Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Tema2infoxarxes 1516

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 15 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Anuncio

Tema2infoxarxes 1516

 1. 1. XARXES LOCALS I CONNEXIONS SENSE CABLE
 2. 2. XARXES LOCALS (LAN)  Una xarxa informàtica està formada per un conjunt d'ordinadors i altres dispositius, connectats per mitjans físics o sense fil, amb l'objectiu de compartir uns recursos, ja sigui hardware -impressores-, o software- programes.  Segons la seva dimensió es divideixen en LAN (Local area Network) i WAN (Wide area Network).
 3. 3. LAN- La targeta de Xarxa  La informació de la Xarxa viatja a través d'uns cables anomenats Ethernet i el connector del PC és la targeta de xarxa. Cada targeta de xarxa és única i està identificada per la seva MAC. És un número format per 6 bytes (8bits x 6), que s'expressa normalment en hexadecimal.
 4. 4. La MAC (Media Access Control) • És el DNI de la targeta de xarxa d’un ordinador. Té el següent aspecte: 00 – 13 – EB – 2A – AF – 73 • Els tres primers parells de números els assigna el fabricant de la targeta de xarxa, mentre que els tres següents els assigna l’IEEE (Institut of Electrical and Electronics Engineers). • La MAC està expressada en Hexadecimal, que és un sistema de numeració diferent al Decimal i al Binari. • La conversió de números binaris a hexadecimals i a l’inrevés es pot fer amb l’enllaç: http://es.calcuworld.com/calculadoras- matematicas/calculadora-hexadecimal • Quan parlem de transmissió de dades (velocitat) per una xarxa parlem de Kbps (1000 bps). També existeixen els Mbps, els Gbps, els Tbps ... • Quan parlem de grandària de fitxers parlem de KB (1024 Bytes) MB, GB, TB ... • Per a localitzar la MAC d’un ordinador s’obre el cmd i es posa l’ordre ipconfig/all.
 5. 5. LAN- Dispositius de connexió  Els cables que surten de cada terminal es poden concentrar en: − Un HUB o concentrador, que simplement reparteix els paquets de dades a la resta. − Un Switch o commutador, que identifica l'emissor del paquet per la MAC i el reenvia endreçadament.
 6. 6. LAN- L'encaminador (Router)  El Router és un dispositiu destinat a interconnectar diferents xarxes entre si, per exemple, una LAN i una WAN o amb Internet. − Normalment podem identificar al Router com la Porta d'Enllaç. − Per connectar-nos a Internet necessitem un Mòdem, després el Router distribuirà la informació.
 7. 7. LAN- Els cables  El suport físic o mitjà pel qual viatja la informació dels equips és el cablejat, que pot ser: − Cable Ethernet o cable de parells trenats (elimina interferències electromagnètiques externes) i un connector anomenat RJ-45. Capacitat de transmissió des de 100Mbps a 10 Gbps x 100m. − Fibra òptica, que està formada per filaments de cristall o plàstic que porten la informació com un feix de llum produït per un làser. Capacitat de transmissió des de10Gbps a 10 Tbps). − Temps de transferència = Grandària del fitxer (bit- Byte) / velocitat (bps-Bps)
 8. 8. PROTOCOLS DE XARXA Com parlen les màquines entre elles!  Els protocols són les regles i especificacions tècniques que han de seguir els dispositius per connectar-se en xarxa. Els més utilitzats són: − Protocol de transport o TCP (Transmission Control Protocol). Que controla la comunicació entre equips. − Protocol de xarxa o IP (Internet Protocol). Que controla la transmissió de paquets d'Informació. − Altres protocols: FTP, HTTP, DNS, TELNET, SMTP,...
 9. 9. PROTOCOLS DE XARXA Com parlen les màquines entre elles! El protocol TCP:  Segmenta la informació en paquets  Controla el tràfic de segments: reenvia els perduts i  demana comprovació de l'enviament (ACK).  Controla la velocitat del fluxe de transmissió  Dóna els ports de xarxa d'origen i destí
 10. 10. L'ADREÇA IPv4  Seguint el protocol IP cada equip d'una xarxa disposa d'un identificador únic per poder enviar i rebre informació (paquets). Està format per 4 bytes: − 192 (11000000) Xarxa − 168 (10101000) Subxarxa − 0 (00000000) Domini − 1 (00000001) Ordinador 192.168.0.1
 11. 11. CONFIGURACIÓ DE LA XARXA  Per configurar una xarxa necessitem: − La IP individual per cada ordinador. − La màscara subxarxa, que li diu al sistema si el que enviem va fora o dintre de la xarxa. Si posem 255.255.255.0, el sistema entén que tot el que s'envia a una direcció IP amb format 192.168.1.X, s'envia cap a la xarxa local. − La porta d'enllaç (Router) − I els DNS (que tradueix els dominis. Per exemple "145.97.39.155" és www.wikipedia.org)
 12. 12. RELACIÓ ENTRE ELS EQUIPS  Hi ha dos tipus de xarxes: − Igualitària: on tots els ordinadors poden fer servir els recursos dels altres i viceversa. − Client-Servidor: on un o pocs equips són servidors (que és qui té tots els recursos) i la resta són clients (en fan ús, dels recursos).
 13. 13. XARXES SENSE CABLE  Les WLAN o Wireless Local Area Network són les xarxes sense fil o WI-FI, envien la informació sense necessitat de cable o ho fan a través de les ones portadores de ràdio. Les ones es poden enviar a diferents freqüències. − Els protocols WI-FI més populars són 802.11b, que emet a 11Mb/s, i 802.11g, que emet fins a 54Mb/s.  Els AP(Acces Points) o punts d'accès són els dispositius que ajuden a crear una Wi-FI.
 14. 14. BLUETOOTH  El Bluetooth és un protocol estàndar IEEE802.15 que fa servir radiofreqüències en la banda de 2,4 Ghz. − Per configurar-lo només cal definir el SSID, o posar-li un nom. − N'hi ha de diferents tipus:  Classe 3 (1 mW): és la més rara i permet una transmissió de 10 centímetres a un màxim d'1 m.  Classe 2 (2.5 mW): és la més comuna i permet una distància de fins a 10 m.  Classe 1 (100 mW): té l'abast més gran, de fins a 100 m, tot i que el consum és més elevat.
 15. 15. 3G/4G  Els telèfons mòbils feien servir el protocol GSM (Global System Mobile) per enviar SMS. Ara fan servir el GPRS (General Packet Radio Service), que utilitza el protocol TCP/IP si són 2G a 54kb/s i l'UMTS si són 3G (3a generació), que permeten descarregar dades fins a 2Mb/s.  Avui dia s'està desenvolupant la tecnologia 4G basada en l'estàndar LTE (Long Term Evolution), amb taxes de transmissió de 50Mb/s.

×