Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

OSHA

 • Inicia sesión para ver los comentarios

OSHA

 1. 1. AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 AKTA 514OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACT 1994
 2. 2. AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 KEPERLUAN !Di wartakan pada 25hb Feb, 1994 atassebab berikut:- Akta Kilang dan Jentera 1967  Mengandungi beberapa kelemahan dari segi :  Skop  Preskriptif  Terlalu bergantung kepada kerajaan Statistik kemalangan pekerjaan adalah tinggi  Kadar kemalangan perlu dikurangkan OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACT 1994
 3. 3. AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 FALSAFAH & PRINSIP AKTA Di bawah AKKP tangungjawabmemastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja terletak di atas merekayang bekerja (pekerja) dengan bahayatersebut dan mereka yang mengujudkan bahaya tersebut (majikan) Peraturan Kendiri (Self-Regulation) Perundingan (Consultation) Kerjasama (Cooperation) OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACT 1994
 4. 4. AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 SKOP Skop AKKP adalah merangkumi dan melindungi semua orang yang bekerja dalam semua aktiviti ekonomi termasuk perkhidmatan awam, badan berkanun dan sektor swasta kecuali :- Mereka yang bekerja di atas kapal perdagangan Angkatan TenteraAdalah dianggarkan 7 juta orang ygsedang bekerja dilindungi. OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACT 1994
 5. 5. AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 SKOP Pengilangan Perlombongan dan Kuari Pembinaan Pertanian, Perhutanan dan Perikanan Kemudahan Elektrik, Gas, Air dan Perkhidmatan Kebersihan Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi Perdagangan Borong dan Runcit Hotel dan Restoran Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan Perkhidmatan Awam dan Pihak Berkuasa Berkanun OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACT 1994
 6. 6. AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 TUJUAN AKTAUntuk memastikan keselamatan, kesihatandan kebajikan orang-orang yang sedangbekerja.Untuk melindungi orang-orang di tempat kerja(selain daripada orang-orang yang sedangbekerja).Untuk mengalakkan suatu persekitaranpekerjaan yang bersesuaian dengan fisiologidan psikologi orang-orang yang sedangbekerja.Untuk mengadakan suatu sistemperundangan yang berasas kepadaperaturan-peraturan dan tata amalan industridisamping peruntukan Akta. OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACT 1994
 7. 7. AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 PERUNTUKAN UTAMAMajlis Negara bagi Keselamatan danKesihatan PekerjaanKewajipan Am :  majikan, orang yang bekerja sendiri  perekabentuk, pengilang dan pembekal  pekerjaOrganisasi Keselamatan dan KesihatanPemberitahuan mengenai kemalangan,kejadian merbahaya, keracunan dan penyakitpekerjaanLarangan terhadap penggunaan loji ataubahanTataamalan industriPenguatkuasaan dan penyiasatanLiabiliti bagi kesalahanRayuanPenalti OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACT 1994
 8. 8. AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG BEKERJA SENDIRI SEKSYEN 15 : “ADALAH MENJADIKEWAJIPAN TIAP-TIAP MAJIKAN DAN TIAP-TIAP ORANG YANG BEKERJA SENDIRI UNTUK MEMASTIKAN SETAKAT YANG PRAKTIK, KESELAMATAN, KESIHATAN DAN KEBAJIKAN SEMASA BEKERJA SEMUA PEKERJANYA.” RM 50,000 atau 2 PENALTI : tahun penjara atau kedua- duanya OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACT 1994
 9. 9. AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG BEKERJA SENDIRIMajikan hendaklah setakat yang praktikmelindungi keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang-orang yang bekerja untuk mereka. Mengada dan menyelenggara loji dan sistem kerja yang selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan Membuat perkiraan tentang langkah- langkah yang perlu diambil dalam penyimpanan, pengendalian, penyimpanan dan pengangkutan loji dan bahan. Menyediakan maklumat, arahan, latihan dan pengawasan ke atas aktiviti-aktiviti berbahaya Menyelenggara tempat kerja serta menyediakan keluar dan masuk yang selamat. Menyediakan persekitaraan tempat kerja yang bebas daripada bahaya-bahaya ; contohnya bising, habuk dsbg. OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACT 1994
 10. 10. AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG BEKERJA SENDIRIKewajipan lain termasuk :- Menyediakan Polisi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Safety Policy) Memastikan orang lain selain daripada pekerjanya tidak tertedah kepada bahaya yang dihasilkan daripada aktiviti yang dijalankan oleh beliau serta memberitahu orang lain tentang aktiviti yang dijalankannya. Memberi maklumat kepada orang lain berkenaan dengan aspek cara pengusahaannya yang boleh menyentuh keselamatan dan kesihatan orang lain. OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACT 1994
 11. 11. AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 “BOLEH DIPRAKTIKKAN”Maksudnya dengan mengambil kira faktor-faktor :- TERUKNYA BAHAYA ATAU RISIKO YANG TERLIBAT KEADAAN PENGETAHUAN MENGENAI BAHAYA ATAU RISIKO TERSEBUT DAN CARA MENGAWALNYA KEWUJUDAN CARA YANG SESUAI UNTUK MENGHAPUS ATAU MENGURANG BAHAYA ATAU RISIKO ITU KOS YANG TERLIBAT BAGI MENGHAPUS ATAU MENGURANG BAHAYA ATAU RISIKO ITU OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACT 1994
 12. 12. AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 “SAFETY POLICY” SEKSYEN 16 Kewajipan majikan dan orang yang bekerja sendiri menyediakan kenyataan bertulis mengenai DASAR AMNYA berkenaan keselamatan dan kesihatan pekerja-pekerjanya, ORGANISASI dan PERKIRAAN yang sedang berkuatkuasa bagi menjalankan dasar itu dan memberitahu pekerja-pekerjanya tentang dasar tersebut.PENALTI : RM 50,000 atau 2 tahun penjara atau kedua-duanya OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACT 1994
 13. 13. AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 “SEKSYEN 17” KEWAJIPAN MAJIKAN DAN ORANG YANGBEKERJA SENDIRI KEPADA ORANG-ORANG LAIN SELAIN DARI PEKERJA MEREKA • Memastikan setakat yang praktik mereka tidak terdedah kepada risiko bahaya dari tempat kerja • Memberi maklumat tentang aspek aktiviti di tempat kerja OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACT 1994
 14. 14. AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 KEWAJIPAN AM PEREKABENTUK,PENGILANG, PENGIMPOT DAN PEMBEKALSetakat yang praktik :- Memastikan rekabentuk dan pembinaan loji atau bahan adalah selamat digunakan dan tanpa risiko kesihatan Menjalankan ujian dan pemeriksaan bagi tujuan tersebut serta ; Memberikan maklumat yang tepat dalam pengunaan loji atau bahan tersebut Sekiranya gagal mematuhi mana-mana kehendak :- PENALTI :RM 20,000 atau 2 tahun penjara atau kedua-duanya OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACT 1994
 15. 15. AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 KEWAJIPAN AM PEKERJA Memberi perhatian munasabah terhadap keselamatan dan kesihatan dirinya dan orang lain semasa menjalankan aktiviti- aktivitinya ; Memberi kerjasama samada kepada majikan atau orang lain dalam hal berkaitan dengan pematuhan terhadap AKKP 1994 ; Memakai peralatan perlindungan diri yg dibekalkan oleh majikan ; Mematuhi mana-mana arahan keselamatan dan kesihatan seperti yang dikehendaki di bawah AKKP 1994 dan peraturan-peraturan Sekiranya gagal mematuhi mana-mana kehendak :- RM 1,000 atau 3 bulan PENALTI : penjara atau kedua-duanya OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACT 1994
 16. 16. AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 GANGGUAN, CAJ DAN DISKRIMINASI Tidak mengganggu atau menyalahguna apa - apa yang disediakan untuk kepentingan keselamatan dan kesihatan Majikan tidak boleh mengenakan caj ke atas pekerja Majikan/Kesatuan Sekerja tidak boleh mendiskriminasi (memecat, mendera atau mengubah kedudukan) OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACT 1994

×