Armenian - Testament of Benjamin.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher en Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Benjamin, the twelfth son of Jacob and Rachel, the baby of the family, turns philosopher and philanthropist.

Armenian - Testament of Benjamin.pdf
ԳԼՈՒԽ 1
Բենիամինը, Հակոբի և Ռաքելի
տասներկուերորդ որդին, ընտանիքի երեխան,
դառնում է փիլիսոփա և մարդասեր:
1 Բենիամինի խոսքերի պատճենը, որը նա
պատվիրեց իր որդիներին պահել հարյուր
քսանհինգ տարի ապրելուց հետո։
2 Նա համբուրեց նրանց ու ասաց.
3 Եվ քանի որ մայրս՝ Ռաքելը, մահացավ ինձ
ծննդաբերելիս, ես կաթ չունեի. դրա համար էլ
նրա աղախին Բալլայից ծծվեցի։
4 Որովհետեւ Ռաքէլը Յովսէփին ծնելուց
յետոյ տասներկու տարի ամուլ մնաց. և նա
աղոթեց Տիրոջը տասներկու օր պահքով, և
նա հղիացավ և ծնեց ինձ:
5 Որովհետև հայրս շատ էր սիրում Ռաքելին
և աղոթում էր, որ նրանից երկու որդի տեսնի։
6 Դրա համար ես կոչվեցի Բենիամին,
այսինքն՝ օրերի որդի։
7 Եվ երբ ես գնացի Եգիպտոս՝ Հովսեփի մոտ,
և եղբայրս ճանաչեց ինձ, նա ասաց ինձ. Ի՞նչ
ասացին հորս, երբ ինձ վաճառեցին։
8 Եվ ես ասացի նրան. Նրանք արյունով
պատեցին քո վերարկուն և ուղարկեցին այն
և ասացին.
9 Եվ նա ասաց ինձ. «Այդպես էլ, եղբայր, երբ
նրանք հանեցին ինձ իմ բաճկոնից, նրանք
ինձ տվեցին իսմայելացիներին, և նրանք ինձ
մեջքի կտոր տվեցին, խարազանեցին ինձ և
հրամայեցին վազել։
10 Եվ նրանցից մեկը, որ ինձ գավազանով
ծեծել էր, առյուծը հանդիպեց նրան և
սպանեց։
11 Եվ այսպես, նրա ընկերները սարսափեցին.
12 Արդյոք դուք նույնպես, զավակնե՛րս,
սիրե՛ք երկնքի և երկրի Տեր Աստծուն և
պահե՛ք Նրա պատվիրանները՝ հետևելով
բարի և սուրբ մարդու Հովսեփի օրինակին:
13 Եվ թող ձեր միտքը բարին լինի, ճիշտ
ինչպես դուք գիտեք ինձ. քանզի նա, ով
լվանում է իր միտքը, ամեն ինչ ճիշտ է
տեսնում:
14 Վախեցե՛ք Տիրոջից և սիրե՛ք ձեր
մերձավորին. և չնայած Բելիարի հոգիները
պնդում են, որ ձեզ ամեն չարիք են տանջում,
այնուամենայնիվ նրանք չեն իշխի ձեր վրա,
ինչպես որ իմ եղբայր Ջոզեֆի վրա չէին
տիրապետում:
15 Որքա՜ն մարդիկ ցանկացան սպանել նրան,
և Աստված պաշտպանեց նրան։
16 Որովհետև նա, ով վախենում է Աստծուց
և սիրում է իր մերձավորին, չի կարող
հարվածվել Բելիարի հոգուց՝ պաշտպանված
լինելով Աստծո վախով:
17 Նա չի կարող կառավարվել մարդկանց
կամ գազանների հնարքով, քանի որ նրան
օգնում է Տերը այն սիրով, որը նա ունի իր
մերձավորի հանդեպ:
18 Որովհետև Ջոզեֆը նույնպես աղաչում էր
մեր հորը, որ նա աղոթի իր եղբայրների
համար, որպեսզի Տերը նրանց մեղք չհամարի
այն ամենն, ինչ նրանք արել են իրեն:
19 Եվ այսպես, Հակոբը բացականչեց.
20 Եվ նա գրկեց նրան և համբուրեց նրան
երկու ժամ՝ ասելով.
21 Քո մեջ կկատարվի երկնքի
մարգարեությունը Աստծո Գառի և աշխարհի
Փրկչի վերաբերյալ, և որ անարատը
կմատնվի անօրեն մարդկանց համար, իսկ
անմեղը կմեռնի անաստված մարդկանց
համար ուխտի արյան մեջ. , հեթանոսների և
Իսրայելի փրկության համար և կկործանի
Բելիարին ու նրա ծառաներին։
22 Ուրեմն տեսնո՞ւմ եք, զավակներս, բարի
մարդու վախճանը։
23 Հետևե՛ք նրա գթասրտությանը, ուրեմն
բարի մտքով, որպեսզի դուք նույնպես կրեք
փառքի պսակներ։
24 Որովհետեւ բարի մարդը խավար աչք
չունի. քանզի նա ողորմում է բոլոր մարդկանց,
թեև նրանք մեղավոր են:
25 Եվ եթե նրանք չար դիտավորությամբ
խորհեն. Ինչ վերաբերում է նրան, նա բարիք
գործելով հաղթում է չարին, պաշտպանված
լինելով Աստծո կողմից. և նա սիրում է
արդարներին, ինչպես իր հոգին:
26 Եթէ մէկը փառաւորւում է, նրան չի
նախանձում. եթե մեկը հարստանում է, չի
նախանձում. եթէ մէկը քաջ է, գովաբանում է
նրան. առաքինի մարդուն նա գովաբանում է.
նա ողորմում է աղքատին. Նա կարեկցում է
տկարներին. Նա գովաբանում է Աստծուն:
27 Եվ նրան, ով ունի բարի ոգու շնորհը, նա
սիրում է իր անձի պես:
28 Ուրեմն, եթե դուք ևս բարի միտք ունեք,
ապա երկու ամբարիշտները խաղաղություն
կունենան ձեզ հետ, և անառակները
կհարգեն ձեզ և կդարձնեն դեպի բարին. և
ագահները ոչ միայն կդադարեն իրենց
անսահման ցանկությունից, այլ նույնիսկ
կտան իրենց ագահության առարկաները
նրանց, ովքեր տառապում են:
29 Եթե լավ անեք, նույնիսկ անմաքուր
ոգիները կփախչեն ձեզանից. և գազանները
կվախենան քեզանից։
30 Որովհետև ուր ակնածանք կա բարի
գործերի և մտքում լույսի հանդեպ, խավարն
էլ է փախչում նրանից։
31 Որովհետև եթե որևէ մեկը բռնություն է
գործում սուրբ մարդու նկատմամբ, նա
ապաշխարում է. քանզի սուրբ մարդը
ողորմած է իր հայհոյողին և լռում է:
32 Եվ եթե մեկը դավաճանում է արդարին,
արդարն աղոթում է.
33 Բարի մարդու հակումը Բելիարի ոգու
խաբեության ուժի մեջ չէ, քանզի
խաղաղության հրեշտակն է առաջնորդում
նրա հոգին։
34 Եվ նա կրքով չի նայում ապականված
բաներին, ոչ էլ հարստություն է հավաքում
հաճույքի ցանկությամբ:
35 Նա հաճույք չի ստանում, չի վշտացնում իր
մերձավորին, չի նստում ճոխության մեջ, չի
սխալվում աչքերի բարձրացման մեջ, քանզի
Տերն է նրա բաժինը։
36 Բարի հակումը մարդկանցից չի ստանում
փառք և անարգանք, և չգիտի որևէ
նենգություն, սուտ, կռիվ կամ հայհոյանք.
քանզի Տերը բնակվում է նրա մեջ և
լուսավորում է նրա հոգին, և նա միշտ
ուրախանում է բոլոր մարդկանց համար:
37 Բարի միտքը երկու լեզու չունի՝
օրհնության և անեծքի, անարգանքի և
պատվի, վշտի և ուրախության,
հանգստության և շփոթության,
կեղծավորության և ճշմարտության,
աղքատության և հարստության. բայց այն
ունի մեկ տրամադրվածություն՝ անապական
և մաքուր, բոլոր մարդկանց նկատմամբ:
38 Այն չունի երկակի տեսողություն, ոչ էլ
կրկնակի լսողություն. քանզի ամեն ինչում,
ինչ անում է, խոսում կամ տեսնում է, գիտի,
որ Տերը նայում է իր հոգուն:
39 Եվ նա մաքրում է իր միտքը, որպեսզի
չդատապարտվի մարդկանց կողմից, ինչպես
Աստծո կողմից:
40 Եվ նման կերպ Բելիարի գործերը երկակի
են, և նրանց մեջ եզակիություն չկա:
41 Ուստի, զավակնե՛րս, ասում եմ ձեզ,
փախե՛ք Բելիարի չարությունից. քանզի նա
սուր է տալիս իրեն հնազանդվողներին:
42 Եվ սուրը յոթ չարիքի մայր է։ Սկզբում
միտքը հղիանում է Բելիարի միջոցով, և նախ՝
արյունահեղություն. երկրորդ ավերակ;
երրորդ՝ նեղություն; չորրորդ՝ աքսոր;
հինգերորդ, պակասություն; վեցերորդ,
խուճապ; յոթերորդ՝ կործանում։
43 «Ուրեմն Կայենը նույնպես Աստծու
կողմից տրվեց յոթ վրեժխնդրության,
որովհետև յուրաքանչյուր հարյուր տարում
Տերը մեկ պատուհաս էր բերում նրա վրա։
44 Եվ երբ նա երկու հարյուր տարեկան
դարձավ, սկսեց չարչարվել, և ինը
հարյուրերորդ տարում կործանվեց։
45 Որովհետեւ իր եղբօր՝ Աբէլի պատճառով
դատուեցաւ բոլոր չարիքներով, իսկ Ղամէքը՝
յոթանասունապատիկ եօթը։
46 Որովհետև նրանք, ովքեր նման են
Կայենին նախանձով և եղբայրների հանդեպ
ատելությամբ, հավիտյան նույն
դատաստանով են պատժվելու։
ԳԼՈՒԽ 2
3-րդ հատվածը պարունակում է այս հնագույն
նահապետների տնայնության, բայցևայնպես
վառ արտահայտչականության վառ օրինակ:
1 Եվ դուք, զավակներս, փախեք
չարագործությունից, նախանձից և
եղբայրների հանդեպ ատելությունից և
կառչեք բարությունից և սիրուց:
2 Սիրո մեջ մաքուր միտք ունեցողը
պոռնկության համար չի նայում կնոջը.
քանզի նա իր սրտում պղծություն չունի,
քանի որ Աստծո Հոգին հանգչում է նրա վրա:
3 Որովհետև ինչպես արևը չի պղծվում թրի և
տիղմի վրա շողալով, այլ ավելի շուտ
չորացնում է երկուսն էլ և քշում է չար հոտը.
այնպես էլ մաքուր միտքը, թեև
շրջապատված է երկրի պղծություններով,
ավելի շուտ մաքրում է դրանք և ինքն իրեն չի
պղծում:
4 Եվ ես հավատում եմ, որ ձեր մեջ կլինեն
նաև չարություններ՝ Ենովք արդարի
խոսքերից. որ դուք պոռնկություն կգործեք
Սոդոմի պոռնկությամբ և կկորչեք, բոլորը,
բացի մի քանիից, և կնորացնեք անպիտան
գործերը կանանց հետ։ ; և Տիրոջ
թագավորությունը ձեր մեջ չի լինի,
որովհետև նա անմիջապես կվերացնի այն:
5 Այնուամենայնիվ, Աստծո տաճարը կլինի
ձեր բաժինը, և վերջին տաճարը ավելի
փառավոր կլինի, քան առաջինը:
6 Եվ տասներկու ցեղերը միասին
կհավաքվեն այնտեղ, և բոլոր հեթանոսները,
մինչև որ Ամենաբարձրյալը ուղարկի իր
փրկությունը միածին մարգարեի
այցելությամբ:
7 Եվ նա կմտնի առաջին տաճարը, և այնտեղ
Տերը բարկությամբ կվերաբերվի, և Նա
կբարձրացվի ծառի վրա:
8 Եվ տաճարի վարագույրը կպատռվի, և
Աստծո Հոգին կանցնի հեթանոսների վրա,
ինչպես հեղեղված կրակ:
9 Եվ նա կբարձրանա դժոխքից և երկրից
կանցնի երկինք։
10 Եվ ես գիտեմ, թե որքան խոնարհ կլինի
Նա երկրի վրա և որքան փառավոր երկնքում:
11 Երբ Հովսեփը Եգիպտոսում էր, ես
փափագում էի տեսնել նրա կերպարանքն ու
դեմքի տեսքը. և իմ հոր՝ Հակոբի աղոթքների
միջոցով ես տեսա նրան, երբ արթուն էր
ցերեկը, նույնիսկ նրա ամբողջ կազմվածքը
ճիշտ այնպես, ինչպես ինքն էր:
12 Եվ երբ նա ասաց այս բաները, ասաց
նրանց.
13 Ուրեմն ճշմարիտ եղեք յուրաքանչյուրդ իր
մերձավորի հանդեպ և պահեք Տիրոջ օրենքն
ու նրա պատվիրանները։
14 Այս բաների համար ժառանգության
փոխարեն թողնում եմ ձեզ։
15 Ուրեմն դուք էլ տվեք դրանք ձեր
երեխաներին որպես հավիտենական
ունեցվածք. որովհետև այդպես արեցին և՛
Աբրահամը, և՛ Իսահակը, և՛ Հակոբը:
16 Այս բոլոր բաներուն համար մեզ
ժառանգութիւն տուին, ըսելով. «Պահեցէ՛ք
Աստուծոյ պատուիրանները, մինչեւ որ Տէրը
իր փրկութիւնը յայտնէ բոլոր
հեթանոսներուն»։
17 Եվ այն ժամանակ կտեսնեք Ենոքին, Նոյին,
Սեմին, Աբրահամին, Իսահակին և Հակոբին,
որոնք ուրախությամբ վեր կենում են աջ
կողմում,
18 Այն ատեն մենք ալ պիտի բարձրանանք՝
իւրաքանչիւրս մեր ցեղի վրայ՝ երկրպագելով
երկնքի թագաւորին, որ երեւցաւ երկրի վրայ
խոնարհ մարդու կերպարանքով։
19 Եվ բոլոր նրանք, ովքեր հավատում են
Նրան երկրի վրա, կուրախանան Նրա հետ:
20 Այն ժամանակ նույնպես բոլոր մարդիկ
կբարձրանան՝ ոմանք՝ փառքի, ոմանք՝
ամոթի համար:
21 Տէրը նախ պիտի դատի Իսրայէլին՝ իր
անիրաւութեան համար. քանի որ երբ նա
մարմնով հայտնվեց որպես Աստված՝ նրանց
ազատելու համար, նրանք չհավատացին
Նրան:
22 Եվ այն ժամանակ Նա կդատի բոլոր
հեթանոսներին, ովքեր չէին հավատում նրան,
երբ նա հայտնվեց երկրի վրա:
23 Նա կդատապարտի Իսրայելին
հեթանոսների ընտրյալների միջոցով, ինչպես
որ Եսավին հանդիմանեց մադիանացիների
միջոցով, որոնք խաբեցին իրենց
եղբայրներին, այնպես որ նրանք ընկան
պոռնկության և կռապաշտության մեջ. և
նրանք օտարացան Աստծուց՝ դառնալով
Տիրոջից վախեցողների բաժինը։
24 Ուստի, եթե դուք, զավակնե՛րս,
սրբությամբ ընթանաք Տիրոջ
պատվիրանների համաձայն, դարձյալ
ապահով կբնակվեք ինձ հետ, և ամբողջ
Իսրայելը կհավաքվի Տիրոջ մոտ։
25 Եվ ես այլևս հափշտակող գայլ չեմ կոչվելու
քո ավերածությունների պատճառով, այլ
Տիրոջ աշխատող, որը կերակուր է բաժանում
նրանց, ովքեր բարիք են գործում։
26 Եվ վերջին օրերում պիտի ծագի Տիրոջ
սիրելի մեկը՝ Հուդայի և Ղևիի ցեղից, ով իր
բերանում հաճոյախոսությունն է անում, նոր
գիտելիքով, որը լուսավորում է
հեթանոսներին։
27 Մինչև դարի վերջը նա կլինի
հեթանոսների ժողովարաններում և նրանց
իշխանների մեջ, ինչպես բոլորի բերանում
երաժշտության ձայնը։
28 Եվ նա կգրվի սուրբ գրքերում, ինչպես իր
գործը, այնպես էլ նրա խոսքը, և նա
հավիտյան Աստծո ընտրյալը կլինի:
29 Եվ նրանց միջոցով նա պիտի երթևեկի իմ
հայր Հակոբի պես՝ ասելով. Նա կլրացնի քո
ցեղից պակասը:
30 Եվ երբ նա ասաց այս բաները, երկարեց իր
ոտքերը:
31 Եվ մեռավ գեղեցիկ և բարի քնով։
32 Նրա որդիներն արեցին այնպես, ինչպես
նա պատվիրել էր իրենց, և նրանք վերցրին
նրա մարմինը և թաղեցին Քեբրոնում իր
հայրերի հետ։
33 Նրա կյանքի օրերի թիվը հարյուր
քսանհինգ տարի էր։

Más contenido relacionado

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.(20)

Western Frisian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfWestern Frisian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Western Frisian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 vistas
Haitian Creole - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfHaitian Creole - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Haitian Creole - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 vistas
Gujarati - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfGujarati - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Gujarati - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 vistas
Greek - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfGreek - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Greek - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 vistas
German - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfGerman - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
German - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 vistas
Galician - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfGalician - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Galician - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 vistas
French - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFrench - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
French - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 vistas
Finnish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFinnish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Finnish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 vistas
Estonian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfEstonian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Estonian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 vistas
Esperanto - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfEsperanto - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Esperanto - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 vistas
Dutch - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfDutch - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Dutch - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 vistas
Dogri - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfDogri - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Dogri - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 vistas
Danish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfDanish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Danish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 vistas
Czech - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfCzech - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Czech - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 vistas
Croatian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfCroatian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Croatian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 vistas
Corsican - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfCorsican - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Corsican - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 vistas
Chinese (Traditional) - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfChinese (Traditional) - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Chinese (Traditional) - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 vistas
Chinese (Simplified) - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfChinese (Simplified) - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Chinese (Simplified) - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 vistas
Chichewa - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfChichewa - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Chichewa - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 vistas
Serbian Cyrillic - 2nd Esdras.pdfSerbian Cyrillic - 2nd Esdras.pdf
Serbian Cyrillic - 2nd Esdras.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 vistas

Armenian - Testament of Benjamin.pdf

  • 2. ԳԼՈՒԽ 1 Բենիամինը, Հակոբի և Ռաքելի տասներկուերորդ որդին, ընտանիքի երեխան, դառնում է փիլիսոփա և մարդասեր: 1 Բենիամինի խոսքերի պատճենը, որը նա պատվիրեց իր որդիներին պահել հարյուր քսանհինգ տարի ապրելուց հետո։ 2 Նա համբուրեց նրանց ու ասաց. 3 Եվ քանի որ մայրս՝ Ռաքելը, մահացավ ինձ ծննդաբերելիս, ես կաթ չունեի. դրա համար էլ նրա աղախին Բալլայից ծծվեցի։ 4 Որովհետեւ Ռաքէլը Յովսէփին ծնելուց յետոյ տասներկու տարի ամուլ մնաց. և նա աղոթեց Տիրոջը տասներկու օր պահքով, և նա հղիացավ և ծնեց ինձ: 5 Որովհետև հայրս շատ էր սիրում Ռաքելին և աղոթում էր, որ նրանից երկու որդի տեսնի։ 6 Դրա համար ես կոչվեցի Բենիամին, այսինքն՝ օրերի որդի։ 7 Եվ երբ ես գնացի Եգիպտոս՝ Հովսեփի մոտ, և եղբայրս ճանաչեց ինձ, նա ասաց ինձ. Ի՞նչ ասացին հորս, երբ ինձ վաճառեցին։ 8 Եվ ես ասացի նրան. Նրանք արյունով պատեցին քո վերարկուն և ուղարկեցին այն և ասացին. 9 Եվ նա ասաց ինձ. «Այդպես էլ, եղբայր, երբ նրանք հանեցին ինձ իմ բաճկոնից, նրանք ինձ տվեցին իսմայելացիներին, և նրանք ինձ մեջքի կտոր տվեցին, խարազանեցին ինձ և հրամայեցին վազել։ 10 Եվ նրանցից մեկը, որ ինձ գավազանով ծեծել էր, առյուծը հանդիպեց նրան և սպանեց։ 11 Եվ այսպես, նրա ընկերները սարսափեցին. 12 Արդյոք դուք նույնպես, զավակնե՛րս, սիրե՛ք երկնքի և երկրի Տեր Աստծուն և պահե՛ք Նրա պատվիրանները՝ հետևելով բարի և սուրբ մարդու Հովսեփի օրինակին: 13 Եվ թող ձեր միտքը բարին լինի, ճիշտ ինչպես դուք գիտեք ինձ. քանզի նա, ով լվանում է իր միտքը, ամեն ինչ ճիշտ է տեսնում: 14 Վախեցե՛ք Տիրոջից և սիրե՛ք ձեր մերձավորին. և չնայած Բելիարի հոգիները պնդում են, որ ձեզ ամեն չարիք են տանջում, այնուամենայնիվ նրանք չեն իշխի ձեր վրա, ինչպես որ իմ եղբայր Ջոզեֆի վրա չէին տիրապետում: 15 Որքա՜ն մարդիկ ցանկացան սպանել նրան, և Աստված պաշտպանեց նրան։ 16 Որովհետև նա, ով վախենում է Աստծուց և սիրում է իր մերձավորին, չի կարող հարվածվել Բելիարի հոգուց՝ պաշտպանված լինելով Աստծո վախով: 17 Նա չի կարող կառավարվել մարդկանց կամ գազանների հնարքով, քանի որ նրան օգնում է Տերը այն սիրով, որը նա ունի իր մերձավորի հանդեպ: 18 Որովհետև Ջոզեֆը նույնպես աղաչում էր մեր հորը, որ նա աղոթի իր եղբայրների համար, որպեսզի Տերը նրանց մեղք չհամարի այն ամենն, ինչ նրանք արել են իրեն: 19 Եվ այսպես, Հակոբը բացականչեց. 20 Եվ նա գրկեց նրան և համբուրեց նրան երկու ժամ՝ ասելով. 21 Քո մեջ կկատարվի երկնքի մարգարեությունը Աստծո Գառի և աշխարհի Փրկչի վերաբերյալ, և որ անարատը կմատնվի անօրեն մարդկանց համար, իսկ անմեղը կմեռնի անաստված մարդկանց համար ուխտի արյան մեջ. , հեթանոսների և Իսրայելի փրկության համար և կկործանի Բելիարին ու նրա ծառաներին։ 22 Ուրեմն տեսնո՞ւմ եք, զավակներս, բարի մարդու վախճանը։ 23 Հետևե՛ք նրա գթասրտությանը, ուրեմն բարի մտքով, որպեսզի դուք նույնպես կրեք փառքի պսակներ։
  • 3. 24 Որովհետեւ բարի մարդը խավար աչք չունի. քանզի նա ողորմում է բոլոր մարդկանց, թեև նրանք մեղավոր են: 25 Եվ եթե նրանք չար դիտավորությամբ խորհեն. Ինչ վերաբերում է նրան, նա բարիք գործելով հաղթում է չարին, պաշտպանված լինելով Աստծո կողմից. և նա սիրում է արդարներին, ինչպես իր հոգին: 26 Եթէ մէկը փառաւորւում է, նրան չի նախանձում. եթե մեկը հարստանում է, չի նախանձում. եթէ մէկը քաջ է, գովաբանում է նրան. առաքինի մարդուն նա գովաբանում է. նա ողորմում է աղքատին. Նա կարեկցում է տկարներին. Նա գովաբանում է Աստծուն: 27 Եվ նրան, ով ունի բարի ոգու շնորհը, նա սիրում է իր անձի պես: 28 Ուրեմն, եթե դուք ևս բարի միտք ունեք, ապա երկու ամբարիշտները խաղաղություն կունենան ձեզ հետ, և անառակները կհարգեն ձեզ և կդարձնեն դեպի բարին. և ագահները ոչ միայն կդադարեն իրենց անսահման ցանկությունից, այլ նույնիսկ կտան իրենց ագահության առարկաները նրանց, ովքեր տառապում են: 29 Եթե լավ անեք, նույնիսկ անմաքուր ոգիները կփախչեն ձեզանից. և գազանները կվախենան քեզանից։ 30 Որովհետև ուր ակնածանք կա բարի գործերի և մտքում լույսի հանդեպ, խավարն էլ է փախչում նրանից։ 31 Որովհետև եթե որևէ մեկը բռնություն է գործում սուրբ մարդու նկատմամբ, նա ապաշխարում է. քանզի սուրբ մարդը ողորմած է իր հայհոյողին և լռում է: 32 Եվ եթե մեկը դավաճանում է արդարին, արդարն աղոթում է. 33 Բարի մարդու հակումը Բելիարի ոգու խաբեության ուժի մեջ չէ, քանզի խաղաղության հրեշտակն է առաջնորդում նրա հոգին։ 34 Եվ նա կրքով չի նայում ապականված բաներին, ոչ էլ հարստություն է հավաքում հաճույքի ցանկությամբ: 35 Նա հաճույք չի ստանում, չի վշտացնում իր մերձավորին, չի նստում ճոխության մեջ, չի սխալվում աչքերի բարձրացման մեջ, քանզի Տերն է նրա բաժինը։ 36 Բարի հակումը մարդկանցից չի ստանում փառք և անարգանք, և չգիտի որևէ նենգություն, սուտ, կռիվ կամ հայհոյանք. քանզի Տերը բնակվում է նրա մեջ և լուսավորում է նրա հոգին, և նա միշտ ուրախանում է բոլոր մարդկանց համար: 37 Բարի միտքը երկու լեզու չունի՝ օրհնության և անեծքի, անարգանքի և պատվի, վշտի և ուրախության, հանգստության և շփոթության, կեղծավորության և ճշմարտության, աղքատության և հարստության. բայց այն ունի մեկ տրամադրվածություն՝ անապական և մաքուր, բոլոր մարդկանց նկատմամբ: 38 Այն չունի երկակի տեսողություն, ոչ էլ կրկնակի լսողություն. քանզի ամեն ինչում, ինչ անում է, խոսում կամ տեսնում է, գիտի, որ Տերը նայում է իր հոգուն: 39 Եվ նա մաքրում է իր միտքը, որպեսզի չդատապարտվի մարդկանց կողմից, ինչպես Աստծո կողմից: 40 Եվ նման կերպ Բելիարի գործերը երկակի են, և նրանց մեջ եզակիություն չկա: 41 Ուստի, զավակնե՛րս, ասում եմ ձեզ, փախե՛ք Բելիարի չարությունից. քանզի նա սուր է տալիս իրեն հնազանդվողներին: 42 Եվ սուրը յոթ չարիքի մայր է։ Սկզբում միտքը հղիանում է Բելիարի միջոցով, և նախ՝ արյունահեղություն. երկրորդ ավերակ; երրորդ՝ նեղություն; չորրորդ՝ աքսոր; հինգերորդ, պակասություն; վեցերորդ, խուճապ; յոթերորդ՝ կործանում։ 43 «Ուրեմն Կայենը նույնպես Աստծու կողմից տրվեց յոթ վրեժխնդրության, որովհետև յուրաքանչյուր հարյուր տարում Տերը մեկ պատուհաս էր բերում նրա վրա։
  • 4. 44 Եվ երբ նա երկու հարյուր տարեկան դարձավ, սկսեց չարչարվել, և ինը հարյուրերորդ տարում կործանվեց։ 45 Որովհետեւ իր եղբօր՝ Աբէլի պատճառով դատուեցաւ բոլոր չարիքներով, իսկ Ղամէքը՝ յոթանասունապատիկ եօթը։ 46 Որովհետև նրանք, ովքեր նման են Կայենին նախանձով և եղբայրների հանդեպ ատելությամբ, հավիտյան նույն դատաստանով են պատժվելու։ ԳԼՈՒԽ 2 3-րդ հատվածը պարունակում է այս հնագույն նահապետների տնայնության, բայցևայնպես վառ արտահայտչականության վառ օրինակ: 1 Եվ դուք, զավակներս, փախեք չարագործությունից, նախանձից և եղբայրների հանդեպ ատելությունից և կառչեք բարությունից և սիրուց: 2 Սիրո մեջ մաքուր միտք ունեցողը պոռնկության համար չի նայում կնոջը. քանզի նա իր սրտում պղծություն չունի, քանի որ Աստծո Հոգին հանգչում է նրա վրա: 3 Որովհետև ինչպես արևը չի պղծվում թրի և տիղմի վրա շողալով, այլ ավելի շուտ չորացնում է երկուսն էլ և քշում է չար հոտը. այնպես էլ մաքուր միտքը, թեև շրջապատված է երկրի պղծություններով, ավելի շուտ մաքրում է դրանք և ինքն իրեն չի պղծում: 4 Եվ ես հավատում եմ, որ ձեր մեջ կլինեն նաև չարություններ՝ Ենովք արդարի խոսքերից. որ դուք պոռնկություն կգործեք Սոդոմի պոռնկությամբ և կկորչեք, բոլորը, բացի մի քանիից, և կնորացնեք անպիտան գործերը կանանց հետ։ ; և Տիրոջ թագավորությունը ձեր մեջ չի լինի, որովհետև նա անմիջապես կվերացնի այն: 5 Այնուամենայնիվ, Աստծո տաճարը կլինի ձեր բաժինը, և վերջին տաճարը ավելի փառավոր կլինի, քան առաջինը: 6 Եվ տասներկու ցեղերը միասին կհավաքվեն այնտեղ, և բոլոր հեթանոսները, մինչև որ Ամենաբարձրյալը ուղարկի իր փրկությունը միածին մարգարեի այցելությամբ: 7 Եվ նա կմտնի առաջին տաճարը, և այնտեղ Տերը բարկությամբ կվերաբերվի, և Նա կբարձրացվի ծառի վրա: 8 Եվ տաճարի վարագույրը կպատռվի, և Աստծո Հոգին կանցնի հեթանոսների վրա, ինչպես հեղեղված կրակ: 9 Եվ նա կբարձրանա դժոխքից և երկրից կանցնի երկինք։ 10 Եվ ես գիտեմ, թե որքան խոնարհ կլինի Նա երկրի վրա և որքան փառավոր երկնքում: 11 Երբ Հովսեփը Եգիպտոսում էր, ես փափագում էի տեսնել նրա կերպարանքն ու դեմքի տեսքը. և իմ հոր՝ Հակոբի աղոթքների միջոցով ես տեսա նրան, երբ արթուն էր ցերեկը, նույնիսկ նրա ամբողջ կազմվածքը ճիշտ այնպես, ինչպես ինքն էր: 12 Եվ երբ նա ասաց այս բաները, ասաց նրանց. 13 Ուրեմն ճշմարիտ եղեք յուրաքանչյուրդ իր մերձավորի հանդեպ և պահեք Տիրոջ օրենքն ու նրա պատվիրանները։ 14 Այս բաների համար ժառանգության փոխարեն թողնում եմ ձեզ։ 15 Ուրեմն դուք էլ տվեք դրանք ձեր երեխաներին որպես հավիտենական ունեցվածք. որովհետև այդպես արեցին և՛ Աբրահամը, և՛ Իսահակը, և՛ Հակոբը: 16 Այս բոլոր բաներուն համար մեզ ժառանգութիւն տուին, ըսելով. «Պահեցէ՛ք Աստուծոյ պատուիրանները, մինչեւ որ Տէրը իր փրկութիւնը յայտնէ բոլոր հեթանոսներուն»։ 17 Եվ այն ժամանակ կտեսնեք Ենոքին, Նոյին, Սեմին, Աբրահամին, Իսահակին և Հակոբին, որոնք ուրախությամբ վեր կենում են աջ կողմում,
  • 5. 18 Այն ատեն մենք ալ պիտի բարձրանանք՝ իւրաքանչիւրս մեր ցեղի վրայ՝ երկրպագելով երկնքի թագաւորին, որ երեւցաւ երկրի վրայ խոնարհ մարդու կերպարանքով։ 19 Եվ բոլոր նրանք, ովքեր հավատում են Նրան երկրի վրա, կուրախանան Նրա հետ: 20 Այն ժամանակ նույնպես բոլոր մարդիկ կբարձրանան՝ ոմանք՝ փառքի, ոմանք՝ ամոթի համար: 21 Տէրը նախ պիտի դատի Իսրայէլին՝ իր անիրաւութեան համար. քանի որ երբ նա մարմնով հայտնվեց որպես Աստված՝ նրանց ազատելու համար, նրանք չհավատացին Նրան: 22 Եվ այն ժամանակ Նա կդատի բոլոր հեթանոսներին, ովքեր չէին հավատում նրան, երբ նա հայտնվեց երկրի վրա: 23 Նա կդատապարտի Իսրայելին հեթանոսների ընտրյալների միջոցով, ինչպես որ Եսավին հանդիմանեց մադիանացիների միջոցով, որոնք խաբեցին իրենց եղբայրներին, այնպես որ նրանք ընկան պոռնկության և կռապաշտության մեջ. և նրանք օտարացան Աստծուց՝ դառնալով Տիրոջից վախեցողների բաժինը։ 24 Ուստի, եթե դուք, զավակնե՛րս, սրբությամբ ընթանաք Տիրոջ պատվիրանների համաձայն, դարձյալ ապահով կբնակվեք ինձ հետ, և ամբողջ Իսրայելը կհավաքվի Տիրոջ մոտ։ 25 Եվ ես այլևս հափշտակող գայլ չեմ կոչվելու քո ավերածությունների պատճառով, այլ Տիրոջ աշխատող, որը կերակուր է բաժանում նրանց, ովքեր բարիք են գործում։ 26 Եվ վերջին օրերում պիտի ծագի Տիրոջ սիրելի մեկը՝ Հուդայի և Ղևիի ցեղից, ով իր բերանում հաճոյախոսությունն է անում, նոր գիտելիքով, որը լուսավորում է հեթանոսներին։ 27 Մինչև դարի վերջը նա կլինի հեթանոսների ժողովարաններում և նրանց իշխանների մեջ, ինչպես բոլորի բերանում երաժշտության ձայնը։ 28 Եվ նա կգրվի սուրբ գրքերում, ինչպես իր գործը, այնպես էլ նրա խոսքը, և նա հավիտյան Աստծո ընտրյալը կլինի: 29 Եվ նրանց միջոցով նա պիտի երթևեկի իմ հայր Հակոբի պես՝ ասելով. Նա կլրացնի քո ցեղից պակասը: 30 Եվ երբ նա ասաց այս բաները, երկարեց իր ոտքերը: 31 Եվ մեռավ գեղեցիկ և բարի քնով։ 32 Նրա որդիներն արեցին այնպես, ինչպես նա պատվիրել էր իրենց, և նրանք վերցրին նրա մարմինը և թաղեցին Քեբրոնում իր հայրերի հետ։ 33 Նրա կյանքի օրերի թիվը հարյուր քսանհինգ տարի էր։