Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
fotoğrafçılıkta
Ocak 2015 Adil Alpkoçak
Minimalizm
a d i l a l p k o ç a k
minimalizm
fotoğrafçılıkta
Minimalism
Minimalizm, modern sanat ve
müzikte, kökeni 1960'lara giden,
sadelik ve nesnelliği ön plana
çıkaran bir akımdır.
Minimalizm
Soyut dışavurumculuğun (abstract
expressionism) biçime ve duyguya verdiği
aşırı öneme karşı bir tepki olarak, n...
Minimalist sanat
Kişisel ifade minimum olmalıdır.
Öz, sanatçının ifadesi değil, nesnenin
veya malzemenin kendisi olmalıdır...
Minimalizm
“Cool Art”,
“ABC Sanatı”,
“Serial Art”
“Primary Structures”,
“Art in Process”,
“Systemic Painting”
“Literal Art”
Minimalizmin amacı
İzleyicide anlık görsel tepkiler oluşturmak
Saf renk, boşluk ve materyalin kalitesini
deneyimletmek
San...
Minimalist sanat neyi sevmez !
Kompozisyon
Temalar
Karmaşık formlar
Metaforik bağlantılar, sembolizm
Duygusal ve sezgisel ...
Minimalist sanat ne ister?
Geometrik formlar
Ana renklerin monokromatik 

paletleri
Renklere duygu ve ruh 

yüklemez
Sanat...
“boşluğu somutlaştırma çabasıdır”
Mimimalist Sanat
Minimalizm boşluğun sanatı


Müzik
Yazı
intheandmusicminimalismisastylethatusespareddowndesignelementsminimalismintheartsb...
Boşluğun Sanatı Mimimalizm
Negatif boşluk x Pozitif boşluk
“Less is More”
(Daha Az Daha Fazladır)
Rusty Hatcher
Detaylar azaldıkça, hayal gücüne daha
çok yer kalır.
“Less is More”: Az çoktur
Daha az eleman, daha çok zaman ve
yaratıcılığa ihtiyaç duyar
“Less is More”: Az çoktur
…çıkartma yaparak, toplamaktır.
“Less is More”: Az çoktur
Leonardo da Vinci
“simplicity is the
ultimate
sophistication”
Descartes
“Karmaşık şeylerin
güzel olduğunu
düşünmek insanların
ortak yanlışıdır”
Hegel
“Sade ama 

basit olmayan, 

yalın ama 

yavan olmayan 

bir güzellik
anlayışıdır.”
Ludwig Mies van der Rohe
“Minimalizm 

fakirlik, yoksunluk,
eksiklik değildir,

aksine bilinçli bir
tercihtir; 

zor olanı...
Kant
“Akla,
hem de saf akla
hitabeden sadece
saf akıl ile haz
alınan bir
güzelliktir
minimalizm.”
Yaşam felsefesi olarak Minimalizm
“azla yetinme sanatıdır”
Yaşam felsefesi olarak Minimalizm
… hayati elementlere odaklanıp,
diğerlerini yaşantımızdan çıkartıp
atmak veya daha az ku...
Yaşam felsefesi olarak Minimalizm
Fazlalıklar ruhunuzu yormaya
başladığında herşeyinizi dümdüz bir
hale getirirken sığındı...
yaşamın kendisidir
Minimalizm bir yaşam biçimi değildir
Yaşam felsefesi olarak Minimalizm
Minimalist insan
Elbette ki oldukça zengin ya da ortadirek olabilir, ama
elindekiyle ya da en azıyla yetinebilecek insandı...
Fotoğrafçılıkta

Minimalizm
Minimalist Fotoğraflar
Az sayıda elemandan oluşur
İzlenmesi kolaydır
Hızlı kavranılır
Dikkat çekicidir
Dinginlik hissi veri...
Fotoğrafçılıkta Mimimalizm
En az sayıda
renk, şekil, doku ve çizgi
ile fotoğrafı oluşturmaktır.
Esas Reçete
“Anlatman gerekenden fazlasını
anlatma, göstermen gerekenden
fazlasını gösterme”
Minimalist Fotoğrafçılıkta
Pratik Reçeteler
tanımlanabilir ve
kavranabilir elemanların
sayısının en az olması
1
Az Sayıda Nesne Olarak Minimalizm
Az Sayıda Nesne Olarak Minimalizm
Az Sayıda Nesne Olarak Minimalizm
Az Sayıda Nesne Olarak Minimalizm
Az Sayıda Nesne Olarak Minimalizm
Az Sayıda Nesne Olarak Minimalizm
Az Sayıda Nesne Olarak Minimalizm
Az Sayıda Nesne Olarak Minimalizm
Az Sayıda Nesne Olarak Minimalizm
Az Sayıda Nesne Olarak Minimalizm
Az Sayıda Nesne Olarak Minimalizm
Az Sayıda Nesne Olarak Minimalizm
Az Sayıda Renk Olarak Minimalizm 
Güçlü renklerle birkaç farklı
nesne veya renklerden
oluşan boşluklar fotoğraf
da minimal...
Az Sayıda Renk Olarak Minimalizm 
Az Sayıda Renk Olarak Minimalizm 
Az Sayıda Renk Olarak Minimalizm 
Az Sayıda Renk Olarak Minimalizm 
Az Sayıda Renk Olarak Minimalizm 
Az Sayıda Renk Olarak Minimalizm 
Az Sayıda Renk Olarak Minimalizm 
Az Sayıda Renk Olarak Minimalizm 
Az Sayıda Renk Olarak Minimalizm 
Az Sayıda Renk Olarak Minimalizm 
“Minimalizm, küçük
şeylerde bir şeyler görme
sanatıdır”
Fernando Ojeda 
3
Küçük Nesneler Olarak Minimalizm
“Minimalizm, küçük
şeylerin dünyasının
kirletilmeden
gözlemlenmesidir.”
Rossano Sanayio
3
Küçük Nesneler Olarak Minimalizm
Küçük Nesneler Olarak Minimalizm
Küçük Nesneler Olarak Minimalizm
Küçük Nesneler Olarak Minimalizm
Küçük Nesneler Olarak Minimalizm
Küçük Nesneler Olarak Minimalizm
Küçük Nesneler Olarak Minimalizm
Küçük Nesneler Olarak Minimalizm
Küçük Nesneler Olarak Minimalizm
Küçük Nesneler Olarak Minimalizm
Küçük Nesneler Olarak Minimalizm
Basit Geometri olarak Minimalizm
Birkaç basit
geometrik eğri ve
hatlar ile oluşturulan
fotoğraf minimalist
olabilir.
4
Basit Geometri Olarak Minimalizm
Basit Geometri Olarak Minimalizm
Basit Geometri Olarak Minimalizm
Basit Geometri Olarak Minimalizm
Basit Geometri Olarak Minimalizm
Basit Geometri Olarak Minimalizm
Basit Geometri Olarak Minimalizm
Basit Geometri Olarak Minimalizm
Basit Geometri Olarak Minimalizm
5
Bir Bütünün Parçaları olarak Minimalizm
Bazen bir nesne veya
sahne çok büyük ve
karmaşık olabilir.
Fakat parçalara
odakl...
Bir Bütünün Parçaları Olarak Minimalizm
Bir Bütünün Parçaları Olarak Minimalizm
Bir Bütünün Parçaları Olarak Minimalizm
Bir Bütünün Parçaları Olarak Minimalizm
Bir Bütünün Parçaları Olarak Minimalizm
Bir Bütünün Parçaları Olarak Minimalizm
Bir Bütünün Parçaları Olarak Minimalizm
Bir Bütünün Parçaları Olarak Minimalizm
Bir Bütünün Parçaları Olarak Minimalizm
6
Tekrarlayan şekiller olarak Minimalizm
Bir görsel, 

nesnelerden çok
tekrarlayan şekil veya
desenlerden oluştuğunda,
min...
Tekrarlayan Şekiller Olarak Minimalizm
Tekrarlayan Şekiller Olarak Minimalizm
Tekrarlayan Şekiller Olarak Minimalizm
Tekrarlayan Şekiller Olarak Minimalizm
Tekrarlayan Şekiller Olarak Minimalizm
Tekrarlayan Şekiller Olarak Minimalizm
Tekrarlayan Şekiller Olarak Minimalizm
Tekrarlayan Şekiller Olarak Minimalizm
Tekrarlayan Şekiller Olarak Minimalizm
Tekrarlayan Şekiller Olarak Minimalizm
Tekrarlayan Şekiller Olarak Minimalizm
Tekrarlayan Şekiller Olarak Minimalizm
Tekrarlayan Şekiller Olarak Minimalizm
7
Az detay olarak Minimalizm
Bir fotoğrafda daha az
detay olduğunda,
minimalist olarak
değerlendirilebilir.
Az Detay Olarak Minimalizm
Az Detay Olarak Minimalizm
Az Detay Olarak Minimalizm
Az Detay Olarak Minimalizm
Az Detay Olarak Minimalizm
Az Detay Olarak Minimalizm
Az Detay Olarak Minimalizm
Az Detay Olarak Minimalizm
Az Detay Olarak Minimalizm
Fotoğraf hemen hemen
tamamı ile birleşik tek bir
yüzey veya boşluktan oluşur,

ve

fotoğrafta yer alan şeyi
tanımlamaya ya...
Sıfırlamacılık Olarak Minimalizm
Az Detay Olarak Minimalizm
Az Detay Olarak Minimalizm
Az Detay Olarak Minimalizm
Az Detay Olarak Minimalizm
Az Detay Olarak Minimalizm
Az Detay Olarak Minimalizm
Pratik Minimalist reçeteleri
1. Az Nesne
2. Az Renk
3. Küçük Nesneler
4. Basit geometrik Şekilller
5. Bir bütünün parçası
...
Minimalist fotoğrafın bileşenleri
1. Kompozisyon
2. Renk
3. Çizgiler ve Şekiller
4. Hikaye
Kompozisyon: Altın Oran
Kompozisyon: Altın üçgen
90o
90o
Kompozisyon: 1/3 kuralı
1/3
1/3
1/3
1/3 1/3 1/3
Renk nedir?
Renk nedir?
Renk Modelleri: RGB & CMYK
Renk Modelleri: HSV
Renk Çarkı (Color Wheel)
Hue
Tint
Tint: Renge beyaz katılması
Tone
Tone: Renge gri katılması
Shade
Shade: Renge siyah katılması
Renk Ailesi
Birincil Renkler
İkincil Renkler
12’li set olarak birincil - ikincil - üçüncül renkler
Üçüncül Renkler
Color Harmony Renk Uyumu
Monochromatic
Analogus
Complementary
Split-Complementary
Double-Complemtary
Diad
Triad
Tetrad
fotoğrafçılıkta
Ocak 2015 Adil Alpkoçak
Minimalizm
a d i l a l p k o ç a k
minimalizm
fotoğrafçılıkta
Andreas Gursky
Andreas Gursky
Andreas Gursky
Andreas Gursky
Andreas Gursky
Andreas Gursky
Andreas Gursky
Andreas Gursky
Michael Kenna
Michael Kenna
Michael Kenna
Michael Kenna
Michael Kenna
Michael Kenna
Michael Kenna
Michael Kenna
Michael Kenna
Peter Downsbrough
Peter Downsbrough
Peter Downsbrough
Peter Downsbrough
Peter Downsbrough
Peter Downsbrough
Peter Downsbrough
Hans Hiltermann
Hans Hiltermann
Hans Hiltermann
Hans Hiltermann
Hans Hiltermann
Hans Hiltermann
Hans Hiltermann
Hans Hiltermann
Hans Hiltermann
Hans Hiltermann
Hans Hiltermann
Hans Hiltermann
Hans Hiltermann
Hans Hiltermann
fotoğrafçılıkta
Ocak 2015 Adil Alpkoçak
Minimalizm
a d i l a l p k o ç a k
minimalizm
fotoğrafçılıkta
Fotoğrafçılıkta Minimalizm
Fotoğrafçılıkta Minimalizm
Fotoğrafçılıkta Minimalizm
Fotoğrafçılıkta Minimalizm
Fotoğrafçılıkta Minimalizm
Fotoğrafçılıkta Minimalizm
Fotoğrafçılıkta Minimalizm
Fotoğrafçılıkta Minimalizm
Fotoğrafçılıkta Minimalizm
Fotoğrafçılıkta Minimalizm
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Fotoğrafçılıkta Minimalizm

2.116 visualizaciones

Publicado el

Fotoğrafçılıkta Minimalizm
Nedir? Ne değildir? Örnekler, Teknikler

Publicado en: Arte y fotografía
 • Sé el primero en comentar

Fotoğrafçılıkta Minimalizm

 1. 1. fotoğrafçılıkta Ocak 2015 Adil Alpkoçak Minimalizm a d i l a l p k o ç a k minimalizm fotoğrafçılıkta
 2. 2. Minimalism Minimalizm, modern sanat ve müzikte, kökeni 1960'lara giden, sadelik ve nesnelliği ön plana çıkaran bir akımdır.
 3. 3. Minimalizm Soyut dışavurumculuğun (abstract expressionism) biçime ve duyguya verdiği aşırı öneme karşı bir tepki olarak, nesnenin nesne olma özelliğine dikkat çekmek 
 ve 
 ifade, tarihsel, sembolik anlamlarını en aza indirmeyi amaçlar.
 4. 4. Minimalist sanat Kişisel ifade minimum olmalıdır. Öz, sanatçının ifadesi değil, nesnenin veya malzemenin kendisi olmalıdır. Eserdeki bir nesnenin kendisinden başka bir anlama sahip olmamalıdır. Ne görüyorsan odur.
 5. 5. Minimalizm “Cool Art”, “ABC Sanatı”, “Serial Art” “Primary Structures”, “Art in Process”, “Systemic Painting” “Literal Art”
 6. 6. Minimalizmin amacı İzleyicide anlık görsel tepkiler oluşturmak Saf renk, boşluk ve materyalin kalitesini deneyimletmek Sanatta gizemi ortadan kaldırmak Katışıksız bir estetik yaklaşımı
 7. 7. Minimalist sanat neyi sevmez ! Kompozisyon Temalar Karmaşık formlar Metaforik bağlantılar, sembolizm Duygusal ve sezgisel bağlar Sosyal yorumlar Geleneksel bileşenler Sanatçıların her türlü kişisel ifade işaretleri
 8. 8. Minimalist sanat ne ister? Geometrik formlar Ana renklerin monokromatik 
 paletleri Renklere duygu ve ruh 
 yüklemez Sanatçının bireysel işaretlerini 
 sıfırlayan düz, yalın, endüstriyel fabrikasyon materyalden yapılmış ürünler Kullanılacak materyal işlenmemiş, manipule edilmemiş olmalı ve başka bir anlam ile sembolize etmez. Geniş düzlükler, boşluklar.
 9. 9. “boşluğu somutlaştırma çabasıdır” Mimimalist Sanat
 10. 10. Minimalizm boşluğun sanatı 
 Müzik Yazı intheandmusicminimalismisastylethatusespareddowndesignelementsminimalismintheartsbega ninpostworldwariiwesternartmoststronglywithamericanvisualartsinthe1960sandearly1970sprom inentartistsassociatedwithminimalismincludedonaldjujohnmccrackenagnesmartindanflavinrober tmorrisannetruittandfrankstellaitderivesfromthereductiveaspectsofodernismandisofteninterprete dasareactionagainstabstractexpressionismandabridgetopostminimalartpracticesminimalisminm usicfeaturesrepetitionanditerationsuchasthoseofthecompositionsoflamonteyoungterryrileysteve reichphilipglassandjohnadamsminimalistcompositionsaresometimesknownasstemsmusictheter mminimalistoftencolloquiallyreferstoanythingthatisspareorstrippetoitsessentialsithasalsobeenus edtodescribetheplaysandnovelsofsamuelbecetttheilmsofrobertbressonthestoriesofraymondcarv erandtheautomobiledesignsofcolinchmanthewordwasfirstusedinenglishintheearly20thcenturyto describea1913compositionbytherussianpainterkasimirmalevichofablacksquareonawhiteground
 11. 11. Boşluğun Sanatı Mimimalizm Negatif boşluk x Pozitif boşluk
 12. 12. “Less is More” (Daha Az Daha Fazladır) Rusty Hatcher
 13. 13. Detaylar azaldıkça, hayal gücüne daha çok yer kalır. “Less is More”: Az çoktur
 14. 14. Daha az eleman, daha çok zaman ve yaratıcılığa ihtiyaç duyar “Less is More”: Az çoktur
 15. 15. …çıkartma yaparak, toplamaktır. “Less is More”: Az çoktur
 16. 16. Leonardo da Vinci “simplicity is the ultimate sophistication”
 17. 17. Descartes “Karmaşık şeylerin güzel olduğunu düşünmek insanların ortak yanlışıdır”
 18. 18. Hegel “Sade ama 
 basit olmayan, 
 yalın ama 
 yavan olmayan 
 bir güzellik anlayışıdır.”
 19. 19. Ludwig Mies van der Rohe “Minimalizm 
 fakirlik, yoksunluk, eksiklik değildir,
 aksine bilinçli bir tercihtir; 
 zor olanı seçmektir, azla çok yapmaktır.”
 20. 20. Kant “Akla, hem de saf akla hitabeden sadece saf akıl ile haz alınan bir güzelliktir minimalizm.”
 21. 21. Yaşam felsefesi olarak Minimalizm “azla yetinme sanatıdır”
 22. 22. Yaşam felsefesi olarak Minimalizm … hayati elementlere odaklanıp, diğerlerini yaşantımızdan çıkartıp atmak veya daha az kullanmaktır.
 23. 23. Yaşam felsefesi olarak Minimalizm Fazlalıklar ruhunuzu yormaya başladığında herşeyinizi dümdüz bir hale getirirken sığındığınız sadeliğin adı, bir nevi enerjinin dümdüz akmasıyla oluşan huzurdur.
 24. 24. yaşamın kendisidir Minimalizm bir yaşam biçimi değildir Yaşam felsefesi olarak Minimalizm
 25. 25. Minimalist insan Elbette ki oldukça zengin ya da ortadirek olabilir, ama elindekiyle ya da en azıyla yetinebilecek insandır. Açgözlülükten uzak, kibirli olmayan ve yardımseverdir. Elindekini her zaman paylaşmaya hazır ve çıkar gözetmeyen insandır. Her insanın içinde bir nebze de olsa minimalist bir ruhun bulunması kişiyi mutlu kılar, vicdanen hür yapar. Kaynak: Ekşi sözlük
 26. 26. Fotoğrafçılıkta
 Minimalizm
 27. 27. Minimalist Fotoğraflar Az sayıda elemandan oluşur İzlenmesi kolaydır Hızlı kavranılır Dikkat çekicidir Dinginlik hissi verir Şeyleri küçük, ayrıntıları az olarak sunar.
 28. 28. Fotoğrafçılıkta Mimimalizm En az sayıda renk, şekil, doku ve çizgi ile fotoğrafı oluşturmaktır.
 29. 29. Esas Reçete “Anlatman gerekenden fazlasını anlatma, göstermen gerekenden fazlasını gösterme”
 30. 30. Minimalist Fotoğrafçılıkta Pratik Reçeteler
 31. 31. tanımlanabilir ve kavranabilir elemanların sayısının en az olması 1 Az Sayıda Nesne Olarak Minimalizm
 32. 32. Az Sayıda Nesne Olarak Minimalizm
 33. 33. Az Sayıda Nesne Olarak Minimalizm
 34. 34. Az Sayıda Nesne Olarak Minimalizm
 35. 35. Az Sayıda Nesne Olarak Minimalizm
 36. 36. Az Sayıda Nesne Olarak Minimalizm
 37. 37. Az Sayıda Nesne Olarak Minimalizm
 38. 38. Az Sayıda Nesne Olarak Minimalizm
 39. 39. Az Sayıda Nesne Olarak Minimalizm
 40. 40. Az Sayıda Nesne Olarak Minimalizm
 41. 41. Az Sayıda Nesne Olarak Minimalizm
 42. 42. Az Sayıda Nesne Olarak Minimalizm
 43. 43. Az Sayıda Renk Olarak Minimalizm  Güçlü renklerle birkaç farklı nesne veya renklerden oluşan boşluklar fotoğraf da minimal olarak değerlendirilebilir. 2
 44. 44. Az Sayıda Renk Olarak Minimalizm 
 45. 45. Az Sayıda Renk Olarak Minimalizm 
 46. 46. Az Sayıda Renk Olarak Minimalizm 
 47. 47. Az Sayıda Renk Olarak Minimalizm 
 48. 48. Az Sayıda Renk Olarak Minimalizm 
 49. 49. Az Sayıda Renk Olarak Minimalizm 
 50. 50. Az Sayıda Renk Olarak Minimalizm 
 51. 51. Az Sayıda Renk Olarak Minimalizm 
 52. 52. Az Sayıda Renk Olarak Minimalizm 
 53. 53. Az Sayıda Renk Olarak Minimalizm 
 54. 54. “Minimalizm, küçük şeylerde bir şeyler görme sanatıdır” Fernando Ojeda  3 Küçük Nesneler Olarak Minimalizm
 55. 55. “Minimalizm, küçük şeylerin dünyasının kirletilmeden gözlemlenmesidir.” Rossano Sanayio 3 Küçük Nesneler Olarak Minimalizm
 56. 56. Küçük Nesneler Olarak Minimalizm
 57. 57. Küçük Nesneler Olarak Minimalizm
 58. 58. Küçük Nesneler Olarak Minimalizm
 59. 59. Küçük Nesneler Olarak Minimalizm
 60. 60. Küçük Nesneler Olarak Minimalizm
 61. 61. Küçük Nesneler Olarak Minimalizm
 62. 62. Küçük Nesneler Olarak Minimalizm
 63. 63. Küçük Nesneler Olarak Minimalizm
 64. 64. Küçük Nesneler Olarak Minimalizm
 65. 65. Küçük Nesneler Olarak Minimalizm
 66. 66. Basit Geometri olarak Minimalizm Birkaç basit geometrik eğri ve hatlar ile oluşturulan fotoğraf minimalist olabilir. 4
 67. 67. Basit Geometri Olarak Minimalizm
 68. 68. Basit Geometri Olarak Minimalizm
 69. 69. Basit Geometri Olarak Minimalizm
 70. 70. Basit Geometri Olarak Minimalizm
 71. 71. Basit Geometri Olarak Minimalizm
 72. 72. Basit Geometri Olarak Minimalizm
 73. 73. Basit Geometri Olarak Minimalizm
 74. 74. Basit Geometri Olarak Minimalizm
 75. 75. Basit Geometri Olarak Minimalizm
 76. 76. 5 Bir Bütünün Parçaları olarak Minimalizm Bazen bir nesne veya sahne çok büyük ve karmaşık olabilir. Fakat parçalara odaklanmış görüntüler oldukça minimalist olabilir.
 77. 77. Bir Bütünün Parçaları Olarak Minimalizm
 78. 78. Bir Bütünün Parçaları Olarak Minimalizm
 79. 79. Bir Bütünün Parçaları Olarak Minimalizm
 80. 80. Bir Bütünün Parçaları Olarak Minimalizm
 81. 81. Bir Bütünün Parçaları Olarak Minimalizm
 82. 82. Bir Bütünün Parçaları Olarak Minimalizm
 83. 83. Bir Bütünün Parçaları Olarak Minimalizm
 84. 84. Bir Bütünün Parçaları Olarak Minimalizm
 85. 85. Bir Bütünün Parçaları Olarak Minimalizm
 86. 86. 6 Tekrarlayan şekiller olarak Minimalizm Bir görsel, 
 nesnelerden çok tekrarlayan şekil veya desenlerden oluştuğunda, minimalist olarak değerlendirilebilir.
 87. 87. Tekrarlayan Şekiller Olarak Minimalizm
 88. 88. Tekrarlayan Şekiller Olarak Minimalizm
 89. 89. Tekrarlayan Şekiller Olarak Minimalizm
 90. 90. Tekrarlayan Şekiller Olarak Minimalizm
 91. 91. Tekrarlayan Şekiller Olarak Minimalizm
 92. 92. Tekrarlayan Şekiller Olarak Minimalizm
 93. 93. Tekrarlayan Şekiller Olarak Minimalizm
 94. 94. Tekrarlayan Şekiller Olarak Minimalizm
 95. 95. Tekrarlayan Şekiller Olarak Minimalizm
 96. 96. Tekrarlayan Şekiller Olarak Minimalizm
 97. 97. Tekrarlayan Şekiller Olarak Minimalizm
 98. 98. Tekrarlayan Şekiller Olarak Minimalizm
 99. 99. Tekrarlayan Şekiller Olarak Minimalizm
 100. 100. 7 Az detay olarak Minimalizm Bir fotoğrafda daha az detay olduğunda, minimalist olarak değerlendirilebilir.
 101. 101. Az Detay Olarak Minimalizm
 102. 102. Az Detay Olarak Minimalizm
 103. 103. Az Detay Olarak Minimalizm
 104. 104. Az Detay Olarak Minimalizm
 105. 105. Az Detay Olarak Minimalizm
 106. 106. Az Detay Olarak Minimalizm
 107. 107. Az Detay Olarak Minimalizm
 108. 108. Az Detay Olarak Minimalizm
 109. 109. Az Detay Olarak Minimalizm
 110. 110. Fotoğraf hemen hemen tamamı ile birleşik tek bir yüzey veya boşluktan oluşur,
 ve
 fotoğrafta yer alan şeyi tanımlamaya yardımcı olacak pek fazla bir detay yoktur. 8 Sıfırlamacılık olarak Mimimalizm
 111. 111. Sıfırlamacılık Olarak Minimalizm
 112. 112. Az Detay Olarak Minimalizm
 113. 113. Az Detay Olarak Minimalizm
 114. 114. Az Detay Olarak Minimalizm
 115. 115. Az Detay Olarak Minimalizm
 116. 116. Az Detay Olarak Minimalizm
 117. 117. Az Detay Olarak Minimalizm
 118. 118. Pratik Minimalist reçeteleri 1. Az Nesne 2. Az Renk 3. Küçük Nesneler 4. Basit geometrik Şekilller 5. Bir bütünün parçası 6. Tekrarlayan şekiller 7. Az detay 8. Sıfırlamacılık
 119. 119. Minimalist fotoğrafın bileşenleri 1. Kompozisyon 2. Renk 3. Çizgiler ve Şekiller 4. Hikaye
 120. 120. Kompozisyon: Altın Oran
 121. 121. Kompozisyon: Altın üçgen 90o 90o
 122. 122. Kompozisyon: 1/3 kuralı 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3
 123. 123. Renk nedir?
 124. 124. Renk nedir?
 125. 125. Renk Modelleri: RGB & CMYK
 126. 126. Renk Modelleri: HSV
 127. 127. Renk Çarkı (Color Wheel)
 128. 128. Hue
 129. 129. Tint Tint: Renge beyaz katılması
 130. 130. Tone Tone: Renge gri katılması
 131. 131. Shade Shade: Renge siyah katılması
 132. 132. Renk Ailesi
 133. 133. Birincil Renkler
 134. 134. İkincil Renkler
 135. 135. 12’li set olarak birincil - ikincil - üçüncül renkler
 136. 136. Üçüncül Renkler
 137. 137. Color Harmony Renk Uyumu
 138. 138. Monochromatic
 139. 139. Analogus
 140. 140. Complementary
 141. 141. Split-Complementary
 142. 142. Double-Complemtary
 143. 143. Diad
 144. 144. Triad
 145. 145. Tetrad
 146. 146. fotoğrafçılıkta Ocak 2015 Adil Alpkoçak Minimalizm a d i l a l p k o ç a k minimalizm fotoğrafçılıkta
 147. 147. Andreas Gursky
 148. 148. Andreas Gursky
 149. 149. Andreas Gursky
 150. 150. Andreas Gursky
 151. 151. Andreas Gursky
 152. 152. Andreas Gursky
 153. 153. Andreas Gursky
 154. 154. Andreas Gursky
 155. 155. Michael Kenna
 156. 156. Michael Kenna
 157. 157. Michael Kenna
 158. 158. Michael Kenna
 159. 159. Michael Kenna
 160. 160. Michael Kenna
 161. 161. Michael Kenna
 162. 162. Michael Kenna
 163. 163. Michael Kenna
 164. 164. Peter Downsbrough
 165. 165. Peter Downsbrough
 166. 166. Peter Downsbrough
 167. 167. Peter Downsbrough
 168. 168. Peter Downsbrough
 169. 169. Peter Downsbrough
 170. 170. Peter Downsbrough
 171. 171. Hans Hiltermann
 172. 172. Hans Hiltermann
 173. 173. Hans Hiltermann
 174. 174. Hans Hiltermann
 175. 175. Hans Hiltermann
 176. 176. Hans Hiltermann
 177. 177. Hans Hiltermann
 178. 178. Hans Hiltermann
 179. 179. Hans Hiltermann
 180. 180. Hans Hiltermann
 181. 181. Hans Hiltermann
 182. 182. Hans Hiltermann
 183. 183. Hans Hiltermann
 184. 184. Hans Hiltermann
 185. 185. fotoğrafçılıkta Ocak 2015 Adil Alpkoçak Minimalizm a d i l a l p k o ç a k minimalizm fotoğrafçılıkta

×