Dutch - Letter of Jeremiah.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher en Filipino Tracts and Literature Society Inc.

The Letter of Jeremiah, also known as the Epistle of Jeremiah, is a deuterocanonical book of the Old Testament; this letter is attributed to Jeremiah to the Jews who were about to be carried away as captives to Babylon by Nebuchadnezzar.

Dutch - Letter of Jeremiah.pdf
HOOFDSTUK 1
1 Een kopie van een brief die Jeremy naar hen stuurde
die door de koning van de Babyloniërs gevangenen
naar Babylon zouden worden geleid, om hen te
bevestigen, zoals hem door God was opgedragen.
2 Vanwege de zonden die u voor God hebt begaan,
zult u door Nabuchodonosor, de koning van de
Babyloniërs, als gevangenen naar Babylon worden
weggevoerd.
3 Wanneer u dus naar Babylon komt, zult u daar vele
jaren en een lang seizoen blijven, namelijk zeven
generaties; en daarna zal ik u vandaar vreedzaam
wegvoeren.
4 Nu zult gij in Babylon goden van zilver, goud en
hout zien, op schouders gedragen, die de volken doen
vrezen.
5 Wees daarom op uw hoede dat u in geen geval als
vreemdelingen zult zijn, noch uzelf en één van hen
zult zijn, wanneer u de menigte vóór en achter hen
ziet, die hen aanbidt.
6 Maar zeg in uw hart: O Heer, wij moeten U
aanbidden.
7 Want mijn engel is bij jullie, en ik zorg zelf voor
jullie zielen.
8 Hun tong wordt door de werkman gepolijst, en
zijzelf worden verguld en met zilver overtrokken;
toch zijn ze slechts vals en kunnen ze niet spreken.
9 En door goud te nemen, als voor een maagd die
graag homoseksueel is, maken ze kronen voor de
hoofden van hun goden.
10 Soms brengen de priesters ook goud en zilver van
hun goden over en schenken het aan zichzelf.
11 Ja, zij zullen het aan de gewone hoeren geven, en
hen als mannen met klederen uitkleden, zijnde goden
van zilver, en goden van goud en hout.
12 Toch kunnen deze goden zichzelf niet redden van
roest en mot, ook al zijn ze bedekt met paarse kleding.
13 Ze vegen hun gezicht af vanwege het stof van de
tempel, terwijl er veel op hen ligt.
14 En hij die iemand die hem beledigt niet ter dood
kan brengen, houdt een scepter vast, alsof hij een
rechter van het land is.
15 Hij heeft ook een dolk en een bijl in zijn
rechterhand, maar hij kan zichzelf niet redden van
oorlog en dieven.
16 Waardoor bekend is dat ze geen goden zijn: vrees
ze daarom niet.
17 Want zoals een vat dat een mens gebruikt, is het
niets waard als het kapot is; zo is het ook met hun
goden: als ze in de tempel worden opgesteld, zijn hun
ogen vol stof door de voeten van degenen die
binnenkomen.
18 En zoals de deuren aan alle kanten zijn beveiligd
tegen hem die de koning beledigt, alsof hij de dood
zal ondergaan, zo sluiten ook de priesters hun tempels
vast met deuren, met sloten en grendels, opdat hun
goden niet door rovers worden geroofd.
19 Ze steken die kaarsen aan, ja, meer dan voor
zichzelf, waarvan ze er geen kunnen zien.
20 Ze zijn als een van de balken van de tempel, maar
toch zeggen ze dat aan hun hart wordt geknaagd door
dingen die uit de aarde kruipen; en als ze ze en hun
kleren eten, voelen ze het niet.
21 Hun gezichten zijn zwart van de rook die uit de
tempel komt.
22 Op hun lichamen en hoofden zitten vleermuizen,
zwaluwen en vogels, en ook de katten.
23 Hierdoor kunt u weten dat zij geen goden zijn:
vrees daarom niet voor hen.
24 Ondanks het goud dat om hen heen is om ze mooi
te maken, zullen ze niet glanzen als ze de roest niet
afvegen, want toen ze gesmolten waren, voelden ze
het ook niet.
25 De dingen waarin geen adem is, worden voor een
zeer hoge prijs gekocht.
26 Ze worden op schouders gedragen en hebben geen
voeten waarmee ze aan de mensen verklaren dat ze
niets waard zijn.
27 Ook degenen die hen dienen, schamen zich. Want
als ze op enig moment op de grond vallen, kunnen ze
niet meer uit zichzelf opstaan. Als iemand ze rechtop
zet, kunnen ze ook niet uit zichzelf bewegen. En ook
niet als ze voorovergebogen zijn. kunnen zij zichzelf
rechtzetten; maar zij houden hen geschenken voor als
dode mensen.
28 Wat de dingen betreft die hun worden geofferd,
verkopen en misbruiken hun priesters; op dezelfde
manier leggen hun vrouwen een deel ervan in zout;
maar aan de armen en machtelozen geven zij er niets
van.
29 Menstruerende vrouwen en vrouwen in het
kraambed eten hun offers. Door deze dingen kun je
weten dat ze geen goden zijn: vrees ze niet.
30 Want hoe kunnen ze goden worden genoemd?
omdat vrouwen vlees voor de goden van zilver, goud
en hout zetten.
31 En de priesters zitten in hun tempels, hun kleren
zijn gescheurd en hun hoofd en baard zijn geschoren,
en er is niets op hun hoofd.
32 Ze brullen en huilen voor hun goden, zoals mensen
doen op het feest als iemand dood is.
33 Ook de priesters trekken hun klederen uit en
kleden hun vrouwen en kinderen.
34 Of het nu kwaad is dat iemand hen aandoet, of
goed, zij kunnen het niet vergelden: zij kunnen geen
koning aanstellen, noch hem afzetten.
35 Op dezelfde manier kunnen zij noch rijkdom noch
geld geven: ook al doet iemand hun een belofte en
houdt zich die niet, zij zullen er niet om vragen.
36 Ze kunnen niemand van de dood redden, noch de
zwakken van de machtigen verlossen.
37 Ze kunnen een blinde niet weer zien, noch iemand
helpen in zijn nood.
38 Ze kunnen geen barmhartigheid tonen aan de
weduwe, noch goed doen aan de wees.
39 Hun houten goden, die met goud en zilver zijn
overtrokken, zijn als de stenen die uit de berg zijn
gehouwen: zij die ze aanbidden, zullen beschaamd
staan.
40 Hoe zou een mens dan kunnen denken en zeggen
dat zij goden zijn, terwijl zelfs de Chaldeeën hen zelf
onteren?
41 Als ze een stomme zien die niet kan praten,
brengen ze hem en smeken Bel dat hij mag spreken
alsof hij het kan begrijpen.
42 Toch kunnen ze dit zelf niet begrijpen en laten ze
het achterwege: want ze hebben geen kennis.
43 Ook de vrouwen met koorden om zich heen, die op
de wegen zitten, verbranden zemelen voor parfum;
maar als een van hen, aangetrokken door iemand die
voorbijgaat, bij hem ligt, verwijt zij haar collega dat
zij niet zo waardig werd geacht als zijzelf. , noch haar
koord gebroken.
44 Alles wat onder hen wordt gedaan, is vals: hoe kan
men dan denken of zeggen dat zij goden zijn?
45 Ze zijn gemaakt van timmerlieden en goudsmeden:
ze kunnen niets anders zijn dan de werklieden willen
dat ze zijn.
46 En zijzelf die ze gemaakt hebben, kunnen nooit
lang doorgaan; Hoe zouden de dingen die ervan
gemaakt zijn dan goden moeten zijn?
47 Want zij hebben leugens en smaad nagelaten aan
degenen die daarna kwamen.
48 Want wanneer er een oorlog of een plaag over hen
komt, overleggen de priesters met zichzelf, waar zij
bij hen verborgen kunnen worden.
49 Hoe kunnen de mensen dan niet inzien dat zij geen
goden zijn, die zichzelf noch van oorlog, noch van de
pest kunnen redden?
50 Want aangezien ze slechts van hout zijn en bedekt
met zilver en goud, zal het hierna bekend worden dat
ze vals zijn:
51 En het zal voor alle naties en koningen duidelijk
blijken dat zij geen goden zijn, maar de werken van
mensenhanden, en dat er geen werk van God in hen is.
52 Wie weet dan misschien niet dat zij geen goden
zijn?
53 Want zij kunnen ook geen koning in het land
aanstellen, noch de mensen regen geven.
54 Ook kunnen zij niet over hun eigen zaak oordelen,
noch een onrecht herstellen, omdat zij daartoe niet in
staat zijn: want zij zijn als kraaien tussen hemel en
aarde.
55 Wanneer er vervolgens vuur valt op het huis van
de goden van hout of bedekt met goud of zilver,
zullen hun priesters vluchten en ontkomen; maar
zijzelf zullen als balken in stukken worden verbrand.
56 Bovendien kunnen ze geen enkele koning of vijand
weerstaan: hoe kan men dan denken of zeggen dat zij
goden zijn?
57 Ook zijn die goden van hout en bedekt met zilver
of goud niet in staat te ontsnappen aan dieven of
rovers.
58 Wiens goud, en zilver, en klederen waarmee zij
gekleed zijn, nemen zij die sterk zijn, en gaan ermee
weg; noch kunnen zij zichzelf helpen.
59 Daarom is het beter een koning te zijn die zijn
macht laat zien, of anders een winstgevend vat in een
huis, waar de eigenaar gebruik van kan maken, dan
zulke valse goden; of om een deur in een huis te zijn,
om zulke dingen daarin te bewaren, dan zulke valse
goden. of een houten pilaar in een paleis, dan zulke
valse goden.
60 Want de zon, de maan en de sterren zijn
gehoorzaam, omdat ze helder zijn en gestuurd om hun
taken te vervullen.
61 Op dezelfde manier is de bliksem, wanneer hij
uitbreekt, gemakkelijk te zien; en op dezelfde manier
waait de wind in elk land.
62 En wanneer God de wolken gebiedt over de hele
wereld te gaan, doen ze wat hun wordt opgedragen.
63 En het vuur dat van boven wordt gezonden om
heuvels en bossen te verteren, doet wat geboden is:
maar deze zijn noch qua uiterlijk, noch qua kracht aan
hen gelijk.
64 Daarom mag niet worden verondersteld of gezegd
dat zij goden zijn, aangezien zij noch in staat zijn
oorzaken te beoordelen, noch goed te doen aan
mensen.
65 Omdat u dus weet dat zij geen goden zijn, hoeft u
niet bang voor hen te zijn,
66 Want zij kunnen koningen niet vervloeken of
zegenen:
67 Ook kunnen zij onder de heidenen geen tekenen
aan de hemel tonen, noch schijnen als de zon, noch
licht geven als de maan.
68 De dieren zijn beter dan zij: want ze kunnen onder
dekking kruipen en zichzelf helpen.
69 Het is ons dan geenszins duidelijk dat zij goden
zijn: vrees daarom niet voor hen.
70 Want zoals een vogelverschrikker in een tuin vol
komkommers niets bewaart: zo zijn hun goden van
hout, overladen met zilver en goud.
71 En evenzo zijn hun goden van hout en overtrokken
met zilver en goud als een witte doorn in een
boomgaard, waarop elke vogel zit; en ook voor een
lijk, dat wil zeggen oostwaarts in het donker.
72 En u zult weten dat ze geen goden zijn, aan het
heldere purper dat op hen rot; en zijzelf zullen daarna
worden opgegeten, en zullen een smaad zijn in het
land.
73 Daarom is de rechtvaardige man die geen afgoden
heeft beter, want hij zal verre van smaad zijn.

Recomendados

Kyrgyz - First Esdras.pdf por
Kyrgyz - First Esdras.pdfKyrgyz - First Esdras.pdf
Kyrgyz - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas12 diapositivas
Kurdish Northern (Kurmanji) - First Esdras.pdf por
Kurdish Northern (Kurmanji) - First Esdras.pdfKurdish Northern (Kurmanji) - First Esdras.pdf
Kurdish Northern (Kurmanji) - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas10 diapositivas
Krio - First Esdras.pdf por
Krio - First Esdras.pdfKrio - First Esdras.pdf
Krio - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas10 diapositivas
Kinyarwanda - First Esdras.pdf por
Kinyarwanda - First Esdras.pdfKinyarwanda - First Esdras.pdf
Kinyarwanda - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas11 diapositivas
Kazakh - First Esdras.pdf por
Kazakh - First Esdras.pdfKazakh - First Esdras.pdf
Kazakh - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas11 diapositivas
Javanese - First Esdras.pdf por
Javanese - First Esdras.pdfJavanese - First Esdras.pdf
Javanese - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas12 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Ilocano - First Esdras.pdf por
Ilocano - First Esdras.pdfIlocano - First Esdras.pdf
Ilocano - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas12 diapositivas
Igbo - First Esdras.pdf por
Igbo - First Esdras.pdfIgbo - First Esdras.pdf
Igbo - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas11 diapositivas
Icelandic - First Esdras.pdf por
Icelandic - First Esdras.pdfIcelandic - First Esdras.pdf
Icelandic - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas10 diapositivas
Hungarian - First Esdras.pdf por
Hungarian - First Esdras.pdfHungarian - First Esdras.pdf
Hungarian - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas11 diapositivas
Hmong Daw - First Esdras.pdf por
Hmong Daw - First Esdras.pdfHmong Daw - First Esdras.pdf
Hmong Daw - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas13 diapositivas
Hawaiian - First Esdras.pdf por
Hawaiian - First Esdras.pdfHawaiian - First Esdras.pdf
Hawaiian - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas11 diapositivas

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.(20)

Dutch - Letter of Jeremiah.pdf

  • 2. HOOFDSTUK 1 1 Een kopie van een brief die Jeremy naar hen stuurde die door de koning van de Babyloniërs gevangenen naar Babylon zouden worden geleid, om hen te bevestigen, zoals hem door God was opgedragen. 2 Vanwege de zonden die u voor God hebt begaan, zult u door Nabuchodonosor, de koning van de Babyloniërs, als gevangenen naar Babylon worden weggevoerd. 3 Wanneer u dus naar Babylon komt, zult u daar vele jaren en een lang seizoen blijven, namelijk zeven generaties; en daarna zal ik u vandaar vreedzaam wegvoeren. 4 Nu zult gij in Babylon goden van zilver, goud en hout zien, op schouders gedragen, die de volken doen vrezen. 5 Wees daarom op uw hoede dat u in geen geval als vreemdelingen zult zijn, noch uzelf en één van hen zult zijn, wanneer u de menigte vóór en achter hen ziet, die hen aanbidt. 6 Maar zeg in uw hart: O Heer, wij moeten U aanbidden. 7 Want mijn engel is bij jullie, en ik zorg zelf voor jullie zielen. 8 Hun tong wordt door de werkman gepolijst, en zijzelf worden verguld en met zilver overtrokken; toch zijn ze slechts vals en kunnen ze niet spreken. 9 En door goud te nemen, als voor een maagd die graag homoseksueel is, maken ze kronen voor de hoofden van hun goden. 10 Soms brengen de priesters ook goud en zilver van hun goden over en schenken het aan zichzelf. 11 Ja, zij zullen het aan de gewone hoeren geven, en hen als mannen met klederen uitkleden, zijnde goden van zilver, en goden van goud en hout. 12 Toch kunnen deze goden zichzelf niet redden van roest en mot, ook al zijn ze bedekt met paarse kleding. 13 Ze vegen hun gezicht af vanwege het stof van de tempel, terwijl er veel op hen ligt. 14 En hij die iemand die hem beledigt niet ter dood kan brengen, houdt een scepter vast, alsof hij een rechter van het land is. 15 Hij heeft ook een dolk en een bijl in zijn rechterhand, maar hij kan zichzelf niet redden van oorlog en dieven. 16 Waardoor bekend is dat ze geen goden zijn: vrees ze daarom niet. 17 Want zoals een vat dat een mens gebruikt, is het niets waard als het kapot is; zo is het ook met hun goden: als ze in de tempel worden opgesteld, zijn hun ogen vol stof door de voeten van degenen die binnenkomen. 18 En zoals de deuren aan alle kanten zijn beveiligd tegen hem die de koning beledigt, alsof hij de dood zal ondergaan, zo sluiten ook de priesters hun tempels vast met deuren, met sloten en grendels, opdat hun goden niet door rovers worden geroofd. 19 Ze steken die kaarsen aan, ja, meer dan voor zichzelf, waarvan ze er geen kunnen zien. 20 Ze zijn als een van de balken van de tempel, maar toch zeggen ze dat aan hun hart wordt geknaagd door dingen die uit de aarde kruipen; en als ze ze en hun kleren eten, voelen ze het niet. 21 Hun gezichten zijn zwart van de rook die uit de tempel komt. 22 Op hun lichamen en hoofden zitten vleermuizen, zwaluwen en vogels, en ook de katten. 23 Hierdoor kunt u weten dat zij geen goden zijn: vrees daarom niet voor hen. 24 Ondanks het goud dat om hen heen is om ze mooi te maken, zullen ze niet glanzen als ze de roest niet afvegen, want toen ze gesmolten waren, voelden ze het ook niet. 25 De dingen waarin geen adem is, worden voor een zeer hoge prijs gekocht. 26 Ze worden op schouders gedragen en hebben geen voeten waarmee ze aan de mensen verklaren dat ze niets waard zijn. 27 Ook degenen die hen dienen, schamen zich. Want als ze op enig moment op de grond vallen, kunnen ze niet meer uit zichzelf opstaan. Als iemand ze rechtop zet, kunnen ze ook niet uit zichzelf bewegen. En ook niet als ze voorovergebogen zijn. kunnen zij zichzelf rechtzetten; maar zij houden hen geschenken voor als dode mensen. 28 Wat de dingen betreft die hun worden geofferd, verkopen en misbruiken hun priesters; op dezelfde manier leggen hun vrouwen een deel ervan in zout; maar aan de armen en machtelozen geven zij er niets van. 29 Menstruerende vrouwen en vrouwen in het kraambed eten hun offers. Door deze dingen kun je weten dat ze geen goden zijn: vrees ze niet. 30 Want hoe kunnen ze goden worden genoemd? omdat vrouwen vlees voor de goden van zilver, goud en hout zetten. 31 En de priesters zitten in hun tempels, hun kleren zijn gescheurd en hun hoofd en baard zijn geschoren, en er is niets op hun hoofd. 32 Ze brullen en huilen voor hun goden, zoals mensen doen op het feest als iemand dood is. 33 Ook de priesters trekken hun klederen uit en kleden hun vrouwen en kinderen. 34 Of het nu kwaad is dat iemand hen aandoet, of goed, zij kunnen het niet vergelden: zij kunnen geen koning aanstellen, noch hem afzetten. 35 Op dezelfde manier kunnen zij noch rijkdom noch geld geven: ook al doet iemand hun een belofte en houdt zich die niet, zij zullen er niet om vragen. 36 Ze kunnen niemand van de dood redden, noch de zwakken van de machtigen verlossen. 37 Ze kunnen een blinde niet weer zien, noch iemand helpen in zijn nood. 38 Ze kunnen geen barmhartigheid tonen aan de weduwe, noch goed doen aan de wees.
  • 3. 39 Hun houten goden, die met goud en zilver zijn overtrokken, zijn als de stenen die uit de berg zijn gehouwen: zij die ze aanbidden, zullen beschaamd staan. 40 Hoe zou een mens dan kunnen denken en zeggen dat zij goden zijn, terwijl zelfs de Chaldeeën hen zelf onteren? 41 Als ze een stomme zien die niet kan praten, brengen ze hem en smeken Bel dat hij mag spreken alsof hij het kan begrijpen. 42 Toch kunnen ze dit zelf niet begrijpen en laten ze het achterwege: want ze hebben geen kennis. 43 Ook de vrouwen met koorden om zich heen, die op de wegen zitten, verbranden zemelen voor parfum; maar als een van hen, aangetrokken door iemand die voorbijgaat, bij hem ligt, verwijt zij haar collega dat zij niet zo waardig werd geacht als zijzelf. , noch haar koord gebroken. 44 Alles wat onder hen wordt gedaan, is vals: hoe kan men dan denken of zeggen dat zij goden zijn? 45 Ze zijn gemaakt van timmerlieden en goudsmeden: ze kunnen niets anders zijn dan de werklieden willen dat ze zijn. 46 En zijzelf die ze gemaakt hebben, kunnen nooit lang doorgaan; Hoe zouden de dingen die ervan gemaakt zijn dan goden moeten zijn? 47 Want zij hebben leugens en smaad nagelaten aan degenen die daarna kwamen. 48 Want wanneer er een oorlog of een plaag over hen komt, overleggen de priesters met zichzelf, waar zij bij hen verborgen kunnen worden. 49 Hoe kunnen de mensen dan niet inzien dat zij geen goden zijn, die zichzelf noch van oorlog, noch van de pest kunnen redden? 50 Want aangezien ze slechts van hout zijn en bedekt met zilver en goud, zal het hierna bekend worden dat ze vals zijn: 51 En het zal voor alle naties en koningen duidelijk blijken dat zij geen goden zijn, maar de werken van mensenhanden, en dat er geen werk van God in hen is. 52 Wie weet dan misschien niet dat zij geen goden zijn? 53 Want zij kunnen ook geen koning in het land aanstellen, noch de mensen regen geven. 54 Ook kunnen zij niet over hun eigen zaak oordelen, noch een onrecht herstellen, omdat zij daartoe niet in staat zijn: want zij zijn als kraaien tussen hemel en aarde. 55 Wanneer er vervolgens vuur valt op het huis van de goden van hout of bedekt met goud of zilver, zullen hun priesters vluchten en ontkomen; maar zijzelf zullen als balken in stukken worden verbrand. 56 Bovendien kunnen ze geen enkele koning of vijand weerstaan: hoe kan men dan denken of zeggen dat zij goden zijn? 57 Ook zijn die goden van hout en bedekt met zilver of goud niet in staat te ontsnappen aan dieven of rovers. 58 Wiens goud, en zilver, en klederen waarmee zij gekleed zijn, nemen zij die sterk zijn, en gaan ermee weg; noch kunnen zij zichzelf helpen. 59 Daarom is het beter een koning te zijn die zijn macht laat zien, of anders een winstgevend vat in een huis, waar de eigenaar gebruik van kan maken, dan zulke valse goden; of om een deur in een huis te zijn, om zulke dingen daarin te bewaren, dan zulke valse goden. of een houten pilaar in een paleis, dan zulke valse goden. 60 Want de zon, de maan en de sterren zijn gehoorzaam, omdat ze helder zijn en gestuurd om hun taken te vervullen. 61 Op dezelfde manier is de bliksem, wanneer hij uitbreekt, gemakkelijk te zien; en op dezelfde manier waait de wind in elk land. 62 En wanneer God de wolken gebiedt over de hele wereld te gaan, doen ze wat hun wordt opgedragen. 63 En het vuur dat van boven wordt gezonden om heuvels en bossen te verteren, doet wat geboden is: maar deze zijn noch qua uiterlijk, noch qua kracht aan hen gelijk. 64 Daarom mag niet worden verondersteld of gezegd dat zij goden zijn, aangezien zij noch in staat zijn oorzaken te beoordelen, noch goed te doen aan mensen. 65 Omdat u dus weet dat zij geen goden zijn, hoeft u niet bang voor hen te zijn, 66 Want zij kunnen koningen niet vervloeken of zegenen: 67 Ook kunnen zij onder de heidenen geen tekenen aan de hemel tonen, noch schijnen als de zon, noch licht geven als de maan. 68 De dieren zijn beter dan zij: want ze kunnen onder dekking kruipen en zichzelf helpen. 69 Het is ons dan geenszins duidelijk dat zij goden zijn: vrees daarom niet voor hen. 70 Want zoals een vogelverschrikker in een tuin vol komkommers niets bewaart: zo zijn hun goden van hout, overladen met zilver en goud. 71 En evenzo zijn hun goden van hout en overtrokken met zilver en goud als een witte doorn in een boomgaard, waarop elke vogel zit; en ook voor een lijk, dat wil zeggen oostwaarts in het donker. 72 En u zult weten dat ze geen goden zijn, aan het heldere purper dat op hen rot; en zijzelf zullen daarna worden opgegeten, en zullen een smaad zijn in het land. 73 Daarom is de rechtvaardige man die geen afgoden heeft beter, want hij zal verre van smaad zijn.