Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

теории за ученето_бихейвиоризъм_за_пуб

3.744 visualizaciones

Publicado el

ИКТ теории за ученето, бихейвиоризъм

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

теории за ученето_бихейвиоризъм_за_пуб

 1. 1. ТЕОРИИ ЗА УЧЕНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИКТ В КЛАСНАТА СТАЯ Изготвил: Рада С СУ “Св. Климент Охридски“ БИХЕЙВИОРИЗЪМ
 2. 2. КАКВО Е УЧЕНЕТО?  Все още няма единно, непротиворечиво и задоволително определение за същността на ученето.  Най-същественият момент в определенията за дейността учене е изменението на индивидуалната психика, което не произтича от органическо съзряване , придобиването на ново, заучено положение, ориентирано както към биологическа, така и към социална адаптация и интеграция.
 3. 3. ОБОБЩЕНО УЧЕНЕТО Е:  Процес на адаптация, познание и развитие, който е проектиран и съгласуван, както във вътрешен, така и във външен план и прогресира чрез успешно регулиране и саморегулиране съобразено с определени цели, насочени към усвояване на познанията и социален опит.  Основните функции на учебната дейност са адаптационната и познавателната.
 4. 4. КАКВО Е БИХЕЙВИОРИЗЪМ?  Според бихейвиоризма трябва да се изследва не съзнанието, а дейността, поведението на човека.  Според него източник на дейността е външната действителност и стимули.  Същността на ученето се състои във връзката между външния стимул, който въздейства върху организма , и реакцията на самия организъм.  Бихейвиоризмът пренебрегва умствената дейност.  Цялото внимание е насочено към анализ на поведението.
 5. 5. Според Бихейвиоризма ученето е само серия от опити (проба-грешка), упражнения, които водят до успешен изход или решение.
 6. 6. ОСНОВНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИХЕЙВИОРИЗМА СА:  Едуард Лий Торндайк (1874 г.- 1949 г)  американски психолог прави психологически изследвания върху животни. Прилага изследователски техники за животни при деца.  Джон Бродъс Уотсън (1878 г.- 1958 г.)  американски психолог, основоположник на школата на бихевиоризма след множество изследвания в областта на поведението на животните.  Бъръс Скинър (1904 г.- 1990 г.)  американски психолог-бихевиорист. Получава докторска степен от Харвард.
 7. 7. БИХЕЙВИОРИЗМЪТ В ОБРАЗОВАНИЕТО  Централна за бихевиоризма е идеята за ученето като условно-рефлекторно.  Ученето се провокира от получаването на стимули от околната среда, на които индивидът реагира със съответните отговори според вида на стимулите.  Каквото последва след това, повлиява вероятността тази реакция да се повтори.  Ако това поведение бъде подкрепено (наградено или наказано), то вероятността то да се прояви по същия начин при поява на същите условия нараства или намалява.  Бихейвиоризмът игнорира индивидуалните особености, както и формирането на творчество в ученика.
 8. 8. ИКТ И БИХЕЙВИОРИЗМЪТ
 9. 9. В КОМПЮТЪРНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, СЪЗДАДЕНИ СПОРЕД БИХЕЙВИОРИСТИЧНИЯ ДИЗАЙН:  Ученето е разделено на малки последователни стъпки;  Компютърната програма симулира ролята на учителя;  Ученикът “изпробва/тренира и упражнява”;  Ученикът получава обратна връзка/подкрепа – положителна или отрицателна.
 10. 10. ВАЖНИ ИДЕИ НА ТОЗИ ВИД КОМПЮТЪРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ СПОРЕД MARK WARSCHAUER СА:  Повтарящата се дейност с един и същ учебен материал е полезна и дори много съществена за ученето;  Компютърът е идеално средство за повтарящи се упражнения;  Обратната връзка, която дава, не е субективна;  Компютърът представя информацията по един индивидуализиран начин;  Позволява на обучаемия да следва своето темпо в ученето.
 11. 11. ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ НА КОМПЮТЪРНОТО ОБУЧЕНИЕ 1. Линейно програмирани програми за обучение:  Обратна връзка се дава само при правилен отговор;  Ученикът преминава през отделните стъпки със собствено темпо;  Ученикът не може да получава различни от на другите материали. 2. Програми на принципите на разклоненото програмиране:  Отговорът на ученика може да се използва, за да се контролират нивото на трудност и обемът на учебното съдържание. 3. Програми от типа „изкуствен интелект”, „интелигентно ръководство” и „интегрални системи за учене”:  Индивидуализация и адаптация на програмата към променящите се потребности на обучаемия;  Предоставяне на конструктивна обратна връзка;  Използване на грешките за диференцирано представяне на учебния материал на всеки ученик.
 12. 12. ПРЕДИМСТВА НА КОМПЮТЪРНОТО ОБУЧЕНИЕ С БИХЕЙВИОРИСТКИ ДИЗАЙН  Обратната връзка и индивидуализацията;  Ученикът се информира за коректността на отговорите си;  Ученикът може да преминава през отделните стъпки със собствено темпо;  Възможността за „Учене от грешките”;  Адаптивно преподаване- нивото на трудност зависи от равнището на представяне на ученика.
 13. 13. НЕДОСТАТЪЦИ НА КОМПЮТЪРНОТО ОБУЧЕНИЕ С БИХЕЙВИОРИСТКИ ДИЗАЙН  Компютрите, не са способни да планират взаимодействието си с обучаемите на основата на своите предварителни знания за тяхното поведение в сходен или различен контекст;  Има възможност за създаване на пасивен субект, който да търси само правилните решения и наградите;  Потиска мотивацията у учениците да търсят смисъла на упражненията или да търсят по- различни решения;  Възможностите на този тип програми да формират творчески знания и умения са много силно ограничени.
 14. 14. В КЛАСНАТА СТАЯ ТОЗИ МОДЕЛ Е ПРИЛОЖИМ:  За усвояване на фактологичен тип знания и умения.  За упражнения от типа повторение и практика  За проверка на знанията чрез въпроси с множествен отговор.  За подпомагане на учителя в процеса на обучение;  За разнообразяване на учебните часове и задържане интереса на учениците.
 15. 15. ПРИМЕРИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ В КЛАСНАТА СТАЯ Теория за ученето – Бихейвиоризъм ИКТ в Българско училище Educomp's, интегрирана система за учене на Topper
 16. 16. БИБЛИОГРАФИЯ: Андреев, М. Дидактика, С 1987 Пейчева-Форсайд, Р., Списание на Софийския Университет за електронно обучение, 2010/1 Пейчева-Форсайд, Р., лекция «Теории за ученето и използването на ИКТ в клас» https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%8 7%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1% 82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0% B0 Благодаря за вниманието!

×