Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Cargando en…3
×
1 de 25

Taller interculturalitatv

0

Compartir

Descargar para leer sin conexión

Interculturalidad. Sociedad inclusiva. ACOEC. Saludale saludate. Campaña por el derecho a la salud de pueblos indígenas, desde un enfoque de equidad de género y diversidad cultural.

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Taller interculturalitatv

 1. 1. Taller INTERCULTURALITAT saludalesaludate.blogspot.com
 2. 2. INTRODUCCIÓ • Ha aumentat la presència de la població immigrant a les nostres aules. • La globalització ens ha fet avançar cap a la pluri-culturalitat. • Però la realitat educativa és que no s’ha aconseguit la igualtat total, sinò que generalment es menysprea, rebutja o oblida la cultura minoritària, permetent només la supervivència de les persones que s’adapten a la cultura dominant.
 3. 3. • La Llei d’Extrangeria distingix entre nacionals i immigrants, resident i irregular. Esta jerarquia de drets estableix dos fronteres: la que separa als nacionals i residents per dalt dels de baix, els indocumentats, que els estigmatitza i el convertix en pàries socials (Lucas1997). • La Constitució Espanyola disposa que els extrangers gaudisquen dels mateixos drets (excepte els polítics). La Llei d’Estrangeria manté un tractament diferenciat entre espanyols i estrangers en quant a llibertat de circulació, associació i residencia. Així esta llei està en contradicció amb la Constitució, i per tant és altament qüestionables. • Cap ésser humà és il·legal. JOSÉ SARAMAGO afirma que “la identitat d’una persona no és el nom que té, el lloc on va néixer, ni la data que va vindre al món. La identidad d’una persona consisteix simplement en ser i el ser no pot ser negat”.
 4. 4. CONCEPTES MULTICULTURALITAT Descriu la realitat de les societats en què coexistixen diferents cultures. INTERCULTURALITAT Es tracta d’un projecte de societat participativa en el qual tots els grups socials treballen amb interacció i interrelació amb les minories culturalment diferenciades.
 5. 5. JUSTIFICACIÓ • L’etapa de l’educació secundària és on apareixen els conflictes més difícils de resoldre, coincidint amb l’etapa de la pre-adolescència i adolescencia. Es produix una reestructuració dels valors, per la qual cosa la influència dels professors, família i amics es prou gran. • Existeixen grans diferèncias entre els valors que es promulguen a l’escola i els que es fomenten a les famílies i als mitjans de comunciació • Es necessite un projecte social global on s’aporten idees i accions des dels diferents àmbits: de treball, institucions socials, educatives, amb les famílies…
 6. 6. OBJETIUS  Respectar i tolerar les diferents formes d’entendre la vida (creències morals o religioses distintes)  Valorar eos aspectes positius d’altres cultures  Entendre els valors de les diferents cultures  L’empatia i la capacitat per ficar-se al lloc de l’altre  La capacitat per resoldre conflictes socials mitjantçant la reflexió, la comunicació i la negociació
 7. 7. ACTIVITATS 1- La carta 2- La crònica 3- La tela d’aranya 4- Els dols 5- Clarificació de valors 6- Dilemes morals
 8. 8. LA CARTA
 9. 9. Les raons per les quals una persona decideix emigrar són molt complexes Objectius: - Recordar les raons per les quals una persona decideix emigrar. - Quines conseqüències afectives té el projecte migratori per als que s’en van i per als que es queden. - Intentar imaginar allò que es sent al arribar a un país desconegut. Passos: 1- Escriure una carta de forma individual.
 10. 10. T’ajudem: Imagina que fa 6 mesos que arribare a Espanya i escrius una carta a un ser estimat: - Et trobes en situació irregular i no coneixes ningú. - Com et sents? - Quines impressions tingueres en arribar a Espanya? - Què trobes a faltar del teu lloc d’origen? - Què és allò que més t’ha xocat? - Què és allò que menys t’agrada?
 11. 11. Preguntes per a la reflexió: - Què creus que espera una persona abans d’embarcar cap un altre país? - Com ens sentiriem en arribar a Espanya? - Creus que es corresponen els sons amb la realitat? - Què esperem dels habitants del nou país? - Què intentaríem dir a les persones estimades?
 12. 12. LA CRÒNICA
 13. 13. • La majoria dels mitjans de comunicació ofereixen una visió alarmista i traumàtica del fenòmen migratori, amb la despersonalització dels protagonistes dels sucesos, imatges on es mostren nàufrags en pateres, informació que relaciona: IMMIGRACIÓ = DELINQÜÈNCIA IMMIGRACIÓ = FRACÁS ESCOLAR • La realitat de les persones immigrants es torna falsament estereotipada.
 14. 14. Objectius: • Aprendre a mirar de forma crítica les notícies que apareixen als mitjans de comunicació, individualtizant la realitat de cada una de les persones immigrants • Reconéixer la discriminació com una vulneració de la dignitat humana
 15. 15. Passos: • Analitzar per grups les imatges dels anuncis als mitjans de comunicació que mostren persones d’altres països de forma estereotipada (notícies a la televisió, fotografies als periòdics, etc.) • Seleccionar una imatge de premsa on aparega alguna persona immigrant, relatar en primera persona la seua vida, els motius del viatge, les persones que va deixar al lloc d’origen, els seus somnis…
 16. 16. LA TELA D’ARANYA
 17. 17. Les modernes migracions són, en cert sentit, l’efecte de la globalització. Paradoxalment, al mateix temps que les multinacionals s’han instalat a tots els racòs del planeta, homogeneïtzant una part important dels costums i del consum (cinema, moda, menjars, etc), creix l’alarma per la pérduda de la pròpia identitat davant l’arribada de persones amb hàbits diferents. No obstant, no es qüestionen les aportacions a l’àmbit cintífic o de cultura històrica. Evidentement la cultura és més que folklore o consum.
 18. 18. Objectius: • Visualitzar elements d’altres països que hem asumit com a propis • Comprendre que les cultures són dinàmiques, canviants i que poden enriquir les persones • Desmitificar el xoc cultural i la pérduda d’identitat de la societat d’acollida davant l’arribada de persones immigrants
 19. 19. Material: una madeixa de llana Passos: 1.- Els participantes se senten en cercle. 2.- El primer llança la madeixa a una companya o company, sense soltar el fil, mentres diu en veu alta un element importat d’altres cultures 3.- La madeixa es passa de ma en ma fins arribar a l’últim. 4.- Per a desembolicar-la es realitza la mateixa operació però al contrari, anomenant elements de la cultura espanyola que s’han exportat a altres països.
 20. 20. Preguntes per a la reflexió: • Quins són els elements formulats com a positius i quins com a negatius?. Per què aparenten tenir més valor els que arriben de països com EEUU? • Per què creus que alguns productes que venen de fora han arribat a ser considerats com de la nostra pròpia cultura? • Cultura és sinònim de consum? • A la actualitat és possible que les societats visquen sense intercanvis culturals?
 21. 21. AVALUACIÓ DE LES DINÀMIQUES • Com ens hem sentit? Esta pregunta es realitza per poder parlar de sentiments (amb el poc costum que tenim de parlar-ne) • Que ha passat? Es tracta de contar allò que ha ocurrit durant les dinàmiques
 22. 22. saludalesaludate.blogspot.com www.acoec.org

×