‫افتعؾ‬-ّ‫ذ‬ ‫ـ‬‫ـؾ‬ ‫ويف‬-:‫افـؽوح‬ ّ‫ٕن‬ ‫إملرد‬ ‫إػ‬ ‫لبقؾ‬‫ل‬‫ش‬ ٓ ‫وفؽلـ‬ ،‫لرأة‬‫ل‬‫اد‬ ‫إػ‬ ً‫َل‬‫شلبق‬ ‫لقن‬‫ل‬‫يؽ‬ ‫ربلَم‬-‫لؽ‬‫ل‬‫ذف‬ ‫لل‬‫ل‬‫يـبغ‬ ٓ‫و‬-ّٓ‫إ‬ ‫افرمحـ‬ ‫بؿعصقي‬-‫شبحوكف‬-‫افشقطون‬ ‫وضوظي‬. َ‫وجي‬ُ‫در‬ٍ‫فقط‬ ِ‫م‬‫بؼق‬ ّ‫حؾ‬ ‫بَم‬ ‫افتذـر‬ِ‫م‬‫افعذاب‬ ‫أفقؿ‬ ‫ـ‬،.‫افعؼوب‬ ‫وصديد‬ *** 8-‫افــذي‬ ‫ســن‬ ُ‫ح‬ ‫ـتفــى‬ُ‫م‬ ‫يف‬ ْ‫ــر‬ِ‫واؾتؽ‬َ‫ــت‬‫ـ‬‫أك‬‫ــ‬‫ـ‬‫ُت‬‫ـ‬‫ــ‬‫ـ‬ ُ‫ه‬‫وا‬‫ـ‬‫ــ‬‫ـ‬‫أم‬ ْ‫د‬‫ـ‬ْ ‫ــ‬‫ـ‬َ‫ؾ‬ َ‫ج‬ ً‫ا‬‫ر‬ ‫يعـل‬:ُ‫ه‬‫ُتقا‬ ْ‫ـ‬َ‫م‬‫ر‬ْ‫م‬‫أ‬‫يمول‬‫ؾقَم‬ َ‫رت‬ّ‫ب‬‫د‬ ‫إذا‬‫وافقؾلوة‬‫افشلقخقخي‬ َ‫ـ‬‫ل‬ِ‫م‬:‫إفقف‬‫شقصر‬‫ومو‬، ّ‫ثؿ‬‫رة‬ِ‫ذ‬َ‫ؿ‬ ً‫ي‬‫جقػ‬‫يؽقن‬‫ـقػ‬،،‫افؼبوحلي‬‫ؽويلي‬‫يف‬‫صور‬‫ادَلحي‬ ّ‫أصد‬‫يف‬‫ـون‬‫ؾَم‬،‫كتـي‬‫رائحي‬‫وذا‬ ًَ‫اكتفق‬‫ذفؽ‬‫يف‬‫رت‬ّ‫ب‬‫د‬ ‫ؾنذا‬‫ظظقؿ‬ٍ‫اظتؼود‬‫إػ‬،،‫شلقػـك‬‫سـ‬ُ‫ْل‬‫ا‬‫هذا‬ ّ‫أن‬‫وهق‬:‫ؿقيؿ‬‫وشؾقك‬ ‫افبوئ‬ ‫بوجلَمل‬ٓ ،‫ااوفد‬‫بوجلَمل‬ ‫كػسؽ‬ ‫ؾوصغؾ‬ ،‫ُبـك‬ ٓ ‫ظؾقف‬ ‫وإحَلم‬ ‫إمو‬ ّ‫وأن‬‫ل‬.‫د‬ ‫اهلل‬ ‫ؿول‬-‫عوػ‬-‫اجلـلي‬ ‫أهلؾ‬ ‫كسلوء‬ ‫وصػ‬ ‫يف‬:(‫ﭛ‬‫ﭜ‬‫ﭝ‬)(1)،‫وهلل‬ ‫ؾؼ‬ُ‫ا‬‫ا‬ ‫اْلسـي‬ ‫افصوْلي‬ ‫ادرأة‬،.‫افقجف‬ ‫اْلسـي‬ ‫وؿول‬-‫عوػ‬-:(‫ﭬ‬‫ﭫ‬‫ﭮ‬‫ﭯ‬‫ﭰ‬)(2). ٌ‫اْلدي‬ ‫ويف‬:«ِ‫م‬ ً‫ة‬‫امرأ‬ ّ‫أن‬ ‫فق‬ّ‫ض‬‫ا‬ ‫اجلـي‬ ‫أهؾ‬ ‫كسوء‬ ‫ـ‬‫إرض‬ ‫إػ‬ ً‫ؾعل‬:ََٕ‫ء‬‫ضلو‬‫ت‬ (1):‫افرمحـ‬70. (2):‫افقاؿعي‬22-23.
 24. 24. 25 َ‫أل‬ََ‫د‬‫و‬ ،‫بقـفَم‬ ‫مو‬ْ‫ت‬َ‫ف‬‫و‬ ،ً‫و‬‫ري‬ ‫بقـفَم‬ ‫مو‬َ‫ـ‬‫فو‬ُ‫ػ‬‫صق‬-‫يعـل‬‫ااَمر‬-ِ‫م‬ ٌ‫خر‬‫ومو‬ ‫افدكقو‬ ‫ـ‬‫ؾقفو‬‫ش‬(1). ّ‫ؽ‬‫افتػ‬ ‫بوب‬ ‫واؾتتوح‬‫ر‬،ُ‫ح‬ ‫مـتفلك‬ ‫يف‬ ‫ر‬ّ‫ب‬‫افتلد‬ ‫وكوؾذة‬‫ادحبلقب‬ ‫سلـ‬،‫أملر‬ ‫وخومتلي‬ ‫اهلل‬ ّ‫ى‬ ُ‫ح‬ ‫بغر‬ ‫افؼؾى‬ ‫ؼ‬ّ‫ؾ‬‫يتع‬ ‫ـقَل‬ :‫ادرؽقب‬-ّ‫وجؾ‬ ّ‫ظز‬-. ‫اهلل‬ ِّ‫ى‬ُ‫ْل‬ ٌ‫ع‬َ‫ب‬َ ‫ؾنكف‬ :‫مؼوع‬ ‫ـ‬‫ى‬ ُ‫ح‬ ّ‫وـؾ‬-ّ‫وجلؾ‬ ّ‫ظز‬-‫وافزوجلي‬ ‫إبلقيـ‬ ِّ‫لى‬ُ‫ـح‬ ...‫وإبـوء‬‫وكحق‬.‫ذفؽ‬ ‫ؿول‬،‫اهلقى‬ َ‫ـ‬ِ‫م‬ ٌ‫حتذير‬ ً‫افبق‬‫ويف‬-‫عوػ‬-:(‫ﰁ‬‫ﰂ‬‫ﰃ‬‫ﰄ‬‫ﰅ‬‫ﰆ‬‫ﰇ‬)(2). :‫بعضفؿ‬ ‫ؿول‬«ّ‫ك‬‫وإ‬ّ‫ؿ‬ ُ‫ش‬ ‫َم‬‫ل‬َ‫َي‬ ‫ٕكف‬ :‫قى‬َ‫ه‬ ‫اهلقى‬ ‫ل‬‫ؾقف‬‫ف‬َ‫ف‬ ‫راد‬ُ‫م‬ٓ‫مو‬‫إػ‬ ‫بصوحبف‬‫قي‬‫ش‬. :ٌ‫اْلدي‬ ‫ويف‬«‫مـجقوت‬ ٌ‫وثَلث‬ ‫مفؾؽوت‬ ٌ‫ثَلث‬،:‫ؾؼول‬‫ل‬ ُ‫ص‬ : ٌ‫مفؾؽلوت‬ ٌ‫ثَلث‬ ُ‫م‬‫طوع‬(3) ً‫وهقى‬ ،‫لف‬ ِ‫س‬ْ‫ػ‬‫بـ‬ ِ‫ادرء‬ ُ‫وإظجوب‬ ،ٌ‫َّبع‬‫ت‬ُ‫م‬(4)،‫يف‬ ‫اهلل‬ ُ‫ي‬‫شلق‬ َ‫خ‬ : ٌ‫مـجقلوت‬ ٌ‫وثلَلث‬ ‫يف‬ ‫وافؼصد‬ ،‫وافعَلكقي‬ ِّ‫افَّس‬‫وافغـك‬ ‫افػؼر‬(5)‫وافرىض‬ ِ‫ى‬ َ‫ض‬َ‫غ‬‫اف‬ ‫يف‬ ‫وافعدل‬ ،‫ش‬(6). *** (1):‫افبخوري‬‫أخرجف‬6568:‫ومسؾؿ‬،1880:‫بؾػظ‬،«‫ـ‬ِ‫م‬ ‫خر‬ :‫روحي‬ ‫أو‬ ‫اهلل‬ ‫شبقؾ‬ ‫يف‬ ‫فغدوة‬ ‫ؾقفو‬ ‫ومو‬ ‫افدكقو‬‫ش‬. (2)‫شقرة‬:‫ص‬26. (3).‫اْلؼقق‬ ‫ون‬ّ‫د‬‫يم‬ ‫ؾَل‬ :‫افـوس‬ ‫يطقعف‬ ٌ‫ؾ‬ْ‫خ‬ُ‫ب‬ ‫أي‬ :‫مطوع‬ ُ‫ص‬ (4):‫افؼرضبلل‬ ‫ؿلول‬ ،ً‫و‬‫ؿبقحل‬ ‫ـلون‬ ‫وإن‬ ‫ؽره‬ ‫ظذ‬ ‫ف‬ َ‫س‬ْ‫ػ‬‫ك‬ ٍ‫أحد‬ ّ‫ـؾ‬ ‫حتسغ‬ ‫أي‬ :‫بـػسف‬ ‫ادرء‬ ‫إظجوب‬ «: ُ‫واإلظجلوب‬ ،‫اهلل‬ ‫فـعؿلي‬ ‫افـسلقون‬ ‫ملع‬ ‫افؽلَمل‬ ‫بعلغ‬ ‫هللو‬ ‫مَلحظتف‬ ‫هق‬ :‫بـػسف‬ ‫ادرء‬ ُ‫وإظجوب‬ ً‫و‬‫ـ‬ َ‫س‬ َ‫ح‬ ‫رء‬ ‫وجدان‬‫ش‬.«‫افؼدير‬ ‫ؾقض‬‫ش‬(3/307.) (5).‫ؾقفَم‬ ‫افتقشط‬ :‫أي‬«‫افؼدير‬ ‫ؾقض‬‫ش‬(3/306.) (6)ّ‫افبز‬ ‫رواه‬‫يف‬ ‫وافطزا‬ ‫ار‬«‫إوشط‬‫ش‬‫واكظر‬ ،‫وؽرمهو‬«‫افصحقحي‬‫ش‬(1802.)
 25. 25. 26 9-ً‫ؾتــى‬ َ‫ــــت‬ ْ‫إن‬ َ‫ة‬‫ارؿــر‬ ِ‫واهجــر‬‫ـ‬ٍ‫جـــون‬ ‫يف‬ ‫يســعى‬ ‫قــف‬ْ ‫ــ‬َ‫ؼ‬َ‫ظ‬ ْ‫ــن‬َ‫م‬ ‫ااؿرة‬ ‫رك‬ ‫ا‬ :‫أي‬‫َّبفو‬‫ـ‬‫وجت‬ًَ‫ــ‬ ‫إن‬:‫أي‬ : ً‫ؾتك‬ّ‫ب‬‫صو‬ّ‫ي‬‫ؿق‬ ً‫و‬ً‫و‬‫حوذؿ‬ ً‫و‬ً‫َل‬‫ـلوم‬ً‫و‬‫مسلتجؿع‬ ‫افؽَمل‬ ‫اصول‬(1). :‫وؿقفف‬«‫ـ‬ٍ‫جـقن‬ ‫يف‬ ‫يسعك‬ ‫قػ‬ْ‫ؾ‬َ‫ؼ‬َ‫ظ‬ ْ‫ـ‬َ‫م‬‫ش‬ِ‫م‬ ّ‫أن‬ ‫يعـل‬‫شلبقؾ‬ َ‫رؾلض‬ ‫افعؼؾ‬ ‫صلن‬ ‫ـ‬ ‫ؾنذ‬ ،‫ادجوكغ‬‫ـون‬ ‫ا‬‫ؾؾ‬ ‫ـذفؽ‬ُ‫ت‬‫ااؿر‬ ‫فجر‬:ّ‫ٕن‬‫و‬‫ػض‬‫ل‬.‫ذفؽ‬ ‫إػ‬ ‫ل‬ َ‫ذ‬‫يف‬ً‫و‬‫شبب‬‫ؽقن‬ ‫وـقػ‬ٌ‫م‬‫اشتػفو‬‫وهذا‬:‫اجلـقن‬‫واشتجَلب‬‫افعؼؾ‬‫هوب‬ِ‫إ‬ٓ‫إذ‬، ّ‫كؽلوري‬ َ‫م‬‫أ‬‫وفؽـ‬،‫اجلـقن‬‫يف‬‫يسعك‬‫أحد‬‫افسعل‬‫دائؿ‬‫فؾجـقن‬‫أكف‬‫ااؿر‬‫صورب‬‫درى‬‫و‬،!‫افبغل؟‬‫صديد‬ ‫ظؿر‬‫بـ‬‫اهلل‬‫ظبد‬‫ظـ‬-‫ظـفَم‬‫اهلل‬‫ريض‬-‫ؿول‬:‫اهلل‬‫رشقل‬‫ؿول‬«:ٌ‫اابوئ‬‫أم‬ ُ‫ااؿر‬‫ش‬(2). ٌ‫اْلدي‬ ‫ويف‬:«‫افؽبوئر‬ ‫وأـز‬ ،‫افػقاحش‬ ‫م‬ُ‫أ‬ ‫ااؿر‬،ِ َ‫ذ‬ ْ‫ـ‬‫ل‬َ‫م‬‫ل‬َ‫ؿ‬‫و‬ ‫هبلو‬‫لف‬ّ‫م‬‫أ‬ ‫ظلذ‬ ‫ع‬ ‫ؿتف‬ّ‫ظ‬‫و‬ ‫وخوفتف‬‫ش‬(3). ‫اْلريب‬ ‫افعزيز‬ ‫ظبد‬ ‫افدـتقر‬ ‫كؼؾف‬ ‫مو‬ ‫أمجؾ‬ ‫ومو‬-‫اهلل‬ ‫حػظف‬-ِ‫م‬‫ـتوب‬ ‫ـ‬«‫إخَلق‬ ّ‫وافسر‬‫ش‬‫ظـ‬‫موم‬ِ‫اإل‬‫حزم‬ ‫ابـ‬-‫اهلل‬ ‫رمحف‬-:‫ؿول‬«‫تف‬ّ‫لح‬ ِ‫ص‬ ‫ػ‬ِ‫إ‬ ‫ؾعلود‬ ‫لد‬ َ‫س‬َ‫ؾ‬ ً‫و‬‫صقئ‬ ‫رأيـو‬ ‫مو‬ ِّٓ‫إ‬ٍ‫ي‬ْٕ ‫بعد‬(4)‫لـ‬َّ‫ي‬‫ز‬ ً‫َل‬‫ظؼل‬ َّ‫ن‬ِ‫وإ‬ ،‫فقؾلي‬ َّ‫ـلؾ‬ ِ‫ْر‬‫ؽ‬‫ل‬‫افس‬ ُ‫د‬‫ؾسلو‬ ‫ظؾقف‬ ‫يتقاػ‬ ٍ‫غ‬‫بدمو‬ ‫ؾؽقػ‬ ، ‫ؿ‬َ‫َّف‬‫ت‬ُ‫ي‬ ‫أن‬ ‫يـبغل‬ ٌ‫ؾ‬ْ‫ؼ‬َ‫ع‬‫ف‬ ،‫فقؾي‬ َّ‫ُؾ‬‫ـ‬ ‫ه‬ِ‫ؾسود‬ِ‫إ‬ َ‫عجقؾ‬ ‫فصوحبف‬‫ش‬(5). *** (1)‫اكظر‬«‫افرمحـ‬ ‫افرحقؿ‬ ‫ؾت‬( ‫ش‬81.) (2)‫يف‬ ‫افطزا‬ ‫رواه‬«‫ا‬‫ٕوشط‬‫ش‬‫واكظر‬ ،‫وؽره‬«‫افصحقحي‬‫ش‬(1854.) (3)‫يف‬ ‫افطزا‬ ‫رواه‬«‫ٕوشط‬‫ش‬‫و‬«‫افؽبر‬‫ش‬‫واكظر‬ ،«‫افصحقحي‬‫ش‬(1853.) (4).‫وادشؼي‬ ‫اجلفد‬ :‫افألي‬ (5)‫اكظر‬«ّ‫دي‬ْ‫افقر‬ ‫ابـ‬ ‫ٓمقي‬ ‫ذح‬ ‫اجلؿؾ‬ ‫ػوصقؾ‬‫ش‬‫(ص‬31.)
 26. 26. 27 11-‫وا‬‫ـــ‬‫ـ‬‫ؾتؼ‬ َ‫ت‬‫ا‬ ِ‫ـــهلل‬‫ـ‬‫ت‬‫ـ‬‫ـــ‬‫ـ‬‫م‬ ِ‫ت‬‫ا‬ ‫وى‬‫ـ‬‫ا‬‫ــ‬ َ‫ص‬َ‫و‬ ّٓ‫إ‬ ٍ‫امــرىء‬ َ ‫ؿؾــ‬ ْ‫ت‬َ‫جــاور‬‫ـ‬ْ ‫اهلل‬ ‫أضع‬ :‫أي‬-‫عوػ‬-‫ورشقفف‬ّ ‫وا‬‫بع‬‫إوامر‬،‫ّل‬‫ك‬‫ؾن‬ ،‫افـقاهل‬ ‫واجتـى‬‫هبلذا‬ ‫ؽ‬ ‫اهلل‬ ‫مرضوة‬ ٌ‫بوفغ‬-ّ‫وجؾ‬ ّ‫ظز‬-. َ ‫ا‬ ‫ـ‬َ‫م‬ ‫*وـؾ‬‫افـفل‬ ‫واجتـى‬ ‫إمر‬ ‫بع‬:َ‫جوور‬ ‫ؾؼد‬َ‫ي‬‫وصور‬ ،‫ؿؾبف‬ ‫افتؼقى‬ ‫ت‬ْ‫ع‬‫ل‬ُ‫ب‬‫اهلل‬‫د‬ ّ‫ك‬‫ـل‬ّ‫ك‬‫ؾن‬ ‫يراه‬ ‫يؽـ‬ ‫مل‬ ‫ؾنن‬ ،‫يراه‬ ‫ف‬‫ف‬-‫شبحوكف‬-،‫بلوهلل‬ ً‫و‬‫كوضؼ‬ ،‫بوهلل‬ ً‫و‬‫شومع‬ ٍ‫حقـئذ‬ ‫ؾقؽقن‬ ،‫يراه‬ *‫بوهلل‬ ً‫و‬‫متحرـ‬ ،‫بوهلل‬ ً‫و‬‫موصق‬ ،‫بوهلل‬ ً‫و‬‫بوضش‬(1). ‫ؿقفف‬ ‫معـك‬ ‫وهق‬‫ف‬ّ‫ب‬‫ر‬ ‫ظـ‬ ‫يرويف‬ ‫ؾقَم‬-ّ‫وجؾ‬ ّ‫ظز‬-:«َ‫م‬ْ‫ـ‬َ‫ظ‬َ‫د‬‫و‬َ‫ؾ‬ ً‫و‬‫وفق‬ ‫يل‬ ‫ى‬َ‫ؼ‬ُ‫ت‬‫آذك‬ ‫د‬‫ف‬ َ‫م‬‫و‬ ،‫بوْلرب‬‫ل‬َ‫م‬‫و‬ ،‫ظؾقف‬ ً‫اؾسض‬ ‫ممو‬ َّ‫يل‬‫إ‬ َّ‫أحى‬ ٍ‫بقء‬ ‫ظبدي‬ َّ‫يل‬‫إ‬ ‫ب‬ ّ‫ؼر‬ ‫و‬‫ظبلدي‬ ‫يلزال‬ ‫و‬ ُ‫أ‬ ‫حتك‬ ‫بوفـقاؾؾ‬ َّ‫يل‬‫إ‬ ‫ب‬ ّ‫يتؼر‬‫ؾنذا‬ ‫ف‬َّ‫ب‬‫ح‬‫ُف‬‫ت‬‫أحبب‬:ًُ‫ــ‬ْ‫شؿ‬َ‫ع‬‫وبصل‬ ،‫بلف‬ ‫يسلؿع‬ ‫افلذي‬ ‫ف‬‫ل‬َ‫ر‬‫ه‬ َ‫ي‬‫و‬ ،‫بف‬ ‫يبك‬ ‫افذي‬ِ‫ور‬ ،‫هبو‬ ‫يبطش‬ ‫افتل‬ ‫ده‬ٕ ‫شللفـل‬ ‫وإن‬ ،‫هبو‬ ‫يؿق‬ ‫افتل‬ ‫جؾف‬،‫ّلف‬‫ـ‬‫ظطق‬ ‫ّف‬‫ك‬‫ٕظقذ‬ ‫اشتعوذ‬ ‫وفئـ‬‫...ش‬(2). ِ‫م‬‫ااَلص‬‫ؿ‬ ‫أرد‬‫*إن‬،‫اْلَلل‬‫افرزق‬‫ُرزؿقا‬ ‫وأن‬،‫وافبَلء‬‫وافؽرب‬‫افضقؼ‬‫ـ‬ُ‫ي‬‫و‬َ‫بس‬‫ط‬ ‫فؽؿ‬‫ؾقف‬:‫اهلل‬ ‫ؼقا‬ ‫ؾو‬،(‫ﮛ‬‫ﮚ‬‫ﮞ‬‫ﮝ‬‫ﮜ‬‫ﮟ‬*‫ﮡ‬‫ﮢ‬‫ﮥ‬‫ﮤ‬‫ﮣ‬)(3). ْ‫إن‬‫و‬ ً‫ا‬‫َّس‬ُ‫ي‬ ‫أمرـؿ‬ ‫مـ‬ ‫فؽؿ‬ ‫اهلل‬ ‫جيعؾ‬ ‫أن‬ ‫ؿ‬ ‫أرد‬ّ‫ؾ‬‫تخ‬‫سل‬ُ‫ع‬‫اف‬ ‫مـ‬ ‫صقا‬‫ل‬:ِ‫ر‬‫اهلل‬ ‫ؼقا‬ ‫ؾلو‬، (‫ﯱ‬‫ﯲ‬‫ﯳ‬‫ﯴ‬‫ﯵ‬‫ﯶ‬‫ﯷ‬‫ﯸ‬)(4). (1)‫ـ‬ِ‫م‬‫مؼتبس‬‫كجؿتغ‬‫بغ‬‫مو‬«ّ‫ِّدِّي‬‫ـ‬‫اف‬‫ف‬ْ‫ر‬َ‫ع‬‫اف‬‫ش‬:‫(ورؿي‬‫ادخطقضي‬31‫و‬،)«‫افرمحـ‬‫افرحقؿ‬ ‫ؾت‬‫ش‬‫(ص‬94.) (2):‫افبخوري‬ ‫أخرجف‬6502. (3):‫افطَلق‬2-3. (4):‫افطَلق‬4.
 27. 27. 28 َ‫ؽقن‬ ‫أن‬ ‫ؿ‬ ‫أرد‬ ‫إن‬ّ‫م‬ٕ‫وافؼقودة‬ ‫افسقودة‬ ‫تؽؿ‬:‫اهلل‬ ‫ؼقا‬ ‫ؾو‬،(‫ﭰ‬‫ﭯ‬‫ﭮ‬‫ﭭ‬‫ﭬ‬ ‫ﭼ‬‫ﭻ‬‫ﭺ‬‫ﭹ‬‫ﭸ‬‫ﭷ‬‫ﭶ‬‫ﭵ‬‫ﭴ‬‫ﭳ‬‫ﭲ‬‫ﭱ‬ ‫ﮊ‬‫ﮉ‬‫ﮈ‬‫ﮇ‬‫ﮆ‬‫ﮅ‬‫ﮄ‬‫ﮃ‬‫ﮂ‬‫ﮁ‬‫ﮀ‬‫ﭿ‬‫ﭾ‬‫ﭽ‬‫ﮎ‬‫ﮍ‬‫ﮌ‬‫ﮋ‬ ‫ﮓ‬‫ﮒ‬‫ﮑ‬‫ﮐ‬‫ﮏ‬)(1). ‫للل‬ ‫أرد‬‫إذا‬‫ل‬‫ؽللل‬ ‫أن‬‫ؿ‬‫ل‬‫أـللل‬‫قكقا‬‫ل‬‫افـلللوس‬‫رم‬:‫اهلل‬‫ؼقا‬ ‫ؾلللو‬:(‫ﮁ‬‫ﮂ‬‫ﮃ‬‫ﮄ‬ ‫ﮅ‬)(2)*(3). *** 11-ْ‫ر‬ُ‫ض‬ ُ‫يؼطـت‬ ‫ن‬َ‫م‬ ‫فقس‬ً‫ا‬‫ؿـ‬(4)‫بطـ‬‫ـ‬ً‫ال‬‫ـــ‬‫ـ‬َ‫م‬ ‫ـــ‬‫ـ‬ّ‫ك‬‫إ‬‫ـ‬‫ـــ‬‫ـ‬‫يت‬ ‫ن‬ِ‫هلل‬‫اف‬ َ‫ت‬‫ا‬‫ـ‬‫ب‬‫ـ‬‫ـــ‬‫ـ‬‫ط‬‫ـ‬ْ ‫أي‬:‫افط‬ ‫بؼطع‬ ‫افبطقفي‬ ً‫فقس‬َّ‫إن‬ ‫بلؾ‬ ،‫ؾقفو‬ ‫ادرور‬ َ‫ـ‬ِ‫م‬ ‫افـوس‬ ‫ْع‬‫ـ‬َ‫م‬‫و‬ ،‫رق‬‫افبطقفلي‬ ‫اهلل‬ ‫ؼقى‬ ‫حتؼقؼ‬ ‫يف‬-‫شبحوكف‬-،َ‫وجي‬ ،‫كػسف‬ ‫وهد‬ ُ‫وجي‬ ،‫هقاه‬ ‫ؾ‬ِ‫بط‬ُ‫ي‬ ‫ن‬َ‫أ‬‫و‬‫ادـوهل‬ ‫تـى‬. ْ‫ث‬ِ‫م‬ ‫وهذا‬ُ‫ؾ‬‫ؿقفف‬« :ِ‫ي‬َ‫ظ‬ َ‫وفك‬ِ‫ب‬ ُ‫يد‬ِ‫د‬ َّ‫افش‬ َ‫س‬ْ‫ق‬َ‫ف‬(5)،ُ‫ف‬‫ل‬ َ‫س‬ْ‫ػ‬َ‫ك‬ ُ‫لؽ‬ِ‫ؾ‬ْ‫ؿ‬َ‫ي‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ف‬‫ا‬ ُ‫يد‬ِ‫د‬ َّ‫افش‬ َ‫ََّم‬‫ك‬ِ‫إ‬ ِ‫ى‬ َ‫ض‬َ‫غ‬ْ‫ف‬‫ا‬ َ‫ْد‬‫ـ‬ِ‫ظ‬‫ش‬(6). ّ‫بلن‬ ‫*واظؾؿ‬‫افتؼقى‬-ْ‫وإن‬‫فػظفو‬ ّ‫ؿؾ‬-*‫افداريـ‬‫ار‬ ‫صومؾي‬ ،‫ادعـك‬ ‫ـثرة‬‫ـؾؿي‬(7). (1):‫افـقر‬55. (2):‫اْلجرات‬13. (3)ِ‫م‬ ‫كجؿتغ‬ ‫بغ‬ ‫مو‬‫ـتويب‬ ‫ـ‬«‫ع‬ّ‫د‬‫مق‬ ‫وصقي‬‫ش‬‫(ص‬18-19.) (4)ُ‫افقزن‬ ‫سؽقـفو‬ ‫إػ‬ َ‫افـوطؿ‬ َ‫ل‬‫أجل‬ ‫وإكَم‬ ،‫افراء‬ ‫بضؿ‬ )ً‫و‬‫ؿ‬ ُ‫(ضر‬ ‫ؽقن‬ ‫أن‬ )‫(ضريؼ‬ ‫مجع‬ ‫يف‬ ‫إصؾ‬. (5).‫افـوس‬ ‫يكع‬ ‫افذي‬ :‫ظي‬ َ‫افك‬ (6):‫افبخوري‬ ‫أخرجف‬6114:‫ومسؾؿ‬ ،2609،.‫م‬ّ‫ؼد‬ ‫وؿد‬ (7)ِ‫م‬ ‫كجؿتغ‬ ‫بغ‬ ‫مو‬‫افؼـووي‬ ‫ـَلم‬ ‫ـ‬-‫اهلل‬ ‫رمحف‬-‫يف‬ :«‫افرمحـ‬ ‫افرحقؿ‬ ‫ؾت‬‫ش‬‫(ص‬96.)
 28. 28. 29 َّ‫ظر‬ ‫وؿد‬:‫ؾؼوفقا‬ ‫افتؼقى‬ ‫ؾقا‬ 1-‫هل‬:‫وآشلتعداد‬ ،‫بوفؼؾقلؾ‬ ُ‫ي‬‫وافؼـوظ‬ ،‫بوفتـزيؾ‬ ُ‫وافعؿؾ‬ ،‫اجلؾقؾ‬ َ‫ـ‬ِ‫م‬ ُ‫ااقف‬ .‫افرحقؾ‬ ‫فققم‬ 2-‫هل‬َ :ْ‫ر‬‫مو‬‫ك‬‫اؾس‬‫مو‬‫وأداء‬،‫اهلل‬‫م‬َّ‫حر‬،‫اهلل‬‫ض‬‫ذفؽ‬‫بعد‬‫اهلل‬‫رزق‬‫ؾَم‬:‫إػ‬‫خر‬‫ؾفق‬.‫خر‬ 3-‫هل‬:‫أ‬َ‫ي‬ ٓ‫و‬ ،‫نوك‬ ٌ‫حق‬ ‫يراك‬ َّٓ:‫بعضلفؿ‬ ‫ؿول‬ ‫وهلذا‬ ،‫أمرك‬ ٌ‫حق‬ ‫ػؼدك‬«‫إذا‬ ‫اهلل‬ ‫عيص‬ ‫أن‬ ‫أردت‬،َ‫ي‬ٌٓ‫حق‬ ‫ؾوظصف‬ُ‫ـ‬‫و‬ ،‫داره‬ ‫ـ‬ِ‫م‬‫واخرج‬ ،‫راك‬ْ‫ؾ‬‫رزؿف‬ َ‫ؽر‬ ً‫و‬‫رزؿ‬‫ش‬. *** 12-‫افشــ‬ ِ‫ق‬‫ــد‬ َ‫ص‬‫ـ‬‫إػ‬ ْ‫تــرـن‬ ٓ‫و‬ َ‫رع‬‫ؾــ‬ ُ‫يرصــد‬ ٍ ‫رجــ‬‫ـ‬‫ــ‬ َ‫ُح‬‫ز‬ ِ ‫قــ‬ّ‫ؾ‬‫اف‬ ‫ي‬‫ـ‬ْ َ‫ذ‬ ‫مو‬ ‫هق‬ :‫وافؼيعي‬ ‫افؼع‬‫اهلل‬ ‫ع‬‫ل‬ َ‫واؾسض‬ ،‫هللؿ‬ ‫َّف‬‫ـ‬‫ل‬ َ‫ش‬ :‫أي‬ :‫افلديـ‬ َ‫ـ‬ِ‫م‬ ‫فعبوده‬‫ف‬ ‫اهلل‬ ‫ذع‬ ‫وؿد‬ ،‫صورع‬ ‫ؾفق‬ ،ً‫و‬‫ظ‬ ْ‫ذ‬ ‫يؼع‬ ‫هلؿ‬ ‫ع‬ َ َ‫ذ‬ :‫ؼول‬ُ‫ي‬ ،‫ظؾقفؿ‬-َّ‫وجلؾ‬ َّ‫ظز‬-‫افلديـ‬ ‫طفره‬َ‫أ‬ ‫إذا‬ :ً‫و‬‫ذظ‬(1). ‫ـقن‬ ُ‫افر‬ َ‫ـ‬ِ‫م‬ :‫َـ‬‫ـ‬‫ر‬ ٓ‫و‬،.‫ادقؾ‬ ‫وهق‬ َ‫ي‬:‫د‬ ُ‫رص‬َ‫ي‬.‫ى‬ُ‫ؿ‬‫ر‬ َ‫ح‬ُ‫ز‬‫ل‬‫ه‬ :‫ؾ‬‫ل‬‫افؽق‬ ‫أحد‬ ‫ق‬،‫افشؿز‬ ‫افـظوم‬ ‫يف‬ ‫ورة‬ّ‫ق‬‫افس‬ ‫اـى‬‫ؿ‬‫ل‬‫ول‬‫افشقل‬‫ل‬‫افغؿلري‬ -‫عوػ‬ ‫اهلل‬ ‫رمحف‬-:«‫افـوطؿ‬ ‫وختصقص‬-‫اهلل‬ ‫رمحف‬-،‫بؼقد‬ ‫فقس‬ :‫ؾ‬ َ‫ح‬ ُ‫بز‬ ‫إرصود‬ ‫ذـر‬ ّ‫ق‬‫افسل‬ ‫افسبعي‬ ‫بوؿل‬ ‫بؾ‬‫وهلل‬ ،‫ـلذفؽ‬ ‫ورة‬:،‫وافشلؿس‬ ،‫وافزهلرة‬ ،‫طلورد‬ُ‫ظ‬‫و‬ ،‫افؼؿلر‬ ِّ‫وادر‬‫حؾ‬ُ‫وز‬ ،‫وادشسي‬ ، ‫ي‬‫ش‬(2). (1)‫اكظر‬«‫افـفويي‬‫ش‬.)‫(ذع‬ ‫مودة‬ (2)‫خمطقضي‬«ّ‫ي‬ِّ‫ِّد‬‫ـ‬‫اف‬ ‫ف‬ ْ‫ر‬َ‫ع‬‫اف‬‫ش‬‫(ورؿي‬:39.)
 29. 29. 31 :‫بؼقفف‬ ‫أحدهؿ‬ ‫فو‬َ‫ع‬ َ‫مج‬ ‫وؿد‬ ‫ل‬‫ل‬ َ‫ح‬ُ‫ز‬‫ل‬‫ي‬ ّ‫مر‬ َ‫ى‬ َ‫ذ‬ ٌ‫ؾ‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫خ‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫س‬ْ‫ؿ‬ َ‫ص‬ ‫لـ‬‫ل‬ِ‫م‬ ‫ف‬‫ل‬‫ف‬‫ؾ‬‫ل‬‫ت‬‫ل‬‫لل‬‫ل‬َ‫زاه‬‫ل‬ُ‫ع‬‫ف‬ ‫رت‬‫ل‬‫لل‬‫ل‬‫ط‬‫ل‬‫لل‬‫ل‬‫إؿؿ‬ َ‫د‬‫ور‬‫ل‬ُ‫ور‬ ِّ‫صد‬ :‫يعـل‬‫اهلل‬ ‫ـتوب‬ ‫ـ‬ِ‫م‬ :‫افؼع‬ ‫يف‬ ‫جوء‬ ‫مو‬ ‫ق‬-َّ‫وجلؾ‬ َّ‫ظز‬-‫ل‬ ُ‫وش‬َّ‫ـ‬‫ي‬‫لف‬ّ‫ق‬‫كب‬،ٓ‫و‬ ‫ؿغ‬ِّ‫ادـج‬ ‫ؿقل‬ ‫ق‬ّ‫صد‬(1)‫ون‬ّ‫ُف‬‫ؽ‬‫واف‬(2)‫اؾغ‬ ّ‫ر‬َ‫ع‬‫واف‬(3)‫اهلل‬ ‫ؿول‬ ،‫وكحقهؿ‬-‫عوػ‬-:(‫ﭧ‬ ‫ﭨ‬‫ﭪ‬‫ﭩ‬‫ﭯ‬‫ﭮ‬‫ﭭ‬‫ﭬ‬‫ﭫ‬‫ﭲ‬‫ﭱ‬‫ﭰ‬‫ﭳ‬‫ﭴ‬‫ﭵ‬)(4). ‫ظوئشي‬ ‫ظـ‬-‫ظـفو‬ ‫اهلل‬ ‫ريض‬-:ً‫ؿوف‬«‫اهلل‬ َ‫رشلقل‬ ٌ‫كلوس‬ َ‫شللل‬‫ل‬َ‫ظ‬‫لون‬ّ‫ُف‬‫ؽ‬‫اف‬ ‫ـ‬ ‫فقس‬ :‫ؾؼول‬‫بقء‬،‫ؾؼوفقا‬:‫بشل‬ ً‫و‬‫أحقوك‬ ‫ثقكـو‬ِّ‫يد‬ ‫إنؿ‬ ،‫اهلل‬ ‫رشقل‬ ‫يو‬‫ل‬‫حؼلو‬ ‫ؾقؽلقن‬ ‫لء‬، ‫ؾؼول‬‫اهلل‬ ‫رشقل‬:‫هو‬‫ر‬َ‫ؼ‬َ‫ق‬‫ؾ‬ ‫اجلـل‬ ‫ـ‬ِ‫م‬ ‫طػفو‬ َ‫َي‬ ‫اْلؼ‬ َ‫ـ‬ِ‫م‬ ‫افؽؾؿي‬ َ‫ؾؽ‬(5)ُ‫أ‬ ‫يف‬ُ‫ذ‬،‫لف‬ِّ‫ق‬‫وف‬ ‫ن‬ (1)ّ‫د‬‫ا‬ :‫افتـجقؿ‬.‫ّجقم‬‫ـ‬‫اف‬ ‫بؿطوفع‬ ‫إكبوء‬ ‫معرؾي‬ ‫ظوء‬ (2)‫افؽ‬‫ل‬‫اف‬ :‫وهـ‬‫ل‬‫يتعوضل‬ ‫ذي‬‫ل‬‫اابل‬ ‫ك‬‫ل‬‫ويل‬ ،‫افزملون‬ ‫مسلتؼبؾ‬ ‫يف‬ ‫افؽوئـلوت‬ ‫ظلـ‬ ‫ر‬‫ل‬‫معرؾلي‬ ‫ظل‬ّ‫د‬ .‫إرسار‬«‫افـفويي‬‫ش‬. (3).‫هبلو‬ ‫معرؾتلف‬ ‫ظل‬ّ‫يلد‬ :‫موت‬ّ‫ومؼلد‬ ‫بلشلبوب‬ :‫إمقر‬ ‫ظذ‬ ‫ستدل‬َ‫ي‬ ‫افذي‬ ‫هق‬ :‫اف‬ ّ‫افعر‬«‫ذح‬ ‫مسؾؿ‬ ‫صحق‬ ‫ظذ‬ ‫افـقوي‬‫ش‬. (4):‫افـؿؾ‬65. (5):‫روايي‬ ‫ويف‬«‫افدجوجي‬ ّ‫ر‬َ‫ؿ‬ ‫ف‬ِ‫ك‬ُ‫ذ‬ُ‫أ‬ ‫يف‬ ‫هو‬ ّ‫ر‬َ‫ؼ‬َ‫ق‬‫ؾ‬‫ش‬:‫افبخوري‬ ‫أخرجف‬ ،6213:‫ومسؾؿ‬ ،2228. «‫ؾقف‬ ‫ف‬ ‫ؿرر‬ :‫يؼقل‬ ،‫ػفؿف‬َ‫ي‬ ‫حتك‬ ‫ادخوضى‬ ‫ن‬ُ‫ذ‬ُ‫أ‬ ‫يف‬ ‫افؽَلم‬ ‫رديدك‬ :‫افؼر‬ :‫وافغريى‬ ‫افؾغي‬ ‫أهؾ‬ ‫ؿول‬ ‫ر‬ ‫ؾلنن‬ ،ً‫ا‬‫وؿريلر‬ ً‫ا‬‫ؿلر‬ ‫ؼلر‬ ‫ؿرت‬ :‫يؼول‬ ،‫ؿطعتف‬ ‫إذا‬ ‫صقُتو‬ :‫افدجوجي‬ ّ‫وؿر‬ ،ً‫ا‬ ّ‫ؿر‬ ‫ؿره‬ُ‫أ‬:ً‫ؿؾل‬ :‫لف‬ ‫د‬ّ‫د‬ ‫ؾتسلؿعفو‬ ،‫افؽلوهـ‬ ‫لف‬ّ‫ق‬‫وف‬ ‫ػ‬ِ‫إ‬ ‫افؽؾؿي‬ ‫يؼذف‬ ‫اجلـل‬ ّ‫أن‬ ‫معـوه‬ :‫وؽره‬ ‫ااطويب‬ ‫ؿول‬ ،‫ؿرؿرة‬ ‫ؿرؿرت‬ ‫ؽقن‬ ‫أن‬ ‫وهل‬ ‫آخر‬ ‫وجف‬ ‫وؾقف‬ :‫ؿول‬ ،‫ؾتتجووب‬ ‫صقاحبفو‬ ‫بصقُتو‬ ‫افدجوجي‬ ‫مذن‬ ‫ـَم‬ ،‫افشقوضغ‬ ‫افبخوري‬ ‫روايي‬ ‫ظؾقف‬ ‫دل‬ ،‫افزجوجي‬ ‫ـؼر‬ ‫افروايي‬«‫افؼلورور‬ ‫ؼلر‬ ‫ـلَم‬ ‫ذكلف‬ُ‫أ‬ ‫يف‬ ‫ؾقؼرهلو‬‫ة‬‫ش‬.«‫ذح‬ ‫مسؾؿ‬ ‫صحق‬ ‫ظذ‬ ‫افـقوي‬‫ش‬.
 30. 30. 30 ‫ـذبي‬ ‫موئي‬ ‫معفو‬ َ‫خؾطقن‬َ‫ق‬‫ؾ‬‫ش‬(1). ‫افـبل‬ ‫كسوء‬ ‫بعض‬ ‫ظـ‬ ‫صػقي‬ ‫وظـ‬-‫ظـفـ‬ ‫اهلل‬ ‫ريض‬-‫افـبلل‬ ‫ظلـ‬:‫ؿلول‬«ْ‫ـ‬‫ل‬َ‫م‬ ُ ‫مل‬ :‫رء‬ ‫ظـ‬ ‫ؾسلفف‬ ً‫و‬‫اؾ‬ ّ‫ظر‬ ‫ك‬ ‫أ‬ْ‫ؼ‬َ‫ب‬‫فقؾي‬ ‫أربعغ‬ ُ‫ة‬‫صَل‬ ‫فف‬ ‫ؾ‬‫ش‬(2). :‫افشوظر‬ ‫ؿول‬ ‫للل‬َ‫م‬‫ل‬‫ـللل‬ ْ‫ـ‬‫ل‬‫ي‬ َ‫ون‬َ‫ل‬‫خ‬‫ل‬‫شللل‬‫ل‬‫ح‬ُ‫ز‬ ‫ك‬‫للللل‬ً‫َل‬‫للل‬‫ل‬‫ـ‬ ‫أو‬‫ل‬‫للل‬‫ل‬َ‫ي‬ ‫ون‬‫ل‬‫اف‬ ‫رجق‬‫ل‬‫ؿ‬‫ل‬‫ش‬‫ل‬‫للل‬‫ل‬‫ت‬‫ل‬‫ري‬ ‫ؾ‬‫ل‬‫نك‬ّ‫ل‬‫ل‬‫ـ‬‫للللللللل‬ِ‫م‬ ‫ل‬‫لل‬‫ـ‬‫للللللللل‬‫ف‬-‫وإن‬‫ـ‬‫للل‬‫ل‬‫ل‬‫أب‬ ‫ون‬‫للل‬‫ل‬‫ل‬‫لل‬‫ل‬‫إدك‬ ‫ل‬‫ل‬‫ك‬-َ‫ب‬‫للل‬‫ل‬‫ل‬‫ري‬ :‫آخر‬ ‫وؿول‬ ُ‫لل‬ِّ‫ب‬‫د‬‫ل‬‫بوف‬ ‫ر‬‫ل‬‫ـجلل‬‫ل‬‫وفسلل‬ ‫قم‬‫ل‬‫لل‬ ًَ‫ل‬‫دري‬‫افـجلل‬ ‫ورب‬‫ل‬‫يػ‬ ‫ؿ‬‫ل‬‫علل‬‫ل‬‫ملل‬ ‫ؾ‬‫ل‬‫يريلل‬ ‫و‬‫ل‬ُ‫د‬ *** 13-‫ـن‬‫ـ‬َ‫م‬ ِ‫رة‬ ْ‫ـد‬‫ـ‬ُ‫ؿ‬ ‫يف‬ ُ‫ـار‬‫ـ‬‫إؾؽ‬ ‫ـارت‬‫ـ‬‫ح‬‫ــ‬َ‫ؾ‬ْ‫ب‬ ُ‫ش‬ ‫هــداكا‬ ‫ؿــد‬‫ـ‬‫ـا‬-‫ظــ‬‫ـ‬ّ ‫وجــ‬ ّ‫ز‬- :‫أي‬‫إ‬‫يف‬ ً‫وذهؾل‬ ،‫رء‬ ّ‫ـلؾ‬ ‫ؼلـ‬ ‫أ‬ ‫افلذي‬ ‫اهلل‬ ‫لـع‬ ُ‫ص‬ ‫بديع‬ ‫يف‬ ً‫دهش‬ ‫افعؼقل‬ ّ‫ن‬ ‫اهلل‬ ‫ذفؽ‬ ،‫ف‬ ‫در‬ُ‫ؿ‬ ‫ظقؿ‬َ‫ظ‬-‫شبحوكف‬-َ‫أ‬ ‫افذيـ‬ ‫ساط‬ ‫إػ‬ ‫هدى‬ ‫ؿد‬ ‫افذي‬ْ‫ك‬َ‫عؿ‬-‫شبحوكف‬- ‫وجـوكلف‬ ‫رضلقاكف‬ ُ‫غ‬ِ‫ُبؾ‬ ‫افتل‬ ‫بؾ‬‫افس‬ َّ‫وبغ‬ ،‫ظؾقفؿ‬:‫وافقاجبلوت‬ ‫وإرـلون‬ :‫ـلوإليَمن‬ ّ‫ب‬‫وادستح‬ ‫وافســ‬ِ‫م‬ ‫ذفؽ‬ ‫وؽر‬ ،‫وت‬.‫افصوْلوت‬ ‫إظَمل‬ ‫ـ‬ ‫ؿول‬-‫عوػ‬-:(‫ﮊ‬‫ﮉ‬‫ﮑ‬‫ﮐ‬‫ﮏ‬‫ﮎ‬‫ﮍ‬‫ﮌ‬‫ﮋ‬‫ﮒ‬ ‫ﮓ‬)(3). (1):‫افبخوري‬ ‫أخرجف‬5762:‫ومسؾؿ‬ ،2228. (2):‫مسؾؿ‬2230. (3:‫ظؿران‬ ‫آل‬ )190.

×