Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
La llengua oral a ei
La llengua oral a ei
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 2 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Similares a Fites de 2n (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Fites de 2n

  1. 1. OBJECTIUS dels continguts DE SEGON • Llegir 60 paraules per minut amb qualsevol tipus de lletra. • Comprendre diferents tipus de textos • Escriure amb ortografia natural i començar a interioritzar algunes normes d'ortografia com l'ús de les majúscules, la -r i -rr, la -qu, -gu, els plurals, punt final... • Escriure diferents tipus de textos amb coherència i cohesió (textos vivencials, endevinalles, descripcions, contes...) tant en castellà com en català. • Expressar-se correctament en català , castellà i ampliar el vocabulari. • En anglès captar el sentit global de diferents recursos com: contes, cançons,... • Partcipar en converses orals senzilles. • Llegir, escriure i identificar paraules senzilles. • Conèixer els nombres fins al 1.000 • Conèixer els nombres ordinals. • Conèixer, comprendre i aplicar correctament el concepte de centena. • Fer correctament diferents tipus d'operacions sumes portant-ne i sense portar, restes sense portar i portant-ne (les iniciarem el 2n trimestre) i les multiplicacions (taules de multiplicar fins la del 5) i conèixer el concepte de divisió. • Resoldre diferents tipus de problemes, tant orals com escrits. • Interpretar diferents tipus de gràfics. • Identificar, analitzar i descriure objectes i espais amb formes geomètriques tridimensionals i planes. • Saber mesurar diferents objectes, espais i temps amb unitats convencionals (pams, passes, peus...) i no convencionals (Kg, m, l, hores...) utilitzant instruments propers i adequats a cada situació. • Continuar familiaritzant-se amb el nostre sistema monetari. Educació Física • Participar i gaudir en els jocs ajustant la pròpia actuació, pel que fa a aspectes motrius i de relació amb els companys i les companyes. • Col·laborar activament en el desenvolupament dels jocs col·lectius mostrant respecte i responsabilitat. Educació Artística • Elaborar produccions artístiquesutilitzant les diferents tècniques treballades. • Planificar els recursos i materials necessaris per les produccions artístiques. • Escoltar, imitar i reproduir patrons rítmics i melòdics treballats. • Identificar, classificar i descriure els continguts treballats de llenguatge musical. • Interpretar cançons i danses utilitzant les tècniques bàsiques de la veu i el moviment. • Interpretar amb correcció les instrumentacions proposades. • Mostrar sensibilitat i respecte davant les produccions alienes.
  2. 2. PROJECTES: Es treballaran aquests projectes durant el curs més altres que puguin anar sorgint: • El cos humà. • El nostre poble. • Projecte nom classe • Projecte d'escola Entorns d’ aprenentatge • La bassa • L'hort

×